ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

วัลย์

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -วัลย์-, *วัลย์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วัลย์[N] creeper, See also: vine, Syn. เถาวัลย์, ไม้เถา, เครือเขา, Count unit: เถา, ต้น, Notes: (บาลี)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
วัลย์น. เถาวัลย์, เครือเขา, ไม้เถา.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Cody, grab the vine, grab the vine now pull itโคดี จับเถาวัลย์ ไว้ จับไว้ .. ดึงมัน Surf's Up (2007)
"l poked into the place a ways, encountered a little open patch as big as a bedroom, all hung around with vines, and found a man lying there asleep."ฉันเดินเข้าไปในสถานที่แห่งหนึ่ง มีประตูเปิดแย้มไว้เล็กน้อย ขนาดใหญ่เท่ากับห้องนอน มีเถาวัลย์เลื้อยเต็มรอบด้าน และพบชายคนหนึ่งนอนหลับอยู่ The Reader (2008)
She gave me ipecac and peyote and made me think I was killing my demon.เธอให้เถาวัลย์กับกระบองเพชร แถมยังหลอกหนูว่าได้ฆ่าปีศาจด้วย Nothing But the Blood (2009)
You see this walking stick, a rare African snake wood.ไม้เท้าเขาทำมาจาก เถาวัลย์แอฟริกันหายาก Sherlock Holmes (2009)
the Duke of York, my first words must be to declare my allegiance to him.ผมคิดว่า คงมีอะไรผิดพลาด หมายกำหนดการพิธีเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ The King's Speech (2010)
I'd use vines as elevators, and I'd put tail holes in the bathrobes, and I'd lower all the shower knobs.เอาเถาวัลย์มาทำเป็นลิฟต์ ผมจะเจาะเสื้อคลุมอาบน้ำให้เป็นรูสำหรับหาง และลดระดับฝักบัวอาบน้ำให้ต่ำกว่าเดิม Biology 101 (2011)
♪ Tarzan and Jane were swingin' on a vine ♪*ทาซานกับเจนกำลังแกว่งไกวกันบนเถาวัลย์Pot O' Gold (2011)
A raft held together by those few rare, beautiful things that we know to be predictable.เชือกเหรอ? เถาวัลย์ เถาวัลย์Remedial Chaos Theory (2011)
This is Estee, A.K.A., my royal minder, but I've just been calling her "Creeper" for short.นี่คือเอสเต้ รู้จักในนามว่า ผู้รักษาพระราชภารกิจ แต่ฉันเพิ่งจะเรียกเธอว่า ไม่้เถาวัลย์ เพื่อความสั้น The Princess Dowry (2012)
It needs a room to match it, not vines and flowers.มันต้องมีห้องที่เหมาะสมกับมัน ไม่ใช่เถาวัลย์กับดอกไม้ The North Remembers (2012)
And I got covered in hives. And you didn't come near me for, like, a week.และครั้งนึง ผมเลือกเถาวัลย์ผิดเส้น และฉันก็ถูกปกคลุมด้วยรังผึ้ง และคุณก็ไม่ได้มาใกล้ฉัน ประมาณอาทิตย์นึง Magus (2012)
Lying on a bed of weeds, ripping them out by the root one by one before they strangle you in your sleep.นี่แลคือการปกครอง นอนอยู่บนเตียงทำด้วยเถาวัลย์ ดึงทึ้งมันออกทั้งราก ทีละเล็กละน้อย ก่อนที่มันจะรัดคอเจ้า ยามนอนหลับ The Night Lands (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วัลย์ [n.] (wan) EN: creeper   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
trail(เทรล) n. รอยทาง,รอย,รอยเท้า,รอยกลิ่น,ควัน,ฝุ่น,แสง,ผู้คนหรืออื่น ๆ ที่ตามหลัง,ส่วนหางชายกระโปรง,ท้ายบทกวี,สิ่งพ่วง,พืชเถาวัลย์,ท่าประทับปืน,ท่าถือปืน. vt.,vi. ตามรอย,ตามกลิ่น,ลาก,นำมาด้วย,อยู่หลัง,ล้าหลัง,เลื้อย,ประทับปืน,ติดตาม,ค่อย ๆ เปลี่ยน,ปราชัยในการแข่ง
trailer(เทรล'เลอะ) n. ผู้ลาก,สิ่งที่ใช้ลาก,เครื่องพ่วง,รถพ่วง,พืชไม้เถาวัลย์,สัตว์ที่ใช้ลาก,ผู้สะกดรอย,ผู้ติดตาม,ผู้ตามล่า,บ้านติดกับรถลาก,บ้านพักเคลื่อนที่,ภาพยนตร์ตัวอย่าง,ภาพยนตร์โฆษณา
twin-flowern. ชื่อเถาวัลย์จำพวกหนึ่ง
vine(ไวน์) n. ต้นองุ่น,พืชองุ่น,ไม้เถาวัลย์., See also: vined adj. vineless adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
bindweed(n) เถาวัลย์,ไม้เลื้อย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top