Search result for

*creep*

(297 entries)
(0.0685 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: creep, -creep-
English-Thai: Longdo Dictionary
give so. the creeps(colloq) ให้ความรู้สึกที่น่ากลัวสะหวั่นพรั่นพรึง เช่น That black cat gives me the creeps every time I see it.
give so. the creeps(colloq) ไม่ถูกชะตา, ให้ความรู้สึกที่ไม่ชอบ เช่น He really gives me the creeps.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
creep[N] การคลาน
creep[VI] คลาน, See also: เลื้อย, Syn. crawl
creep[VI] ค่อยๆ เพิ่มขึ้น (อย่างไม่ทันสังเกต)
creep[VI] เคลื่อนที่อย่างช้าๆ
creep[N] บุคคลที่น่ารังเกียจ (คำสแลง)
creep[VI] แสดงถึงการยอมหรือกลัว, See also: งุ้มตัวเพราะยอมหรือกลัว, Syn. cringe, fawn
creepy[ADJ] ที่เคลื่อนไหวช้า
creepy[ADJ] น่าขยะแขยง, See also: น่ากลัว, Syn. disgusting, spooky
creeper[N] ไม้เลื้อย
creeper[N] สิ่งที่เลื้อยหรือคลาน
creep in[PHRV] คืบคลานเข้ามา, See also: เล็ดลอดเข้ามา
creep in[PHRV] ค่อยๆ เกิดขึ้น, See also: ค่อยๆเข้ามา
creep on[PHRV] ค่อยๆ เข้ามา (เวลา), See also: คืบคลานเข้ามา (เวลา)
creep up[PHRV] ดอดเข้ามาใกล้, See also: แอบเข้ามาใกล้, เล็ดลอดเข้ามาใกล้
creep up[PHRV] มากขึ้นเรื่อยๆ
creep into[PHRV] คืบคลานเข้ามา, See also: เล็ดลอดเข้ามา
creep into[PHRV] ค่อยๆ เกิดขึ้น, See also: ค่อยๆเข้ามา
creep over[PHRV] ค่อยๆ คลานไปตาม (อย่างช้าและเงียบ), See also: แอบเล็ดลอดเข้ามาช้าๆและเงียบทาง
creep over[PHRV] มีผลต่อ...ทีละน้อย
creep up on[PHRV] ย่องเข้ามาหาอย่างช้าๆ และเงียบ, Syn. sneak up on, steal up on
creep up on[PHRV] เริ่มมีผลทีละน้อย, See also: มีมากขึ้นเรื่อยๆ
creepy-crawly[N] สิ่งที่ไต่ยั้วเยี้ยะ (คำสแลง)
creepy-crawly[SL] แมลง
creepy-crawly[SL] แมงมุม
creepy-crawly[SL] หนอน
get the creeps[IDM] รู้สึกหวาดกลัว (คำไม่เป็นทางการ), See also: รู้สึกใจคอไม่ค่อยดี
Virginia creeper[N] พืชเถาวัลย์ชนิดหนึ่งมีลูกสีน้ำเงินดำ, Syn. woodbine

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
creep {crept(ครีพ) vi. คลาน,ค่อย ๆ เข้ามา,เลื้อย,ย่อง,เล็ดลอด,พลัด,ประจบ,เอาใจ,รู้สึกขนลุก. n. การคลาน,การเลื้อย,การค่อย ๆ เข้ามา,การย่อง,ความรู้สึกที่ขนลุกขนพอง,คอกล้อม,คนที่น่าเบื่อและรบกวนคนอื่น,คนครุ่นคิด,ความน่ากลัว,ความน่าขยะแขยง, Syn. cr
creepage(ครี'เพจ) n. การเลื้อย,การคลาน
creeper(ครี'เพอะ) n. สิ่งที่เลื้อย,สิ่งที่คลาน,สัตว์เลื้อยคลาน,แมลงเลื้อยคลาน,พืชที่เลื้อย,เสื้อกางเกงติดกันของเด็กเล็กที่คลาน,เครื่องเกี่ยวกับสิ่งของใต้น้ำ,เหล็กแหลมบนส้นรองเท้า
creeping(ครีพ) vi. คลาน,ค่อย ๆ เข้ามา,เลื้อย,ย่อง,เล็ดลอด,พลัด,ประจบ,เอาใจ,รู้สึกขนลุก. n. การคลาน,การเลื้อย,การค่อย ๆ เข้ามา,การย่อง,ความรู้สึกที่ขนลุกขนพอง,คอกล้อม,คนที่น่าเบื่อและรบกวนคนอื่น,คนครุ่นคิด,ความน่ากลัว,ความน่าขยะแขยง, Syn. cr
creeps}(ครีพ) vi. คลาน,ค่อย ๆ เข้ามา,เลื้อย,ย่อง,เล็ดลอด,พลัด,ประจบ,เอาใจ,รู้สึกขนลุก. n. การคลาน,การเลื้อย,การค่อย ๆ เข้ามา,การย่อง,ความรู้สึกที่ขนลุกขนพอง,คอกล้อม,คนที่น่าเบื่อและรบกวนคนอื่น,คนครุ่นคิด,ความน่ากลัว,ความน่าขยะแขยง, Syn. cr
creepy(ครีพ'พี) adj. ซึ่งเลื้อย,ซึ่งคลาน,น่ากลัว,น่าขยะแขยง, See also: creepily adv. ดูcreepy

