ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

システムクラッシュ

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -システムクラッシュ-, *システムクラッシュ*
Japanese-English: EDICT Dictionary
システムクラッシュ[, shisutemukurasshu] (n) {comp} system crash [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is deliberate. It's not a glitch. Someone's trying to crash the system.[JA] 故意のシステムクラッシュ Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2009)
The system is crashing, Doctor.[JA] システムクラッシュです ドクター RoboCop (2014)
She was trying to crash the system.[JA] システムクラッシュしようとしてた Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2009)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
システムクラッシュ[しすてむくらっしゅ, shisutemukurasshu] system crash [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top