ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หุนหันพลันแล่น

   
41 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หุนหันพลันแล่น-, *หุนหันพลันแล่น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หุนหันพลันแล่น[V] be rash, See also: be hasty, be impetuous, Example: เวลาทำให้ได้คิดว่าเพราะเขาหุนหันพลันแล่นจึงทำลายทุกอย่าง, Thai definition: ด่วนทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งลงไปด้วยความโกรธ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หุนหันพลันแล่นก. ด่วนทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งลงไปโดยไม่ยั้งคิดด้วยความโกรธ ความโลภ เป็นต้น.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Don't do anything rash!อย่าทำอะไรหุนหันพลันแล่น เฟลิกซ์! Mannequin (1987)
Look at your moves, Lex. They're rash, no thought to their consequences.ดูท่าทางของแกสิ เล็กซ์ หุนหันพลันแล่นซะเหลือเกิน ไม่คิดหน้าคิดหลังให้ดีเลย Hothead (2001)
Call me impulsive but I could probably think of a couple of names:โทรหาฉันหุนหันพลันแล่น แต่ฉันอาจจะคิดว่าคู่ของชื่อ: Cubeº: Cube Zero (2004)
I feel you made an impulsive decision.ข้ารู้สึกว่าเจ้ามักจะตัดสินใจหุนหันพลันแล่น Episode #1.42 (2006)
I was stupid and impulsive.ฉันมันโง่ หุนหันพลันแล่น เขาไม่ใช่อย่างที่ฉันคิด The Holiday (2006)
He trusts me,Lieutenant.เวลเลอร์แค่หุนหันพลันแล่น เขาเป็นเด็กดีนะ Raging Cannibal (2008)
He must be aware of what could happen if he riles up the chieftains, so why did he do something so imprudent?ท่านต้องยอมรับว่าอะไรจะเกิดขึ้น ถ้าหากว่าพระองค์ถูกกวนโทสะจากหัวหน้าเผ่า ทำไมเขาทำอะไรหุนหันพลันแล่นอย่างนั้น? The Kingdom of the Winds (2008)
Haven't I warned you not to act rashly?ฉันไม่ได้เตือนเธอหรือว่า อย่าหุนหันพลันแล่นEpisode #1.5 (2008)
But sometimes you get carried away.แต่บางครั้งคนเราก็หุนหันพลันแล่นไปบ้าง Storm Over Ryloth (2009)
Orson, you are reading way too much into one impulsive act.ออสัน คุณคิดมากไปเมื่อเห็นแค่การกระทำหุนหันพลันแล่นนิดเดียว Never Judge a Lady by Her Lover (2009)
I was getting angry. I was so snippy.ฉันรู้สึกโกรธ และรู้สึก หุนหันพลันแล่น White to Play (2009)
It was stupid and impulsive and bad.ฉันมันงี่เง่า และหุนหันพลันแล่น และเลวร้าย Chapter Six 'Strange Attractors' (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หุนหันพลันแล่น[v.] (hunhanphlanlaen) EN: be rash ; be hasty ; be impetuous   FR: agir sans réfléchir

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gruff[ADJ] หุนหันพลันแล่น, See also: หยาบ, Syn. brusque, offhand, Ant. polite
impetuous[ADJ] หุนหันพลันแล่น, See also: มุทะล, ใจเร็ว, เลือดร้อน, Syn. hasty, rash
impulsive[ADJ] หุนหันพลันแล่น, See also: ตัดสินใจเร็ว
precipitate[ADJ] หุนหันพลันแล่น, See also: ทำอย่างรีบเร่งไม่ได้คิดก่อน
rash[ADJ] หุนหันพลันแล่น, See also: ใจร้อน, ไม่รอบคอบ, ไม่ยั้งคิด, Syn. hasty, impulsive, Ant. careful
temerarious[ADJ] บุ่มบ่าม, See also: หุนหันพลันแล่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brash(แบรช) adj. สะเพร่า,หุนหันพลันแล่น,ไม่ไตร่ตรอง,ทะลึ่ง,ก๋ากั่น,เปราะ (ไม้) -n. กองกิ่งไม้,กองขยะ,กองหิน, See also: brashness n. ดูbrash, Syn. impetuous ###A. cautious
buckishadj. ชอบแต่งตัว,หุนหันพลันแล่น,เหมือนหนุ่มเจ้าสำราญ
headfirstadv. เอาหัวลงก่อน,เอาหัวนำ,เร่งรีบหุนหันพลันแล่น
hotheadn. คนที่โมโหง่าย,คนใจร้อน,คนหุนหันพลันแล่น
hotspurn. คนที่หุนหันพลันแล่น,คนใจร้อน
impatient(อิมเพ'เชินทฺ) adj. ไม่อดทน,ขาดความอดทน,ใจร้อน,หุนหันพลันแล่น,กระ-สับกระส่าย., See also: impatiently adv., Syn. restless
impetuosity(อิมเพช' ชุออส' ซิที) n. ความหุนหันพลันแล่น, ความบุ่มบ่าม, ความรุนแรง, ความใจร้อน, การกระทำที่ใจร้อนหรือหุนหันพลันแล่น, การกระทำที่มีแรงกระตุ้นมาก
impetuous(อิมเพช' ชุเอิส) adj. หุนหันพลันแล่น, บุ่มบ่าม, รุนแรง, ใจร้อน, มีแรงกระตุ้นมาก., See also: impetuously adv. impetuousness n., Syn. hasty, rash, violent
impulsive(อิมพัล' ซิฟว) adj. ด้วยอารมณ์กระตุ้น, หุนหันพลันแล่น, ใจเร็ว., See also: impulsiveness n., Syn. inciting, rash, hasty)
inconsiderate(อินคันซิด' เดอเรท) adj. ไม่เกรงใจ, ไม่คำนึงถึงคนอื่น, เลินเล่อ, ไม่สนใจ, หุนหันพลันแล่น., See also: inconsiderately adv. inconsiderateness, inconsideration n., Syn. thoughtless, negligent

English-Thai: Nontri Dictionary
brash(adj) ไม่ไตร่ตรอง,สะเพร่า,ใจเร็วด่วนได้,หุนหันพลันแล่น,ทะลึ่ง,ก๋ากั่น
hotheaded(adj) อารมณ์ร้อน,หุนหันพลันแล่น,ขี้โมโห
impulsive(adj) ถูกดัน,ถูกกระตุ้น,ถูกยุยง,หุนหันพลันแล่น
madcap(adj) บ้าระห่ำ,ไม่ยั้งคิด,ไม่ไตร่ตรอง,หุนหันพลันแล่น
precipitant(adj) อย่างเร่งรีบ,อย่างรีบด่วน,ใจเร็วด่วนได้,หุนหันพลันแล่น
rash(adj) ไม่รอบคอบ,ผลีผลาม,หุนหันพลันแล่น,ใจร้อน
rashness(n) ความหุนหันพลันแล่น,ความไม่รอบคอบ,ความใจร้อน
temerity(n) ความมุทะลุ,ความบุ่มบ่าม,ความหุนหันพลันแล่น
temperament(n) นิสัย,ภาวะจิตใจ,อารมณ์,ความหุนหันพลันแล่น
testy(adj) ขี้โมโห,ใจน้อย,ใจร้อน,หุนหันพลันแล่น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top