Search result for

tea

(174 entries)
(0.0353 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tea-, *tea*
Possible hiragana form: てあ
English-Thai: Longdo Dictionary
teasing(adj) ที่ล้อเลียน, อย่างยั่วยวน, เย้าแหย่, สัพยอก
Not for all the tea in China!เป็นสำนวนแปลว่า เอาอะไรทุกอย่างมาแลกก็ไม่ยอม เช่น Would you like to go to Antarctic? - No, not for all the tea in China.
black tea(n) ชาจีน
blow off steam(vt phrase) ปลดปล่อยอารมณ์ (ที่เก็บกดไว้, ที่เก็บอัดไว้) เช่น How did you blow off steam after the first week of classes?

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tea[N] ต้นชา, Syn. beverage, herb tea
tea[N] ชา
tea[N] ใบชา
tea[N] น้ำชา
tea[N] ของว่างที่รับประทานเวลาน้ำชา
tea[N] กัญชา (คำสแลง), Syn. marijuana
teak[N] ้ต้นสัก
teak[N] ไม้สัก
teak[N] สีน้ำตาลออกเหลือง, Syn. yellowish-brown color
teak[ADJ] ที่มีสีน้ำตาลออกเหลือง, Syn. yellowish-brown

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tea(ที) n. ใบชา,ต้นชา ,เครื่องดื่มใส่ชา,งานเลี้ยงน้ำชา,กัญชา,-Phr. (one's cup of tea เหมาะสม สมควร)
tea bagn. ถุงใบชา (เป็นถุงกระดาษหรือกระดาษกรอง)
tea balln. ลูกกลมกรองชา (ที่ทำด้วยโลหะเป็นช่องเล็ก ๆ สำหรับใส่ใบชา)
tea trayn. ถาดชา, Syn. teacart
teach(ทีช) vt.,vi. สอน,สั่งสอน,สอนหนังสือ,อบรม,ให้การศึกษา., Syn. instruct,educate
teacher(ที'เชอะ) n. ผู้สอน,ครู,อาจารย์., See also: teachership n.
teaching(ทิช'ชิง) n. การสอน,อาชีพการสอน,อาชีพครู,เรื่องที่สอน,สิ่งที่สอน,, See also: teachings ทฤษฎี,หลักการ, Syn. pedagogy,education
teachtextเป็นโปรแกรมการบรรณาธิกรณ์ข้อความ (text editing program) ง่าย ๆ ที่ใช้ในเครื่องแมคอินทอชเท่านั้น ปกติ จะใช้โปรแกรมนี้อ่านและแสดงแฟ้มที่ชื่อ README ทั้งหลาย
teacup(ที'คัพ) n. ถ้วยน้ำชา,หนึ่งถ้วยชา
teahouse(ที'เฮาซฺ) n. โรงน้ำชา,ร้านขายน้ำชา

