Search result for

จำเลย

(47 entries)
(0.0115 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จำเลย-, *จำเลย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จำเลย[N] defendant, See also: plaintiff, accused, Ant. โจทก์, Example: เขาตกเป็นจำเลยในข้อหาลักพาเด็ก, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลผู้ถูกฟ้องต่อศาลแล้ว, Notes: (กฎหมาย)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จำเลยน. บุคคลซึ่งถูกฟ้องต่อศาลแล้ว
จำเลยผู้ถูกฟ้องความ.
จำเลยก. เฉลย, ตอบ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
nominal defendantจำเลยที่ถูกเรียกให้เข้ามาในคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
substitute defendantจำเลยผู้เข้าแทนที่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
joint defendantจำเลยร่วม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
co-respondentจำเลยร่วม (ในคดีเป็นชู้) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
co-defendantsจำเลยร่วม (ในคดีแพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
respondentจำเลยอุทธรณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
defendantจำเลยในคดีแพ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I have been greatly shocked and saddened by the recent atrocities committed by these criminals the extent to which people abandon values that constitute this country has become truly unacceptable...ข้ารู้สึกตระหนกและเสียใจยิ่งนัก กับเรื่องต่ำทรามที่เกิดขึ้นนี้ การทำผิดประเวณีของจำเลย เป็นการละเมิดประเพณี และไม่เกรงกลัวกฎหมายของบ้านเมือง Portrait of a Beauty (2008)
His Majesty the King has reduced the penaltyพระราชามีราชโองการ ให้ลดโทษแก่จำเลย Portrait of a Beauty (2008)
We, the jury, duly impaneled in the above entitled action find the defendant, Ben Garvey, guilty.คณะลูกขุนได้พิจารณาถึงการกระทำ... ...ความผิดของจำเลย เบ็น การ์วี่ย์ The Lazarus Project (2008)
Because you committed a crime that lead directly to the deaths of three people the jury has found you guilty of three counts of capital murder.จากเหตุที่จำเลยก่ออาชญากรรม... ...เป็นผลทำให้ มีผู้เสียชีวิตจำนวน 3 ราย... ...คณะลูกขุนถือว่าเป็นความผิด จากการฆาตกรรมทั้ง 3 ราย The Lazarus Project (2008)
I hereby sentence you to Beaumont Supermax where you will await execution.จึงพิพากษาส่งจำเลย ไปยังเรือนจำโบมอนต์ ...เพื่อรอทำการประหารชีวิต The Lazarus Project (2008)
- Granted.เปลี่ยนพยานเป็นจำเลย อนุญาต The Dark Knight (2008)
- Hostile? I'll show you hostile!จำเลยเหรอ จำเลยต้องทำงี้ The Dark Knight (2008)
How do the defendants plead?จำเลยจะว่ายังไง The Dark Knight (2008)
The defendants want to get a softer judge.จำเลยอยากให้ตัดสินไปในแนวทางอื่น Wanted (2008)
The defendant will please rise;จำเลย กรุณายืนขึ้น Changeling (2008)
In light of the defendant's penchant for international travel, no ball will be set;เพราะจำเลยชอบเดินทางไปต่างประเทศ จึงไม่อนุญาตให้ประกันตัว Changeling (2008)
will the defendant please rise?จำเลย โปรดยืนขึ้น Changeling (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จำเลย[n.] (jamloēi) EN: defendant ; plaintiff ; accused   FR: accusé [m] ; prévenu [m]
จำเลยให้การปฏิเสธ[n. exp.] (jamloēi hai kān patisēt) EN: the accused denied everything   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accused[N] ผู้ต้องหา, See also: จำเลย, ผู้ถูกกล่าวหา
culprit[N] ผู้ถูกกล่าวหา, See also: จำเลย
defendant[N] จำเลย (คำย่อคือ def., dft), See also: ผู้กระทำผิด, ผู้ถูกกล่าวหา, Syn. respondent, correspondent

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absente reo(แอบ' เซนทีรี' โอ) ภาวะที่จำเลยไม่มาศาล (in the absence of the defendant)
alibi(แอล' ละไบ) n., (pl. -bis) ความแก้ตัวของจำเลยที่ว่าเขาไม่อยู่ในที่เกิดเหตุ,คำแก้ตัว.
cognovitn. การยอมรับของจำเลย,หนังสือยอมรับของจำเลย
culprit(คัล'พริท) n. นักโทษ,ผู้กระทำผิด,ผู้ร้าย,จำเลยในคดีอาญา, Syn. criminal,offender
defendant(ดิเฟน'เดินทฺ) n. จำเลย adj. เป็นจำเลย,ซึ่งเป็นการป้องกันหรือแก้ต่าง
elegit(อีลี'จิท) n. คำสั่งอายัดทรัพย์สินของจำเลยจนกว่าจำเลยจะใช้หนี้หมด
garnisshee(การ์นิชิ) vi. (ศาล) ออกหมายเรียกลูกหนี้หรือจำเลยมาศาล. n. ลูกหนี้ที่ถูกศาลสั่งศาลสั่งอายัดทรัพย์สิน
king's evidence() n. หลักฐานพยานจากจำเลย
reply(รีไพล') vi. ตอบ,ตอบได้,สนองตอบ,สะ-ท้อน,ก้องกลับ,ตอบคำร้องของจำเลย vt. ตอบ n. คำตอบ,การตอบ,การตอบแก้,, See also: replier n.
respondent(รีสพอน'เดินทฺ) adj. เกี่ยวกับการตอบ,เกี่ยวกับการขานรับ n. ผู้ตอบ,ผู้โต้ตอบ,ผู้ตอบสนอง,จำเลย,ผู้แก้คำถาม

English-Thai: Nontri Dictionary
accused(n) จำเลย,ผู้ถูกกล่าวหา
captive(n) จำเลย,เชลย,นักโทษ
criminal(n) ผู้ร้าย,จำเลย,อาชญากร,คนร้าย
culprit(n) จำเลย,นักโทษ,คนผิด,ผู้ร้าย
defendant(n) จำเลย
dock(n) ท่าเรือ,อู่เรือ,คอกจำเลย,โรงจอดเครื่องบิน
identify(vt) ทำให้เหมือนกัน,ชันสูตร(ศพ),ชี้ตัว(จำเลย)
prisoner(n) นักโทษ,เชลย,คนคุก,จำเลย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
被告[ひこく, hikoku] (n ) จำเลย, ผู้ต้องหา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top