Search result for

*dock*

(292 entries)
(0.0229 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: dock, -dock-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dock[VI] จอดเรือ, See also: เทียบท่า, Syn. moor, anchor
dock[VT] จอดเรือ, See also: เทียบท่า, Syn. moor, anchor
dock[N] อู่เรือ, See also: ท่าเรือ, Syn. pier, marina, wharf
dockage[N] ค่าธรรมเนียมจอดเรือหรือเอาเรือเข้าอู่
dockage[N] ที่สำหรับจอดเรือในอู่เรือ
haddock[N] ปลาค๊อดจำพวกหนึ่ง
paddock[N] บริเวณเก็บม้าข้างสนามแข่ง, Syn. coral, stockyard
paddock[VT] ใส่คอก
dock off[PHRV] ตัดออก, See also: หักออกจาก
dockyard[N] บริเวรอู่เรือ
shaddock[N] ผลไม้ของต้นไม้จำพวก Citrus grandis, See also: ต้นไม้จำพวก Citrus grandis
boondocks[N] พื้นที่ห่างไกลตัวเมือง, Syn. boonies
boondocks[SL] พื้นที่ห่างไกลความเจริญ, See also: ชนบท, เขตรอบนอกเมือง, ชานเมือง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
burdock(เบอร์'ดอค) n. หญ้าเจ้าชู้
dock(ดอค) {docked,docking,docks} n. อู่เรือ,ท่าเรือ,โรงจอดและซ่อมเครื่องบิน,ชานชาลาสำหรับขนถ่ายสินค้า (dry dock) . vt. เอาเข้าอู่เรือ,เอาเรือเข้าเทียบท่า vi. เทียบท่า,เชื่อมต่อยานอวกาศในอวกาศ
dock chargen. ค่าจอดเรือ,ค่าธรรมเนียมท่าเรือ
dock duesn. ค่าจอดเรือ,ค่าธรรมเนียมท่าเรือ
dock job'sn. โรงพยาบาล
dock-wallopern. กรรมกรท่าเรือเป็นครั้งคราว,กรรมกรที่ร่อนเร่ทำงานตามท่าเรือ, See also: dock- walloping,n.
dockage(ดอค'คิจ) n. ค่าจอดเรือ,ค่าธรรมเนียมจอดเรือในอู่,ค่าธรรมเนียมท่าเรือ,การจอดเรือในอู่,เครื่องมือในอู่เรือ,การตัดให้สั้น,การตัดให้น้อยลง,ส่วนที่ไร้ประโยชน์ของข้าว
docker(ดอค'เคอะ) n. กรรมการท่าเรือ,คนตัดหาง,เครื่องมือตัดหาง
docket(ดอค'คิท) n. รายการคดีและคำพิพากษาของศาล, รายการเรื่องราวการพิจารณาโดยคณะกรรมการสภา,ใบเซ็นของสินค้า,ใบปะหน้า,หนังสือแสดงการเสียภาษีศุลกากร,บัตร,สาระสำคัญ. vt. นำเข้ารายการพิจารณาคดีของศาล,เขียนใบปะหน้า,สรุปสาระสำคัญ
dockhand(ดอค'ฮันดฺ) n. กรรมกรท่าเรือ
dockyardn. บริเวณอู่เรือ,บริเวณท่าเรือ,บริเวณอู่กองทัพเรือ
dry dockn. อู่เรือแห้ง (ทำการสร้าง ซ่อมหรือทาสีเรือได้)
graving dockอู่เรือแห้ง
haddock(แฮด'ดัค) n. ปลาคอดชนิดหนึ่ง
paddock(แพค'ดอค) n. คอกข้างสนามม้า,กองแร่,กบ,คางคก
shaddock(แชด'ดอค) n. ผลไม้ของต้น Citrus grandis, ส้มโอ, ต้นไม้ดังกล่าว

