ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

狂躁

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -狂躁-, *狂躁*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
狂躁[kuáng zào, ㄎㄨㄤˊ ㄗㄠˋ, ] rash; impetuous; irritable, #39,124 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
狂躁;狂騒[きょうそう, kyousou] (n) mania; wild excitement [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There is a fool in the process.[CN] - 在这列火车里隐藏着狂躁分子。 The Barber of Siberia (1998)
Apparently, religious mania is highly typical[CN] 这是明显的宗教狂躁 The Last Days of Disco (1998)
I think he might be having A manic episode of some kind.[CN] 他似乎有某种狂躁 The Last Days of Disco (1998)
But my obsession, becomes your opportunities.[CN] 但狂躁 它变成你的机会 Interstate 60: Episodes of the Road (2002)
It's actually become my obsession, but you don't need to hear about it.[CN] 这就是问题所在 我有狂躁症已成为 但你不想听 Interstate 60: Episodes of the Road (2002)
"Exhibits inverted hostility in manic behavior patterns."[CN] "以狂躁的行为模式反向表达敌意" Up the Down Staircase (1967)
Now and then, when the storm inside me gets too loud...[CN] 有时候,当我内心的风暴狂躁不安时... Lust for Life (1956)
I don't know whether this is liberation, mania...[CN] 我不知道是否这是释放 狂躁 Awakenings (1990)
The girls were all unmanageable... ignorant, demented female hoods.[CN] 而那些女孩则成了难以管教... 愚昧狂躁的疯婆子 Eye of the Beholder (1999)
If that had been permanent, I'd have been very upset.[CN] 如果这里造成了永久损伤 我会非常狂躁 The League of Extraordinary Gentlemen (2003)
Um, doesn't irrational expenditures Signal the start of a manic phase?[CN] 不理智消费是狂躁症开始的征兆吧? The Last Days of Disco (1998)
He's what is known as a manic depressive.[CN] 他是抑郁狂躁 My Best Friend's Girl (1983)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top