English-Thai: Nontri Dictionary
creep(n) การเลื้อย,การคลาน
creep(vi) เลื้อย,คลาน
creeper(n) สัตว์เลื้อยคลาน,ไม้เลื้อย,เครื่องกวาดท้องร่อง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
soil creepดินคืบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
creeperไม้เกาะเลื้อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
creeping๑. เกาะเลื้อย [มีความหมายเหมือนกับ repent]๒. การเกาะเลื้อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
creeping thrombosisภาวะลิ่มเลือดลามในหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
creeping ulcerแผลเปื่อยคืบคลาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thrombosis, creepingภาวะลิ่มเลือดลามในหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ulcer, creepingแผลเปื่อยคืบคลาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Creep testing machineเครื่องทดสอบการคืบ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Creep, Soil การคืบของดิน
การเคลื่อนตัวของดินและเศษหินบริเวณ ที่ลาดชันจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำอย่างช้า ๆ โดยอิทธิพลของแรงดึงดูดของโลก ซึ่งมีน้ำหรือน้ำแข็งที่ละลายเป็นตัวช่วย [สิ่งแวดล้อม]
Soil Creep ดินคืบ
ปรากฏการณ์อย่างหนึ่งของดินที่อาจเกิดขึ้นตาม ลาดเขา ดินที่ปกคลุมพื้นผิวไถลเคลื่อนไปจากที่เดิมเล็กน้อยอย่างช้ามาก จนไม่สังเกตเห็นการเคลื่อนที่ได้ แต่ทราบได้จากลักษณะต่างๆ เช่น ดินไปรวมตัวกันเกิดเป็นชั้นเล็กๆ ตามลาดเขา หรือต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ตามลาดเขาและรั้วหรือเสาที่ปักไว้ตามลาดเขาเอนเอียงไป ปรากฎการณ์นี้คล้ายๆ กับดินเลื่อน (earth-flow) แกรเคลื่อนที่ของดินมีน้อยกว่าและช้ากว่า [สิ่งแวดล้อม]
Creepการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง (deformation) ของยางเป็นฟังก์ชันของเวลาภายใต้แรงกระทำคงที่ ยางที่มี creep ต่ำ แสดงถึงความยืดหยุ่น (elastic) ที่ค่อนข้างมากของยางนั้น [เทคโนโลยียาง]
Creepเคลื่อน [การแพทย์]
Creep Testครีพเทสต์ [การแพทย์]
Creepersครีพเพอร์ [การแพทย์]
Creepingการคืบ [การแพทย์]
Creeping (lag) of aneroid barometerความเชื่องช้าของ บารอมิเตอร์ตลับ [อุตุนิยมวิทยา]
vertical creepvertical creep, การไหลซึมแนวดิ่ง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
creep linecreep line, แนวไหลซึม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
creep lengthcreep length, ระยะไหลซึม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
weighted creep lengthweighted creep length, ระยะไหลซึมถ่วงน้ำหนัก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
weighted creep ratioweighted creep ratio, อัตราส่วนไหลซึมถ่วงน้ำหนัก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
creep (n) คณะกรรมการการเลือกตั้งประธานาธิบดี (สมัยนิกสัน)
See also: S. Committee for the Re-Election of the President (Nixon's 1972 campaign organizatio
creepers (slang ) รองเท้าส้นตึก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Creepy.น่าขนลุก Today I Do (2011)
It's borderline solicitation, v., and--and, uh, creepy.มันเป็นอะไรที่น่าสงสังนะวี แล้วก็น่าขนลุกด้วย Chuck in Real Life (2008)
It wouldn't be creepy if you'dมันจะไม่น่าขนลุกเลย Chuck in Real Life (2008)
Don't act like I'm some creepy older guy.อย่าทำเหมือนฉันเป็นวัวแก่ชอบกินหญ้าอ่อนสิ There Might be Blood (2008)
Get your groping hands off of me, creep.เอามือออกไปจากชุดฉัน ยี้ ! There Might be Blood (2008)
And for the record, it was a lot less creepy yesterday.นั่นเป็นความคิดผมเองแหล่ะ Committed (2008)
You telling me that the thing ain't creeping the shit out of you?นายไม่กลัวเรื่องพวกนี้เลยหรือ Dead Space: Downfall (2008)
It sounds less creepy If you say shoes.ฟังดูประชดนะ Adverse Events (2008)
Less creepy, more gay.ประชดเล็กน้อย\ ดูเป็นตุ๊ดมากกว่า Adverse Events (2008)
Not so much caring as creepy.ไม่มากกว่าการกระทำที่น่ารังเกียจ Adverse Events (2008)
I'm not a creep.ผมไม่ได้น่ารังเกียจ Adverse Events (2008)
Instead of creepy stalking.อาจมีการพูดถึงที่น่ารังเกียจ Adverse Events (2008)
You are a very large creep.คุณช่างน่ารังเกียจมาก Last Resort (2008)
It doesn't sound reassuring, it just sounds creepy.มันฟังดูไม่น่าเชื่อถือ มันฟังดูน่ารังเกียจ Last Resort (2008)
Creep.น่ารังเกียจ Valiant (2008)
Or incarcerating them in creepy, inescapable underground cells.เค้ากักขังผู้คน ไว้ในคุกใต้ดินที่น่ากลัวและไม่สามารถหนีได้ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
The nerve of that creep!อะไรก็เกิดขึ้นได้ เมื่อคุณอยู่กับเขานานวันเข้า Scandal Makers (2008)
Creep!ประสาท! Baby and I (2008)
The girl's in danger, the dog saves her from the creepy English guy, we get it.เด็กอยู่ในอันตราย หมาไปช่วยเธอจากผู้ร้าย เข้าใจละ Bolt (2008)
Come on! Shoot now, you little creep!บอกความจริงมาเหอะ ไอ้เวร! My Sassy Girl (2008)
Later on, these feelings will creep up on you. There will be a balance due.หลังจากนั้น,ความรู้สึกเหล่านี้จะหายไป มันจะเกิดการสมดุลขึ้น Passengers (2008)
No, you're just a creepy guy standing at my door in the middle of night.ไม่,คุณเป็นผู้ชายน่ากลัวที่กำลังยืนอยู่ หน้าห้องฉันกลางดึก Passengers (2008)
Creeping into Shield Hall uninvited.แอบเข้ามาในหอเกราะ โดยไม่ได้รับเชิญ Outlander (2008)
You want me to creep away and become a nun?เจ้าอยากให้ข้าไปจากที่นี่ แล้วไปเป็นางชีรึ? The Other Boleyn Girl (2008)
- In fact... creeps me out just bein' around you fags.- จริง ๆ แล้ว... คลานมาหาฉันก็ทำให้พวกแกตุ๊ดแล้ว Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
OK. This isn't creepy.โอเค นี่ไม่ได้น่ากลัว Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