English-Thai: Nontri Dictionary
dock(n) ท่าเรือ,อู่เรือ,คอกจำเลย,โรงจอดเครื่องบิน
dock(vt) นำเรือเข้าอู่,เอาเรือเทียบท่า
docker(n) กรรมกรท่าเรือ,จับกัง,กุลี
dockyard(n) อู่เรือ,บริเวณท่าเรือ
haddock(n) ปลาทะเลชนิดหนึ่ง
paddock(n) คอกข้างสนามม้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dock๑. คอกจำเลย (ในคดีอาญา)๒. คอกพยาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dock briefการว่าความอนาถา, การตั้งทนายแก้ต่างจำเลย (ในคดีอาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dock warrantประทวนสินค้าขาเข้า (ที่เก็บไว้ในคลังสินค้าท่าเรือ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
docketรายงานกระบวนพิจารณาของศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Docksอู่เรือ [TU Subject Heading]
Dry docksอู่แห้ง [TU Subject Heading]
Burdock Rootรากเบอร์ดอก [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
dock (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Braddock!BraddockKill the Wickeds (1967)
At the dock.Unten am DockShattered Image (1973)
Dock 11A.Dock 11A. 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2002)
Oh!Dockarbeiter? Episode #1.6 (2012)
Every dock and coastline east of the Siberian Sea to the Baffin Bay...ทุก ๆ ท่าเทียบเรือและชายฝั่งทะเลตะวันออกของ ทะเลไซบีเรียไปจนถึงอ่าวบาฟฟิน Odyssey (2008)
Vincent's team has secured the dock.ทีมวินเซนต์คุ้มกันลานจอดแล้ว Dead Space: Downfall (2008)
The enemy sensors are obviously damaged, so we'll sneak in behind them and dock at the emergency airlock.ระบบตรวจจับของพวกมันเสียหายหนัก เราจะแอบอยู่หลังพวกมัน จากนั้นจะยอดยานลงบนท่าเทียบยานฉุกเฉิน Destroy Malevolence (2008)
It sounded like a ship docking at one of the emergency airlocks.เสียงคล้ายๆ กับว่ามียานลงจอด บนท่าเทียบยานฉุกเฉิน Destroy Malevolence (2008)
R2, release the docking clamp.อาร์ทู ปลดล็อคยานออกจากท่า Destroy Malevolence (2008)
I heard that they might be hiring, down at the docks 5 men, maybeได้ยินมาว่ามีอีกที่จะรับคนเพิ่มน่ะ 5คนได้มั้ง Death Race (2008)
The dock.ท่าเรือ Episode #1.8 (2008)
Ahjussi, are you really taking me to the dock?คุณ, คุณจะพาฉันไปที่ท่าเรือ จริงๆหรือ? Episode #1.8 (2008)
Have you ever been to the dock?คุณ เคยไปที่ท่าเรือ หรือไม่? Episode #1.8 (2008)
You must follow my words and run to the dock.คุณต้องทำตามที่ผมบอก และวิ่งไปที่ท่าเรือ Episode #1.9 (2008)
Dock the boat up on the right.เลียบเข้าทางซ้ายที Bangkok Dangerous (2008)
Dock the boat on the left.เลียบเรือเข้าทางซ้าย Bangkok Dangerous (2008)
The police decided it'd be best to keep this off the main docket in order to avoid exactly the sort of chaos we have across the street;ทางตำรวจตัดสินใจว่า จะไม่เปิดเผยเกี่ยวกับสำนวนคดีนี้ เพื่อป้องกันความโกลาหลวุ่นวาย ตามถนนที่เราข้ามมา Changeling (2008)
Approaching the docks. Kings Quayกำลังมุ่งหน้าไปที่ท่าเรือในเฮติ Quantum of Solace (2008)
"Haul them down to the dock,"ลากพวกเขาไปสอบสวน" Frost/Nixon (2008)
Every week I see overtime written on your dockets.ทุกอาทิตย์ฉันเห็นค่าล่วงเวลา เขียนไว้ในบัตรลงเวลาของนาย The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
The boathouse down by the dock?บ้านริมน้ำนั่นไง? Eggtown (2008)
You couldn't even run shipments from one dock to the other, but I still keep you by my side.แกขนของจากเรือลำนึง ไปอีกลำนึงยังไม่ได้เลย แต่ฉันก็ให้โอกาสแก Dirt Nap (2008)
If they offloaded it today, it should still be on the storage dock.ถ้าพวกเขาเอาของออกมาวันนี้ ของจะต้องอยู่ที่โกดังท่าเรือ Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
They managed to access one of the dock's freight helicopters.พวกเขาจัดการให้ได้มันไป เฮลิคอปเตอร์ขนสินค้าลำหนึ่งของท่าเรือ Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
- No loading dock, no personnel entrance--/ ไม่มีคนงาน ไม่มีการเข้าออก Prison Break: The Final Break (2009)
This is my partner, Agent Murdock.นี่คู่หูผม เจ้าหน้าที่ เมอร์ด็ิอก Sex and Violence (2009)
- Dean Murdock.คุณมาจากหน่วยไหน? Sex and Violence (2009)
I'm calling about... two of your men, Stiles and Murdock?คนของท่าน ที่ชื่อ สไตลซ์ กับ เมอร์ด็อก น่ะครับ Sex and Violence (2009)
...2 Braddock street.เลขที่ 2 ถนน แบรดด้อก The No-Brainer (2009)
One person going to 1432 braddock street.ใครซักคนไปที่ 1432 ถนนแบรดด้อกหน่อย The No-Brainer (2009)
It's a health shake of fermented brown rice, and for her entr�e, a salad of radish, burdock root and bok choy.นี่ก็ข้าวกล้องหมักปั่นเพื่อสุขภาพน่ะ แล้วนี่สำหรับอาหารเรียกน้ำย่อย สลัดเรดิช รากเบอร์ด็อก กับ บ็อคชอย Look Into Their Eyes and You See What They Know (2009)
Do you know a guy named jackson braddock? He was backstage.แล้วคุณรู้จักแจ๊กสัน แบรดด๊อกไหม เขาอยู่ที่หลังเวที Bargaining (2009)
Jackson Braddock?แจ๊คสัน แบรดดอค? Marry Me a Little (2009)
You'll be lucky to find a job on the docks because you're going nowhere.อย่างเธอนี่หางานอู่เรือทำได้\ 1ก็เฮงแล้ว ไม่มีที่ไหนรับหรอก Nowhere Boy (2009)