English-Thai: Nontri Dictionary
tea(n) ใบชา,น้ำชา
teach(vi,vt) อบรม,สั่งสอน,สอนหนังสือ
teachable(adj) สอนง่าย,อบรมได้,เชื่อฟัง,คล้อยตาม
teacher(n) ครู,อาจารย์,ผู้สั่งสอน
teaching(n) การสอน,อาชีพครู
teak(n) ไม้สัก,ต้นสัก
teal(n) นกเป็ดน้ำ
team(n) พวก,ชุด,หน่วย,กอง,คณะ,กลุ่ม,ทีม
team(vi) รวมเป็นชุด,ขับรถบรรทุก,ขับรถไปเป็นทีม
teamster(n) คนขี่ม้าชุด,คนขับรถบรรทุก,สิงห์รถบรรทุก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tea tableโต๊ะน้ำชา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
teaching machineเครื่องช่วยสอน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
tear faultรอยเลื่อนฉีก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
tear sac; dacryocyst; sac, lacrimalถุงน้ำตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tears๑. น้ำตา๒. หยดน้ำตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tears, crocodileน้ำตาจระเข้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
teaseเขี่ยแยก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
teaspoonช้อนชา (๕ มิลลิลิตร) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
teat; nipple; papilla mammae; papilla, mammaryหัวนม [มีความหมายเหมือนกับ staphylion ๒ และ thelium ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Teaชา [TU Subject Heading]
Tea making paraphernaliaเครื่องชุดชา [TU Subject Heading]
Tea tradeอุตสาหกรรมชา [TU Subject Heading]
Teacher -librarianครูบรรณารักษ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Teacher effectivenessสัมฤทธิผลของครู [TU Subject Heading]
Teacher orientationการปฐมนิเทศครู [TU Subject Heading]
Teacher participation in administrationการมีส่วนร่วมทางการบริหารของครู [TU Subject Heading]
Teacher-Librariansครูบรรณารักษ์ [TU Subject Heading]
Teacher-principal relationshipsความสัมพันธ์ระหว่างครูกับครูใหญ่ [TU Subject Heading]
Teacher-student relationshipsความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
teach (vi ) สอน
teal (n ) สีน้ำเงินอมเขียว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Teacherอาจารย์ GTO (1999)
Teacher!คุณครู! Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
- Tea.ชา Chapter Four 'Hysterical Blindness' (2009)
Tea?ชา? The Sign of Three (2014)
You were my father's favorite teacher.คุณเป็นคุณครูคนโปรดของคุณพ่อหนูเลยล่ะค่ะ New Haven Can Wait (2008)
Yeah, apparently, half the soccer team at st jude'ใช่ เห็นได้ชัดว่า ครึ่งนึงของทีมฟุตบอลที่เซนต์ จูด Chuck in Real Life (2008)
I could really use your help with this. Oh, saving a teardown.ฉันต้องการให้เธอช่วยเรื่องนี้ โอ้ กลั้นน้ำตาแทบไม่ไหว Chuck in Real Life (2008)
Oh, it's so weird that you're on a team nowโอ้ มันแปลกๆที่พี่มาอยู่ในทีมตอนนี้ Chuck in Real Life (2008)
You know, you gotta teach me that--that, uh,นายน่าจะสอน ไอ้นั่น ชั้นมั่งน้า Chuck in Real Life (2008)
My mom has never met a single one of my teachers.แม่ฉันไม่เคยไปพบครูของฉันแม้แต่ครั้งเดียว There Might be Blood (2008)
Did professor luther also teach you a thing or two about deception?กับอตีด Committed (2008)
I mean, we do make a good team, but don't let our cover go to that big old head of yours.เราเป็นทีมที่ดี, แต่อย่าได้คิดอะไรเกินเลยกว่าเพื่อนร่วมทีมหล่ะ Committed (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
teaI bet teacher's going to get mad!
teaMiss Green teaches us music.
teaI remember you often went to Betty's house to tea when you were a little girl.
teaThey participated in the team games.
teaSeeing his mother the lost child burst Into tears.
teaShe read his letter, with tears streaming down her cheeks.
teaTed is the second pitcher on the baseball team.
teaHe made a fool of his teacher.
teaDry my tears.
teaA cup of tea, please.
teaMay I have some more tea if there is any in the pot?
teaHe talks as if he were a teacher.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งานสอน[N] teaching task, See also: instructional job/work, Syn. งานสอนหนังสือ, Example: เมื่อถึงวันหยุดหรือว่างจากงานสอนอาจารย์มักเข้าห้องสมุดเพื่อหาความรู้เพิ่มเติม
ล้อเล่น[V] tease, See also: kid, chaff, ridicule, banter, Syn. หยอกล้อ, หยอก, ยั่วเล่น, Ant. เอาจริง, Example: น้องคงแค่อยากล้อเล่นเท่านั้นเอง ไม่น่าไปดุว่าแรงๆ ขนาดนั้น, Thai definition: แสดงกิริยาเย้าแหย่ไม่ได้คิดจริงจัง
หล่อหลอม[V] preach, See also: teach, instruct, enlighten, Syn. ขัดเกลา, Example: สถาบันศาสนาเป็นที่พึ่งทางจิตใจและหล่อหลอมจริยธรรมและคุณธรรมให้แก่ประชาชน, Thai definition: อบรมและพร่ำสอน
ดัดหลัง[V] teach someone a lesson, Syn. สั่งสอน, ให้บทเรียน, Example: การห้ามซื้อขายริงกิตนอกประเทศก็เท่ากับดัดหลังนักเก็งกำไรค่าเงินหาเงินสกุลริงกิต
ทีมเวิร์ก[N] teamwork, Syn. คณะทำงาน, Example: การทำงานถ้าไม่เป็นทีมเวิร์กไม่เข้าคู่เข้าขางานก็ไม่ลื่นไหล
ว.ค.[N] teacher's college, Syn. วิทยาลัยครู
วค.[N] teacher's college, Syn. วิทยาลัยครู
อ.[N] teacher; master; professor, Syn. อาจารย์
อ.จ.[N] teacher; master; professor, Syn. อาจารย์
อจ.[N] teacher; master; professor, Syn. อาจารย์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบ[v.] (aēp) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
แอบ[adj.] (aēp) EN: stealthily ; furtively ; on the sly ; secretly   FR: en douce ; discrètement ; furtivement
แอบ ๆ ซ่อน ๆ[adv.] (aēp-aēp søn-søn) EN: furtively ; surreptitiously ; covertly ; secretly ; stealthily   FR: furtivement ; subrepticement ; sournoisement ; en secret ; à la dérobée
แอบดู[v. exp.] (aēp dū) EN: peep at ; peek at ; steal a glance at   FR: épier ; regarder en douce ; observer secrètement
แอบมอง[v. exp.] (aēp møng) EN: steal a glance ; take a furtive glance ; peek ; peep   FR: jeter un coup d'oeil (furtif) ; regarder furtivement
ไอ[n.] (ai) EN: gas ; vapour; steam   FR: vapeur [f]
ไอน้ำ[n. exp.] (ainām) EN: steam ; vapour   FR: vapeur (d'eau) [f]
อาจารย์[n.] (ājān) EN: teacher ; instructor ; schoolteacher ; tutor ; lecturer ; ajan ; ajarn   FR: professeur [m,f] ; enseignant [m] ; enseignante [f] ; maître [m] ; maîtresse [f]
อาจารย์ผู้สอน[n. exp.] (ājān phūsøn) EN: teacher ; instructor ; lecturer   FR: enseignant [m] ; enseignante [f]
อวัยวะสร้างน้ำตา[n. exp.] (awaiyawa sāng nāmtā) EN: tear glands ; lacrimal glands   FR: glande lacrymale [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
TEA    T IY1
TEAR    T EH1 R
TEAT    T IY1 T
TEAK    T IY1 K
TEAL    T IY1 L
TEAS    T IY1 Z
TEAR    T IH1 R
TEAC    T IY1 AE0 K
TEAC    T IY1 K
TEAM    T IY1 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tea    (n) (t ii1)
teak    (n) (t ii1 k)
teal    (n) (t ii1 l)
team    (v) (t ii1 m)
tear    (n) (t i@1 r)
tear    (v) (t e@1 r)
teas    (n) (t ii1 z)
teat    (n) (t ii1 t)
teach    (v) (t ii1 ch)
teams    (v) (t ii1 m z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Teak {n}teak [Add to Longdo]
Tanztee {m}tea dance [Add to Longdo]
Teakholz {n}teakwood [Add to Longdo]
Team {n}; Arbeitsgruppe {f}team [Add to Longdo]
Teamwork {n}teamwork [Add to Longdo]
Tee {m} | Tee trinkentea | to have tea [Add to Longdo]
Tee-Ei {n} | Tee-Eier {pl}tea ball | tea eggs [Add to Longdo]
Teebeutel {m}tea bag [Add to Longdo]
Teebrett {n}tea tray [Add to Longdo]
Teebüchse {f}; Teedose {f} | Teebüchsen {pl}tea caddy; caddy | tea caddies; caddies [Add to Longdo]
Teegebäck {n}tea cakes; tea biscuit [Add to Longdo]
Teegeschirr {n}tea set [Add to Longdo]
Teegeschirr {n}tea service [Add to Longdo]
Teegesellschaft {f}tea party [Add to Longdo]
Teeglas {n} | Teegläaser {pl}tea glass | tea glasses [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
aller en bateauเดินทางด้วยเรือ, See also: aller
chapiteau, chapiteuaxle, เต็นท์
château, châteux(n) le, = ปราสาท
couteau(n) |m, pl. -x| มีด
couteau de cuisine(n) |m| มีดทำครัว
couteau de poche(n) |m| มีดพก, See also: Related: couteau
teau(n) |m, pl. gâteaux| ขนมเค้ก

