ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

漂う

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -漂う-, *漂う*
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
漂う[ただよう, tadayou] Thai: ล่องลอย English: to drift about
漂う[ただよう, tadayou] Thai: ลอย English: to float
漂う[ただよう, tadayou] Thai: ล่องลอยอยู่ในอากาศ English: to hang in air

Japanese-English: EDICT Dictionary
漂う[ただよう, tadayou] (v5u,vi) (1) to drift; to float; (2) to waft (e.g. a scent); to hang in the air; (3) to be in the air (e.g. a feeling or mood); (4) to wander; to walk around aimlessly; (5) (arch) to be unsteady; to be unstable; (6) (arch) to falter; to flinch; to wince; (7) (arch) to live in unreliable circumstances; (P) [Add to Longdo]
漂う小舟[ただようこぶね, tadayoukobune] (n) drifting boat [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The eternal silence of these infinite spaces terrifies me.この無限の空間に漂う永遠の沈黙が私を恐怖に陥れる。
Waves of joy drift through my opened heart.喜びの波は解き放たれた私の心を漂う
The earth is just a sphere suspended in space.地球は宇宙空間に漂う球体にすぎない。
The ice may drift considerable distances each day.氷は毎日相当な距離を漂うこともある。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Drifting Emotions . It was complete rubbish.[JA] 「漂う感情」 完全に駄作でした Affection (2017)
The currently popular novel, Drifting Emotions, authored by the novelist, Shin Michima, who Nanaka lived with, is predicted to sell over one million copies.[JA] (ニュースキャスター) 菜々果さんと同居していた小説家の 道間 慎さんの話題の小説 「漂う感情」ですが このままいくと 100万部突破は 確実といわれています Reason (2017)
It's Drifting Emotions .[JA] (女子高生1) あっ 「漂う感情」じゃん Emotions (2017)
The two works that everyone wants to see made into a movie are World Theory and Drifting Emotions .[JA] 今 最も映像化が望まれているのも 「セカイロン」と「漂う感情」の 2作品ですからね Ready (2017)
Actually, a major movie company was impressed by the sales of your book, and has offered to make Drifting Emotions into a movie.[JA] 実は 本の売り上げを見て 大手映画会社から 「漂う感情」の映画化の オファーがきてまして Reason (2017)
Drifting Emotions has garnered incredible attention.[JA] 「漂う感情」は 今 最も注目を集めています Ready (2017)
It may have sold over a million copies, but Drifting Emotions is totally different than Mr. Hanaki's works.[JA] 100万部突破とか 言ってるみたいだけど 「漂う感情」は 花木作品とは全く違うから Ready (2017)
Drifting Emotions becomes a movie, let me play the leading role.[JA] 「漂う感情」が映画化されたら 主人公の役 私にやらせて Affection (2017)
Have you read it?[JA] (女子高生1) 「漂う感情」読んだの? Emotions (2017)
The people who've read Drifting Emotions are picking up your past works as well![JA] (桜井) 「漂う感情」を読んだ読者が どんどん過去作も 手に取ってくれてるんです Confrontation (2017)
Drifting Emotions is a masterpiece.[JA] 「漂う感情」は傑作です Affection (2017)
Drifting Emotions has garnered incredible attention.[JA] (桜井) 「漂う感情」は 今 最も注目を集めています Reason (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
漂う[ただよう, tadayou] dahintreiben, umhertreiben, schweben [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top