Search result for

mouse

(120 entries)
(0.0114 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mouse-, *mouse*
Possible hiragana form: もうせ
English-Thai: Longdo Dictionary
mousepad(n) แผ่นรองเมาส์ (ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์), S. mouse pad,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mouse[N] หนู, Syn. rodent, vermin
mouse[N] เมาส์ (อุปกรณ์เคลื่อนตำแหน่ง) (ทางคอมพิวเตอร์)
mouse[N] คนขี้ขลาด (คำดูถูก), See also: คนตาขาว
mouse[VT] ไล่จับหนู, See also: ไล่ฆ่าหนู, Syn. hunt
mouse[VI] ขยับเมาส์, See also: ใช้เมาส์, เลื่อนเมาส์
mouser[N] ตัวจับหนู
mousey[ADJ] (สี) ทึมๆ, See also: ไม่สดใส, Syn. drab, colorless
mousey[ADJ] ซึ่งมีลักษณะเหมือนหนู, See also: เหมือนหนู
mousey[ADJ] ขี้อาย, See also: เงียบๆ, ขี้กลัว, ขี้ตื่นเต้น, Syn. fearful, shy, bashful, timorous, timid
mouse mat[N] แผ่นรองเมาส์, Syn. mouse pad

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mouse(เมาซฺ) n. หนู (pl. mice) อุปกรณ์สำหรับควบคุมเคอร์เซอร์บนจอภาพ, อุปกรณ์นำเข้า (input device) ชนิดหนึ่งมีขนาดพอเหมาะกับมือเป็นรูปสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ สามารถเคลื่อนย้ายไปบนผิวพื้นเรียบ ตัวเมาส์นี้ เมื่อเชื่อมต่อกับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จะเป็นตัวทำให้เคลื่อนย้าย cursor ไปในทิศทางที่ต้องการได้ ใต้ตัวเมาส์จะมีลูกกลิ้งกลม ๆ ซึ่งจะทำให้ตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) เคลื่อนย้ายไปยังทิศทางต่าง ๆ ได้ โดยปกติ เมาส์ของพีซีจะมี 3 ปุ่ม ส่วนใหญ่จะใช้ปุ่มทางด้านซ้าย ระบบวินโดว์ 95 มีการใช้ปุ่มทางขวาของเมาส์มากขึ้น ส่วนเมาส์ของแมคอินทอชจะมีปุ่มเดียว การใช้เมาส์จะมี 3 ลักษณะ คือ กดที่ปุ่มซ้ายหรือขวาเพียงครั้งเดียวเพื่อเลือกคำสั่ง หรือกำหนดภาพ ฯ กด 2 ครั้ง ติด ๆ กันเพื่อเริ่มต้นโปรแกรมหรือเปิดแฟ้มข้อมูล กับกดแล้วลากเพื่อเคลื่อนย้ายข้อความหรือภาพ
mouse buttonปุ่มบนเมาส์หมายถึง ส่วนพื้นที่บนหลังเมาส์ที่ใช้สำหรับกดเพื่อทำให้เกิดการกระทำบางประการ เช่น การเริ่มต้นโปรแกรม การเลือกรายการ การย้ายข้อความหรือภาพ ฯ เมาส์ของเครื่องแมคอินทอชจะมีปุ่มเดียว ส่วนของพีซีจะมีถึงสามปุ่ม ดู mouse ประกอบ
mouse padแผ่นรองเมาส์หมายถึง แผ่นพลาสติกหรือบางทีก็เป็นแผ่นยางบาง ๆ สี่เหลี่ยม ใช้วางตัวเมาส์เพื่อให้เคลื่อนย้ายได้คล่อง และกระชับกว่าที่จะใช้บนผิวโต๊ะทำงานธรรมดา ๆ
mousey(เมา'ซี) adj. คล้ายหนู,สีมอ ๆ ,ทึม,เงียบ,เต็มไปด้วยหนู., See also: mousily adv. mousiness n.
dormouse(ดอร์'เมาซฺ) n. หนูขนาดเล็กในตระกูล Gliridae คล้ายกระรอกตัวเล็ก ๆ -pl.dormice
optical mouseเมาส์แสงหมายถึง อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เหมือนเมาส์ แต่แทนที่จะมีลูกกลิ้งกลม ๆ อยู่ด้านล่าง กลับใช้ลำแสง
tufted titmousen. นกเล็ก มีส่วนที่เป็นพู่ที่ศรีษะ

