Search result for

ต้องสงสัย

(32 entries)
(0.0217 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ต้องสงสัย-, *ต้องสงสัย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ต้องสงสัย[ADJ] accused, See also: impeachable, charged, incriminatory, Syn. ถูกสงสัย, Example: เขาเป็นผู้ต้องสงสัยอันดับแรกในคดีนี้, Thai definition: ผู้ที่ถูกสงสัยว่าเป็นผู้กระทำความผิด
ต้องสงสัย[V] suspect, See also: doubt, question, speculate, distrust, Syn. สงสัย, Example: คณะกรรมการต้องสงสัยนักการเมืองบางคนในคดีซุกหุ้น, Thai definition: มีความไม่แน่ใจในข้อเท็จจริง, ทราบไม่แน่ชัด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Dangerous folks, no doubt.ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาเป็นกลุ่มคนที่อันตราย Chuck in Real Life (2008)
And Jimmy is, without a doubt, that special someone for Chloe.และไม่ต้องสงสัยเลยว่า จิมมี่ คือคนพิเศษสุดของโคลอี้ Committed (2008)
And, obviously, we're not in the same place.และไม่ต้องสงสัย เราไม่ใช่บุพเพสันนิวาส Odyssey (2008)
Without a doubt.อย่างไม่ต้องสงสัย Ambush (2008)
Broadens our suspect pool.ขยายวงผู้ต้องสงสัยเรามากขึ้นอีก And How Does That Make You Kill? (2008)
We've narrowed it down to this list of suspects.เราเหลือผู้ต้องสงสัยแค่ไม่กี่คน Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
There's no question about it.ไม่ต้องสงสัยเลย Baby and I (2008)
You certainly are beautiful to watch.คุณดูสวยสง่าอย่างไม่ต้องสงสัย The Curious Case of Benjamin Button (2008)
My partner is in pursuit of a suspect.คู่หูผมเป็นผู้ต้องสงสัย Vantage Point (2008)
Control is down, my partner is in pursuit of a suspect.ห้องควบคุม,ขาดการติดต่อ คู่หูผมกำลังตามล่าผู้ต้องสงสัย Vantage Point (2008)
Without a doubt.ไม่ต้องสงสัย Episode #1.5 (2008)
No wonder you're a genius. You remember my name.ไม่ต้องสงสัยเลย ว่าคุณเป็นอัจฉริยะ คุณจำชื่อฉันได้ Episode #1.8 (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ต้องสงสัย[v. exp.] (tǿng songsai) EN: be under suspicion   FR: être soupçonné ; être suspecté

English-Thai: Longdo Dictionary
bush telegraph(slang) พูดกันให้แซ่ด(มักเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของตำรวจที่จะจับผู้ต้องสงสัยที่ซ่อนตัวอยู่(เปรียบเปรยดังเช่น ซ่อนอยู่หลังพุ่มไม้)) เช่น The police are baffled by the number and activity of the bush telegraphs.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a fortiori(เอฟฟอร์ชิออร์' ไร) Latin ด้วยเหตุผลที่ดีกว่า, ยิ่งไม่ต้องสงสัย, ยิ่งขึ้น (all the more)
conscience(คอน'เชินซฺ) n. สติรู้ผิดรู้ชอบ,สติสัมปชัญญะ,หิริโอตตัปปะ,ความกลัวบาป -Phr. (for conscience's sake เพราะมีความบริสุทธิ์ใจ) -Phr. (in all conscience แน่นอน อย่างไม่ต้องสงสัย โดยเหตุผล) -Conf. conscious -Conf. conscientous,conscious
distinctly(ดิสทิงคฺ'ลี) adv. ชัดเจน,แจ่มแจ้ง,อย่างไม่ต้องสงสัย, Syn. clearly,unmistakably
doubtless(เดาทฺ'ลิส) adv. อย่างไม่ต้องสงสัย, Syn. positively
easily(อี'ซีลี) adv. อย่างง่ายดาย,อย่างไม่ต้องสงสัย,อย่างราบรื่น,ดีกว่ามาก,ซึ่งมีทางเป็นไปได้, Syn. readily
gospel truthความจริงไม่ต้องสงสัย
hands-downadj.,adv. ได้มาอย่างง่ายดาย,ไม่ทน,อย่างไม่ต้องสงสัย,อย่างหลับตา
implicit(อิมพลิส' ซิท) adj. บอกเป็นนัย, แสดงนัย, มีความหมายว่า, อย่างไม่ต้องสงสัย, อย่างแน่นอน., See also: implicitly adv. implicitness, implicity n., Syn. absolute, implied)
odds(ออดซ) n.,pl. ความเป็นต่อในการพนัน,โอกาสที่จะเป็นไปได้มากกว่า,ความได้เปรียบ,ปริมาณที่ดีกว่าหรือเหนือกว่า. -at odds ไม่ลงรอยกัน,ไม่เห็นด้วย. -Phr. (by all odds,by long odds,by odds อย่างไม่ต้องสงสัย,แน่นอน,ในทุกกรณี)
positively(พอส'ซิทิฟวลี) adv. แน่ชัด,แน่นอน,เด็ดขาด,ไม่ต้องสงสัย interj. คำอุทานแสดงความมั่นใจ

English-Thai: Nontri Dictionary
doubtless(adv) อย่างไม่ต้องสงสัย,อย่างแน่นอน
indubitable(adj) เชื่อถือได้,ไม่ต้องสงสัย,แน่นอน
unquestionable(adj) ไม่ต้องสงสัย,ไม่มีปัญหา,แน่นอน

German-Thai: Longdo Dictionary
vernehmen(vt) |vernimmt, vernahm, hat vernommen, jmdn.| ตั้งคำถามหรือไต่สวนพยานหรือผู้ต้องสงสัย เช่น Die Polizei vernimmt den Verdächtigen. ตำรวจสอบสวนผู้ต้องสงสัย
bedenkenlos(adj adv) ที่ไม่ต้องคิดมาก, ที่ไม่ต้องสงสัย(ทำได้เลย) เช่น Das Medikament kannst du bedenkenlos einnehmen. Es hat keine Nebenwirkungen. ยานี้เธอกินเข้าไปได้เลยนะ มันไม่มีผลข้างเคียง, See also: S. ohne Zweifel,
Verdachtsfall(n) |der, pl. Verdachtsfälle| กรณีต้องสงสัย, กรณีที่เป็นที่น่าสงสัย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top