Japanese-English: EDICT Dictionary
捥る(oK)[もぎる, mogiru] (v5r,vt) (uk) to pluck; to pick; to tear off [Add to Longdo]
泫然[げんぜん, genzen] (adv-to,adj-t) (1) (arch) alone; (2) spilling tears in large drops; crying out in anguish; crying out in sorrow [Add to Longdo]
餛飩[こんとん;こんどん, konton ; kondon] (n) steamed manju; steamed mochi [Add to Longdo]
3時のおやつ;三時のおやつ;三時のお八つ[さんじのおやつ, sanjinooyatsu] (exp) afternoon refreshment; afternoon tea [Add to Longdo]
ALT[エイエルティー, eierutei-] (exp) assistant language teacher (technical term used in Japan); ALT [Add to Longdo]
PTA[ピーティーエー, pi-tei-e-] (n) Parent-Teacher Association; PTA [Add to Longdo]
[エス, esu] (n) (1) (abbr) letter "S" (abbr. for sister, south, steam, etc.); (2) (abbr) (ant [Add to Longdo]
SL[エスエル, esueru] (n) steam locomotive [Add to Longdo]
SS[エスエス, esuesu] (n) (1) speed-sensitive; (2) suspended solids; (3) Schutzstaffel; SS; (4) service station; (5) sporty sedan; (6) shortstop; (7) steamship; (8) secret service [Add to Longdo]
いびる[, ibiru] (v5r,vt) to pick on; to tease [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
催泪弹[cuī lèi dàn, ㄘㄨㄟ ㄌㄟˋ ㄉㄢˋ, / ] tear bomb; tear-gas grenade [Add to Longdo]
催泪瓦斯[cuī lèi wǎ sī, ㄘㄨㄟ ㄌㄟˋ ㄨㄚˇ ㄙ, / ] tear gas [Add to Longdo]
传习[chuán xí, ㄔㄨㄢˊ ㄒㄧˊ, / ] teaching and learning; to study and impart [Add to Longdo]
助教[zhù jiào, ㄓㄨˋ ㄐㄧㄠˋ, ] teaching assistant [Add to Longdo]
取笑[qǔ xiào, ㄑㄩˇ ㄒㄧㄠˋ, ] tease; make fun of [Add to Longdo]
嘲弄[cháo nòng, ㄔㄠˊ ㄋㄨㄥˋ, ] tease; poke fun at; make fun of [Add to Longdo]
团队[tuán duì, ㄊㄨㄢˊ ㄉㄨㄟˋ, / ] team [Add to Longdo]
[niǎo, ㄋㄧㄠˇ, ] tease; disturb [Add to Longdo]
小饭馆[xiǎo fàn guǎn, ㄒㄧㄠˇ ㄈㄢˋ ㄍㄨㄢˇ, / ] tearoom; canteen; cafeteria [Add to Longdo]
师范[shī fàn, ㄕ ㄈㄢˋ, / ] teacher-training; pedagogical; normal (school, e.g. Beijing Normal University) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サイクルスチール[さいくるすちーる, saikurusuchi-ru] cycle stealing [Add to Longdo]
教材プログラム[きょうざいプログラム, kyouzai puroguramu] courseware, teaching program [Add to Longdo]
変更可能[へんこうかんのう, henkoukannou] modifiable, changeable, updateable [Add to Longdo]
ステルスブイラム[すてるすぶいらむ, suterusubuiramu] Stealth VRAM [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
手当[てあて, teate] Lohn, Zulage, Zuschuss, aerztl.Behandlung [Add to Longdo]
手洗い[てあらい, tearai] Waschraum, Toilette [Add to Longdo]
手編み[てあみ, teami] das_Stricken_mit_der_Hand, das_Haekeln_mit_der_Hand, Handgestricktes [Add to Longdo]
手足[てあし, teashi] Haende_und_Fuesse, Glieder [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tea \Tea\ (t[=e]), n. [Chin. tsh[=a], Prov. Chin. te: cf. F.
   th['e].]
   1. The prepared leaves of a shrub, or small tree ({Thea
    Chinensis} or {Camellia Chinensis}). The shrub is a native
    of China, but has been introduced to some extent into some
    other countries.
    [1913 Webster]
 
