ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ท่า

   
132 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ท่า-, *ท่า*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ท่านผู้หญิงThanpuying

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
ท่าเรือ (n ) ท่าเรือ

Longdo Dictionary ภาษา อิตาลี (IT) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
無関税港[むかんぜいこう ] ท่าปลอดภาษี

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ท่า[N] posture, See also: pose, manner, Syn. ท่าทาง, ท่วงท่า, อริยาบท, อาการ, ทีท่า, กิริยาอาการ, ท่าที, อากัปกิริยา, Example: เขานั่งอยู่ในท่านั้นเป็นเวลานาน, Count unit: ท่า, Thai definition: ลักษณะท่วงทีของร่างกายที่อยู่นิ่งๆ ในบางอิริยาบถ, การแสดงกิริยายกมือยกเท้าเป็นต้น ตามกำหนดเป็นวิธีไว้
ท่า[N] wharf, See also: landing place, dock, quay, pier, port, harbour, ferry, Example: สุทิตายืนรอเรือที่ท่า, Count unit: ท่า, Thai definition: ฝั่งน้ำสำหรับขึ้นลงหรือจอดเรือ, ที่สำหรับขึ้นลงริมน้ำ, โดยปริยายหมายถึงที่จอดยานพาหนะบางชนิด
ท่า[PRON] you, Syn. แก, คุณ, ประสก, มึง, เอ็ง, Example: ก่อนที่ท่านจะเผชิญหน้ากับเหตุการณ์อันน่าสะพรึงกลัว ท่านจำเป็นต้องติดอาวุธให้ตัวเองเสียก่อน, Count unit: ท่าน, Thai definition: สรรพนามบุรุษที่ 2 แสดงความสุภาพ
ท่าจะ[AUX] possibly, See also: perhaps, probably, maybe, Syn. เห็นจะ, เห็นทีจะ, บางที, Example: อาการของเขาท่าจะทรุดลงเรื่อยๆ
ท่าที[N] attitude, See also: reaction, manner, Syn. ทีท่า, ท่า, อาการ, กิริยาอาการ, ท่วงท่า, อากัปกริยา, Example: ท่าทีของโซเวียตรัสเซียในเอเซียอาคเนย์กำลังจะเปลี่ยนแปลง, Thai definition: กริยาอาการหรือท่าทีที่มีต่อสถานการณ์หรือบุคคลเป็นต้น
ท่าทาง[N] style, See also: posture, gesture, action, Syn. ลีลา, อิริยาบถ, อาการ, ทีท่า, ท่วงท่า, ท่า, ท่าที, การวางท่า, Example: สมชายเดินด้วยท่าทางมั่นใจ
ท่าทาง[N] demeanor, See also: bearing, manner, look, appearance, Syn. ความประพฤติ, มรรยาท, การกระทำ, กิริยาท่าทาง, กิริยามารยาท, การประพฤติตัว, Example: ในการเข้ารับการสัมภาษณ์ต้องเอาใจใส่ทุกรายละเอียด นับตั้งแต่ลักษณะท่าทาง การแต่งกาย ปฏิกิริยาทางอารมณ์ ฯลฯ
ท่าน้ำ[N] waterside, See also: landing stage with steps, river's harbour, Syn. ท่า, Example: วัดที่หันหน้าลงแม่น้ำลำคลอง มักมีท่าน้ำ สร้างเป็นศาลา และมีสะพานทอดลงไปในลำน้ำ, Count unit: ท่า, แห่ง, Thai definition: ริมน้ำสำหรับใช้เป็นที่ขึ้นลง
ท่ามาก[V] hesitate, See also: hold back affectedly, hedge, turn aside, linger, delay, tarry, dally, Syn. กระบิดกระบวน, Example: หญิงสาวมัวแต่ท่ามากหนุ่มๆ จึงหนีหายหมด, Thai definition: ทำกระบิดกระบวน
ท่านชาย[N] prince, Example: เขาเคยเป็นลูกศิษย์ของท่านชาย, Count unit: ท่าน, Thai definition: คำที่ใช้เรียกราชนิกุลฝ่ายชายชั้นหม่อมเจ้า

