ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

malta

M AO1 L T AH0   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -malta-, *malta*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Malta[N] เกาะหนึ่งในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
malta(มอ่ล'ทะ) n. ชื่อเกาะ
malta fevern. โรคที่เกิดจากเชื้อBrucella

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
maltaseมอลเทส [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
maltaseมอลเทส, เอนไซม์ที่ลำไส้เล็กสร้างขึ้นสำหรับย่อยน้ำตาลมอลโทสให้เป็นกลูโคส [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Maltasesเอนไซม์มอลเตส, มอลเทส, มอลเตส [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The republic of malta, 2005.สาธารณรัฐมัลต้า ปี 2005 The San Lorenzo Job (2010)
Yeah, but will my checks be coming from a Costa Rican bank, or Caymans, or Malta, or somewhere else?ใช่ แต่การตรวจสอบของฉันจะเป็น ที่มาจากธนาคารคอสตาริกา หรือเคย์หรือมอลตา หรือที่อื่น? Runner Runner (2013)
His real name is Aguistin Katt, born in Malta in 1973.ชื่อจริงของเขาคือออกุสตืน แค็ท เกิดที่มอลต้าในปี 1973 One Angry Fuchsbau (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประเทศมอลต้า[n. prop.] (Prathēt Montā) EN: Malta   FR: Malte [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MALTA    M AO1 L T AH0
MALTAIS    M AH0 L T EY1
MALTASE    M AO1 L T EY2 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Malta    (n) mˈɔːltə (m oo1 l t @)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
马耳他[Mǎ ěr tā, ㄇㄚˇ ㄦˇ ㄊㄚ, / ] Malta, #41,996 [Add to Longdo]
马尔他[Mǎ ěr tā, ㄇㄚˇ ㄦˇ ㄊㄚ, / ] Malta, #193,201 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Malta [geogr.]Malta (mt) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
マルタ[, maruta] (n) Malta [Add to Longdo]
マルターゼ[, maruta-ze] (n) maltase (ger [Add to Longdo]
マルタ熱[マルタねつ, maruta netsu] (n) Malta fever (variety of brucellosis caused by the bacteria Brucella melitensis) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Malta \Malta\ n.
   1. A country on the island of Malta.
    [WordNet 1.5]
 
   2. An island south of Sicily in the Mediterranean Sea.
    [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Malta
   n 1: a republic on the island of Malta in the Mediterranean;
      achieved independence from the United Kingdom in 1964 [syn:
      {Malta}, {Republic of Malta}]
   2: a strategically located island to the south of Sicily in the
     Mediterranean Sea

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 malta
  band; bevy; gang

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Malta /maltaː/
  Malta (mt)

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 Malta /mɑlta/
  Malta

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top