ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dockage

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dockage-, *dockage*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dockage(n) ค่าธรรมเนียมจอดเรือหรือเอาเรือเข้าอู่
dockage(n) ที่สำหรับจอดเรือในอู่เรือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dockage(ดอค'คิจ) n. ค่าจอดเรือ, ค่าธรรมเนียมจอดเรือในอู่, ค่าธรรมเนียมท่าเรือ, การจอดเรือในอู่, เครื่องมือในอู่เรือ, การตัดให้สั้น, การตัดให้น้อยลง, ส่วนที่ไร้ประโยชน์ของข้าว

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dockage \Dock"age\, n.
   A charge for the use of a dock.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dockage
   n 1: a fee charged for a vessel to use a dock [syn: {dockage},
      {docking fee}]
   2: landing in a harbor next to a pier where ships are loaded and
     unloaded or repaired; may have gates to let water in or out;
     "the ship arrived at the dock more than a day late" [syn:
     {dock}, {dockage}, {docking facility}]
   3: the act of securing an arriving vessel with ropes [syn:
     {docking}, {moorage}, {dockage}, {tying up}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top