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ท้าก. ชวนแข่งขัน, ชวนต่อสู้, เช่น ท้าว่ายน้ำแข่ง ท้ารบ.
ท่าน. ฝั่งนํ้าสำหรับขึ้นลงหรือจอดเรือ, ท่านํ้า ก็เรียก
ท่าโดยปริยายหมายถึงที่จอดยานพาหนะบางชนิด เช่น ท่าเกวียน ท่ารถขนส่ง ท่าอากาศยาน
ท่าเรียกนํ้าในแม่นํ้าลำคลอง ว่า นํ้าท่า, คู่กับ นํ้าฝน.
ท่าน. ลักษณะท่วงทีของร่างกายในอิริยาบถหนึ่ง ๆ เช่น ท่ายืน ท่านั่ง ท่านอน
ท่าการแสดงกิริยายกมือยกเท้าเป็นต้นตามที่กำหนดเป็นแบบไว้ มีชื่อเรียกต่าง ๆ เช่น ท่ามวยมีท่าจระเข้ฟาดหาง ท่ารำมีท่าพรหมสี่หน้า
ท่าชั้นเชิง, ท่วงที, เช่น พลาดท่า ได้ท่า เสียท่า.
ท่าก. รอคอย เช่น เหตุไฉนรีบมาไม่ท่ากัน (อิเหนา), มักใช้เข้าคู่กับ คอย หรือ รอ เป็น คอยท่า รอท่า.
ท่าข้ามน. ที่สำหรับขึ้นลงเรือหรือแพข้ามฟาก.
ท้างว. ทั้ง, ทั่ว, ตลอด, เช่น อันว่าแผ่นดินกว้างท้างทุกแดน อนนหนาได้หยิบแสนสี่หมื่นโยชนประมาณ (ม. คำหลวง กุมาร).

