Search result for

than

(136 entries)
(0.0179 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -than-, *than*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
thankful (n adj adv ) ขอบคุณ

English-Thai: Longdo Dictionary
larger than life(adj) น่าประทับใจมาก เช่น He was a larger than life man, not just an intellectual. , S. very impressive, imposed,
no other than(phrase) ที่ไม่นอกเหนือไปจาก (เป็นสิ่งนี้แน่นอน ไม่ใช่สิ่งอื่น)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
than[CONJ] กว่า (ใช้ในการเปรียบเทียบ)
than[PREP] กว่า (ใช้ในการเปรียบเทียบ)
thane[N] ขุนนางยุคแองโกลแซกซอน, Syn. knight
thank[VT] แสดงการขอบคุณ, See also: ขอบพระคุณ, ขอบใจ, Syn. be obliged, show gratitude, give thanks, Ant. ignore, neglect
thank[VT] รับผิดชอบ (การใช้แบบประชด), Ant. neglect
thanks[N] การขอบคุณ, Syn. appreciation, thankfulness, gratitude
thanker[N] ผู้ขอบคุณ
thankful[ADJ] ที่รู้สึกยินดี, Syn. obliged, grateful, gratified, Ant. ungrateful, thankless
thankful[ADJ] ที่รู้สึกขอบคุณ
thank for[PHRV] ขอบคุณสำหรับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
than(แธน) conj. กว่า,นอกจาก...เมื่อเปรียบเทียบกับ,เมื่อสัมพันธ์กับ
thank(แธงคฺ) vt. ขอบคุณ,ขอบใจ,แสดงความขอบคุณ,แสดงการเห็นคุณค่า n. ความรู้สึกขอบคุณ,การแสดงความขอบคุณ,, See also: thanks n. ฉันขอขอบคุณ (ย่อจากI thank you) ,-Phr. (thanks to เนื่องจาก) . thanker n.
thank-you(แธงคฺ'ยู) adj. ซึ่งแสดงความขอบคุณ
thankful(แธงคฺ'ฟูล) adj. รู้สึกขอบคุณ,ขอบ-คุณ,ขอบใจ., See also: thankfully adv. thankfulness n., Syn. obliged,grateful
thankless(แธงคฺ'ลิส) adj. ไม่เห็นคุณค่า,ไม่ขอบคุณ,อกตัญญู., Syn. unappreciative
thanksgiving(แธงคซฺ'กิฟวิง) n. การแสดงความขอบคุณ,การขอบคุณ
thanksgiving dayn. วันแสดงการขอบคุณพระเจ้า
thanksworthyadj. ควรได้รับการขอบคุณ
athanasia(แอธธะเน'เซีย) n. ความไม่ตาย, ชีวิตชั่วนิรันดร
brother jonathann. รัฐบาลของสหรัฐอเมริกา,ชาวอเมริกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
than(con) กว่า
thank(vt) ขอบใจ,ขอบคุณ
thankful(adj) กตัญญู,ขอบคุณมาก,รู้สึกขอบใจ,ยินดีมาก
thankless(adj) อกตัญญู,ไม่ขอบใจ,ไม่เห็นคุณค่า
thanks(n) การขอบใจ,ความกตัญญู
thanksgiving(n) การขอบใจ,การสวดมนตร์ขอบคุณพระเจ้า
firsthand(adj) ได้มาโดยตรง,มือแรก,มือหนึ่ง
shorthand(n) การจดชวเลข
unthankful(adj) เนรคุณ,ไม่ขอบคุณ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
thanatocoenosis; death assemblage; taphocoenose; taphocoenosisชุมซากดึกดำบรรพ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
thanatologyมรณวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thanatophidia; toxicophidia; viperงูพิษ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thanatophidial-งูพิษ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thanatophobiaอาการกลัวความตาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thanatopsia; necropsy; thanatopsy๑. การตัดเนื้อศพตรวจ๒. การตรวจศพ [มีความหมายเหมือนกับ autopsy] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thanatopsy; necropsy; thanatopsia๑. การตัดเนื้อศพตรวจ๒. การตรวจศพ [มีความหมายเหมือนกับ autopsy] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thanatosis๑. การตายเฉพาะส่วน [มีความหมายเหมือนกับ necrosis]๒. เนื้อตายเน่า [มีความหมายเหมือนกับ gangrene] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thanka; tankaตังกา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
thank to (idiom ) เนื่องจาก, เพราะว่า, เนื่องด้วย, เนื่องมาจาก, ด้วยเหตุว่า, เหตุเพราะ
See also: S. because, since, as, due to the face that,