I would get the script, and it says "Flipper goes over to the dock "and picks up the gun and then swims down left to right."เจ้าปลาน้อยเหมือนรู้ว่า จะได้มาอยู่บ้าน ที่จะไม่มีอันตรายจะมาทำร้ายได้อีก เธอปลอดภัยแล้ว The Cove (2009)
And right in front of the house there was a lake, salt water lake, and that's where Flipper was at the end of the dock.คือพวกมันฉลาดกว่าที่เราคิดไว้ บ้านที่คุณเห็นในเรื่อง ฟลิปเปอร์ ที่ครอบครัวอาศัยอยู่ The Cove (2009)
I would take my television set from the house and go down the end of the dock with a long extension cord, and Cathy would watch herself on television, and she could tell the difference between herself and Suzy,ผมอยู่ที่นี่มาตลอด 7 ปี และตรงหน้าบ้าน จะมีทะเลสาบ เป็นทะเลสาบน้ำเค็ม The Cove (2009)
We asked the Taiji fishermen if we could subsidize this activity... in other words, if you leave the boats tied up at the dock, we'll pay you the same amount of money you would have made killing dolphins in Taiji.ตอนกลางคืน ผมนอนหลับ เขาบอกว่าเขาไม่รู้เรื่อง เพราะเขานอนหลับ ผมว่าคนนั้นอาจจะเป็น สมาชิกของพวก OPS The Cove (2009)
Hard-wired switch mounted under the dock.สวิทซ์สายแข็ง ติดใต้ที่จอดเรือ To the Lighthouse (2009)
Well, I have a ship docking in the lower hanger as we speak.เอ่อ ข้ามียานจอดรอที่โรงเก็บยานข้างล่างแล้ว ตอนที่เรากำลังพูดอยู่นี่ Jedi Crash (2009)
- Activate docking port.- เปิดท่าเทียบยานซะ Jedi Crash (2009)
You'll never be able to dock in the middle of this battle.ท่านไม่สามารถเทียบยานลงบนยานของเรา ในระหว่างที่การสู้รบนี้ยังดำเนินอยู่ Jedi Crash (2009)
Okay, the southwest loading dock is a large industrial door.ตรงที่ขนถ่ายของทางทิศ ตต.เฉียงใต้จะมีประตูใหญ่แบบในโรงงาน ตรงที่ขนถ่ายของทางทิศ ตต.เฉียงใต้จะมีประตูใหญ่แบบในโรงงาน Cowboys and Indians (2009)
That must mean the on-site laundry's on the other side of the hotel, near the loading dock door.แสดงว่าต้องมีแผนกซักรีดที่อีกฝั่งของโรงแรม แสดงว่าต้องมีแผนกซักรีดที่อีกฝั่งของโรงแรม ใกล้กับประตูขนถ่าย Cowboys and Indians (2009)
Once we find the laundry vent, we take that down to the loading dock.เมื่อเราเจอทางออกห้องซักผ้า เราก็ลงไปที่ห้องเก็บของ Cowboys and Indians (2009)
Did you clear the loading dock doors?นายจัดการคนที่ประตูขนของหรือยัง Cowboys and Indians (2009)
Sully, take everyone down to the dock.ซัลลี่ พาทุกคนไปที่ท่าเรือ Snap (2009)
- What? - Saw their bodies in the water by the docks.ว่าไงนะ ฉันเห็นศพลอยอยู่ในน้ำข้างๆ กับท่าเรือ Snap (2009)
there was one on the dock. Right by the generator.มีอยู่อันนึงที่ท่าเรือ อยู่ข้างๆ เครื่องปั่นไฟ Snap (2009)
We're lucky we weren't all on that dock when it blew. We'd have been wiped out.โชคยังดีที่พวกเราไม่ได้อยู่ที่นั่นกันหมดตอนมันระเบิด ไม่งั้นคงได้ตายกันหมด Snap (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dockHe recently had the bad luck to incur his boss' wrath and got sent out to work in the boondocks.
dockThe ship is now in dock for a refit.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ท่าจอดเรือ[N] harbour, See also: port, anchorage, haven, wharf, dock, Syn. ท่าเทียบเรือ, ท่าเรือ, Example: เขาจ่ายเชือกออกไปขณะที่เรือออกจากท่าจอดเรือ, Thai definition: สถานที่สำหรับให้บริการแก่เรือในการจอดเทียบบรรทุก หรือขนถ่ายของ
ท่าเทียบเรือ[N] harbour, See also: quayside, port, anchorage, haven, wharf, dock, Syn. ท่าจอดเรือ, ท่าเรือ, Example: ท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบังประกอบด้วยท่าเทียบเรือคอนเทนเนอร์ 3 ท่า ท่าเทียบเรือสินค้าเกษตร 2 ท่า และท่าเทียบเรือชายฝั่ง 1 ท่า, Thai definition: สถานที่สำหรับให้บริการแก่เรือในการจอดเทียบบรรทุก หรือขนถ่ายของ
อู่แห้ง[N] dry dock, See also: graving dock, Count unit: อู่, Thai definition: อู่ซ่อมเรือชนิดหนึ่ง เมื่อนำเรือเข้าอู่แล้ว สูบน้ำภายในอู่ออกให้หมด ทำให้สามารถซ่อมท้องเรือภายนอกได้
อู่ต่อเรือ[N] dock, See also: dockyard, shipyard, Syn. อู่, อู่เรือ, Count unit: อู่
อู่น้ำ[N] wet dock, Count unit: อู่, Thai definition: อู่ซ่อมเรือชนิดหนึ่ง เมื่อนำเรือเข้าไปในอู่แล้ว ปรับระดับน้ำภายในอู่ให้เรือลอยอยู่ในระดับที่ต้องการเพื่อให้ซ่อมได้โดยสะดวก
อู่ลอย[N] floating dock, Count unit: อู่, Thai definition: อู่ซ่อมเรือชนิดหนึ่ง ลักษณะคล้ายแพ เคลื่อนที่ได้ และสามารถปรับระดับให้จมหรือลอยอยู่ในระดับลึกที่ต้องการ เมื่อนำเรือเข้าอู่แล้ว ปรับระดับอู่ให้ลอยตัวยกเรือขึ้นพ้นน้ำเพื่อซ่อมท้องเรือ
อู่[N] dock, See also: shipyard, dockyard, Syn. อู่เรือ, Count unit: อู่, Thai definition: ที่ที่ต่อ หรือซ่อมเรือ
อู่เรือ[N] dock, See also: dockyard, shipyard, Syn. อู่, อู่ต่อเรือ, Example: คูน้ำแห่งนี้เคยเป็นอู่เรือของท่านเจ้าพระยามาก่อน, Count unit: อู่
ท่า[N] wharf, See also: landing place, dock, quay, pier, port, harbour, ferry, Example: สุทิตายืนรอเรือที่ท่า, Count unit: ท่า, Thai definition: ฝั่งน้ำสำหรับขึ้นลงหรือจอดเรือ, ที่สำหรับขึ้นลงริมน้ำ, โดยปริยายหมายถึงที่จอดยานพาหนะบางชนิด
เทียบเรือ[V] moor, See also: wharf, bring a boat up alongside a wharf, come alongside, anchor, berth, dock