English-Thai: Nontri Dictionary
mouse(n) หนู,คนน่าเอ็นดู,คนขี้อาย
mousetrap(n) กับดักหนู
dormouse(n) หนูชนิดหนึ่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mouseเมาส์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
mouseเมาส์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mouse-tooth forcepsคีมฟันหนู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mouse เมาส์ [คอมพิวเตอร์]
Mouseเมาส์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Mouseเมาส์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
mouseเมาส์ [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
mouseเมาส์, อุปกรณ์รับเข้าข้อมูลที่ใช้ร่วมกับจอภาพ เมื่อผู้ใช้เคลื่อนเมาส์ ตัวชี้เมาส์บนจอภาพจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางและความเร็วที่สัมพันธ์กัน รับเข้าข้อมูลโดยเลือกข้อมูลบนจอภาพด้วยการคลิกปุ่มบนเมาส์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Mouse Anti Alopecia Factorไอโนซิตอล [การแพทย์]
Mouse Leukemia Virusesลิวคีเมียไวรัสของหนู; ลิวคีเมียหนู, ไวรัส [การแพทย์]
Mouse Tumor Virusesเนื้องอกหนู, ไวรัส [การแพทย์]
Mouse, Nudeหนูที่ไม่มีไธมัสมาแต่กำเนิด [การแพทย์]
Mousepoxโรคพอกซ์ในหนู [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Mickey Mouse!มิกกี้ เม้าส์ Gandhi (1982)
Ah, did I ever tell you... about the giant mouse of Minsk?เอ๊ะ พ่อเคยเล่า ให้ลูกฟังรึยังนะ เกี่ยวกับยักษ์ หนูยักษ์แห่งเมืองมินสค์ An American Tail (1986)
Like the mouse with long hair... that the prince climbed up?เป็นเรื่องเกี่ยวกับหนู ที่ขนยาวมาก แล้วเจ้าชายก็ปีนขนนั้น ขึ้นไปได้น่ะเหรอคะ An American Tail (1986)
This mouse, the mouse of Minsk, was tall as a tree.ไม่ใช่, หนูแห่งเมืองมินสค์น่ะ ตัวสูงเหมือนต้นไม้ An American Tail (1986)
In America, there are mouseholes in every wall.ในอเมริกา มีรูหนูอยู่ในทุกๆกำแพง An American Tail (1986)
Family, Mousekewitz.ครอบครัว เมาส์เกอวิทช์ An American Tail (1986)
If we had that mouse with the long hair, we could all climb down.ถ้าเรามีหนูตัวนั้น ตัวที่ขนยาวๆ เราก็เอาขนนั่นหย่อนตรงหน้าต่าง แล้วก็จะปีนลงไปได้ An American Tail (1986)
Fievel Mousekewitz.ไฟเวิล เมาส์เกอวิทช์ An American Tail (1986)
Fillie Mousekewitz!ฟิลลี่ เมาส์เกอวิทช์ An American Tail (1986)
It's a mouse!หนู ! An American Tail (1986)
A mouse!นั่นมันหนู ! An American Tail (1986)
He knows every mouse in the city.เขารู้จักหนูทุกตัวในเมืองนะ An American Tail (1986)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mouseA cat ran after a mouse.
mouseA dog runs after a cat, and the cat after a mouse.
mouseA mouse is a timid creature.
mouseA mouse is running about in the room.
mouseA mouse scurried out of the hole.
mouseA mouse went for a walk on the table.
mouseBy the way, it also works with the wheel of a wheel mouse.
mouseCheese often lures a mouse into a trap.
mouseClick: Quickly pushing the mouse's right hand side button once.
mouseHe is a lion at home and a mouse outside.
mouseHe is as timid as a mouse.
mouseHe looked piteous, like a drowned mouse.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แผ่นรองเม้าส์[N] mouse mat
หนู[N] rat, See also: mouse, Example: หนูเป็นสัตว์ที่เกือบไม่มีประโยชน์ต่อมนุษย์เลย, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม มีฟันแทะ มีอยู่ทั่วไปตามบ้านเรือนและถิ่นธรรมชาติ
ตะเภา[N] guinea pig, See also: mouse, rat, Cavia porcellus, Syn. หนูตะเภา, Example: คนทั่วไปนิยมเลี้ยงหนูตะเภาไว้ดูเล่น, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อหนูชนิด Cavia porcellus ในวงศ์ Caviidae ขนปุย หางสั้น มีหลายสี เช่น ขาว น้ำตาล ดำ มีถิ่นกำเนิดในประเทศเปรู มักใช้ในการทดลองทางการแพทย์
กระจง[N] chevrotain, See also: mouse deer, Example: ภูหินร่องกล้าเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่าหายาก ไม่ว่าจะเป็นหมี เสือ กวาง เก้ง กระจง และนกที่สวยงามนานาชนิด, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์ชนิดหนึ่งในวงศ์ Tragulidae ที่เล็กที่สุด รูปร่างคล้ายกวางแต่ไม่มีเขา ตัวผู้มีเขี้ยวแหลมคมงอกออกมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระจง[n.] (krajong) EN: mouse deer ; chevrotain   FR: chevrotain [m] ; agouti [m]
เมาส์[n.] (mao) EN: (computer) mouse   FR: souris (d'ordinateur) [f]
