ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ผู้ถูกกล่าวหา

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผู้ถูกกล่าวหา-, *ผู้ถูกกล่าวหา*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ผู้ถูกกล่าวหาน. บุคคลผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดในทางอาญา ทางวินัยหรือจรรยาบรรณ หรือกระทำการอันฝ่าฝืนกฎหมายอื่น.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If there's a reasonable doubt in your minds as to the guilt of the accused - a reasonable doubt-then you must bring me a verdict of not guilty.ถ้ามีเหตุอันควรสงสัยในใจของคุณเป็นความผิดของผู้ถูกกล่าวหา - สงสัย-แล้วที่เหมาะสมที่คุณจะต้องนำคำตัดสินของฉันไม่ผิด 12 Angry Men (1957)
If there's no reasonable doubt, then you must, in good conscience, find the accused guilty.หากมีข้อสงสัยใด ๆ ที่เหมาะสมแล้วคุณจะต้องอยู่ในจิตสำนึกที่ดี พบว่าผู้ถูกกล่าวหาว่ามีความผิด 12 Angry Men (1957)
In the event that you find the accused guilty, the bench will not entertain a recommendation for mercy.ในกรณีที่คุณพบว่าผู้ถูกกล่าวหาว่ามีความผิด ม้านั่งจะไม่ได้สร้างความบันเทิงให้คำแนะนำสำหรับความเมตตา 12 Angry Men (1957)
Therefore according to the powers vested in us we sentence the accused here before us Tuco Benedicto Pacifico Juan Maria Ramirez known as the 'Rat' and any other aliases he might have to hang by the neck until dead.ดังนั้น ด้วยอำนาจที่ได้รับมอบหมาย... ...เราจึงขอตัดสินให้ผู้ถูกกล่าวหา ซึ่งอยู่ต่อหน้าเรานี่ ...ทูโค เบเนดิคโต แปซิฟิโก้ ฮวน มาเรีย รามิเรซ... The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Someone will pay for the fire. Who'll be to blame?ใครสักคนจะต้องชดใช้เพลิงไหม้ครั้งนี้ ใครจะเป็นผู้ถูกกล่าวหาDetective K: Secret of Virtuous Widow (2011)
The prosecution requests on behalf of the citizens of this fine town against the accused Muff Potter death by hanging.การร้องขอการฟ้องร้องในนามของ พลเมืองของเมืองที่ดีนี้ กับผู้ถูกกล่าวหา, มัฟสพอตเตอร์ Tom Sawyer & Huckleberry Finn (2014)
And if found guilty... may the gods punish the accused.และหากพบว่าผิดจริง... ขอให้ทวยเทพลงทัณฑ์แก่ผู้ถูกกล่าวหาด้วย The Laws of Gods and Men (2014)
By the accused, Tyrion Lannister, after he had me wrongfully imprisoned.ผู้ถูกกล่าวหา ทีเรียน แลนนิสเตอร์ หลังจากเขาสั่งขังข้า ทั้งๆที่ไม่ผิด The Laws of Gods and Men (2014)
He was last seen spiriting Sansa Stark, the wife of the accused, away from the feast.เขาถูกพบเห็นครั้งสุดท้าย ขณะนำพาซานซ่า สตาร์ค ภรรยาของผู้ถูกกล่าวหา หลบหนีออกจากงานเลี้ยง The Laws of Gods and Men (2014)
There is only one question that any military court need ask of the accused.มีเพียงหนึ่งคำถามที่ศาลทหาร จำเป็นต้องถามของผู้ถูกกล่าวหาเป็น Hacksaw Ridge (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้ถูกกล่าวหา[n. exp.] (phū thūk klāohā) EN: accused   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
culprit[N] ผู้ถูกกล่าวหา, See also: จำเลย
suspect[N] ผู้ต้องสงสัย, See also: ผู้ถูกกล่าวหา, ผู้ถูกสงสัย, จำเลย, Syn. defendant, the accused

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accused(อะคิวซดฺ') adj.,n. ซึ่งถูกกล่าวหาหรือฟ้องร้อง,ผู้ถูกกล่าวหาหรือฟ้องร้อง

English-Thai: Nontri Dictionary
accused(n) จำเลย,ผู้ถูกกล่าวหา

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top