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัก[v.] (hak) EN: break ; be broken ; fracture ; dock   FR: briser ; se briser ; se fracturer
การเปลี่ยนถ่ายสินค้า[n. exp.] (kān plīen thāi sinkhā) EN: transshipment ; crossdocking   
การตัดหางสุนัข[n. exp.] (kān tat hāng sunak) EN: docking   
เข้าอู่[v. exp.] (khao ū) EN: be in a boathouse ; be docked ; be in dry dock   
คอกจำเลย[n. exp.] (khøk jamloēi) EN: dock   FR: box des accusés [m] ; banc des accusés [m]
ลด[v.] (lot) EN: go down ; decrease ; cut down ; lessen ; make less ; discount ; lower ; reduce ; shorten ; remit ; lighten ; alleviate ; ease ; relieve ; abate ; dock ; weaken   FR: baisser ; diminuer ; réduire ; amoindrir ; alléger
ตัด[v.] (tat) EN: cut ; cut off ; sever ; dock   FR: couper ; trancher ; découper ; sectionner ; inciser ; tronquer
ท่า[n.] (thā) EN: dock ; pier ; port ; wharf ; landing place ; quay ; harbour ; ferry   FR: quai [m] ; jetée [f] ; port [m] ; appontement [m] ; embarcadère [m] ; débarcadère [m]
ท่าน้ำ[n.] (thānām) EN: waterside ; landing stage with steps ; river's harbour ; boat landing ; dock   FR: quai [m]
ท่าเรือ[n.] (thāreūa) EN: port ; harbour = harbor (Am.) ; sea port ; wharf ; pier ; boat landing   FR: port [m] ; quai [m] ; dock [m]
เทียบเรือ[v. exp.] (thīep reūa) EN: moor ; wharf ; bring a boat up alongside a wharf ; come alongside ; anchor ; berth ; dock   
อู่[n.] (ū) EN: dock ; shipyard ; harbour ; harbor (Am.)   FR: port [m]
อู่แห้ง[n. exp.] (ū haēng ) EN: dry dock   FR: cale sèche [f]
อู่น้ำ[n. exp.] (ū nām) EN: wet dock   
อู่เรือ[n. exp.] (ū reūa) EN: dock ; dockyard ; shipyard ; boatyard ; boathouse   FR: dock [m] ; cale sèche [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DOCK    D AA1 K
DOCKS    D AA1 K S
DOCKET    D AA1 K AH0 T
DOCKER    D AA1 K ER0
HUDOCK    HH AH1 D AH0 K
DOCKEN    D AA1 K AH0 N
DOCKED    D AA1 K T
DOCK'S    D AA1 K S
HYDOCK    HH AY1 D AH0 K
UNDOCK    AH0 N D AA1 K
MADOCK    M AE1 D AH0 K
PADDOCK    P AE1 D AH0 K
DOCKSON    D AA1 K S AH0 N
DOCKTER    D AA1 K T ER0
RIDDOCK    R IH1 D AH0 K
HADDOCK    HH AE1 D AH0 K
HAYDOCK    HH EY1 D AA2 K
PIDDOCK    P IH1 D AH0 K
MURDOCK    M ER1 D AA0 K
MADDOCK    M AE1 D AH0 K
RUDDOCK    R AH1 D AH0 K
DOCKINS    D AA1 K IH2 N Z
CRADOCK    K R AE1 D AH0 K
CADDOCK    K AE1 D AH0 K
DOCKERS    D AA1 K ER0 Z
DOCKERY    D AA1 K ER0 IY0
WALDOCK    W AO1 L D AA0 K
BELDOCK    B EH1 L D AA2 K
DOCKETS    D AA1 K AH0 T S
DOCKHAM    D AA1 K HH AH0 M
BALDOCK    B AE1 L D AH0 K
DOCKING    D AA1 K IH0 NG
RODOCKER    R AA1 D AH0 K ER0
MURDOCKS    M ER1 D AA0 K S
BRADDOCK    B R AE1 D AH0 K
MOREDOCK    M AO1 R AH0 D AA0 K
SHADDOCK    SH AE1 D AH0 K
DOCKSIDE    D AA1 K S AY2 D
CHADDOCK    CH AE1 D AH0 K
DOCKLAND    D AA1 K L AH0 N D
DOCKIERS    D AA1 K Y ER0 Z
MADDOCKS    M AE1 D AH0 K S
DOCKYARD    D AA1 K Y AA2 R D
GLADDOCK    G L AE1 D AH0 K
CRADDOCK    K R AE1 D AH0 K
MURDOCK'S    M ER1 D AA0 K S
UNDOCKING    AH0 N D AA1 K IH0 NG
DOCKLANDS    D AA1 K L AH0 N D Z
BOONDOCKS    B UW1 N D AA2 K S
DOCKWORKER    D AA1 K W ER2 K ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dock    (v) (d o1 k)
docks    (v) (d o1 k s)
docked    (v) (d o1 k t)
docker    (n) (d o1 k @ r)
docket    (v) (d o1 k i t)
undock    (v) (uh1 n d o1 k)
Baldock    (n) (b oo1 l d o k)
burdock    (n) (b @@1 d o k)
dockers    (n) (d o1 k @ z)
dockets    (v) (d o1 k i t s)
docking    (v) (d o1 k i ng)
haddock    (n) (h a1 d @ k)
paddock    (n) (p a1 d @ k)
undocks    (v) (uh1 n d o1 k s)
burdocks    (n) (b @@1 d o k s)
docketed    (v) (d o1 k i t i d)
dockyard    (n) (d o1 k y aa d)
paddocks    (n) (p a1 d @ k s)
shaddock    (n) (sh a1 d @ k)
undocked    (v) (uh1 n d o1 k t)
dock-dues    (n) - (d o1 k - d y uu z)
docketing    (v) (d o1 k i t i ng)
dockyards    (n) (d o1 k y aa d z)
shaddocks    (n) (sh a1 d @ k s)
undocking    (v) (uh1 n d o1 k i ng)
graving dock    (n) - (g r ei1 v i ng - d o k)
graving docks    (n) - (g r ei1 v i ng - d o k s)