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I would like to thank Jenny Humphrey, the sensational Jenny Humphrey.ฉันอยากจะขอบใจเจนนี่ ฮัมฟรีย์ เจนนี่ ฮัมฟรีย์ผู้ยิ่งใหญ่ The Serena Also Rises (2008)
I would like to thank everyone for making the show a spectacular success.ฉันยอากจะขอบคุณทุกๆคน ที่ทำให้โชว์ประสบความสำเร็จไปได้ The Serena Also Rises (2008)
I don't--I'd rather be safe than use people for art.ผมจะรู้สึกดีกว่า ถ้าใช้ผู้คนเพื่อศิลปะน่ะครับ The Serena Also Rises (2008)
Thanks.ขอบใจ The Serena Also Rises (2008)
- Never thought I'd say this, but thanks. - Oh, that--that changes everything.ไม่เคยคิดว่าฉันจะพูดอย่างนี้ แต่ขอบคุณ โอ้ ทุก ทุกสิ่งมันเปลี่ยนไป The Serena Also Rises (2008)
Oh, you look gorgeous, Tinsley. Thank you. Cristina!โอ้ คุณน่ารักมาก ทินส์ลี่ ขอบคุณ คริสทีน่า! The Serena Also Rises (2008)
Great. Thanks a lot.อ้อ ค่ะ ขอบคุณมาก The Serena Also Rises (2008)
- My job, no thanks to you. - Don't you have socks to darn?นี่มันงานฉัน // อ่าว ไม่ใช่ถักถุงเท้าหรอ? The Serena Also Rises (2008)
- All this thanks to little Jenny Humphrey. - Ah, the girl is quite a talent.ต้องขอบคุณเจนนี่ ฮัมฟรีย์จริงๆ // เธอมีพรสวรรค์มากๆเลยละ The Serena Also Rises (2008)
The only person with fewer friends than you is Dan Humphrey, and at least his lame '90s dad likes him.คนเดียวที่มีเพื่อนน้อยกว่านาย ก็คือ แดน ฮัมฟรีย์ แต่อย่างน้อยหนะนะ อีตาพ่อพิการยุค 90 ก็ยังชอบเค้าหละ The Serena Also Rises (2008)
Mm. Thank you.อืมมม ขอบใจนะจ๊ะ The Serena Also Rises (2008)
That's classy, Serena. Thanks.- ชั้นหนึ่งเลย เซรีน่า ขอบใจมาก The Ex-Files (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
thanThank you very much for all your kindness.
thanI would rather study than play today.
thanHe earned no more than ten dollars a day.
thanOther than that, I've been doing well.
thanHe has not less than five children.
thanThese flowers will live through the winter more often than not.
thanChinese food is no less delicious than French.
than'Can I help you?" "No, thank you. I'm just looking around."
thanWe had less snow this winter than last.
thanI know you're complaining about your car being totaled but it's just a good thing you weren't injured. You should be thankful to be alive.
thanLight is no less necessary to plants than water.
thanHe think it safer to drive himself than to let me drive.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำขอบคุณ[N] thank, See also: gratefulness, recognition, Example: พิธีกรกล่าวคำขอบคุณผู้ชมที่มาร่วมงานในวันนี้, Thai definition: คำกล่าวแสดงความรู้สึกบุญคุณ
