ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ถอยห่าง

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ถอยห่าง-, *ถอยห่าง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถอยห่าง[V] move far from, See also: distance oneself from, Syn. เขยิบออก, Ant. ชิดใกล้, Example: เจ้าเสือน้อยดูดนมแม่จนหายอยากแล้วจึงถอยห่างออกมา, Thai definition: เคลื่อนออกมาไกลจากที่เดิม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Move back for them.ถอยห่างจากเขา James and the Giant Peach (1996)
Tell them the horizon is an imaginary line that recedes as you approach it.บอกท่านว่าขอบฟ้าเป็นเส้นจินตนาการ... มันถอยห่างเมื่อเราเดินไปหา Mona Lisa Smile (2003)
I feel like everything is getting away from me.ฉันรู้สึกว่าทุกอย่างมันถอยห่างฉันไป Mona Lisa Smile (2003)
- Get away from him!-ถอยห่างจากเขา Resident Evil: Apocalypse (2004)
Step out of it, Alex. Boat came back. We can get out of here!ถอยห่างออกมา, อเล็กซ์ กลับมา เราจะไปจากตรงนี้ Madagascar (2005)
This is the canal that the fishing industry desperately tried to build to get to the receding shoreline.นี่คือคลองที่อุตสาหกรรมประมง ได้พยายามสร้างขึ้นอย่างสิ้นหวัง เพื่อไปให้ถึงชายฝั่งที่กำลังถอยห่างออกไป An Inconvenient Truth (2006)
Tomorrow i'll totally back off.พรุ่งนี้ ฉันจะถอยห่างไปเลย Chapter Four 'The Kindness of Strangers' (2007)
Or a blind man's cane that causes you to recoilตาแก่เฒ่า ถือไม้เท้า คอยสั่งเจ้า ให้ถอยห่าง Like Stars on Earth (2007)
Rachel Holloman, step away from Jerry Shaw.เรเชล ฮอลโลแมน ถอยห่างออกมาจาก เจอร์รี่ ชอว์ Eagle Eye (2008)
All right, I need you all to stay clear of the tracks and the vehicle.เอาละ ผมต้องการให้พวกคุณถอยห่างจากรางรถไฟด้วย Fireproof (2008)
Step away from the vehicle.ถอยห่างๆจากรถ To Love Is to Bury (2008)
- I'll look in cuddy's desk. - Stay out of the desk!ผมค้นที่โต๊ะคัดดี้แล้ว ถอยห่างออกจากโต๊ะ Last Resort (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถอยห่าง[v. exp.] (thøi hāng) FR: prendre ses distances ; prendre du recul

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
keep off[PHRV] ถอยห่างไว้, See also: ออกห่างไว้, Syn. get off, hang back
stand aloof[PHRV] ถอยห่าง, See also: อยู่ห่างๆ จาก, Syn. hang back

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
recede(รีซีด') vi. ถอย,ถอยห่าง,ถอยหลัง,ลด,ตกต่ำ,ล่าถอย,ห่างออก vt. มอบคืน,ยอมคืน, Syn. move back

German-Thai: Longdo Dictionary
Abstand nehmen von(phrase) ถอยห่างจาก, See also: fernhalten, verabschieden

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top