ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

roll over

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -roll over-, *roll over*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
roll over[PHRV] กลิ้งไป, Syn. turn over, turn up

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-They'll roll over us, blow us to bits.เจ๋ง เราจะได้หมดหน้าที่ซะที Beneath the Planet of the Apes (1970)
Those black eyes roll over white and then...จนมันกัดเอา ตาดําๆ ก็จะถลนเหลือกเป็นสีขาวเเล้วก็... Jaws (1975)
Roll over, Bill Shakespeare.นี่เค้ามาเจอใครในนี้เนี่ย? เช็คสเปียร์เหรอจ๊ะ? Mannequin (1987)
Because this year it suits them to roll over and play nice doggie?เพราะปีนี้มันเหมาะกับพวกเขาที่จะเกลือกกลิ้งและเล่นสุนัขดี? The Russia House (1990)
Roll over here. How did you get yourself into this, huh, kid?เกลือกกลิ้งที่นี่ คุณไม่ได้รับตัวเองลงในนี้ฮะเด็ก? Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
- l´ll roll over.ฉันจะกลิ้งไป Nothing to Lose (1997)
Roll over.แดนนี่ พลิกตัวเขาขึ้นมา The Legend of 1900 (1998)
He could roll over on it.เขาอาจจะกลิ้งไปทับมันก็ได้ The Red Violin (1998)
All you gotta do is sit up, beg, roll over and shake that booty.นายก็แค่นั่ง ยกสองมือขอ แล้วกลิ้งตัวไปมา เด้งก้นให้ฉันดู A Walk to Remember (2002)
charlene is ready to roll over. She knows your accomplice.ชาลีนพร้อมจะแฉเรื่องแก เธอรู้ใครร่วมด้วย Bringing Down the House (2003)
Run, jump, roll over. Like little pets. Little pussy pets.วิ่ง กระโดด กลิ้งไปกลิ้งมา เหมือนลูกสุนัข ตัวเมียซะด้วย Gridiron Gang (2006)
Now, get off the railing. You don't know these guys. I roll over on them, they'll kill me.แกไม่รู้จักไอ้พวกนี้ ถ้าฉันแฉมัน มันฆ่าฉันแน่ Big Momma's House 2 (2006)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกลือกกลั้ว[V] associate with, See also: roll over, fool around, live in filth, join, Syn. คลุกคลี, พัวพัน, ยุ่งเกี่ยว, คบหาสมาคม, Example: แม้โอกาสชนะเลือกตั้งของตนจะสูงสักเพียงไร ก็จะไม่มีวันลงไปเกลือกกลั้วกับกระบวนการรับสมัครเลือกตั้งเป็นอันขาด
คลุก[V] roll over, See also: tumble, Syn. เกลือก, กลั้ว, เกลือกกลั้ว, Example: เด็กๆ คลุกฝุ่นเล่นต่อสู้กันอย่างสนุกสนาน โดยไม่สนใจเสื้อขาวแม้แต่น้อย, Thai definition: ประชิดติดพันเข้าไป เช่น เข้าคลุกวงใน, คลุกฝุ่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกลือก[v.] (kleūak) EN: roll ; wallow ; welter ; rub ; tumble ; roll over ; toss and turn ; grovel   FR: rouler ; se frotter ; s'enduire
เกลือกกลั้ว[v.] (kleūakklūa) EN: associate with ; roll over ; fool around ; live in filth ; join   
เกลือกกลิ้ง[v.] (kleūakkling) EN: tumble ; tumble about ; roll over ; toss and turn   FR: batifoler ; folâtrer

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhǎn, ㄓㄢˇ, / ] roll over on side; turn half over, #28,280 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
臥し転ぶ[ふしまろぶ, fushimarobu] (v5b,vi) to fall and roll over; wriggle about [Add to Longdo]
繰り回す;繰回す;繰り廻す;繰廻す[くりまわす, kurimawasu] (v5s,vt) to roll over (debt) [Add to Longdo]
転がる[ころがる, korogaru] (v5r,vi) (1) to roll; to tumble; (2) to fall over; to roll over; (3) to lie down; (4) to be scattered about; to be common; (5) (of a situation or outcome) to change; to turn out; (P) [Add to Longdo]
転げる[ころげる, korogeru] (v1,vi) to roll over; to tumble; to roll about (with laughter) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 roll over
   v 1: make a rolling motion or turn; "The dog rolled over"
   2: negociate to repay a loan at a later date for an additional
     fee; "roll over a loan"
   3: re-invest (a previous investment) into a similar fund or
     security; "She rolled over her IRA"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top