   Note: Teas are classed as green or black, according to their
      color or appearance, the kinds being distinguished also
      by various other characteristic differences, as of
      taste, odor, and the like. The color, flavor, and
      quality are dependent upon the treatment which the
      leaves receive after being gathered. The leaves for
      green tea are heated, or roasted slightly, in shallow
      pans over a wood fire, almost immediately after being
      gathered, after which they are rolled with the hands
      upon a table, to free them from a portion of their
      moisture, and to twist them, and are then quickly
      dried. Those intended for black tea are spread out in
      the air for some time after being gathered, and then
      tossed about with the hands until they become soft and
      flaccid, when they are roasted for a few minutes, and
      rolled, and having then been exposed to the air for a
      few hours in a soft and moist state, are finally dried
      slowly over a charcoal fire. The operation of roasting
      and rolling is sometimes repeated several times, until
      the leaves have become of the proper color. The
      principal sorts of green tea are Twankay, the poorest
      kind; Hyson skin, the refuse of Hyson; Hyson, Imperial,
      and Gunpowder, fine varieties; and Young Hyson, a
      choice kind made from young leaves gathered early in
      the spring. Those of black tea are Bohea, the poorest
      kind; Congou; Oolong; Souchong, one of the finest
      varieties; and Pekoe, a fine-flavored kind, made
      chiefly from young spring buds. See {Bohea}, {Congou},
      {Gunpowder tea}, under {Gunpowder}, {Hyson}, {Oolong},
      and {Souchong}. --K. Johnson. --Tomlinson.
      [1913 Webster]
 
