Search result for

อู่

(60 entries)
(0.0266 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อู่-, *อู่*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อู่    [N] source, Syn. แหล่ง, Count unit: แห่ง, ที่, Thai definition: แหล่งที่เกิด
อู่    [N] cradle, Syn. เปล, Example: เมื่อทารกคลอด พ่อแม่จะต้องเตรียมอู่ไว้สำหรับเด็กที่เกิดใหม่ด้วย
อู่    [N] dock, See also: shipyard, dockyard, Syn. อู่เรือ, Count unit: อู่, Thai definition: ที่ที่ต่อ หรือซ่อมเรือ
อู่    [N] garage, Syn. อู่ซ่อมรถ, อู่รถ, Example: รถคันนี้เก็บเงียบอยู่ในโรงรถ นานๆ จึงจะเอาไปอู่สักครั้ง, Count unit: อู่, Thai definition: ที่ที่ต่อหรือซ่อมรถ
อู่รถ    [N] garage, Syn. อู่ซ่อมรถ, อู่, Count unit: อู่
อู่น้ำ    [N] wet dock, Count unit: อู่, Thai definition: อู่ซ่อมเรือชนิดหนึ่ง เมื่อนำเรือเข้าไปในอู่แล้ว ปรับระดับน้ำภายในอู่ให้เรือลอยอยู่ในระดับที่ต้องการเพื่อให้ซ่อมได้โดยสะดวก
อู่ลอย    [N] floating dock, Count unit: อู่, Thai definition: อู่ซ่อมเรือชนิดหนึ่ง ลักษณะคล้ายแพ เคลื่อนที่ได้ และสามารถปรับระดับให้จมหรือลอยอยู่ในระดับลึกที่ต้องการ เมื่อนำเรือเข้าอู่แล้ว ปรับระดับอู่ให้ลอยตัวยกเรือขึ้นพ้นน้ำเพื่อซ่อมท้องเรือ
อู่เรือ    [N] dock, See also: dockyard, shipyard, Syn. อู่, อู่ต่อเรือ, Example: คูน้ำแห่งนี้เคยเป็นอู่เรือของท่านเจ้าพระยามาก่อน, Count unit: อู่
อู่แห้ง    [N] dry dock, See also: graving dock, Count unit: อู่, Thai definition: อู่ซ่อมเรือชนิดหนึ่ง เมื่อนำเรือเข้าอู่แล้ว สูบน้ำภายในอู่ออกให้หมด ทำให้สามารถซ่อมท้องเรือภายนอกได้
อู่ซ่อมรถ    [N] garage

