ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unhesitating

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unhesitating-, *unhesitating*, unhesitat
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unhesitatingly(adv) อย่างไม่ลังเล, See also: อย่างไม่รีรอ, อย่างมั่นคง, อย่างยึดมั่น, Syn. promptly, Ant. hesitatingly

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
UNHESITATINGLY AH0 N HH EH1 Z IH0 T EY2 T IH0 NG L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unhesitating (j) ˈʌnhˈɛzɪtɛɪtɪŋ (uh1 n h e1 z i t ei t i ng)
unhesitatingly (a) ˈʌnhˈɛsɪtɛɪtɪŋliː (uh1 n h e1 s i t ei t i ng l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
一も二もなく;一も二も無く[いちもにもなく, ichimonimonaku] (adv) unhesitatingly [Add to Longdo]
辞す[じす, jisu] (v5s) (1) (See 辞する) to excuse oneself; to take one's leave; (2) to quit; to resign; to retire; to leave post; (3) to decline; to turn down; (4) (as 〜を辞さず, etc.) unhesitatingly; (P) [Add to Longdo]
辞する[じする, jisuru] (vs-s) (1) to excuse oneself; to take one's leave; (2) to resign (post); to quit; to retire; (3) to decline; to turn down; (4) (as 〜を辞せず, etc.) unhesitatingly [Add to Longdo]
直往[ちょくおう, chokuou] (n, vs) going unhesitatingly forward [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unhesitating \Unhesitating\
   See {hesitating}.

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unhesitating
   adj 1: characterized by quickness and firmness; "his reply was
       unhesitating" [syn: {unhesitating}, {resolute}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top