กตเวทิตา[N] gratitude, See also: thankfulness, appreciation, gratefulness, Example: บุตรและธิดาทั้งหลายต้องมีกตเวทิตาคือตอบแทนพระคุณของท่าน โดยเลี้ยงดูอุปการะท่านให้มีความสุข, Thai definition: ความเป็นผู้สนองคุณท่าน
กตัญญุตา[N] gratefulness, See also: thankful, Syn. ความกตัญญูรู้คุณท่าน, กตเวทิตา, Example: พระพุทธองค์ท่านตรัสสอนว่า บุตรและธิดาทั้งหลายต้องมีกตัญญุตาคือรู้คุณท่าน บำรุงพระคุณของท่านให้มีความเจริญ
ขอบคุณ[V] thank, See also: be thankful for, be grateful to, give thanks for, Syn. ขอบพระคุณ, Example: ผมรู้สึกขอบคุณสำหรับการช่วยเหลือของผู้ชายคนนั้นอยู่เสมอ, Thai definition: กล่าวแสดงความรู้สึกบุญคุณ (เป็นคำที่ใช้แก่บุคคลที่เสมอกัน หรือผู้น้อยใช้แก่ผู้ใหญ่).
ขอบใจ[V] thank, See also: be thankful for, be grateful to, give thanks, Syn. ขอบคุณ, Example: ฉันขอบใจเธอมากที่เธอดีต่อฉันเสมอต้นเสมอปลาย, Thai definition: กล่าวแสดงความรู้สึกพอใจในความดีที่ผู้อื่นได้มีต่อตน (เป็นคำที่ผู้ใหญ่ใช้แก่ผู้น้อย)
ขอบพระคุณ[V] thank, See also: be thankful for, be grateful to, give thanks, Syn. ขอบคุณ, Example: เจ้าบ่าวและเจ้าสาวขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานมงคลสมรส, Thai definition: กล่าวแสดงความรู้สึกบุญคุณ (เป็นคำที่ใช้แก่บุคคลที่เสมอกัน หรือผู้น้อยใช้แก่ผู้ใหญ่).
ความกตัญญู[N] gratitude, See also: thankfulness, Syn. ความรู้คุณ, กตเวทิตา, Ant. การเนรคุณ, Example: มนุษย์เราต้องมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัตราส่วนซึ่งมากกว่า 2 พจน์[n. exp.] (attrāsuan seung māk kwā søng phot) EN: ratios with more than two terms   
ชวเลข[n.] (chawalēk) EN: shorthand ; stenography   FR: sténographie [f]
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี[xp] (dek āyu tam kwā sip-søng pī) EN: children younger than 12   FR: les enfants de moins de 12 ans
ดีกว่า[adj.] (dī kwā) EN: better ; better than   FR: mieux ; meilleur (que) ; préférable
ดีกว่าไม่มีอะไร[xp] (dī kwā mai mī arai) EN: it's better than nothing   FR: c'est mieux que rien
ดอยอินทนนท์[n. prop.] (Døi Inthanon) EN: Mount Inthanon   
หัวเรือใหญ่[n. exp.] (hūareūayai) EN: chief ; head ; one who takes more responsibilities than he should ; busybody   FR: chef [m]
หัวเรี่ยวหัวแรง [n. exp.] (hūarīohūaraēng) EN: prime move ; chief architect (of a scheme) ; righthand man   FR: maître d'oeuvre [m]
อิมแพค เมืองทองธานี = อิมแพ็ค เมืองทองธานี[TM] (Imphaēk Meūang Thøng Thānī) EN: Impact Muang Thong Thani   FR: Impact Muang Thong Thani
จังหวัดปทุมธานี[n. prop.] (Jangwat Pathum Thānī) EN: Pathum Thani province   FR: province de Pathum Thani