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อู่น. เปลเด็ก, ราชาศัพท์ใช้ว่า พระอู่
อู่ที่เดิม ในคำว่า มดลูกเข้าอู่
อู่แหล่งที่เกิด เช่น อู่ข้าว อู่นํ้า
อู่ที่ที่ต่อหรือซ่อมรถหรือเรือ
อู่ที่ที่ไขนํ้าเข้าออกได้ สำหรับเก็บเรือหรือซุง.
อู้ ๑ว. มีเสียงอย่างเสียงลมพัด
อู้ ๑มาก ในคำว่า บ่นอู้.
อู้ ๑น. ชื่อซอ ๒ สายชนิดหนึ่ง ตัวกะโหลกซอทำด้วยกะลามะพร้าวชนิดกลมรี ใช้หนังแพะหรือหนังลูกวัวขึงขึ้นหน้า คันสีหรือคันชักทำด้วยไม้จริงหรืองา สายทำด้วยขนหางม้า มีเสียงทุ้มในเวลาสี เรียกว่า ซออู้.
อู้ ๒ก. ถ่วง, แกล้งทำให้เสร็จช้าลง, เช่น อู้งาน, รอเวลาไว้เพื่อหวังเอาประโยชน์ ในความว่า อู้ไว้กินบ้อ (ในการเล่นบ้อหุ้น).
อู่น้ำน. อู่ซ่อมเรือชนิดหนึ่ง เมื่อนำเรือเข้าในอู่แล้ว ปรับระดับนํ้าภายในอู่ให้เรือลอยอยู่ในระดับที่ต้องการเพื่อให้ซ่อมได้โดยสะดวก.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Automobile repair shopsอู่ซ่อมรถยนต์ [TU Subject Heading]
Docksอู่เรือ [TU Subject Heading]
Dry docksอู่แห้ง [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อู่[n.] (ū) EN: cradle ; home ; birthplace   FR: berceau [m] ; lieu de naissance [m]
อู่[n.] (ū) EN: garage ; car repair shop   FR: garage [m] ; atelier de réparation automobile [m]
อู่[n.] (ū) EN: dock ; shipyard ; harbour ; harbor (Am.)   FR: port [m]
อู๋[adj.] (ū) EN: wealthy   
อู่ข้าวอู่น้ำ[n. exp.] (ū khāo ū nām) EN: breadbasket ; land of plenty   
อู่น้ำ[n. exp.] (ū nām) EN: wet dock   
อู่รถ[n.] (ū rot) EN: garage   FR: garage [m]
อู่เรือ[n. exp.] (ū reūa) EN: dock ; dockyard ; shipyard ; boatyard ; boathouse   FR: dock [m] ; cale sèche [f]
อู่แห้ง[n. exp.] (ū haēng ) EN: dry dock   FR: cale sèche [f]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
depot (n ) อู่รถ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
boatyard    [N] อู่ซ่อมหรือเก็บเรือ
dock    [N] อู่เรือ, See also: ท่าเรือ, Syn. pier, marina, wharf
garage    [N] โรงรถ, See also: อู่, อู่ซ่อมรถ, Syn. carport, stable
navy yard    [N] อู่ต่อเรือ, See also: อู่ซ่อมเรือ, อู่เก็บเรือ, Syn. shipyard
shipyard    [N] อู่ซ่อมเรือ, See also: อู่ต่อเรือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
basin(เบ'ซิน) n. อ่าง,อ่างน้ำ,ชามอ่าง,อ่างล้างหน้า,อู่น้ำ,สระน้ำ,อู่เรือ,ลุ่มน้ำ,อ่าวด้านใน, Syn. bowl,tub
coffer {cofferedn. กล่องใส่ของมีค่า,หีบใส่เงิน,กำปั่น, See also: coffers n.,pl. กองทุน เงินทุน,หีบจมน้ำ,อู่เรือลอยน้ำ. vt. บรรจุในหีบ,ประดับด้วยหีบ
cofferingn. กล่องใส่ของมีค่า,หีบใส่เงิน,กำปั่น, See also: coffers n.,pl. กองทุน เงินทุน,หีบจมน้ำ,อู่เรือลอยน้ำ. vt. บรรจุในหีบ,ประดับด้วยหีบ
coffers}n. กล่องใส่ของมีค่า,หีบใส่เงิน,กำปั่น, See also: coffers n.,pl. กองทุน เงินทุน,หีบจมน้ำ,อู่เรือลอยน้ำ. vt. บรรจุในหีบ,ประดับด้วยหีบ
dock(ดอค) {docked,docking,docks} n. อู่เรือ,ท่าเรือ,โรงจอดและซ่อมเครื่องบิน,ชานชาลาสำหรับขนถ่ายสินค้า (dry dock) . vt. เอาเข้าอู่เรือ,เอาเรือเข้าเทียบท่า vi. เทียบท่า,เชื่อมต่อยานอวกาศในอวกาศ
dockage(ดอค'คิจ) n. ค่าจอดเรือ,ค่าธรรมเนียมจอดเรือในอู่,ค่าธรรมเนียมท่าเรือ,การจอดเรือในอู่,เครื่องมือในอู่เรือ,การตัดให้สั้น,การตัดให้น้อยลง,ส่วนที่ไร้ประโยชน์ของข้าว
dockyardn. บริเวณอู่เรือ,บริเวณท่าเรือ,บริเวณอู่กองทัพเรือ
dry dockn. อู่เรือแห้ง (ทำการสร้าง ซ่อมหรือทาสีเรือได้)
graving dockอู่เรือแห้ง
navy yardอู่กองทัพเรือ

English-Thai: Nontri Dictionary
breadbasket(n) อู่ข้าวอู่น้ำ
cradle(n) อู่,เปล,แคร่,คาน,แหล่งกำเนิด
dock(n) ท่าเรือ,อู่เรือ,คอกจำเลย,โรงจอดเครื่องบิน
dock(vt) นำเรือเข้าอู่,เอาเรือเทียบท่า
dockyard(n) อู่เรือ,บริเวณท่าเรือ
garage(n) โรงรถ,อู่ซ่อมรถ,อู่รถยนต์
pen(n) ปากกา,อู่,เล้า,คอกสัตว์,ปลายปากกา,ลีลาการประพันธ์
shipyard(n) อู่เรือ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
車庫[しゃこ, shako] (n) อู่ซ่อมรถ
凄い[すごい, sugoi] อู่หูว์ว์ !, โห !

German-Thai: Longdo Dictionary
Panne(n) |die, pl. Pannen| การที่รถเสียระหว่างการเดินทาง ทำให้ไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ เช่น Das Auto hatte eine Panne und musste abgeschleppt werden = รถเสีย และ ต้องถูกลาก(ไปอู่)
abschleppen(vt) |schleppte ab, hat abgeschleppt| ลาก, จูง, พ่วง, ลากรถที่เสียระหว่างทาง(เช่น ไปอู่)

Are you satisfied with the result?

Go to Top