เมาส์คอมพิวเตอร์[n.] (mao khømphiūtoē) EN: computer mouse   FR: souris d'ordinateur [f]
มิกกี้เม้าส์ [n.] (Mikkī Māo) EN: Mickey mouse plant   
มิกกี้เม้าส์ [n. exp.] (Mikkī Māo) EN: Mickey Mouse   
เงียบเป็นเป่าสาก[xp] (ngīep pen pao sāk) EN: noiseless ; completely soundless ; very quiet ; quiet as a mouse   
หนู[n.] (nū) EN: rat ; mouse   FR: rat [m] ; souris [f]
หนูหริ่ง[n.] (nū ring) EN: mouse   FR: lérot [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MOUSE    M AW1 S
MOUSEL    M UW0 S EH1 L
MOUSER    M AW1 Z ER0
MOUSERS    M AW1 Z ER0 Z
MOUSEHOLE    M AW1 S HH OW2 L
MOUSETRAP    M AW1 S T R AE2 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mouse    (v) (m au1 s)
moused    (v) (m au1 s t)
mouser    (n) (m au1 z @ r)
mouses    (v) (m au1 s i z)
mousers    (n) (m au1 z @ z)
mousetrap    (n) (m au1 s t r a p)
mousetraps    (n) (m au1 s t r a p s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Maus {f} | Mäuse {pl}mouse | mice [Add to Longdo]
Mausklick {m} [comp.]mouse click [Add to Longdo]
Mausrad {n} [comp.]mouse wheel [Add to Longdo]
Maustaste {f} [comp.]mouse button [Add to Longdo]
Mausunterlage {f}; Mauspad {n} [comp.]mouse pad [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
SCIDマウス[スキッドマウス, sukiddomausu] (n) SCID mouse (severe combined immune deficiency) [Add to Longdo]
オプティカルマウス[, oputeikarumausu] (n) {comp} optical mouse [Add to Longdo]
オプトメカニカルマウス[, oputomekanikarumausu] (n) {comp} optomechanical mouse [Add to Longdo]
キメラマウス[, kimeramausu] (n) chimeric mouse [Add to Longdo]
シリアルマウス[, shiriarumausu] (n) {comp} serial mouse [Add to Longdo]
スーパーマウス[, su-pa-mausu] (n) super mouse [Add to Longdo]
チューチュー[, chu-chu-] (n) squeak (sound made by a mouse); cheep; peep [Add to Longdo]
ヌードマウス;ヌドマウス[, nu-domausu ; nudomausu] (n) nude mouse [Add to Longdo]
ネズミ捕り;ねずみ取り;鼠取り;鼠捕り[ねずみとり(ねずみ取り;鼠取り;鼠捕り);ネズミとり(ネズミ捕り), nezumitori ( nezumi tori ; nezumitori ; nezumi tori ); nezumi tori ( nezumi tori )] (n) (1) mousetrap; rattrap; (2) speed trap; (3) rat poison [Add to Longdo]
ノックアウトマウス[, nokkuautomausu] (n) knockout mouse [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
小家鼠[xiǎo jiā shǔ, ㄒㄧㄠˇ ㄐㄧㄚ ㄕㄨˇ, ] mouse [Add to Longdo]
小鼠[xiǎo shǔ, ㄒㄧㄠˇ ㄕㄨˇ, ] mouse [Add to Longdo]
捕鼠器[bǔ shǔ qì, ㄅㄨˇ ㄕㄨˇ ㄑㄧˋ, ] mousetrap [Add to Longdo]
滑鼠[huá shǔ, ㄏㄨㄚˊ ㄕㄨˇ, ] mouse (computer) [Add to Longdo]
滑鼠垫[huá shǔ diàn, ㄏㄨㄚˊ ㄕㄨˇ ㄉㄧㄢˋ, / ] mouse pad [Add to Longdo]
[hào, ㄏㄠˋ, ] mouse; new; to waste; to spend; to consume; to squander [Add to Longdo]
鼠标[shǔ biāo, ㄕㄨˇ ㄅㄧㄠ, / ] mouse (computer) [Add to Longdo]
鼠标器[shǔ biāo qì, ㄕㄨˇ ㄅㄧㄠ ㄑㄧˋ, / ] mouse (computer) [Add to Longdo]
[xī, ㄒㄧ, ] mouse [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
シリアルマウス[しりあるまうす, shiriarumausu] serial mouse [Add to Longdo]
マウス[まうす, mausu] mouse [Add to Longdo]
マウスの左ボタン[マウスのひだりボタン, mausu nohidari botan] left mouse button [Add to Longdo]
マウスクリック[まうすくりっく, mausukurikku] mouse click [Add to Longdo]
マウスドライバ[まうすどらいば, mausudoraiba] mouse (device) driver [Add to Longdo]
マウスパッド[まうすぱっど, mausupaddo] mouse pad [Add to Longdo]
マウスボタン[まうすぼたん, mausubotan] mouse button [Add to Longdo]
左マウスボタン[ひだりマウスボタン, hidari mausubotan] left-side mouse button [Add to Longdo]
網制御装置[もうせいぎょそうち, mouseigyosouchi] NCU, Network Control Unit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mouse \Mouse\ (mous), n.; pl. {Mice} (m[imac]s). [OE. mous, mus,
   AS. m[=u]s, pl. m[=y]s; akin to D. muis, G. maus, OHG. &
   Icel. m[=u]s, Dan. muus, Sw. mus, Russ. muishe, L. mus, Gr.
   my^s, Skr. m[=u]sh mouse, mush to steal. [root]277. Cf.
   {Muscle}, {Musk}.]
   1. (Zool.) Any one of numerous species of small rodents
    belonging to the genus {Mus} and various related genera of
    the family {Muridae}. The common house mouse ({Mus
    musculus}) is found in nearly all countries. The American
    {white-footed mouse}, or {deer mouse} ({Peromyscus
    leucopus}, formerly {Hesperomys leucopus}) sometimes lives
    in houses. See {Dormouse}, {Meadow mouse}, under {Meadow},
    and {Harvest mouse}, under {Harvest}.
    [1913 Webster]
 