You're walking towards the creepy music? Ge... This song rocks, dude.แกเดินไปหาดนตรีที่น่าขนลุกเหรอ เพลงนี้สุดยอดว่ะ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
- Creepy mask.- หน้ากากน่ากลัว Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
She kind of creeps me out, man. - But you were absolutely certain it was her.เธอทำให้เราหยองอะ นายแน่ใจนะว่าเธอ Shutter (2008)
The creep who pays the rent on my apartment keeps bringing home his asshole friends, asking me to do them favors and stuff.หมอนั่นชอบเอาเพื่อนๆ กลับมาแล้วก็มีแต่คนแย่ ๆ ทั้งนั้น แล้วยังให้ฉันทำอะไรตั้งหลายอย่าง The Ramen Girl (2008)
This morning, there was this creepy guy in nichols' office who... .เมื่อเช้านี้ ผู้ชายท่าทางน่าขนลุกมาที่ออฟฟิศของนิโคล 24: Redemption (2008)
That fear, it will start to creep away and after a few days you're gonna realise no one knows shit.ความกลัวก็จะหายไปภายในไม่กี่วัน คุณจะพบว่าไม่มีใครรู้เลย Pathology (2008)
- He's creepy. - He's harmless.-น่ากลัวว่ะ เขาไม่อันตรายหรอก Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
That's kind of creepy.นั่นน่ากลัวนะ Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
That dude creeps me out.ผมจะได้ไปพักซักที Eggtown (2008)
If this Company hit man Wyatt can find me once, it's only a matter of time until he creeps up in the back of my rear view mirror again.ถ้าไวแอต มือปืนของ คอมพานี นี่ หาฉันเจอครั้งนึงแล้ว มันก็ขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้น จนกว่าเขาจะโผล่ขึ้นมาที่กระจกมองหลังของฉันอีก Five the Hard Way (2008)
"When I graduate, I'm not gonna keep hanging around my old high school... like some kind of creepy loser... who can't get an adult girlfriend."เมื่อฉันจบจากโรงเรียนนี้ไป ฉันจะไม่คอยปวนเปียน อยู่แถวๆโรงเรียนเก่า เหมือนกับไอ้พวกขี้แพ้น่าขยะแขยง คนที่หาแฟนที่อายุเท่ากันไม่ได้ I Love You, Beth Cooper (2009)
And him, the damn Zen master, he creeps me out.ส่วนเค้า,ปรมาจารย์เซนติ๊งต๊อง เห็นแล้วขนลุก\ ที่ผมอยากจะบอกคือ... G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
That's a really creepy move just now, Dad.มันจะสยิวกิ้วมากไปหน่อยมั๊ย พ่อ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
The guy's a creep.ชายคนนี้เป็นบ้า I Knew You Were a Pig (2009)
I saw him a couple of times. He's a creep.ฉันเคยเจอเขาสองสามครั้ง เขาดูน่ากลัว New York Sucks (2009)
It's gonna start creeping up, and she's gonna lose this one.ว่ามันจะเริ่มถีบตัวสูงขึ้น และเธอจะเสียมันไป They Had to Tweeze That Out of My Kidney (2009)
- Your dealer is a creep.- ลูกค้าคุณน่าขยะแขยง You Got Your Prom Date Pregnant (2009)
This place gives me the creeps.เหมืองนั้นเปรียบเสมือนเลือดเลี้ยงชัวิตชาวเมืองนะ My Bloody Valentine (2009)
Incredibly creepy.น่าขยะแขยงอย่างเหลือเชื่อ Chuck Versus the Best Friend (2009)
Don't let him creep you out. He's a bit of a freak.ค่ะ นั่นแหล่ะเขา อย่าไปเข้าใกล้เขาเชียว Some Kinda Love (2009)
It's creepy. I know.เพื่อน นายเห็นคนนี้ด้วยกัน 22 ครั้ง Some Kinda Love (2009)
- Stop calling me that. It's creeping me out.เลิกเรียกแบบนั้นซะที ได้ยินแล้วมันหงุดหงิดนะ 2012 (2009)
Creepy, old guy in a black suit.ชายแก่,น่ากลัวใส่สูทสีดำ Death Takes a Holiday (2009)
Well, that creepy storeroom used to be Sandover's office, right?ก็.. ห้องเก็บของน่าขนลุกนั่น เคยเป็นห้องทำงานของแซนโอเวอร์ใช่มั้ย It's a Terrible Life (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
creepA creepy cry that sounds like a human voice, velvet black wings, the image of tearing into dead flesh; crows are known across the world as a ill-omened bird that flies down with ill-luck.
creepCreep out from under a table.
creepDon't burst out laughing like that. It's creepy.
creepFrom humorous to creepy stories, like the last volume, you can enjoy various types of stories.
creepHe gives me the creeps.
creepI'm getting a spare tire around my waist. I guess its middle age creeping up on me.
creepIt gave me the creeps.
creepOld age creeps upon us unnoticed.
creepThe cat took advantage of the high grass to creep on the bird.
creepThe sight made my flesh creep.
creepWhat are you hiding? Come on, tell me. You can't keep it from me. That's (too) creepy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เถา[N] vine, See also: creeper, climber, Syn. เครือไม้, เถาไม้, Example: หวายลิงเป็นพืชที่เป็นเถาเหมือนหวายธรรมดา แต่ชอบขึ้นตามที่ลุ่มซึ่งมีน้ำขัง, Count unit: เถา, Thai definition: ลำต้นของไม้เลื้อย
เลื้อย[V] crawl, See also: creep, advance slowly, slither, snake, Example: งูเหลือมเลื้อยขึ้นไปบนต้นมังคุดกลืนเอาผลดิบๆ ของมังคุดลงท้อง, Thai definition: คลานไปด้วยอก (ใช้กับสัตว์ไม่มีเท้า ตัวยาว เช่นงู)
เลื้อย[V] climb, See also: creep, ramble, Example: ต้นไม้ใหญ่บางต้นมีต้นไม้เลื้อยพันแน่นหนาห้อยระย้าเหมือนม่าน, Thai definition: ทอดวกเวียนไป
คืบ[V] move slowly, See also: inch, creep slowly, crawl slowly, Example: หนอนค่อยๆ คืบไปข้างหน้าอย่างช้าๆ, Thai definition: เขยิบตัวไปข้างหน้าอย่างหนอน
คืบคลาน[V] move slowly, See also: inch, creep slowly, crawl slowly, Ant. ถอยห่าง, Example: เทคโนโลยีดิสก์ระบบใหม่ที่กำลังคืบคลานเข้ามามีบทบาทอย่างมาก, Thai definition: เขยิบคลานไปทีละน้อย
เครือ[N] vine, See also: creeper, climber, liana, Syn. เถาไม้, Example: แม่เฒ่าเก็บผักกระถิน ผักตำลึง และหมู่ไม้ปลายเครือที่ขึ้นเองตามที่ว่างข้างรั้ว
