Search result for

ท่าเรือ

(62 entries)
(0.0098 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ท่าเรือ-, *ท่าเรือ*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
ท่าเรือ (n ) ท่าเรือ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ท่าเรือ[N] harbour, See also: harbor, sea port, port, wharf, Example: ที่ตั้งของโครงการอยู่ห่างจากสนามบิน และท่าเรือไม่ถึง 20 กิโลเมตร, Count unit: ท่า, แห่ง, Thai definition: ที่จอดเรือ
ท่าเรือจ้าง[N] ferry landing, Example: เขาผละจากท่าเรือจ้าง รีบวิ่งไปช่วยคนจมน้ำ, Count unit: ท่า, Thai definition: ริมน้ำสำหรับใช้จอดเรือจ้าง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ท่าเรือน. ที่จอดเรือ, สถานที่สำหรับให้บริการแก่เรือในการจอด เทียบบรรทุก หรือขนถ่ายของ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sufferance wharfท่าเรืออนุญาต [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Harborsท่าเรือ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It may not always lead you to a safe harbour.ลำแสงนั้นจะพาเราไปสู่ท่าเรือที่ปลอดภัยได้ แต่ก็หาไม่ The Mark of Nimueh (2008)
We also met at the boat landing.เราได้เจอกันที่ท่าเรือ Heartbreak Library (2008)
Meet at the boat landing at sunset?เจอกันที่ท่าเรือ\ ตอนอาทิตย์ตก Heartbreak Library (2008)
The woman who waits at the boat landing at sunset.ผู้หญิงคนที่รออยู่ที่ท่าเรือเมื่อพระอาทิตย์ตก Heartbreak Library (2008)
No. I've never been anywhere, really. I mean outside harbors.ไม่ ผมไม่เคยไปอยู่ที่ไหน ที่จริง ผมหมายถึงไกลออกไปจากท่าเรือ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
As you may or may not know, the Japs bombed Pearl Harbor yesterday.อย่างที่นายรู้หรืออาจจะยังไม่รู้่ ญี่ปุ่นทิ้งระเบิดท่าเรือ เพิรล์ ฮาร์เบอร์เมือวาน The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Move these discreetly to the number three harbor.ย้ายมันอย่าระมัดระวัง ไปที่ท่าเรือที่ 3 Episode #1.5 (2008)
He escaped from the Youth Detention Center with those ruffians from Incheon Harbor.มันหนีออกมาจากสถานกักกันเยาวชน กับพวกนักเลงจากท่าเรือที่อินชอน Episode #1.5 (2008)
Hang Man = Harbor Union and stopped the vehicles from coming in.แฮงแมน = สหภาพท่าเรือ พวกสหภาพท่าเรือ ปิดกั้นทางเข้าออก ของไซต์งานก่อสร้างของเรา และหยุดรถที่กำลังผ่านไปมา. Episode #1.5 (2008)
If you promise to expedite the Harbor constructions,ถ้า.. คุณสัญญาว่า จะเร่งการก่อสร้าง ของท่าเรือ ให้เร็วขึ้น, Episode #1.5 (2008)
That friend from Harbor Construction, he's your son-in-law, am I right?เพื่อนคนที่มาจากการก่อสร้างท่าเรือ, เขาเป็นลูกเขยของคุณ, ผมเข้าใจถูกมัย? Episode #1.5 (2008)
Come alone to number three harbor.มาที่ ท่าเรือเลขที่ 3 คนเดียวนะ. Episode #1.5 (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ท่าเรือ[n.] (thāreūa) EN: port ; harbour = harbor (Am.) ; sea port ; wharf ; pier ; boat landing   FR: port [m] ; quai [m] ; dock [m]
ท่าเรือจ้าง[n. exp.] (thāreūa jāng) EN: ferry   
ท่าเรือต้นทาง[n. exp.] (thāreūa tonthāng) EN: port of shipment   FR: port d'embarquement [m]
ท่าเรือน้ำลึก[n. exp.] (thāreūa nām leuk) EN: deep water port   FR: port en eau profonde [m]
ท่าเรือน้ำลึกมาบตาพด[n. prop.] (thāreūa nām leuk Māp Tā Phut) EN: Map Ta Phut Port   FR: Port de Map Ta Phut [m]
ท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง[n. prop.] (thāreūa nām leuk Laēm Chabang) EN: Laem Chabang Port   FR: Port de Laem Chabang [m]
ท่าเรือปลายทาง[n. exp.] (thāreūa plāithāng) EN: port of destination   FR: port de destination [m]
ท่าเรือลอยน้ำ[n. exp.] (thāreūa løi nām) EN: floating pier   
ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด[n. prop.] (thāreūa utsāhakam Māp Tā Phut) EN: Map Ta Phut Industrial Port ·   
ท่าเรือเฟอร์รี่[n. exp.] (thāreūa foērī) EN: ferry port   