   Note: "No knowledge of . . . [tea] appears to have reached
      Europe till after the establishment of intercourse
      between Portugal and China in 1517. The Portuguese,
      however, did little towards the introduction of the
      herb into Europe, and it was not till the Dutch
      established themselves at Bantam early in 17th century,
      that these adventurers learned from the Chinese the
      habit of tea drinking, and brought it to Europe."
      --Encyc. Brit.
      [1913 Webster]
 
   2. A decoction or infusion of tea leaves in boiling water;
    as, tea is a common beverage.
    [1913 Webster]
 
   3. Any infusion or decoction, especially when made of the
    dried leaves of plants; as, sage tea; chamomile tea;
    catnip tea.
    [1913 Webster]
 
   4. The evening meal, at which tea is usually served; supper.
    [1913 Webster]
 
   {Arabian tea}, the leaves of {Catha edulis}; also (Bot.), the
    plant itself. See {Kat}.
 
   {Assam tea}, tea grown in Assam, in India, originally brought
    there from China about the year 1850.
 
   {Australian tea}, or {Botany Bay tea} (Bot.), a woody
    climbing plant ({Smilax glycyphylla}).
 
   {Brazilian tea}.
    (a) The dried leaves of {Lantana pseodothea}, used in
      Brazil as a substitute for tea.
    (b) The dried leaves of {Stachytarpheta mutabilis}, used
      for adulterating tea, and also, in Austria, for
      preparing a beverage.
 
   {Labrador tea}. (Bot.) See under {Labrador}.
 
   {New Jersey tea} (Bot.), an American shrub, the leaves of
    which were formerly used as a substitute for tea; redroot.
    See {Redroot}.
 
   {New Zealand tea}. (Bot.) See under {New Zealand}.
 
   {Oswego tea}. (Bot.) See {Oswego tea}.
 
   {Paraguay tea}, mate. See 1st {Mate}.
 
   {Tea board}, a board or tray for holding a tea set.
 
   {Tea bug} (Zool.), an hemipterous insect which injures the
    tea plant by sucking the juice of the tender leaves.
 
   {Tea caddy}, a small box for holding tea.
 
   {Tea chest}, a small, square wooden case, usually lined with
    sheet lead or tin, in which tea is imported from China.
 
   {Tea clam} (Zool.), a small quahaug. [Local, U. S.]
 
   {Tea garden}, a public garden where tea and other
    refreshments are served.
 
   {Tea plant} (Bot.), any plant, the leaves of which are used
    in making a beverage by infusion; specifically, {Thea
    Chinensis}, from which the tea of commerce is obtained.
 
   {Tea rose} (Bot.), a delicate and graceful variety of the
    rose ({Rosa Indica}, var. odorata), introduced from China,
    and so named from its scent. Many varieties are now
    cultivated.
 
   {Tea service}, the appurtenances or utensils required for a
    tea table, -- when of silver, usually comprising only the
    teapot, milk pitcher, and sugar dish.
 
   {Tea set}, a tea service.
 
   {Tea table}, a table on which tea furniture is set, or at
    which tea is drunk.
 
   {Tea taster}, one who tests or ascertains the quality of tea
    by tasting.
 
   {Tea tree} (Bot.), the tea plant of China. See {Tea plant},
    above.
 
   {Tea urn}, a vessel generally in the form of an urn or vase,
    for supplying hot water for steeping, or infusing, tea.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tea \Tea\, v. i.
   To take or drink tea. [Colloq.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tea
   n 1: a beverage made by steeping tea leaves in water; "iced tea
      is a cooling drink"
   2: a light midafternoon meal of tea and sandwiches or cakes; "an
     Englishman would interrupt a war to have his afternoon tea"
     [syn: {tea}, {afternoon tea}, {teatime}]
   3: a tropical evergreen shrub or small tree extensively
     cultivated in e.g. China and Japan and India; source of tea
     leaves; "tea has fragrant white flowers" [syn: {tea},
     {Camellia sinensis}]
   4: a reception or party at which tea is served; "we met at the
     Dean's tea for newcomers"
   5: dried leaves of the tea shrub; used to make tea; "the store
     shelves held many different kinds of tea"; "they threw the
     tea into Boston harbor" [syn: {tea}, {tea leaf}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 TEA
     Telekommunikations-Anschluss-Einheit (DTAG)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 TEA
     Tiny Encryption Algorithm (cryptography)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top