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
postureท่า(ร่างกาย) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
port of entryท่าขาเข้า [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
entry, port ofท่าขาเข้า [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
vertical positionท่าตั้ง, แนวตั้ง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
port to portท่าถึงท่า [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
quay to quayท่าถึงท่า มีความหมายเหมือนกับ port to port [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
lieท่าทารก (ขณะคลอด) [มีความหมายเหมือนกับ position ๒ และ presentation ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
presentation, torso; lie, transverse; presentation, trunkท่าทารกขวาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
presentation, trunk; lie, transverse; presentation, torsoท่าทารกขวาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lie, transverse; presentation, torso; presentation, trunkท่าทารกขวาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Airportsท่าอากาศยาน [TU Subject Heading]
Container portsท่าเทียบตู้สินค้า [TU Subject Heading]
Gaitท่าเดิน [TU Subject Heading]
Harborsท่าเรือ [TU Subject Heading]
International airportsท่าอากาศยานระหว่างประเทศ [TU Subject Heading]
Attitudeท่าที [เศรษฐศาสตร์]
Ports of entryท่าผ่านแดน [TU Subject Heading]
Postureท่าทรงตัว [TU Subject Heading]
Affectiveท่าทีความรู้สึกนึกคิดและเจตคติ, เจตคติ, ด้านความรู้สึก [การแพทย์]
All's Four Positionท่าลงน้ำหนักที่เข่าและฝ่ามือทั้ง 2 ข้าง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It was difficult, and I didn't really understand it.ก็อ่านยากนะ ฉันไม่ค่อยเข้าใจเท่าไร Emotions (2017)
In order for me to give birth to a logic that only I can create,เพื่อให้ได้มาซึ่งสูตรใหม่ ที่มีแต่ผมเท่านั้นที่สร้างได้ Emotions (2017)
I wonder how much they're worth.อยากรู้จังว่าสองคนนั้นจะราคาเท่าไร Confrontation (2017)
Don't you think that sounds like an interesting game?ไม่คิดเหรอว่า มันดูเป็นเกมที่เข้าท่าดี Confrontation (2017)
It didn't cost me much, but it ruined my plan.เรื่องเงินไม่เท่าไรหรอก แต่มันทำแผนฉันพังนี่สิ Confrontation (2017)
They're only selling now because of the scandals surrounding you.ที่นิยายคุณขายได้ตอนนี้ก็เพราะ เรื่องอื้อฉาวรอบตัวคุณเท่านั้นแหละ Disbanded (2017)
I believe only Nanaka can play the heroine.ผมเชื่อว่ามีเพียงคุณนานากะเท่านั้น ที่เหมาะสมกับบทนางเอก Disbanded (2017)
Now, the world will finally realize how little talent Shin Michima really has.ทีนี้โลกจะได้รู้เสียทีว่า มิชิมะ ชินไม่ได้มีพรสวรรค์เท่าไรเลย Disbanded (2017)
I don't know much about the literary world, but maybe if it got a lucky break, it would sell.ฉันไม่ค่อยรู้เรื่องวรรณกรรมเท่าไร บางทีที่ขายดีอาจจะเพราะโชคช่วยก็ได้ Appeal (2017)
What you love are the novels you write.สิ่งที่คุณรัก ก็แค่นิยายที่คุณเขียนเท่านั้นล่ะค่ะ Affection (2017)
She says that pose is supposed to make her calm.เห็นบอกว่าท่านี้ช่วยให้เธอจิตใจสงบ Affection (2017)
I can't explain why, but I felt I had to play that role.ฉันเองก็อธิบายไม่ถูก รู้สึกแต่ว่าฉันจะต้องเล่น บทนั้นเท่านั้น Affection (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ท่า[n.] (thā) EN: dock ; pier ; port ; wharf ; landing place ; quay ; harbour ; ferry   FR: quai [m] ; jetée [f] ; port [m] ; appontement [m] ; embarcadère [m] ; débarcadère [m]
ท่า[n.] (thā) EN: bearing ; posture ; pose ; manner   FR: allure [f] ; attitude [f] ; posture [f] ; maintien [m] ; tenue [f] ; pose [f] ; manière [f] ; position [f]
ท่า[n.] (thā) EN: sign ; promise ; tendency   FR: signe [m]
ท่า[v.] (thā) EN: wait   FR: attendre
ท้า[v.] (thā) EN: defy ; challenge ; dare ; provoke   FR: provoquer ; défier ; braver ; lancer un défi ; jeter un défi ; jeter le gant (à qqn.)
ท่าคอนเทนเนอร์[n. exp.] (thā khønthēnnoē) EN: container port   
ท่าจะดี[xp] (thā ja dī) EN: it looks good ; it may be good ; a good idée   
ท่าทาง[n.] (thāthāng) EN: appearance ; manner ; bearing ; look ; mien ; gesture ; expression ; airs ; style ; demeanor   FR: allure [f] ; aspect [m] ; apparence [f] ; tenue [f] ; look [m] ; attitude [f] ; manière [f] ; air [m] ; genre [m] ; comportement [m] ; geste [m] ; port [m] ; pose [f] ; posture [f]
ท่าทาง[v.] (thāthāng) EN: look   FR: paraître ; avoir l'air ; sembler
ท่าทาง[v.] (thāthāng) FR: on dirait que ; il paraît que ; il semble que

