ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หุนหัน

   
44 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หุนหัน-, *หุนหัน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หุนหัน[V] be hasty, See also: be impetuous, be quick-tempered, be rash, Syn. บุ่มบ่าม, Example: ฟังคำพูดยังไม่ทันจบเขาก็หุนหันออกไปจากห้อง, Thai definition: ไม่ยั้งใจ, ไม่รั้งรอ
หุนหันพลันแล่น[V] be rash, See also: be hasty, be impetuous, Example: เวลาทำให้ได้คิดว่าเพราะเขาหุนหันพลันแล่นจึงทำลายทุกอย่าง, Thai definition: ด่วนทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งลงไปด้วยความโกรธ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หุนหันก. ทำโดยรวดเร็วไม่ยั้งคิดเพราะโกรธหรือผิดหวังเป็นต้น เช่น พอเจอหน้ากันยังไม่ทันฟังความก็หุนหันออกไป.
หุนหันพลันแล่นก. ด่วนทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งลงไปโดยไม่ยั้งคิดด้วยความโกรธ ความโลภ เป็นต้น.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm sorry. I apologize for my rudeness.ขอโทษในความ หุนหันของฉันด้วย Vampire Hunter D (1985)
Don't do anything rash!อย่าทำอะไรหุนหันพลันแล่น เฟลิกซ์! Mannequin (1987)
I ordered him placed far from the fighting, but... he plunged in against my wishes.ข้าสั่งย้ายเขาจากแนวหน้าแล้ว แต่ เขาหุนหัน จนข้าช่วยไม่ทัน The Man in the Iron Mask (1998)
Look at your moves, Lex. They're rash, no thought to their consequences.ดูท่าทางของแกสิ เล็กซ์ หุนหันพลันแล่นซะเหลือเกิน ไม่คิดหน้าคิดหลังให้ดีเลย Hothead (2001)
Call me impulsive but I could probably think of a couple of names:โทรหาฉันหุนหันพลันแล่น แต่ฉันอาจจะคิดว่าคู่ของชื่อ: Cubeº: Cube Zero (2004)
It's true I was spoiled rotten as a kid, but there are a lot of sacrifices I have to make as the firstborn.ก็จริงนะ... ที่ว่าฉันหุนหันเหมือนเด็ก ฉันก็เป็นคนแรกของตระกูลที่ต้องสร้างความภูมิใจ Sweet 18 (2004)
Yeah. Well, for me it was, anyway, but I'm just an impulsive kind of guy.เยส์ สำหรับผมมันใช่ อย่างไรก็ตาม แต่ผมว่าผมก็เป็นเช่นชายที่มีความหุนหันพลันเล่นประเภทนี้ล่ะ Crusade (2004)
My, my, there's a fool, rash and proud!โอ้ โอ้ เจ้าช่างโง่ หุนหันและถือดี The King and the Clown (2005)
I feel you made an impulsive decision.ข้ารู้สึกว่าเจ้ามักจะตัดสินใจหุนหันพลันแล่น Episode #1.42 (2006)
I was stupid and impulsive.ฉันมันโง่ หุนหันพลันแล่น เขาไม่ใช่อย่างที่ฉันคิด The Holiday (2006)
He trusts me,Lieutenant.เวลเลอร์แค่หุนหันพลันแล่น เขาเป็นเด็กดีนะ Raging Cannibal (2008)
You must make sure he doesn't do anything rash.เจ้าต้องดูให้แน่ใจ ว่าเขาจะไม่หุนหันทำสิ่งใด The Labyrinth of Gedref (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หุนหัน[adj.] (hunhan) EN: hasty ; rash ; impetuous ; quick-tempered   FR: imprudent ; irréfléchi ; impétueux
หุนหันพลันแล่น[v.] (hunhanphlanlaen) EN: be rash ; be hasty ; be impetuous   FR: agir sans réfléchir