เครือเขา[N] vine, See also: creeper, climber, liana, Syn. เถาวัลย์
เครือดิน[N] climbing plant, See also: creeper, climber, Example: เด็กสมัยนี้ส่วนมากจะไม่รู้จักเครือดิน, Count unit: ต้น, Thai definition: ไม้เถาคล้ายผักบุ้ง ที่กล่าวไว้ในไตรภูมิวินิจฉัยว่ามีสัณฐานประดุจดังผักบุ้งและแพงพวย
ลดา[N] vine, See also: creeper, Thai definition: เครือเถา, เครือวัลย์
วัลย์[N] creeper, See also: vine, Syn. เถาวัลย์, ไม้เถา, เครือเขา, Count unit: เถา, ต้น, Notes: (บาลี)
วัลลี[N] creeper, See also: vine, Syn. เถาวัลย์, เครือเขา, ไม้เถา, Count unit: เถา, ต้น, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ตะค้าน[N] species of creeping plant, See also: species of wild pepper, used as an intestinal tonic, Syn. สะค้าน, ตะค้าน, Example: ตะค้านเป็นไม้เถาใช้ทำยาได้, Count unit: เถา,ต้น, Thai definition: ชื่อไม้เถาชนิดหนึ่งในสกุล Piper วงศ์ Piperaceae ใช้ทำยาได้
ตำลึง[N] Coccinia grandis (Cucurbitaceae), See also: species of creeper, Coccinia indica (elothria heterophylla), Syn. ต้นตำลึง, ผักตำลึง, Example: ตำลึงเป็นผักที่มีวิตามินเอสูง, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้เถาชนิด Coccinia grandis Voigt ในวงศ์ Cucurbitaceae มีมือเกาะ ใช้ใบและยอดเป็นผัก
ไต่[V] crawl, See also: creep, Syn. คลาน, Example: เจ้ากิ้งก่าตัวน้อยไต่หลบลงไปอยู่ใต้กิ่งไม้โดยเร็ว, Thai definition: อาการที่เคลื่อนไปหรือคืบคลานไปของสัตว์บางจำพวก
เถาวัลย์[N] vine, See also: creeping plant, climber, liana, Syn. พรรณไม้เลื้อย, Example: พืชชนิดนี้มีลักษณะคล้ายเถาวัลย์, Thai definition: พรรณไม้ที่เป็นเถา
ไม้เลื้อย[N] climber, See also: trailer, creeper, vine, rambler, clematis, Example: ไม้เลื้อยทอดยอดไปบนหลังคาพระเจดีย์, Count unit: ต้น, Thai definition: ไม้เถาที่ทอดตัวหรือยึดเกี่ยวไปตามพื้นดิน
ยอดด้วน[N] species of creeper(sarcostimma acidum), Syn. เถาหัวด้วน, Count unit: ต้น, Thai definition: พันธุ์ไม้ชนิดหนึ่ง
ซอน[V] worm, See also: creep, crawl, Syn. ชอน, Example: พยาธิซอนก้นน้อง, Thai definition: ชอนไป
กระดืบ[V] crawl, See also: creep, Syn. กระดึ๊บ, Example: เด็กๆ กระดืบไปอย่างกับหนอน, Thai definition: อาการที่ค่อยๆ คืบไปอย่างหนอน
กระต้วมกระเตี้ยม[ADV] inactively, See also: dawdlingly, clumsily, slowly, creepingly, Syn. กะต้วมกะเตี้ยม, ต้วมเตี้ยม, Example: เขาเดินกระต้วมกระเตี้ยมอย่างกับตัวหนอน
การไต่[N] climb, See also: crawl, creep, Syn. การปีน, การคลาน, Example: การไต่เขาเป็นกีฬาที่ท้าทาย และเสี่ยงอันตรายมาก, Thai definition: การเดินไปด้วยความระมัดระวัง เช่น การไต่กันสาด การไต่ลวด, การขึ้นลงในที่ลำบากด้วยความระมัดระวัง เช่น การไต่เสากระโดง การไต่เขา
ขนหยอง[V] quail, See also: make one's hair stand on end, make one's flesh creep, Syn. กลัว, ขนหัวลุก, Example: พอเห็นยักษ์เขาก็ขนหยอง
คลาน[V] creep, See also: crawl, Example: น้องเล็กคลานได้เร็วมาก, Thai definition: เคลื่อนที่ไปด้วยมือและเข่า
คลุกคลาน[V] crawl, See also: creep, slither, Syn. ล้มลุกคลุกคลาน, Example: เขาคลุกคลานเข้ามาขอโทษผมอย่างน่าสงสาร, Thai definition: คลานต้วมเตี้ยม ตั้งตัวไม่ติด
ดอกถวายพระ[N] flower of the creeper plant, See also: flower of pumpkin, flower bearing no fruit, Syn. กระชอมดอก, Thai definition: ดอกไม้ตัวผู้ของพรรณไม้เลื้อย เช่น ฟักทอง บวบ
ดีนาคราช[N] a species of medicinal creeper, See also: selaginella spinosa, Count unit: ต้น, Thai definition: ต้นไม้ชนิดหนึ่งเป็นเถามีเกล็ดคล้ายกับเกล็ดงู สำหรับใช้ทำยา
คลานเข่า[V] crawl, See also: crawl on knees, creep, advance slowly, Syn. เดินเข่า, Example: หลานคนโปรดคลานเข่าเข้าไปรับกำไลทองจากคุณย่า, Thai definition: เคลื่อนที่ไปข้างหน้าด้วยเข่า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัญชันขาว[n. exp.] (anchan khāo) EN: Mussel-Shell Creeper   
ชะลูดช้าง[n. exp.] (chalūt chāng) EN: Madagascar jasmine ; Doftranka ; Duftranke ; Bridal wreath ; Waxflower ; Chaplet Flower ; Floradora ; Creeping Tuberose   
ดองดึง [n. exp.] (døngdeung) EN: Climbing lily ; Glory lily ; Creeping lily   
แฮปปี้เนส [n.] (haēppīnēt) EN: Port St. John's creeper ; Pink trumpet vine   
คืบ[v.] (kheūp) EN: move slowly ; inch ; creep slowly ; crawl slowly ; move inch by inch   FR: avancer difficilement
คืบคลาน[v.] (kheūpkhlān) EN: creep up on ; move slowly ; crawl   
คลาน[v.] (khlān) EN: crawl ; creep ; go on all fours   FR: ramper ; se traîner ; marcher à quatre pattes
เครือ[n.] (khreūa) EN: vine ; creeper ; climber ; liana ; slender stem of a climbing plant   
กระดุมทองเลื้อย [n. exp.] (kradum thøng leūay) EN: Climbing wedelia ; Creeping daisy ; Singapore daisy   
เล็บมือนาง [n.] (lepmeūnāng) EN: Rangoon Creeper ; Drunken sailor   
เลื้อย[v.] (leūay) EN: crawl ; creep ; advance slowly ; slither ; snake   FR: ramper ; serpenter ; se glisser ; onduler
ไม้เลื้อย[n. exp.] (māi leūay) EN: climber ; trailer ; creeper ; vine ; rambler ; clematis   FR: plante grimpante [f]
ไม้เถา[n.] (māi thao) EN: creeper ; vine   
นกเปลือกไม้[n.] (nok pleūak māi) EN: Brown-throated Treecreeper   FR: Grimpereau discolore [m] ; Grimpereau à gorge brune [m] ; Grimpereau varié [m]
ผักบุ้งรั้ว[n. exp.] (phakbung rūa) EN: Railway Creeper   
สะระแหน่ประดับ [n. exp.] (saranaē pradap) EN: Creeping charley   
ไต่[v.] (tai) EN: climb ; crawl ; creep ; scale ; clamber   FR: grimper ; escalader ; gravir ; ramper
วัลย์ [n.] (wan) EN: creeper   
วัลลี[n.] (wanlī) EN: creeper   
หยอง[v.] (yøng) EN: stand erect through fear ; have the creeps ; cow   
ยอดด้วน[n.] (yøt dūan) EN: species of creeper   

