ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

athanasia

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -athanasia-, *athanasia*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา athanasia มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *athanasia*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
athanasia(แอธธะเน'เซีย) n. ความไม่ตาย, ชีวิตชั่วนิรันดร

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Athanasias, Ioannou...Athanasias, loannou... A Song For Argyris (2006)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Athanasia \Ath`a*na"si*a\, Athanasy \A*than"a*sy\, n. [NL.
   athanasia, fr. Gr. ?; ? priv. + ? death.]
   The quality of being deathless; immortality.
   [1913 Webster]
 
      Is not a scholiastic athanasy better than none?
                          --Lowell.
   [Webster 1913 Suppl.]

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top