English-Thai: Longdo Dictionary
bayer pattern(n) รูปแบบตารางแผ่นกรองหลากสี สำหรับปะหน้าตัวรับภาพที่แยกแยะได้เฉพาะค่าความสว่าง (เช่น CCD หรือ CMOS Sensor) เพื่อให้สามารถแยกแยะสีของภาพได้ โดยแผ่นกรองนี้จะยอมให้แสงสีที่กำหนดผ่านไปตกบนตัวรับภาพ ณ บริเวณที่กำหนดเท่านั้น bayer pattern ที่นิยมใช้กันมากในกล้องถ่ายภาพมี สองชนิด คือ RGB bayer pattern และ CMY bayer pattern ซึ่งยอมให้แสงสี Red-Green-Blue และ Cyan-Magenta-Yellow ไปตกบนตัวรับภาพได้ ตามลำดับ ชื่อของแบบตาราง มาจากชื่อของ Dr. Bayer นักวิทยาศาสตร์ของบริษัท Kodak ผู้คิดค้น, CCD
memory stick(n) อุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ชนิดหนึ่ง ได้รับการพัฒนาโดยบริษัท SONY และใช้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆของ SONY มีขนาดเล็กประมาณเท่าแผ่นหมากฝรั่ง magic gate memory stick คือ memory stick ที่มีหมายเลขรหัสประจำในแต่ละแผ่น เพื่อให้สามารถควบคุมการทำสำเนาข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์ (เช่น ข้อมูลเพลง หรือภาพ) ได้ คือ ข้อมูลที่บันทึกจะนำมาใช้ได้เมื่ออ่านจากแผ่นที่มีหมายเลขที่กำหนดเท่านั้น และจะใช้ไม่ได้เมื่อทำสำเนาข้อมูลนั้นไปยังแผ่นหรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลอื่น, flash memory
AFAIK(phrase slang) ย่อมาจาก As Far As I Know หมายถึง เท่าที่ข้าพเจ้าทราบนั้น, เป็นศัพท์แสลงยุคอินเทอร์เน็ต
terabyte(n) ใช้ตัวย่อว่า TB เป็นหน่วยวัดความจุข้อมูล 1 TB เท่ากับหนึ่งล้านล้านไบต์
joint chief executive(n) ผู้บริหารที่มีตำแหน่งสูงเท่ากัน เช่น The management changes are thought to have been prompted by personal differences between the current joint chief executives.
up-and-coming(adj) มีแววรุ่ง มีท่าทางจะประสบความสำเร็จ
string quintet(n) วงดนตรีเครื่องสายที่ประกอบไปด้วยเครื่องดนตรี 5 ชนิด ส่วนใหญ่ประกอบด้วย ไวโอลิน 2 เครื่อง วิโอลา 2 เครื่อง และเชลโล่ 1 เครื่อง (ซึ่งเท่ากับวง string quartet และ วิโอลา 1 เครื่อง)
bus terminal(n) ท่ารถ, สถานีต้นทางของรถบัสโดยสารประจำทาง, S. bus station, bus depot
harbor patrol(n) หน่วยลาดตระเวนท่าเรือ
aci(abbrev) ACI(Airports Council International) สภาการท่าอากาศยานนานาชาติ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
action[N] อากัปกิริยา, See also: ท่าทาง
airport[N] สนามบิน, See also: ท่าอากาศยาน, Syn. airdrome, airfield, aerodrome
amid[PREP] ท่ามกลาง, See also: ระหว่าง, Syn. among, in the midst of
among[PREP] ท่ามกลาง, See also: ในจำนวน, ในระหว่าง, ในพวก, ในหมู่, Syn. amongst, surrounded by, Ant. beyond, away from
amongst[PREP] ท่ามกลาง, See also: ในจำนวน, ในระหว่าง, ในพวก, ในหมู่, Syn. among, surrounded by, Ant. beyond, away from
backhand[N] ท่าตีโดยหันหลังมือออกนอกตัว, See also: การตีลูกบอลทางตรงข้ามกับมือที่ถือไม้ตี, Ant. forehand
backstroke[N] ท่าว่ายน้ำแบบตีกรรเชียง, See also: ท่าว่ายน้ำแบบหงายหลัง
baron[N] ท่านบารอน, See also: ขุนนางขั้นต่ำของอังกฤษหรือญี่ปุ่น
baronet[N] ขุนนางอังกฤษยศขั้นต่ำกว่า Baron, See also: ท่านบารอเน็ต (คำย่อคือ Bart หรือ Bt) (มักใช้คำนำหน้าว่า Sir เช่น Sir Arthur Henderson Fairburn, Bart.)
carriage[N] ท่าทาง, See also: อากัปกิริยา, Syn. bearing, manner, posture