English-Thai: Longdo Dictionary
harbor patrol(n) หน่วยลาดตระเวนท่าเรือ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dock[N] อู่เรือ, See also: ท่าเรือ, Syn. pier, marina, wharf
ferry[N] ท่าเรือข้ามฟาก
harbor[N] ท่าเรือ, See also: ท่าจอดเรือ, ท่า, Syn. haven, port
harbour[N] ท่าเรือ, See also: ท่าจอดเรือ, ท่า, Syn. haven, port
haven[N] ท่าเรือ, See also: ที่จอดเรือ
landing[N] ท่าเรือ, Syn. quay, wharf
port of entry[N] ท่าเรือหรือท่าอากาศยาน (ระหว่างประเทศ), Syn. port
port[N] ท่าเรือหรือท่าอากาศยาน (ระหว่างประเทศ), See also: ท่าเรือ, ท่าด่าน, ท่าอากาศยาน, Syn. haven, anchorage, harbor
quay[N] ท่าเรือ, See also: สถานที่สำหรับเรือเข้าเทียบ
shipside[N] ท่าเรือ, See also: ข้างเรือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
boatyard(โบท'ยาร์ด) n. บริเวณท่าเรือ
breakwater(เบรค'วอเทอะ) n. เครื่องกีดกั้นคลื่น (เช่นที่อยู่หน้าท่าเรือ
dock(ดอค) {docked,docking,docks} n. อู่เรือ,ท่าเรือ,โรงจอดและซ่อมเครื่องบิน,ชานชาลาสำหรับขนถ่ายสินค้า (dry dock) . vt. เอาเข้าอู่เรือ,เอาเรือเข้าเทียบท่า vi. เทียบท่า,เชื่อมต่อยานอวกาศในอวกาศ
dock chargen. ค่าจอดเรือ,ค่าธรรมเนียมท่าเรือ
dock duesn. ค่าจอดเรือ,ค่าธรรมเนียมท่าเรือ
dock-wallopern. กรรมกรท่าเรือเป็นครั้งคราว,กรรมกรที่ร่อนเร่ทำงานตามท่าเรือ, See also: dock- walloping,n.
dockage(ดอค'คิจ) n. ค่าจอดเรือ,ค่าธรรมเนียมจอดเรือในอู่,ค่าธรรมเนียมท่าเรือ,การจอดเรือในอู่,เครื่องมือในอู่เรือ,การตัดให้สั้น,การตัดให้น้อยลง,ส่วนที่ไร้ประโยชน์ของข้าว
docker(ดอค'เคอะ) n. กรรมการท่าเรือ,คนตัดหาง,เครื่องมือตัดหาง
dockhand(ดอค'ฮันดฺ) n. กรรมกรท่าเรือ
dockyardn. บริเวณอู่เรือ,บริเวณท่าเรือ,บริเวณอู่กองทัพเรือ

English-Thai: Nontri Dictionary
boatyard(n) บริเวณท่าเรือ
dock(n) ท่าเรือ,อู่เรือ,คอกจำเลย,โรงจอดเครื่องบิน
docker(n) กรรมกรท่าเรือ,จับกัง,กุลี
dockyard(n) อู่เรือ,บริเวณท่าเรือ
ferry(n) เรือข้ามฟาก,ท่าเรือ,การข้ามฟาก,เรือจ้าง,การขนส่งทางเครื่องบิน
harbour(n) ท่าเรือ,ที่จอดเรือ,ที่ลี้ภัย,ที่พัก
haven(n) ท่าเรือ,ร่มไม้ชายคา,ที่พัก,ที่กำบัง,ที่หลบภัย
jetty(n) เขื่อน,สะพานท่าเรือ
landing(n) การลงสู่พื้นดิน,การขึ้นบก,ท่าเรือ,โป๊ะเรือ,ชานบันได
pier(n) ท่าเรือ,สะพานท่าเรือ,ตอม่อ,เสาสะพาน,เขื่อน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
deep seaport (n phrase ) ท่าเรือน้ำลึก
port of call ท่าเรือที่จอด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[みなと, minato] (n) ท่าเรือ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top