CMU English Pronouncing Dictionary
CREEP    K R IY1 P
CREEPS    K R IY1 P S
CREEPY    K R IY1 P IY0
CREEPING    K R IY1 P IH0 NG
CREEPINESS    K R IY1 P IY0 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
creep    (v) (k r ii1 p)
creeps    (v) (k r ii1 p s)
creepy    (j) (k r ii1 p ii)
creeper    (n) (k r ii1 p @ r)
creepers    (n) (k r ii1 p @ z)
creepier    (j) (k r ii1 p i@ r)
creeping    (v) (k r ii1 p i ng)
creepiest    (j) (k r ii1 p i i s t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dauerstandfestigkeit {f}creep resistance [Add to Longdo]
Feinfahren {n}creep travel [Add to Longdo]
Feinhub {m}creep hoist; micro hoist; precision hoist [Add to Longdo]
Feinhubgetriebe {n} [techn.]creep/micro/precision hoist gear [Add to Longdo]
Feinhubmotor {m} [techn.]creep/micro/precision hoist motor [Add to Longdo]
Gruseligkeit {f}creepiness [Add to Longdo]
Kletterpflanze {f}; Kriechpflanze {f}; Schlingpflanze {f}; Rankengewächs {n} [bot.]creeper [Add to Longdo]
Kriechen {n}creepage [Add to Longdo]
Kriecher {m} | Kriecher {pl}creeper | creepers [Add to Longdo]
Kriechstrecke {f}creepage distance; creeping path; leakage path; creep distance [Add to Longdo]
Kriechstrom {m}creepage [Add to Longdo]
Kriechweg {m}creepage path [Add to Longdo]
Langzeitermüdung {f}creep fatigue; creep fatique [Add to Longdo]
Leisetreter {m}creeper [Add to Longdo]
Luft- und Kriechstrecke {f} [techn.]air and creepage distance; air and creepage path; clearance and creepage distance [Add to Longdo]
einschleichen | einschleichend | eingeschlichento creep in | creeping in | crept in [Add to Longdo]
gruselig; unheimlich {adj} | gruseliger | am gruseligstencreepy | creepier | creepiest [Add to Longdo]
gruselig {adv}creepily [Add to Longdo]
krabbelig; krabblend; kribbelnd {adj}creepy-crawly [Add to Longdo]
kriechen | kriechend | gekrochen | er/sie kriecht | ich/er/sie kroch | er/sie ist/war gekrochen | ich/er/sie kröche | auf allen vieren kriechento crawl; to creep {crept; crept} | crawling; creeping | crawled; crept | he/she crawls; he/she creeps | I/he/she crawled; I/he/she crept | he/she has/had crawled; he/she has/had crept | I/he/she would crawl; I/he/she would creep | to crawl on all fours [Add to Longdo]
kriechen; schleichen; beschleichen | kriechend; schleichend | gekrochen; geschlichen | kriecht; schleicht | kroch; schlichto creep {crept; crept} | creeping | crept | creeps | crept [Add to Longdo]
schleichen | schleichend | geschlichen | er/sie schleicht | ich/er/sie schlich | er/sie ist/war geschlichento creep {crept; crept} | creeping | crept | he/she creeps | I/he/she crept | he/she has/had crept [Add to Longdo]
unterlaufento slip in; to creep in [Add to Longdo]
sich verkriechen | verkriechend | verkrochento creep away; to hide oneself away | creeping away | crept away [Add to Longdo]
Dabei kriege ich Gänsehaut.It gives me the creeps. [Add to Longdo]
Gartenbaumläufer {m} [ornith.]Short-toed Treecreeper (Certhia brachydactyla) [Add to Longdo]
Mauerläufer {m} [ornith.]Wallcreeper (Tichodroma muraria) [Add to Longdo]
Waldbaumläufer {m} [ornith.](Eurasian) Treecreeper (Certhia familiaris); Common Treecreeper [Add to Longdo]
Langschwanz-Baumsteiger {m} [ornith.]Long-tailed Woodcreeper [Add to Longdo]
Kehlflecken-Baumsteiger {m} [ornith.]Spot-throated Woodcreeper [Add to Longdo]
Zimtkehl-Baumsteiger {m} [ornith.]Cinnamon-throated Woodcreeper [Add to Longdo]
Lohschwingen-Baumsteiger {m} [ornith.]Tawny-winged Woodcreeper [Add to Longdo]
Grauwangen-Baumsteiger {m} [ornith.]Plain-brown Woodcreeper [Add to Longdo]
Kappenbaumsteiger {m} [ornith.]Ruddy Woodcreeper [Add to Longdo]
Starkschnabel-Baumsteiger {m} [ornith.]Large Tyrannine Woodcreeper [Add to Longdo]
Weißkinn-Baumsteiger {m} [ornith.]White-chinned Woodcreeper [Add to Longdo]
Tyrannenbaumsteiger {m} [ornith.]Tyrannine Woodcreeper [Add to Longdo]
