Search result for

กระชาก

(38 entries)
(0.0996 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กระชาก-, *กระชาก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระชาก[V] expose, See also: uncover, unveil, show up, disclose, Syn. เปิดโปง, เปิดเผย, Ant. ปิดบัง, ซ่อนเร้น, Example: นักข่าวหนังสือพิมพ์ช่วยกันติดตามข่าวเพื่อกระชากหน้ากากนักธุรกิจดัง
กระชาก[ADJ] snappish, Ant. อ่อนหวาน, Example: เขาพูดเสียงกระชาก
กระชาก[ADV] loud, See also: harshly, dissonantly, Syn. เกรี้ยวกราด, ตะคอก, ตะหวาด, Example: ฉันไม่ชอบคนพูดกระชากเสียง
กระชาก[V] jerk, See also: yank, pull sharply, twitch, drag, Syn. กระตุก, ดึง, ฉุด, Example: เขากระชากคอเสื้อพี่แล้วตวาดอีกหลายหน
กระชากเสียง[V] shout, See also: bawl, holler, yell, bellow, roar, Syn. พูดกระโชกโฮกฮาก, กระแทกเสียง, Example: แกเป็นใครจึงมากระชากเสียงกับฉัน, Thai definition: พูดกระตุกเสียงดังห้วนๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระชากก. ดึงเข้ามาโดยเร็วและแรง เช่น กระชากผม, โดยปริยายหมายความว่า กระตุกโดยแรง เช่น ออกรถกระชาก, พูดกระแทกเสียงดังห้วน ๆ ในความว่า พูดกระชากเสียง, มักใช้เข้าคู่กับคำ กระโชก เป็น กระโชกกระชาก.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hennessy will take it off once she's pumped up the ratings.- คงต้องหนีมันล่ะนะ เฮนเนสซี่คงสร้างเอาไว้ แล้วเอาออกมากระชากเรตติ้งน่ะ Death Race (2008)
He tore up two grown men... and was about to eat the king himself... when the Outlander stuck his sword in it.มันกระชาก ชายร่างโตสองคน... . และจะขย้ำกิน ตัวของราชา Outlander (2008)
No weird stuff.จั้มเปอร์ ฅนโดดกระชากมิติ Jumper (2008)
Kind of hard to jump with 1,000 volts of electricity passing through your brain, huh?มันจะโดดไปยากสินะ โดนไฟฟ้าพันโวลต์กระชากเข้าไปในสมอง Jumper (2008)
Some things you can't jump, David!มีบางอย่างที่แกกระชากไปไม่ได้เดวิด Jumper (2008)
You tore open the ropes is what you did, just as he was about to plunge his...ไม่สิ คุณกระชากเชือกขาดกระจายเลยต่างหาก เป็นเวลากับที่เขากำลังจะพรวด.. The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
"Clearly the famous TV interviewer will pull no punches."\"เป็นที่ชัดเจนว่านักสัมภาษณ์ทีวี\ จะกระชากแต่ไม่ต่อยซ้ำเิติมเขา Frost/Nixon (2008)
I'll take this badge off, get to the bottom of it.ฉันจะกระชากตราตำรวจทิ้ง แล้วสาวให้ถึงแก่น Pineapple Express (2008)
- Libby, will you stop dressing Angus up in drag?- ลิ๊บบี้ เลิกฉุดกระชากแองกัสให้ แต่งตัวซะที Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Good show! Now that's a man after my own heart.เป็นการแสดงที่ดีจริงๆ นั่นก็คือผู้ชายที่จะกระชากใจของฉัน Pathology (2008)
DRAG ME TO HELLกระชากลงหลุม Drag Me to Hell (2009)
The Subway sprint.กินวิบาก กระชากกระเพาะ Chuck Versus the Third Dimension (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระชาก[v.] (krachāk) EN: pull sharply ; jerk   FR: arracher ; tirer violemment ; tirer brutalement
กระชากวัย[v.] (krachākwai) EN: do something like someone much younger ; belie one’s age ; dress like someone younger   
กระชากเชือก[v. exp.] (krachāk cheūak) EN: jerk a rope ; give a sharp pull at the rope ; give a sharp tug at the rope   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jerk away[PHRV] กระชากออก, See also: กระตุกออก, ดึงออกไป, ลากออก, Syn. drag away, pull away, take away, yank away
pull[VI] ดึง, See also: กระชาก, Syn. drag, draw, tug
pull[VT] ดึง, See also: กระชาก, Syn. drag, draw, tug
tear from[PHRV] ดึงออกจาก, See also: กระชากจาก, Syn. rend from, rip away
wrest from[PHRV] กระชากจาก, See also: ดึงจาก
wrest off[PHRV] กระชากจาก, See also: ดึงจาก, Syn. wrench from, wench off
yank at[PHRV] กระชาก, See also: กระตุกอย่างแรง, Syn. pluck at, pull at, pull on
yank away[PHRV] กระชากอย่างแรง, See also: ดึงออกอย่างแรง, Syn. jerk away, pull away
yank on[PHRV] กระตุกอย่างแรง, See also: กระชากแรง, Syn. pull at, pull on
yank[VT] กระชาก, See also: ดึงอย่างแรง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jerk(เจิร์ด) {jerked,jerking,jerks} n. การกระตุก,การเกร็งกระตุก,การสะบัด,การกระซาก,การฉุด,การเหวี่ยง,การเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและกระทันหัน,คนเซ่อ,คนโง่,การยกน้ำหนักจากไหล่ขึ้นตรงเหนือศีรษะ,การพูดอย่างกระหืดกระหอบ. v. กระตุก,เกร็งกระตุก,สะบัด,กระชาก,ฉุด,เหวี่ย
pull(พูล) v.,n. (การ) ดึง,ลาก,ทิ้ง,จูง,กระชาก,ถอน,เด็ด,เก็บ,ฉุด,ชัก,พาย (เรือ) ,ดึงดูด,ดูด,ดื่ม -Phr. (pull in มาถึง) -Phr. (pull off กระทำด้วยความสำเร็จ) (โดยเฉพาะที่ยากลำบาก) , -Phr. (pull oneself together ควบคุมอารมณ์) -Phr. (pull someone's leg หยอกล้อ)
snatch(สแนทชฺ) vi.,n. (การ) ฉก,ฉวย,ฉวยโอกาส,แย่งชิง,คว้าไป,จิก,ตอด,กระชาก,ดึง,ลักพา,คร่า,จี้เอาตัวไป,เศษ,สิ่งเล็กสิ่งน้อย,ตอน,ช่วงระยะเวลาอันสั้น,การลักตัวไป, See also: snatcher n., Syn. seize,grab,clutch
wrest(เรสทฺ) vt.,n. (การ) บิด,ขัน,ขันชะเนาะ,ดึง,กระชาก,แย่ง,พราก,เอาไปโดยการใช้แรง, See also: wrester n.
yank(แยงคฺ) vt.,vi.,n. (การ) กระชาก,ดึงอย่างแรง

English-Thai: Nontri Dictionary
jerk(n) อาการกระตุก,การพูดตะกุกตะกัก,การสะบัด,การเหวี่ยง,การกระชาก
wrest(vt) บิด,ดึงไป,ขัน,กระชาก,แย่ง,ฉุด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top