ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ต้องสงสัย

   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ต้องสงสัย-, *ต้องสงสัย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ต้องสงสัย[ADJ] accused, See also: impeachable, charged, incriminatory, Syn. ถูกสงสัย, Example: เขาเป็นผู้ต้องสงสัยอันดับแรกในคดีนี้, Thai definition: ผู้ที่ถูกสงสัยว่าเป็นผู้กระทำความผิด
ต้องสงสัย[V] suspect, See also: doubt, question, speculate, distrust, Syn. สงสัย, Example: คณะกรรมการต้องสงสัยนักการเมืองบางคนในคดีซุกหุ้น, Thai definition: มีความไม่แน่ใจในข้อเท็จจริง, ทราบไม่แน่ชัด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He says no doubt you've heard about Osterlich.เขาว่า ไม่ต้องสงสัยในสิ่งที่ได้ยินมา เกี่ยวกับ ออสตินลิค The Great Dictator (1940)
It must have been about two years ago now. Of course, there was no doubt about it.คงผ่านมาได้ซัก 2 ปีเเล้ว ไม่ต้องสงสัยเลย Rebecca (1940)
He's guilty for sure. Not a doubt in the whole world.เขามีความผิดแน่นอน ไม่ต้องสงสัยเลยว่าในโลกทั้ง 12 Angry Men (1957)
It gets everywhere. No wonder I never get anything done.คงไม่ต้องสงสัยใด ๆ ที่ฉันไม่เคย ได้รับอะไรทำ Help! (1965)
War is without doubt the noblest of games.สงครามโดยไม่ต้องสงสัยสูงส่ง ของเกม ปลีกย่อยฉันคิดว่าการลงโทษ ของปืนคาบศิลา How I Won the War (1967)
Yeah, without a doubt.ใช่โดยไม่ต้องสงสัย Yellow Submarine (1968)
It's a hat, it's a hat There's no doubt of it, it's a hat"รูปหมวกไง ไม่ต้องสงสัย ใช่หมวกแน่ ๆ" The Little Prince (1974)
And let no one question that Mr. Jinnah speaks not just for the Muslims but for all India!ไม่ต้องสงสัยเลย ว่าคุณจินนาห์ ไม่ได้พูด เพื่อชาวมุสลิมเท่านั้น Gandhi (1982)
And there is no doubt that after the war independence will come.และไม่ต้องสงสัยเลยว่าหลังสงคราม เอกราชก็จะมาถึง Gandhi (1982)
No wonder they hear all sorts of things.ไม่ต้องสงสัยเลยว่าพวก- เขาได้ยินทุกสิ่งทุกอย่าง Idemo dalje (1982)
Yes. Australia.ใช่ ออสเตรเลีย นายต้องสงสัยว่า.. The Princess Bride (1987)
No question.- ไม่ต้องสงสัยเลย Punchline (1988)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ต้องสงสัย[v. exp.] (tǿng songsai) EN: be under suspicion   FR: être soupçonné ; être suspecté

English-Thai: Longdo Dictionary
bush telegraph(slang) พูดกันให้แซ่ด(มักเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของตำรวจที่จะจับผู้ต้องสงสัยที่ซ่อนตัวอยู่(เปรียบเปรยดังเช่น ซ่อนอยู่หลังพุ่มไม้)) เช่น The police are baffled by the number and activity of the bush telegraphs.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a fortiori(เอฟฟอร์ชิออร์' ไร) Latin ด้วยเหตุผลที่ดีกว่า, ยิ่งไม่ต้องสงสัย, ยิ่งขึ้น (all the more)
conscience(คอน'เชินซฺ) n. สติรู้ผิดรู้ชอบ,สติสัมปชัญญะ,หิริโอตตัปปะ,ความกลัวบาป -Phr. (for conscience's sake เพราะมีความบริสุทธิ์ใจ) -Phr. (in all conscience แน่นอน อย่างไม่ต้องสงสัย โดยเหตุผล) -Conf. conscious -Conf. conscientous,conscious
distinctly(ดิสทิงคฺ'ลี) adv. ชัดเจน,แจ่มแจ้ง,อย่างไม่ต้องสงสัย, Syn. clearly,unmistakably
doubtless(เดาทฺ'ลิส) adv. อย่างไม่ต้องสงสัย, Syn. positively
easily(อี'ซีลี) adv. อย่างง่ายดาย,อย่างไม่ต้องสงสัย,อย่างราบรื่น,ดีกว่ามาก,ซึ่งมีทางเป็นไปได้, Syn. readily
gospel truthความจริงไม่ต้องสงสัย
hands-downadj.,adv. ได้มาอย่างง่ายดาย,ไม่ทน,อย่างไม่ต้องสงสัย,อย่างหลับตา
implicit(อิมพลิส' ซิท) adj. บอกเป็นนัย, แสดงนัย, มีความหมายว่า, อย่างไม่ต้องสงสัย, อย่างแน่นอน., See also: implicitly adv. implicitness, implicity n., Syn. absolute, implied)
odds(ออดซ) n.,pl. ความเป็นต่อในการพนัน,โอกาสที่จะเป็นไปได้มากกว่า,ความได้เปรียบ,ปริมาณที่ดีกว่าหรือเหนือกว่า. -at odds ไม่ลงรอยกัน,ไม่เห็นด้วย. -Phr. (by all odds,by long odds,by odds อย่างไม่ต้องสงสัย,แน่นอน,ในทุกกรณี)
positively(พอส'ซิทิฟวลี) adv. แน่ชัด,แน่นอน,เด็ดขาด,ไม่ต้องสงสัย interj. คำอุทานแสดงความมั่นใจ

English-Thai: Nontri Dictionary
doubtless(adv) อย่างไม่ต้องสงสัย,อย่างแน่นอน
indubitable(adj) เชื่อถือได้,ไม่ต้องสงสัย,แน่นอน
unquestionable(adj) ไม่ต้องสงสัย,ไม่มีปัญหา,แน่นอน

German-Thai: Longdo Dictionary
vernehmen(vt) |vernimmt, vernahm, hat vernommen, jmdn.| ตั้งคำถามหรือไต่สวนพยานหรือผู้ต้องสงสัย เช่น Die Polizei vernimmt den Verdächtigen. ตำรวจสอบสวนผู้ต้องสงสัย
bedenkenlos(adj adv) ที่ไม่ต้องคิดมาก, ที่ไม่ต้องสงสัย(ทำได้เลย) เช่น Das Medikament kannst du bedenkenlos einnehmen. Es hat keine Nebenwirkungen. ยานี้เธอกินเข้าไปได้เลยนะ มันไม่มีผลข้างเคียง, See also: S. ohne Zweifel,
Verdachtsfall(n) |der, pl. Verdachtsfälle| กรณีต้องสงสัย, กรณีที่เป็นที่น่าสงสัย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top