Bindenbaumsteiger {m} [ornith.]Barred Woodcreeper [Add to Longdo]
Borabaumsteiger {m} [ornith.]Concolor Woodcreeper [Add to Longdo]
Hoffmannsbaumsteiger {m} [ornith.]Hoffmann's Woodcreeper [Add to Longdo]
Blauschnabel-Baumsteiger {m} [ornith.]Black-banded Woodcreeper [Add to Longdo]
Flachschnabel-Baumsteiger {m} [ornith.]Planalto Woodcreeper [Add to Longdo]
Rindenpicker {m} [ornith.]Wedge-billed Woodcreeper [Add to Longdo]
Rotschnabel-Baumsteiger {m} [ornith.]Red-billed Woodcreeper [Add to Longdo]
Wellenbauch-Baumsteiger {m} [ornith.]Bar-billed Woodcreeper [Add to Longdo]
Fleckscheitel-Baumsteiger {m} [ornith.]Spot-crowned Woodcreeper [Add to Longdo]
Layardbaumsteiger {m} [ornith.]Lineated Woodcreeper [Add to Longdo]
Schmalschnabel-Baumsteiger {m} [ornith.]Narrow-billed Woodcreeper [Add to Longdo]
Schlankschnabel-Baumsteiger {m} [ornith.]Lesser Woodcreeper [Add to Longdo]
Buntbaumsteiger {m} [ornith.]White-striped Woodcreeper [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いけ好かない[いけすかない, ikesukanai] (adj-i) nasty; disgusting; disagreeable; creepy [Add to Longdo]
ずり上がる[ずりあがる, zuriagaru] (v5r,vi) to creep up; to ride up [Add to Longdo]
つる植物;蔓植物[つるしょくぶつ, tsurushokubutsu] (n,adj-no) creeper (creeping plant); trailer (trailing plant); climber (climbing plant); vine [Add to Longdo]
はい回る;這い回る[はいまわる, haimawaru] (v5r,vi) to creep about [Add to Longdo]
はって行く[はっていく, hatteiku] (v5k-s) to creep; to crawl [Add to Longdo]
むずむず[, muzumuzu] (vs) (1) (on-mim) to feel itchy; to itch; to feel creepy; (2) to be impatient; to itch (to do something); to be eager [Add to Longdo]
むず痒い[むずがゆい, muzugayui] (adj-i) (1) itchy; (2) creepy; feeling uneasy [Add to Longdo]
もぞもぞ;もそもそ[, mozomozo ; mosomoso] (vs,adv,adv-to) (on-mim) creeping about; stirring restlessly; squirming [Add to Longdo]
わらわら;ワラワラ[, warawara ; warawara] (adv) (on-mim) bustling; shuffling; squirming; creepy crawly [Add to Longdo]
クリーピングインフレ[, kuri-pinguinfure] (n) creeping inflation [Add to Longdo]
クリーピングインフレーション[, kuri-pinguinfure-shon] (n) creeping inflation [Add to Longdo]
クリープ[, kuri-pu] (n) (1) creep; (2) Creap [Add to Longdo]
ハワイ蜜吸[ハワイみつすい;ハワイミツスイ, hawai mitsusui ; hawaimitsusui] (n) (uk) Hawaiian honeycreeper [Add to Longdo]
ブサキモ[, busakimo] (adj-na) (sl) (See キモい,不細工) ugly and creepy (combination of the words busaiku and kimoi) [Add to Longdo]
ブラケットクリープ[, burakettokuri-pu] (n) bracket creep [Add to Longdo]
牙海蜷[きばうみにな;キバウミニナ, kibauminina ; kibauminina] (n) (uk) mud creeper (Terebralia palustris) [Add to Longdo]
葛;蔓[かずら, kazura] (n) creeping plant; creeper [Add to Longdo]
岩苦菜[いわにがな;イワニガナ, iwanigana ; iwanigana] (n) (uk) (See 地縛・1) creeping lettuce (Ixeris stolonifera) [Add to Longdo]
気味が悪い[きみがわるい, kimigawarui] (exp,adj-i) creepy (feeling); uneasy (feeling); bad (feeling); giving one the creeps; hideous; scaring; weird [Add to Longdo]
気味悪い;気味わるい[きみわるい;きびわるい, kimiwarui ; kibiwarui] (adj-i) unpleasant; uncomfortable; creepy; spooky [Add to Longdo]
金瘡小草[きらんそう;キランソウ, kiransou ; kiransou] (n) (uk) creeping bugleweed (Ajuga decumbens) [Add to Longdo]
枯葎[かれむぐら, karemugura] (n) (arch) creeping plant withered in the winter cold [Add to Longdo]
使君子[しくんし;シクンシ, shikunshi ; shikunshi] (n) (uk) Rangoon creeper (Quisqualis indica) [Add to Longdo]
真綿で首を絞める[まわたでくびをしめる, mawatadekubiwoshimeru] (exp,v1) to drag things out; to creep up slowly on the point; to strangle (execute) slowly with a silk cord (instead of quickly with a rope) [Add to Longdo]
地縛;地縛り[じしばり;ジシバリ, jishibari ; jishibari] (n) (1) (uk) creeping lettuce (Ixeris stolonifera); (2) (uk) (See 雌日芝) southern crabgrass (Digitaria ciliaris) [Add to Longdo]
蔦蔓;蔦蘿;蔦葛[つたかずら, tsutakazura] (n) ivy and vines; creepers [Add to Longdo]
難しい[むずかしい(P);むつかしい, muzukashii (P); mutsukashii] (adj-i) (1) difficult; hard; troublesome; complicated; serious (disease, problem, etc.); (2) fussy; particular; fastidious; hard to please; displeased; (3) gloomy; glum; sullen; serious (look); (4) (arch) dirty; unclean; filthy; detestable; (5) (arch) unpleasant; uncomfortable; creepy; spooky; (P) [Add to Longdo]