CMU English Pronouncing Dictionary
THAN    DH AE1 N
THAN    DH AH0 N
THANO    TH AA1 N OW0
THANK    TH AE1 NG K
THANH    TH AE1 N
THANE    TH EY1 N
THANOS    TH AA1 N OW0 S
THANKS    TH AE1 NG K S
THANKED    TH AE1 NG K T
THANK'S    TH AE1 NG K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
than    (cc) (dh a n)
thane    (n) (th ei1 n)
thank    (v) (th a1 ng k)
thanes    (n) (th ei1 n z)
thanks    (v) (th a1 ng k s)
thanked    (v) (th a1 ng k t)
thankful    (j) (th a1 ng k f @ l)
thanking    (v) (th a1 ng k i ng)
thankless    (j) (th a1 ng k l @ s)
thankfully    (a) (th a1 ng k f @ l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Thanatologie {f}; Sterbensforschung {f}thanatology [Add to Longdo]
Thanatologe {m}; Sterbensforscher {m}thanatologist [Add to Longdo]
Thanatophobie {f}; Thantophobie {f}; Angst vor dem Sterben und dem Todthanatophobia [Add to Longdo]
Thanh Pho Ho Chi Minh; Ho-Chi-Minh-Stadt; Saigon (Stadt in Vietnam)Thanh Pho Ho Chi Minh; Ho Chi Minh City; Saigon (city in Vietnam) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
DDT[ディーディーティー, dei-dei-tei-] (n) dichlorodiphenyl-trichloro-ethane; DDT [Add to Longdo]
あざーす;あざーっす[, aza-su ; aza-ssu] (exp) (abbr) (sl) (See 有り難う御座います) thank you [Add to Longdo]
ありがと(ik)[, arigato (ik)] (conj,exp) (misspelling of ありがとう) Thank you [Add to Longdo]
あんまし[, anmashi] (adj-na,adv,n,n-suf) (1) remainder; rest; balance; remains; scraps; residue; remnant; (adv) (2) not very (with negative sentence); not much; (3) surplus; excess; fullness; too much; (4) overjoyed; overwhelmed; (n-suf) (5) more than; over [Add to Longdo]
お蔭;御蔭;お陰;御陰[おかげ, okage] (n) (your) backing; assistance; thanks or owing to [Add to Longdo]
お蔭様で(P);お陰様で;御蔭様で;御陰様で[おかげさまで, okagesamade] (exp) (pol) (I'm fine) thank you; under the gods' shadow; (P) [Add to Longdo]
お陰で;御陰で[おかげで, okagede] (exp) (uk) thanks to ... (can be used for non-people causes); owing to .... [Add to Longdo]
お世話さま;御世話様[おせわさま, osewasama] (exp) thanks for taking care of me; thanks for taking care of my loved one [Add to Longdo]
お待たせしました[おまたせしました, omataseshimashita] (exp) Thank you for waiting; Have I kept you waiting? [Add to Longdo]
お疲れ様(P);お疲れさま(P);御疲れ様[おつかれさま, otsukaresama] (exp) (1) thank you; many thanks; much appreciated; (2) that's enough for today; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
丹瑞大将[Dān Ruì dà jiàng, ㄉㄢ ㄖㄨㄟˋ ㄉㄚˋ ㄐㄧㄤˋ, / ] Than Shwe (1933-), Myanmar general and politician, president of Myanmar from 1992 [Add to Longdo]
同喜[tóng xǐ, ㄊㄨㄥˊ ㄒㄧˇ, ] Thank you for your congratulations!; The same to you! (returning a compliment) [Add to Longdo]
唐卡[táng kǎ, ㄊㄤˊ ㄎㄚˇ, ] thangka (Buddhist banner) [Add to Longdo]
多亏[duō kuī, ㄉㄨㄛ ㄎㄨㄟ, / ] thanks to; luckily [Add to Longdo]
感恩[gǎn ēn, ㄍㄢˇ ㄣ, ] thanksgiving [Add to Longdo]
感恩节[Gǎn ēn jié, ㄍㄢˇ ㄣ ㄐㄧㄝˊ, / ] Thanksgiving Day [Add to Longdo]
谢天谢地[xiè tiān xiè dì, ㄒㄧㄝˋ ㄊㄧㄢ ㄒㄧㄝˋ ㄉㄧˋ, / ] Thank heavens!; Thank goodness that's worked out so well! [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
より小さい[よりちいさい, yorichiisai] less than (<) [Add to Longdo]
より小さいまたは等しい[よりちいさいまたはひとしい, yorichiisaimatahahitoshii] less than or equal to (<=) [Add to Longdo]
より大きい[よりおおきい, yoriookii] greater than (>) [Add to Longdo]
より大きいまたは等しい[よりおおきいまたはひとしい, yoriookiimatahahitoshii] greater than or equal to (>=) [Add to Longdo]
右回り[みぎまわり, migimawari] clockwise rotation, CW, righthanded rotation [Add to Longdo]
不符号(より小)[ふとうふごう, futoufugou] less than (<) [Add to Longdo]
不符号(より大)[ふふごう, fufugou] greater than (>) [Add to Longdo]
ダイナリ[だいなり, dainari] greater-than mark, right angle bracket [Add to Longdo]
ショウナリ[しょうなり, shounari] less-than mark, left angle bracket [Add to Longdo]
アングル括弧[アングルかっこ, anguru kakko] less-than mark, left angle bracket [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Than \Than\ ([th][a^]n), conj. [OE. than, thon, then, thanne,
   thonne, thenne, than, then, AS. [eth]anne, [eth]onne,
   [eth]aenne; akin to D. dan, OHG. danne, G. dann then, denn
   than, for, Goth. [thorn]an then, and to E. the, there, that.
   See {That}, and cf. {Then}.]
   A particle expressing comparison, used after certain
   adjectives and adverbs which express comparison or diversity,
   as more, better, other, otherwise, and the like. It is
   usually followed by the object compared in the nominative
   case. Sometimes, however, the object compared is placed in
   the objective case, and than is then considered by some
   grammarians as a preposition. Sometimes the object is
   expressed in a sentence, usually introduced by that; as, I
   would rather suffer than that you should want.
   [1913 Webster]
 
      Behold, a greater than Solomon is here. --Matt. xii.
                          42.
   [1913 Webster]
 
      Which when Beelzebub perceived, than whom,
      Satan except, none higher sat.      --Milton.
   [1913 Webster]
 
      It's wiser being good than bad;
      It's safer being meek than fierce;
      It's fitter being sane than mad.     --R. Browning.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Than \Than\, adv.
   Then. See {Then}. [Obs.] --Gower.
   [1913 Webster]
 
      Thanne longen folk to gon on pilgrimages. --Chaucer.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top