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gruff[ADJ] หุนหันพลันแล่น, See also: หยาบ, Syn. brusque, offhand, Ant. polite
impetuous[ADJ] หุนหันพลันแล่น, See also: มุทะล, ใจเร็ว, เลือดร้อน, Syn. hasty, rash
impulsive[ADJ] หุนหันพลันแล่น, See also: ตัดสินใจเร็ว
precipitate[ADJ] หุนหันพลันแล่น, See also: ทำอย่างรีบเร่งไม่ได้คิดก่อน
rash[ADJ] หุนหันพลันแล่น, See also: ใจร้อน, ไม่รอบคอบ, ไม่ยั้งคิด, Syn. hasty, impulsive, Ant. careful
temerarious[ADJ] บุ่มบ่าม, See also: หุนหันพลันแล่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brash(แบรช) adj. สะเพร่า,หุนหันพลันแล่น,ไม่ไตร่ตรอง,ทะลึ่ง,ก๋ากั่น,เปราะ (ไม้) -n. กองกิ่งไม้,กองขยะ,กองหิน, See also: brashness n. ดูbrash, Syn. impetuous ###A. cautious
brusque(บรัสคฺ) adj. หยาบ,ห้วน,หุนหัน,รับ,ตึงตัง, See also: brusqueness n. ดูbrusque
buckishadj. ชอบแต่งตัว,หุนหันพลันแล่น,เหมือนหนุ่มเจ้าสำราญ
headfirstadv. เอาหัวลงก่อน,เอาหัวนำ,เร่งรีบหุนหันพลันแล่น
hotheadn. คนที่โมโหง่าย,คนใจร้อน,คนหุนหันพลันแล่น
hotspurn. คนที่หุนหันพลันแล่น,คนใจร้อน
impatient(อิมเพ'เชินทฺ) adj. ไม่อดทน,ขาดความอดทน,ใจร้อน,หุนหันพลันแล่น,กระ-สับกระส่าย., See also: impatiently adv., Syn. restless
impetuosity(อิมเพช' ชุออส' ซิที) n. ความหุนหันพลันแล่น, ความบุ่มบ่าม, ความรุนแรง, ความใจร้อน, การกระทำที่ใจร้อนหรือหุนหันพลันแล่น, การกระทำที่มีแรงกระตุ้นมาก
impetuous(อิมเพช' ชุเอิส) adj. หุนหันพลันแล่น, บุ่มบ่าม, รุนแรง, ใจร้อน, มีแรงกระตุ้นมาก., See also: impetuously adv. impetuousness n., Syn. hasty, rash, violent
impulsive(อิมพัล' ซิฟว) adj. ด้วยอารมณ์กระตุ้น, หุนหันพลันแล่น, ใจเร็ว., See also: impulsiveness n., Syn. inciting, rash, hasty)

English-Thai: Nontri Dictionary
brash(adj) ไม่ไตร่ตรอง,สะเพร่า,ใจเร็วด่วนได้,หุนหันพลันแล่น,ทะลึ่ง,ก๋ากั่น
brusque(adj) ผลุนผลัน,รีบ,หุนหัน
hotheaded(adj) อารมณ์ร้อน,หุนหันพลันแล่น,ขี้โมโห
impatient(adj) ไม่อดทน,กระวนกระวาย,ใจร้อน,หุนหัน
impetuosity(n) ความหุนหัน,ความเร็ว,ความใจร้อน
impetuous(adj) หุนหัน,ไม่ไตร่ตรอง,แรง,ใจร้อน,บุ่มบ่าม
impulsive(adj) ถูกดัน,ถูกกระตุ้น,ถูกยุยง,หุนหันพลันแล่น
madcap(adj) บ้าระห่ำ,ไม่ยั้งคิด,ไม่ไตร่ตรอง,หุนหันพลันแล่น
precipitant(adj) อย่างเร่งรีบ,อย่างรีบด่วน,ใจเร็วด่วนได้,หุนหันพลันแล่น
rash(adj) ไม่รอบคอบ,ผลีผลาม,หุนหันพลันแล่น,ใจร้อน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top