忍び寄る[しのびよる, shinobiyoru] (v5r,vi) to creep; to steal up; to draw near unnoticed [Add to Longdo]
忍び込む;忍込む[しのびこむ, shinobikomu] (v5m,vi) to creep in; to steal in [Add to Longdo]
忍び出し[しのびだし, shinobidashi] (n) sneaking out; creeping out [Add to Longdo]
忍び出す[しのびだす, shinobidasu] (v5s) to sneak out; to creep out [Add to Longdo]
這いずる[はいずる, haizuru] (v5r,vi) (uk) to creep; to crawl [Add to Longdo]
這い出す[はいだす, haidasu] (v5s,vi) to crawl or creep out of [Add to Longdo]
這い出る[はいでる, haideru] (v1,vi) to crawl or creep out of [Add to Longdo]
這い松[はいまつ, haimatsu] (n) creeping pine [Add to Longdo]
這い上がる;這い上る[はいあがる, haiagaru] (v5r,vi) to creep up; to crawl up [Add to Longdo]
這い這い[はいはい, haihai] (n,vs) (uk) (chn) creeping; crawling [Add to Longdo]
這う(P);匍う;延う;爬う(iK)[はう, hau] (v5u,vi) (See 爬行) to creep; to crawl; (P) [Add to Longdo]
百鬼夜行[ひゃっきやぎょう;ひゃっきやこう, hyakkiyagyou ; hyakkiyakou] (n) (1) many monsters, spirits, etc. forming a line and walking through the night; (2) veritable pandemonium; large number of people plotting and doing evil; creepy characters roaming about presenting a most scandalous sight [Add to Longdo]
蔓性植物;つる性植物[まんせいしょくぶつ(蔓性植物);つるせいしょくぶつ, manseishokubutsu ( tsuru sei shokubutsu ); tsuruseishokubutsu] (n) creeper (plant that grows along the ground, etc. similar to a vine) [Add to Longdo]
蔓生[まんせい, mansei] (n,vs) creeping (i.e. growing along the ground, etc. similar to a vine) [Add to Longdo]
蔓草;つる草[つるくさ, tsurukusa] (n) vine; creeper [Add to Longdo]
木に絡まる植物[きにからまるしょくぶつ, kinikaramarushokubutsu] (n) creeping plant on trees [Add to Longdo]
木走;木走り[きばしり;キバシリ, kibashiri ; kibashiri] (n) (uk) common treecreeper (species of songbird, Certhia familiaris) [Add to Longdo]
夜這い;婚[よばい, yobai] (n,vs) ancient practice of creeping at night into a woman's bedroom (lit [Add to Longdo]
弥立つ[よだつ;いよだつ, yodatsu ; iyodatsu] (v5t) (See 身の毛が弥立つ) to stand up straight; to stand on end (e.g. of hair); to have the creeps [Add to Longdo]
[むぐら;もぐら;うぐら, mugura ; mogura ; ugura] (n) creepers; trailing plants [Add to Longdo]
凌霄[りょうしょう, ryoushou] (n) (See 凌霄花) Chinese trumpet creeper (Campsis grandiflora) [Add to Longdo]
凌霄花[のうぜんかずら;りょうしょうか;ノウゼンカズラ, nouzenkazura ; ryoushouka ; nouzenkazura] (n) Chinese trumpet creeper (Campsis grandiflora) [Add to Longdo]
匍匐;蒲伏[ほふく, hofuku] (n,vs) creeping; crawling; sneaking [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
匍伏[pú fú, ㄆㄨˊ ㄈㄨˊ, ] to crouch; to crawl; to creep [Add to Longdo]
匍匐[pú fú, ㄆㄨˊ ㄈㄨˊ, ] to crawl; to creep [Add to Longdo]
攀附[pān fù, ㄆㄢ ㄈㄨˋ, ] to climb (of climbing plants); to creep; to cling on to; fig. to seek connection (with the rich and powerful); social climbing [Add to Longdo]
爬行[pá xíng, ㄆㄚˊ ㄒㄧㄥˊ, ] to crawl; to creep [Add to Longdo]
[léi, ㄌㄟˊ, ] bind; creep; dispirited [Add to Longdo]
[màn, ㄇㄢˋ, ] creeper; to spread [Add to Longdo]
蔓生植物[màn shēng zhí wù, ㄇㄢˋ ㄕㄥ ㄓˊ ˋ, ] creeper; climbing plant; twiner [Add to Longdo]
蔓草[màn cǎo, ㄇㄢˋ ㄘㄠˇ, ] creeper; climbing plant; twiner [Add to Longdo]
[lěi, ㄌㄟˇ, ] bud; creeper; bramble [Add to Longdo]
[léi, ㄌㄟˊ, ] creeper; bramble; dirt-basket [Add to Longdo]
[lán, ㄌㄢˊ, ] to pass; to step over; to creep; to twine round [Add to Longdo]
醋酱草[cù jiāng cǎo, ㄘㄨˋ ㄐㄧㄤ ㄘㄠˇ, / ] creeping oxalis; edelweiss [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Creep \Creep\ (kr[=e]p), v. t. [imp. {Crept} (kr[e^]pt) ({Crope}
   (kr[=o]p), Obs.); p. p. {Crept}; p. pr. & vb. n. {Creeping}.]
   [OE. crepen, creopen, AS. cre['o]pan; akin to D. kruipen, G.
   kriechen, Icel. krjupa, Sw. krypa, Dan. krybe. Cf. {Cripple},
   {Crouch}.]
   1. To move along the ground, or on any other surface, on the
    belly, as a worm or reptile; to move as a child on the
    hands and knees; to crawl.
    [1913 Webster]
 