finnan haddock    (n) - (f i2 n @ n - h a1 d @ k)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Angelsteg {m}fishing dock [Add to Longdo]
auf der Anklagebank sitzento be in the dock [Add to Longdo]
Ankopplung {f} (an) (Raumfahrt)docking (with) [Add to Longdo]
Arsch {m} [ugs.] | jdm. in den Arsch kriechen [ugs.] | sich den Arsch aufreißen | am Arsch der Welt | am Arsch der Welt | (total) im Arsch | (total) im Arscharse [Br.]; ass [Am.] [coll.] | to suck up to sb.; to kiss sb.'s ass | to work one's balls off | at the back of beyond; out in the sticks | in the boondocks | (all) messed up | (all) fucked up [slang] [Add to Longdo]
Dock {n} | Docks {pl}dock | docks [Add to Longdo]
Docke {f} (einer Drehbank) [techn.]poppet head [Add to Longdo]
Docke {f}; Springer {m} [mus.]jack [Add to Longdo]
Fahrerlager {n}paddock [Add to Longdo]
Hafenanlagen {pl}docks [Add to Longdo]
Hafenarbeiter {m}docker [Add to Longdo]
Hafenbecken {n}harbor basin; harbour basin; (wet) dock [Add to Longdo]
Hafenviertel {n}dock area [Add to Longdo]
Kaigebühr {f}dockage [Add to Longdo]
Klette {f} [bot.] | Kletten {pl}bur; burdock; burr | burs [Add to Longdo]
Kopplung {f} (Raumfahrt)docking [Add to Longdo]
Kopplungsmanöver {n}docking maneuvre [Add to Longdo]
Laufzettel {m} (an Akten)docket [Add to Longdo]
Pampelmuse {f}shaddock [Add to Longdo]
Pferdekoppel {f}; Koppel {f}paddock [Add to Longdo]
Prozessliste {f}docket [Add to Longdo]
Sattelplatz {m}paddock [Add to Longdo]
Schauermann {m} [naut.]docker [Add to Longdo]
Schellfisch {m}haddock [Add to Longdo]
Schwimmdock {n}floating dock [Add to Longdo]
Trockendock {n}dry dock [Add to Longdo]
Urwald {m}boondocks [Add to Longdo]
Werft {f}dockyard [Add to Longdo]
(in einem Hafen) anlegen (Schiff)to call at; to dock at [Add to Longdo]
landenddocking [Add to Longdo]
gelandetdocked [Add to Longdo]
Zwergteichrose {f} (Nuphar pumila)spatterdock [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ど田舎;超田舎(iK);度田舎(iK);怒田舎(iK)[どいなか, doinaka] (n) (See ど) remote countryside; boondocks; the sticks [Add to Longdo]
ダック[, dakku] (n) (1) Development Assistance Committee; DAC; (2) dock; (3) duck [Add to Longdo]
ドッキング[, dokkingu] (n,vs) docking; (P) [Add to Longdo]
ドッキングステーション[, dokkingusute-shon] (n) {comp} docking station [Add to Longdo]
ドック[, dokku] (n) dock; (P) [Add to Longdo]
ハドック[, hadokku] (n) haddock (Melanogrammus aeglefinus) [Add to Longdo]
パドック[, padokku] (n) paddock; (P) [Add to Longdo]
ホットドッキング[, hottodokkingu] (n) {comp} hot docking [Add to Longdo]
モンツキダラ[, montsukidara] (n) haddock [Add to Longdo]
レシート[, reshi-to] (n) receipt; docket (e.g. cash register); (P) [Add to Longdo]
河骨;川骨[こうほね;かわほね;コウホネ, kouhone ; kawahone ; kouhone] (n) (uk) Japanese spatterdock (species of water lily, Nuphar japonica) [Add to Longdo]
回復用情報[かいふくようじょうほう, kaifukuyoujouhou] (n) {comp} docket [Add to Longdo]
海茸貝;海筍貝;海笋貝[うみたけがい;ウミタケガイ, umitakegai ; umitakegai] (n) (uk) dilate piddock (Barnea dilatata) [Add to Longdo]
乾ドック[かんドック, kan dokku] (n) dry dock [Add to Longdo]
乾船渠[かんせんきょ, kansenkyo] (n) (See 乾ドック) dry dock [Add to Longdo]
巻繊;巻煎[けんちん;けんちゃん;けんちぇん, kenchin ; kenchan ; kenchien] (n) (1) fried finely minced daikon, great burdock, carrot and shiitake mushrooms wrapped with crumbled tofu in dried beancurd and deep-fried; (2) (abbr) (See 巻繊汁) Japanese tofu and vegetable chowder; (3) (arch) (orig. meaning) black soybean sprouts fried in sesame seed oil wrapped in dried beancurd and stewed [Add to Longdo]
牛蒡[ごぼう;ごんぼ;うまふぶき(ok);ゴボウ, gobou ; gonbo ; umafubuki (ok); gobou] (n) (uk) great burdock (Arctium lappa) [Add to Longdo]
金平[きんぴら, kinpira] (n) finely chopped cooked vegetable (typically burdock) [Add to Longdo]
金平牛蒡[きんぴらごぼう, kinpiragobou] (n) Kinpira-style sauteed burdock [Add to Longdo]
差し引く;差引く[さしひく, sashihiku] (v5k,vt) (1) to deduct; to take away; to dock; (2) to make allowances for something; to bear something in mind; (v5k,vi) (3) to ebb and flow [Add to Longdo]