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a(เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ
a gogo(อาโก' โก) มากเท่าที่คุณต้องการ, ไม่มีขอบเขต, เดินเพ่นพ่าน, จังหวะเต้นรำอะโกโก้, เวที่เต้นรำจังหวะอะโกโก้, Syn. a Go go, a go-go, au gogo
a vptre sante(เอวอ' ทระ'ซานเท) fr. เพื่อสุขภาพของท่าน (to your health)
aaabbr. Alcholics Anonymous (สมาคมอดเหล้า) abbr. ใช้ตัวยาแต่ละตัวเท่ากัน abbr. amino acid,achivement age
aarhus(ออร์' ฮูส) n. ชื่อเมืองท่าในเดนมาร์ค
abfarad(แอบแฟ' แรด) n. หน่วยความจุไฟฟ้าซึ่งเป็นเซ็นติเมตร-กรัม-วินาทีและมีค่าเท่ากับ 109 farads
abhenry(แอบเฮน' รี) n. หน่วยการนำไฟฟ้าที่เป็นเซ็นติเมตร-กรัม-วินาที และมีค่าเท่ากบ 10-9 henry (centimeter-gram-second unit)
abmho(แอบ' โบ) n., (pl. -mhos) หน่วยการนำไฟฟ้า (เซนติเมตร/กรัม/วินาที) ซึ่งมีค่าเท่า 109 mhos (เซนติเมตร/กรัม/วินาที)
absolute scaleเกณฑ์องศาอุณหภูมิที่มีศูนย์เท่ากับ absolute zero
abvolt(แอบโวลท') n. หน่วยแรงแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นเซนติเมตร-กรัม-วินาที มีค่าเท่ากับ 10-9 โวลท์

English-Thai: Nontri Dictionary
affectation(n) การเสแสร้ง,การออกท่าออกทาง,การแสดงท่า
air(n) อากาศ,ท่าทาง,อาการ,ทำนอง
airport(n) ท่าอากาศยาน,สนามบิน
alongside(pre) ใกล้ชิด,เทียบ(ท่า),อยู่ติดกับ,เคียงกับ
amid(pre) ระหว่าง,ท่ามกลาง
amidst(pre) ระหว่าง,ท่ามกลาง
among(pre) ท่ามกลาง,ในหมู่,ระหว่าง
amongst(pre) ท่ามกลาง,ในหมู่,ระหว่าง
as(adv) เท่ากับ,ราวกับ,เช่นกัน
aspect(n) ท่าทาง,รูปร่างหน้าตา,ลักษณะ,รูปการ,เกณฑ์,ทิศทาง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
deep seaport (n phrase ) ท่าเรือน้ำลึก
port of call ท่าเรือที่จอด
thumbs-up (n ) ท่าทาง อาการ หรือสัญลักษณ์ของการเห็นด้วย
พิมพ์ใหญ่ท่านสามารถดู คำแนะนำเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการป้อนคำได้ รวมถึงตัวอย่างต่างๆ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[みなと, minato] (n) ท่าเรือ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
態度[たいど, taido] (n) ท่าที,ทัศนคติ,กิริยาท่าทาง,มารยาท
必殺技[ひっさつぎ, hissatsugi] (n) ท่าไม้ตาย

