ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความใจเย็น

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความใจเย็น-, *ความใจเย็น*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
To the untrained eye, there's nothing visually abnormal with this angelic young boy, but one must remember not to be fooled by his calm, unassuming facade.ดวงตาไม่ได้แกล้งทำ ไม่มีอะไรผิดปกติในสายตา เป็นเทวดาตัวน้อย ๆ แต่อย่างนึงที่ต้องจำไว้คือเขาไม่โง่ ด้วยความใจเย็น อาจเป็นการหลอกว่าถ่อมตน Halloween (2007)
It was calm and precise.ต้องอาศัยความใจเย็นและความแม่นยำ Departures (2008)
Yeah, of course. But... but patty...แต่แพตตี้ ความใจเย็น ความ London. Of Course (2009)
Add to that his lack of a cooling-off period between kills,รวมถึงเขาขาดความใจเย็น ในเรื่องช่วงเวลาของการฆ่าด้วย The Eyes Have It (2009)
- We gonna feel a kick with this sedation?- การที่เรารู้สึกไงเตะที่มีความใจเย็นนี้ได้หรือไม่ Inception (2010)
Do not let my calm demeanor fool you... . . ranger!อย่าปล่อยให้ความใจเย็นของผม หลอกคุณได้สิ คุณเจ้าหน้าที่! Pacific Rim (2013)
He's in ICU, still under sedation.เขาอยู่ในห้องไอซียูยังอยู่ภายใต้ความใจเย็น Son of Batman (2014)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
phlegm[N] ความสุขุม, See also: ความใจเย็น, ความเยือกเย็น, Syn. coolness, imperturbability, imperturbableness
quietude[N] ความเยือกเย็น, See also: ความใจเย็น, ความสงบ, Syn. silence, tranquillity, composure
sedateness[N] ความใจเย็น, See also: ความสุขุม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
equanimity(อีควอนิม'มิที) n. ความใจเย็น,ความสงบใจ,
hourglass iconนาฬิกาทรายหมายถึง สัญลักษณ์ของตัวชี้ตำแหน่ง ซึ่งปกติเป็นรูปลูกศร จะเปลี่ยนเป็นรูปนาฬิกาทราย เพื่อบอกให้รู้ว่า ในขณะนั้น เครื่องคอมพิวเตอร์กำลังปฏิบัติการตามคำสั่งอยู่ (ขอให้รอผลด้วยความใจเย็นด้วยก็แล้วกัน)
imperturbation(อิมเพอเทอเบ' เชิน) n. การปราศจากการถูกรบกวน, ความสงบ, ความเงียบ, ความใจเย็น, Syn. calmness)
sedation(ซีเด'เชิน) n. ความเงียบ,ความสงบ,ความใจเย็น,ความสนใจที่เนื่องจากฤทธิ์ของยา,การสงบประสาท,การกดประสาท, Syn. calming

English-Thai: Nontri Dictionary
calm(n) ความเงียบ,ความสงบ,ความใจเย็น
complacence(n) ความพึงพอใจ,ความอิ่มเอมใจ,ความใจเย็น
complacency(n) ความพึงพอใจ,ความอิ่มเอมใจ,ความใจเย็น
coolness(n) ความเย็น,ความเยือกเย็น,ความสุขุม,ความใจเย็น,ความเฉยเมย
dispassion(n) ความใจเย็น,ความไม่มีอคติ,ความไม่ลำเอียง
equanimity(n) ความมีใจมั่นคง,ความใจเย็น,ความมีใจสงบ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top