薩摩汁[さつまじる, satsumajiru] (n) miso soup with pork or chicken (originally boned chicken chunks) with daikon, carrots, great burdock or sweet potatoes; meat chowder [Add to Longdo]
酸模[すかんぽ, sukanpo] (n) garden (cock) sorrel; sour dock [Add to Longdo]
事件表[じけんひょう, jikenhyou] (n) docket [Add to Longdo]
朱欒;香欒[ざぼん;ザボン, zabon ; zabon] (n) (See 文旦) shaddock (por [Add to Longdo]
渋草[しぶくさ, shibukusa] (n) (arch) (See 羊蹄) Japanese dock (a plant) (Rumex japonicus) [Add to Longdo]
出渠[しゅっきょ, shukkyo] (n) leaving the (repair) dock [Add to Longdo]
人間ドック[にんげんドック, ningen dokku] (n) (from "human dry-dock") medical check-up; thorough physical examination; (P) [Add to Longdo]
船渠[せんきょ, senkyo] (n) a dock [Add to Longdo]
船場;舟場[ふなば, funaba] (n) (arch) wharf; quay; dock [Add to Longdo]
造船所[ぞうせんじょ;ぞうせんしょ, zousenjo ; zousensho] (n) shipyard; dock yard; shipbuilding yard [Add to Longdo]
叩き牛蒡[たたきごぼう, tatakigobou] (n) burdock root seasoned with sesame [Add to Longdo]
鱈;大口魚[たら;タラ, tara ; tara] (n) (1) gadid (any fish of the family Gadidae, inc. cod, haddock, whiting and pollack); (2) (See 真鱈・まだら) Pacific cod (Gadus macrocephalus) [Add to Longdo]
筑前煮[ちくぜんに, chikuzenni] (n) chicken stew with taro, carrot, burdock, etc. [Add to Longdo]
調馬場[ちょうばじょう, choubajou] (n) riding ground; paddock [Add to Longdo]
入渠[にゅうきょ, nyuukyo] (n,vs,adj-no) entering a dock [Add to Longdo]
脳ドック[のうドック, nou dokku] (n) (from "brain dry-dock") (See 人間ドック) examinatinon with MRI, MRA, etc. to check for aneurysms and other problems [Add to Longdo]
泊まる(P);泊る[とまる, tomaru] (v5r,vi) (1) to stay at (e.g. hotel); (2) to be docked; to be berthed; to be moored; (P) [Add to Longdo]
被告席[ひこくせき, hikokuseki] (n) defendant's seat; the dock [Add to Longdo]
浮きドック[うきドック, uki dokku] (n) floating dock [Add to Longdo]
風太郎;プー太郎[ぷうたろう(風太郎);プーたろう(プー太郎);ふうたろう(風太郎);プータロー(P), puutarou ( fuutarou ); pu-tarou ( pu-tarou ); fuutarou ( fuutarou ); pu-taro-(P)] (n) (1) (col) vagabond; floater; vagrant; (2) day labourer, esp. on the docks; (P) [Add to Longdo]
文旦;文橙[ぶんたん, buntan] (n) (See ザボン) shaddock; pomelo [Add to Longdo]
羊蹄[ぎしぎし;ようてい;しのね(ok);し(ok);ギシギシ, gishigishi ; youtei ; shinone (ok); shi (ok); gishigishi] (n) (uk) Japanese dock (plant) (Rumex japonicus) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吴淞[Wú sōng, ˊ ㄙㄨㄥ, / ] Wusong river and dock area in Shanghai [Add to Longdo]
[bù, ㄅㄨˋ, ] wharf; dock; jetty; trading center; port; place name [Add to Longdo]
[wù, ˋ, / ] dock; low wall [Add to Longdo]
对接[duì jiē, ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄝ, / ] to join up; to dock; a joint (between components) [Add to Longdo]
截尾[jié wěi, ㄐㄧㄝˊ ㄨㄟˇ, ] to dock; to trim (esp. the tail of an animal) [Add to Longdo]
接轨[jiē guǐ, ㄐㄧㄝ ㄍㄨㄟˇ, / ] railtrack connection; to integrate into sth; to dock; to connect; to bring into line with; to adapt [Add to Longdo]
[yòu, ㄧㄡˋ, ] pomelo; shaddock [Add to Longdo]
柚子[yòu zi, ㄧㄡˋ ㄗ˙, ] pomelo; shaddock [Add to Longdo]
牛蒡[niú páng, ㄋㄧㄡˊ ㄆㄤˊ, ] burdock [Add to Longdo]
码头[mǎ tóu, ㄇㄚˇ ㄊㄡˊ, / ] dock; pier; wharf [Add to Longdo]
萍蓬草[píng péng cǎo, ㄆㄧㄥˊ ㄆㄥˊ ㄘㄠˇ, ] spatterdock (Nuphar pumilum), a type of lily [Add to Longdo]
[bàng, ㄅㄤˋ, ] Arctium lappa; great burdock [Add to Longdo]
装卸工[zhuāng xiè gōng, ㄓㄨㄤ ㄒㄧㄝˋ ㄍㄨㄥ, / ] docker; longshoreman [Add to Longdo]
造船厂[zào chuán chǎng, ㄗㄠˋ ㄔㄨㄢˊ ㄔㄤˇ, / ] dockyard; shipyard [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ドッキング[どっきんぐ, dokkingu] docking [Add to Longdo]
回復用情報[かいふくようじょうほう, kaifukuyoujouhou] docket [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dock \Dock\ (d[o^]k), n. [AS. docce; of uncertain origin; cf. G.
   docken-bl[aum]tter, Gael. dogha burdock, OF. doque; perh.
   akin to L. daucus, daucum, Gr. ?, ?, a kind of parsnip or
   carrot, used in medicine. Cf. {Burdock}.] (Bot.)
   A genus of plants ({Rumex}), some species of which are
   well-known weeds which have a long taproot and are difficult
   of extermination.
   [1913 Webster]
 
