ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ตำลึง

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตำลึง-, *ตำลึง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตำลึง[N] Coccinia grandis (Cucurbitaceae), See also: species of creeper, Coccinia indica (elothria heterophylla), Syn. ต้นตำลึง, ผักตำลึง, Example: ตำลึงเป็นผักที่มีวิตามินเอสูง, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้เถาชนิด Coccinia grandis Voigt ในวงศ์ Cucurbitaceae มีมือเกาะ ใช้ใบและยอดเป็นผัก
ตำลึง[CLAS] Thai monetary unit of four ticals, See also: Thai weight unit of four ticals, unit of weight, weight of silver (equal to four baht or 6, Example: วงปี่พาทย์ที่หามา ราคาวันละ 15 ตำลึง ละครเหมาเล่นอยู่วันละ 2 ตำลึง, Thai definition: มาตราเงินตามวิธีประเพณี 4 บาท เท่ากับ 1 ตำลึง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตำลึงน. ชื่อไม้เถาชนิด Coccinia grandis (L.) Voigt ในวงศ์ Cucurbitaceae มีมือเกาะ ใช้ใบและยอดเป็นผัก.
ตำลึงน. มาตราเงินตามวิธีประเพณี ๔ บาท เท่ากับ ๑ ตําลึง, เขียนตามวิธีโบราณดังนี้ หมายความว่า ๔ ตําลึง
ตำลึงชื่อมาตราชั่งตามวิธีประเพณี สําหรับกําหนด นํ้าหนักเท่ากับเงินหนัก ๔ บาท หรือ ๖๐ กรัม. (ข. ฎํฬึง, ตมฺลึง).

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No, right. Silence is golden.พอดีกว่า นิ่งเสียตำลึงทองนี่นะ Love Actually (2003)
(High-pitched humming: Silence Is Golden)โอ๊ย นี่งเสียตำลึงทอง Love Actually (2003)
Fiveห้า ตำลึงก็แล้วกัน The Great Jang-Geum (2003)
Give me the rest and I'll tell youอีกซักห้าตำลึง แล้วข้าค่อยบอกพวกเจ้า The Great Jang-Geum (2003)
Would even 1,000 nyang be worth more than my life? In these times...ให้เจ้าจ่ายข้าพันตำลึง ข้าก็ขายชีวิตให้เจ้าไม่ได้ The Great Jang-Geum (2003)
That's gonna swell up like a bitch.เดี๋ยวมันคงบวมเป็นลูกตำลึงเลย เอ้า กินนี่ซะ The Girl Next Door (2004)
It's better to hold your tongue than to say something you'll regret.นิ่งเสียตำลึงทอง ดีกว่าพูดไปแล้วมานั่งกลุ้ม Fireproof (2008)
I have given to each of you three thousand two hundredข้าจะให้เงินพวกเจ้าคนละ 3000 ตำลึง 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตำลึง[n.] (tamleung) EN: lvy Gourd   
ตำลึง[n.] (tamleung) EN: Thai monetary unit of four ticals   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tael(เทล) n. 1 ตำลึง (จีน)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top