   2. (Naut.)
    (a) A knob made on a rope with spun yarn or parceling to
      prevent a running eye from slipping.
    (b) Same as 2d {Mousing}, 2.
      [1913 Webster]
 
   3. A familiar term of endearment. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. A dark-colored swelling caused by a blow. [Slang]
    [1913 Webster]
 
   5. A match used in firing guns or blasting.
    [1913 Webster]
 
   {Field mouse}, {Flying mouse}, etc. See under {Field},
    {Flying}, etc.
 
   {Mouse bird} (Zool.), a coly.
 
   {Mouse deer} (Zool.), a chevrotain, as the kanchil.
 
   {Mouse galago} (Zool.), a very small West American galago
    ({Galago murinus}). In color and size it resembles a
    mouse. It has a bushy tail like that of a squirrel.
 
   {Mouse hawk}. (Zool.)
    (a) A hawk that devours mice.
    (b) The hawk owl; -- called also {mouse owl}.
 
   {Mouse lemur} (Zool.), any one of several species of very
    small lemurs of the genus {Chirogaleus}, found in
    Madagascar.
 
   {Mouse piece} (Cookery), the piece of beef cut from the part
    next below the round or from the lower part of the latter;
    -- called also {mouse buttock}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mouse \Mouse\, v. i. [imp. & p. p. {Moused}; p. pr. & vb. n.
   {Mousing}.]
   1. To watch for and catch mice.
    [1913 Webster]
 
   2. To watch for or pursue anything in a sly manner; to pry
    about, on the lookout for something.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mouse \Mouse\, v. t.
   1. To tear, as a cat devours a mouse. [Obs.] "[Death] mousing
    the flesh of men." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. (Naut.) To furnish with a mouse; to secure by means of a
    mousing. See {Mouse}, n., 2.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mouse
   n 1: any of numerous small rodents typically resembling
      diminutive rats having pointed snouts and small ears on
      elongated bodies with slender usually hairless tails
   2: a swollen bruise caused by a blow to the eye [syn: {shiner},
     {black eye}, {mouse}]
   3: person who is quiet or timid
   4: a hand-operated electronic device that controls the
     coordinates of a cursor on your computer screen as you move
     it around on a pad; on the bottom of the device is a ball
     that rolls on the surface of the pad; "a mouse takes much
     more room than a trackball" [syn: {mouse}, {computer mouse}]
   v 1: to go stealthily or furtively; "..stead of sneaking around
      spying on the neighbor's house" [syn: {sneak}, {mouse},
      {creep}, {pussyfoot}]
   2: manipulate the mouse of a computer

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top