   Note: Yellow dock is {Rumex crispus}, with smooth curly
      leaves and yellow root, which that of other species is
      used medicinally as an astringent and tonic.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dock \Dock\, v. t.
   To draw, law, or place (a ship) in a dock, for repairing,
   cleaning the bottom, etc.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dock \Dock\, n. [Cf. Icel. dockr a short tail, Fries. dok a
   little bundle or bunch, G. docke bundle, skein, a short and
   thick column.]
   1. The solid part of an animal's tail, as distinguished from
    the hair; the stump of a tail; the part of a tail left
    after clipping or cutting. --Grew.
    [1913 Webster]
 
   2. A case of leather to cover the clipped or cut tail of a
    horse.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dock \Dock\, v. t. [imp. & p. p. {Docked}; p. pr. & vb. n.
   {Docking}.] [See {Dock} a tail. Cf. W. tociaw, and twciaw, to
   dock, clip.]
   1. to cut off, as the end of a thing; to curtail; to cut
    short; to clip; as, to dock the tail of a horse.
    [1913 Webster]
 
       His top was docked like a priest biforn. -- Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. To cut off a part from; to shorten; to deduct from; to
    subject to a deduction; as, to dock one's wages.
    [1913 Webster]
 
   3. To cut off, bar, or destroy; as, to dock an entail.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dock \Dock\, n. [Akin to D. dok; of uncertain origin; cf. LL.
   doga ditch, L. doga ditch, L. doga sort of vessel, Gr. ?
   receptacle, fr. ? to receive.]
   1. An artificial basin or an inclosure in connection with a
    harbor or river, -- used for the reception of vessels, and
    provided with gates for keeping in or shutting out the
    tide.
    [1913 Webster]
 
