ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

creepy

K R IY1 P IY0   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -creepy-, *creepy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
creepy[ADJ] ที่เคลื่อนไหวช้า
creepy[ADJ] น่าขยะแขยง, See also: น่ากลัว, Syn. disgusting, spooky
creepy-crawly[N] สิ่งที่ไต่ยั้วเยี้ยะ (คำสแลง)
creepy-crawly[SL] แมลง
creepy-crawly[SL] แมงมุม
creepy-crawly[SL] หนอน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
creepy(ครีพ'พี) adj. ซึ่งเลื้อย,ซึ่งคลาน,น่ากลัว,น่าขยะแขยง, See also: creepily adv. ดูcreepy

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That I wasn't there? Do you have any control over how creepy you get?เพราะฉันไม่อยู่คอยเสริฟคุณน่ะเหรอ รู้จักควบคุมสติตัวเองบ้างหรือเปล่า As Good as It Gets (1997)
I kind of remember this creepy incident where you were filming me last night?ฉันกลัวแทบตายตอนเธอถ่ายวิดีโอเมื่อคืน American Beauty (1999)
I turn around and there's my creepy neighbor leering at me.สิ่งนี้ประหลาดจริงๆนี่สิ Valentine (2001)
OK. Who wants to go down the creepy tunnel inside the tomb first?เอาละ ใครจะเป็นคนลงไป ในอุโมงสยองในสุสานเป็นคนแรก? National Treasure (2004)
it's really creepy in here.หลอนสุดๆ Eating Out (2004)
I had a creepy love letter today.วันนี้ฉันได้จดหมายรักโรคจิต The Constant Gardener (2005)
You're gonna leave us alone in this creepy old house?พ่อจะปล่อยพวกเราไว้ตามลำพัง ในบ้านทึมๆนี่หรอ? Zathura: A Space Adventure (2005)
Creepy Creedy. Not sure I wanna know.ครีดี้เนี่ยน่าขนลุกว่ะ.ฉันไม่อยากสนใจหรอก V for Vendetta (2005)
We got Creepy pinned like a butterfly for weeks.เราเฝ้าดูเขามาเป็นสัปดาห์แล้ว V for Vendetta (2005)
- Thanks, little creepy machine.ขอบใจนะ เจ้าเครื่องกระจิ๋วที่น่ากลัว / ไม่เป็นไรขอรับ American Pie Presents: Band Camp (2005)
You looked really creepy without eyebrows.ฉันจัดการได้น่า Pilot (2005)
This shit is creepy as a motherfucker.เกมนี้มันขนลุกจริงๆ Alpha Dog (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
creepyA creepy cry that sounds like a human voice, velvet black wings, the image of tearing into dead flesh; crows are known across the world as a ill-omened bird that flies down with ill-luck.
creepyDon't burst out laughing like that. It's creepy.
creepyFrom humorous to creepy stories, like the last volume, you can enjoy various types of stories.
creepyWhat are you hiding? Come on, tell me. You can't keep it from me. That's (too) creepy.

CMU English Pronouncing Dictionary
CREEPY K R IY1 P IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
creepy (j) krˈiːpiː (k r ii1 p ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gruselig; unheimlich {adj} | gruseliger | am gruseligstencreepy | creepier | creepiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いけ好かない[いけすかない, ikesukanai] (adj-i) nasty; disgusting; disagreeable; creepy [Add to Longdo]
むずむず[, muzumuzu] (vs) (1) (on-mim) to feel itchy; to itch; to feel creepy; (2) to be impatient; to itch (to do something); to be eager [Add to Longdo]
むず痒い[むずがゆい, muzugayui] (adj-i) (1) itchy; (2) creepy; feeling uneasy [Add to Longdo]
わらわら;ワラワラ[, warawara ; warawara] (adv) (on-mim) bustling; shuffling; squirming; creepy crawly [Add to Longdo]
ブサキモ[, busakimo] (adj-na) (sl) (See キモい,不細工) ugly and creepy (combination of the words busaiku and kimoi) [Add to Longdo]
気味が悪い[きみがわるい, kimigawarui] (exp,adj-i) creepy (feeling); uneasy (feeling); bad (feeling); giving one the creeps; hideous; scaring; weird [Add to Longdo]
気味悪い;気味わるい[きみわるい;きびわるい, kimiwarui ; kibiwarui] (adj-i) unpleasant; uncomfortable; creepy; spooky [Add to Longdo]
難しい[むずかしい(P);むつかしい, muzukashii (P); mutsukashii] (adj-i) (1) difficult; hard; troublesome; complicated; serious (disease, problem, etc.); (2) fussy; particular; fastidious; hard to please; displeased; (3) gloomy; glum; sullen; serious (look); (4) (arch) dirty; unclean; filthy; detestable; (5) (arch) unpleasant; uncomfortable; creepy; spooky; (P) [Add to Longdo]
百鬼夜行[ひゃっきやぎょう;ひゃっきやこう, hyakkiyagyou ; hyakkiyakou] (n) (1) many monsters, spirits, etc. forming a line and walking through the night; (2) veritable pandemonium; large number of people plotting and doing evil; creepy characters roaming about presenting a most scandalous sight [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Creepy \Creep"y\ (kr[=e]p"[y^]), a.
   Crawly; having or producing a sensation like that caused by
   insects creeping on the skin. [Colloq.]
   [1913 Webster]
 
      One's whole blood grew curdling and creepy. --R.
                          Browning.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 creepy
   adj 1: annoying and unpleasant; "some creepy kids were bothering
       her"
   2: causing a sensation as of things crawling on your skin; "a
     creepy story"; "I had a creepy-crawly feeling" [syn:
     {creepy}, {creepy-crawly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top