ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เทียบเรือ

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เทียบเรือ-, *เทียบเรือ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เทียบเรือ[V] moor, See also: wharf, bring a boat up alongside a wharf, come alongside, anchor, berth, dock

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Let me off at this jetty.ปล่อยผมลงที่ท่าเทียบเรือนี้ Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Could've used that money down at the marina.น่าจะเอาเงินนั้นไปทำท่าเทียบเรือ The Fog (2005)
Port tariffs, berthing fees, wharf handling and, heaven help us, pilotage.ค่าเทียบเรืออีก ไหนจะค่าระวาง.. ค่านำร่อง.. Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
A vehicle matching that description was just seen... five miles north of Rita's Marina, heading southbound... on Route 16.เป็นรถบรรทุกสำหรับลากจูง มีรายงานว่าพบห่างออกไปทางเหนือ... ท่าเทียบเรือริต้า 5 ไมล์ กำลังมุ่งไปทางใต้... ตามถนนสาย 16. The Marine (2006)
And we know we're talking about a freshwater marina,และเรารู้ว่าเรากำลังพูดถึงท่าเทียบเรือที่น้ำสะอาด See-Through (2007)
There are only three marinas near bay harborมีท่าเทียบเรือแค่ 3 แห่งใกล้อ่าวท่าเรือ The Dark Defender (2007)
Every dock and coastline east of the Siberian Sea to the Baffin Bay...ทุก ๆ ท่าเทียบเรือและชายฝั่งทะเลตะวันออกของ ทะเลไซบีเรียไปจนถึงอ่าวบาฟฟิน Odyssey (2008)
Compared with that huge business, the Macau Harbor construction is just a small thing, right?เปรียบเทียบกับธุรกิจใหญ่โตที่นั่น,โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือมาเก๊า กลายเป็นของเล็กๆไปเลย,ใช่มัย? Episode #1.8 (2008)
Riverside shipyard. Shuttle for new recruits leaves tomorrow,08:00.ท่าเทียบเรือริเวอร์ไซด์ รอนักเรียนใหม่อยู่ จะออกพรุ่งนี้ 8 โมงตรง Star Trek (2009)
I heard a noise on the dock. I didn't...ผมได้ยินเสียงที่ท่าเทียบเรือ ผมไม่... Consumed (2010)
Okay, if any of you guys have seen this man or... you've seen anything suspicious around the harbor...โอเค ถ้ามีใครเคยเห็นชายคนนี้ หรือ.. เคยเห็นอะไรผิดปรกติ แถวๆท่าเทียบเรือ... Ball and Chain (2010)
Last night, this morning, at the docks, around your boat... anything.เมื่อคืน เช้านี้ ท่าเทียบเรือ แถวๆเรือคุณ .. อะไรบ้าง Ball and Chain (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เทียบเรือ[v. exp.] (thīep reūa) EN: moor ; wharf ; bring a boat up alongside a wharf ; come alongside ; anchor ; berth ; dock   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wharf[VI] เทียบเรือที่ท่า
wharf[VT] เทียบเรือที่ท่า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top