German-Thai: Longdo Dictionary
Bremenเมืองท่าทางตอนเหนือของเยอรมนี
reichen(vi) |reichte, hat gereicht| เพียงพอ เช่น so lange die Vorräte reichen ตราบเท่าที่ยังมีของ (วลีนี้พบบ่อยในเยอรมนีเวลาที่มีการโฆษณาลดราคาสินค้า), See also: S. langen,
bald(adv) เร็วๆ นี้ เช่น Er kommt bald wieder. เขาจะกลับมาเร็วๆ นี้, so bald wie möglich เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
darunterภายใต้สิ่งนั้นๆ หรือ ท่ามกลาง เช่น Du, vorher habe ich die Wäsche gewaschen. Darunter war deine auch drin. นี่เธอ ก่อนหน้านี้ฉันซักผ้า ท่ามกลางเสื้อผ้าเหล่านั้น มีของเธอด้วยนะ
gelten(vi) |gilt, galt, hat gegolten| มีผลใช้ได้(บัตร, ตั๋ว, กฏ, ระเบียบ) เช่น Sein Visum gilt nur für Deutschland, aber nicht für die Schweiz. วีซ่าของเขาใช้ได้เฉพาะในเยอรมนีเท่านั้น ในสวิสใช้ไม่ได้, See also: gültig
insgesamt(adv) รวมทั้งหมด, ทั้งหมดทั้งสิ้น เช่น Was kostet das insgesamt? ทั้งหมดนี่ราคาเท่าไหร่, See also: S. zusammen
je(adv) เคย, เท่าที่เคยมา เช่น Sie ist glcklicher als je. เธอมีความสุขกว่าที่เคยเป็น , See also: S. jemals
möchtenอยาก- (อยากได้, แต่ไม่ตั้งใจมากเท่า wollen)
süß(adj) น่ารัก(ท่าทางกิริยา การพูด), See also: hübsch
S-Bahn(n) |die, pl. S-Bahnen| รถไฟเร็วที่วิ่งจากในตัวเมืองถึงหัวเมืองซึ่งในเยอรมนีมีเฉพาะในเมืองใหญ่ๆ เท่านั้น

French-Thai: Longdo Dictionary
vous(n) ประธานบุรุษที่สอง หมายถึง 1. ท่าน (คนเดียวหรือเอกพจน์) 2. ท่านทั้งหลาย (พหูพจน์) หรือ 3. พวกเธอทั้งหลาย
s'appeler(vt) มีชื่อว่า เช่น 1) Je m'appelle Tout. = ผมชื่อ Tout 2) Il s'appelle X. = เขาชื่อ X 2) Vous vous appelez Jean. = ท่านชื่อ คุณช็อง
comment allez-vous?((fig)) ท่าน/คุณเป็นอย่างไรบ้าง สบายดีไหม ?
allôสวัสดี (ใช้พูดทักทายทางโทรศัพท์เท่านั้น)
cela ne me fait ni chaud ni froid(slang) สำหรับฉันแล้ว มันก็ค่าเท่ากันแหละ!, See also: S. égal(e),
à quelle heureกี่โมง, เวลาเท่าไหร่ (คำขึ้นต้นประโยคคำถาม) เช่น Ce film commence à quelle heure? = A quelle heure est-ce que ce film commence? ภาพยนต์เรื่องนี้เริ่มฉายกี่โมง
combienท่าไหร่ (คำขึ้นต้นประโยคคำถาม) เช่น ça coûte combien? = Combien est-ce que ça coûte? นี่ราคาเท่าไหร่
il n'y a que(phrase) มีเพียงสิ่งนั้นๆสิ่งเดียวเท่านั้น เช่น Il n'y a que toi qui me comprends. = มีเพียงเธอเท่านั้นที่เข้าใจฉัน
aussi(adv) เท่ากับ(ใช้เปรียบเทียบของสองสิ่ง ใช้คู่กับ que) เช่น Il est aussi grand que moi. เขาสูงเท่ากับฉัน
Je vous en prie.(phrase) ไม่เป็นไร (ใช้ในกรณีที่มีคนขอบคุณเรา มีความหมายเท่ากับ You're welcome.ในภาษาอังกฤษ เป็นภาษาสุภาพ ถ้าพูดกับคนคุ้นเคยกันใช้ประโยคที่ว่า Je t'en prie!), See also: S. De rien!, Il n'y a pas de quoi.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top