   2. The slip or water way extending between two piers or
    projecting wharves, for the reception of ships; --
    sometimes including the piers themselves; as, to be down
    on the dock.
    [1913 Webster]
 
   3. The place in court where a criminal or accused person
    stands.
    [1913 Webster]
 
   {Balance dock}, a kind of {floating dock} which is kept level
    by pumping water out of, or letting it into, the
    compartments of side chambers.
 
   {Dry dock}, a dock from which the water may be shut or pumped
    out, especially, one in the form of a chamber having walls
    and floor, often of masonry and communicating with deep
    water, but having appliances for excluding it; -- used in
    constructing or repairing ships. The name includes
    structures used for the examination, repairing, or
    building of vessels, as graving docks, floating docks,
    hydraulic docks, etc.
 
   {Floating dock}, a dock which is made to become buoyant, and,
    by floating, to lift a vessel out of water.
 
   {Graving dock}, a dock for holding a ship for graving or
    cleaning the bottom, etc.
 
   {Hydraulic dock}, a dock in which a vessel is raised clear of
    the water by hydraulic presses.
 
   {Naval dock}, a dock connected with which are naval stores,
    materials, and all conveniences for the construction and
    repair of ships.
 
   {Sectional dock}, a form of {floating dock} made in separate
    sections or caissons.
 
   {Slip dock}, a dock having a sloping floor that extends from
    deep water to above high-water mark, and upon which is a
    railway on which runs a cradle carrying the ship.
 
   {Wet dock}, a dock where the water is shut in, and kept at a
    given level, to facilitate the loading and unloading of
    ships; -- also sometimes used as a place of safety; a
    basin.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top