ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

creep into

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -creep into-, *creep into*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา creep into มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *creep into*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
creep into[PHRV] คืบคลานเข้ามา, See also: เล็ดลอดเข้ามา
creep into[PHRV] ค่อยๆ เกิดขึ้น, See also: ค่อยๆเข้ามา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Keepin' their right to creep into paradise~ Keepin' their right to creep into paradise ~ Ruthless People (1986)
♪ Will I creep into daylight?♪ Will I creep into daylight? Pilot (2004)
Will I creep into daylight?Will I creep into daylight? Pilot (2004)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top