       Ye that walk
       The earth, and stately tread, or lowly creep.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To move slowly, feebly, or timorously, as from
    unwillingness, fear, or weakness.
    [1913 Webster]
 
       The whining schoolboy . . . creeping, like snail,
       Unwillingly to school.        --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Like a guilty thing, I creep.     --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   3. To move in a stealthy or secret manner; to move
    imperceptibly or clandestinely; to steal in; to insinuate
    itself or one's self; as, age creeps upon us.
    [1913 Webster]
 
       The sophistry which creeps into most of the books of
       argument.               --Locke.
    [1913 Webster]
 
       Of this sort are they which creep into houses, and
       lead captive silly women.       --2. Tim. iii.
                          6.
    [1913 Webster]
 
   4. To slip, or to become slightly displaced; as, the
    collodion on a negative, or a coat of varnish, may creep
    in drying; the quicksilver on a mirror may creep.
    [1913 Webster]
 
   5. To move or behave with servility or exaggerated humility;
    to fawn; as, a creeping sycophant.
    [1913 Webster]
 
       To come as humbly as they used to creep. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. To grow, as a vine, clinging to the ground or to some
    other support by means of roots or rootlets, or by
    tendrils, along its length. "Creeping vines." --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   7. To have a sensation as of insects creeping on the skin of
    the body; to crawl; as, the sight made my flesh creep. See
    {Crawl}, v. i., 4.
    [1913 Webster]
 
   8. To drag in deep water with creepers, as for recovering a
    submarine cable.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Creep \Creep\, n.
   1. The act or process of creeping.
    [1913 Webster]
 
   2. A distressing sensation, or sound, like that occasioned by
    the creeping of insects.
    [1913 Webster]
 
       A creep of undefinable horror.    --Blackwood's
                          Mag.
    [1913 Webster]
 
       Out of the stillness, with gathering creep,
       Like rising wind in leaves.      --Lowell.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mining) A slow rising of the floor of a gallery,
    occasioned by the pressure of incumbent strata upon the
    pillars or sides; a gradual movement of mining ground.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top