Search result for

การทรมาน

(23 entries)
(0.0312 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การทรมาน-, *การทรมาน*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tortureการทรมาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hey, you remember that idea that Cameron had about trying to torture the patient into admitting himself?เฮ้.คุณจำได้ไหม นั่นเป็นความคิดของคาเมรอน เกี่ยวกับการทรมานคนไข้ เพื่อให้เขายอมไปโรงพยาบาล The Itch (2008)
Torture doesn't work.การทรมานไม่มีประโยชน์ Body of Lies (2008)
I thought you didn't believe in torture, Hani Pasha.ท่านบอกว่าไม่เห็นด้วยกับการทรมาน ใต้เท้าฮานี่ Body of Lies (2008)
... andtortureof certainprisoners in Mr. Bauer's custody.เกี่ยวกับการกักขังที่ผิดกฎหมายและการทรมานนักโทษในการจับกุมของคุณบาวเออร์ 24: Redemption (2008)
You know, Scofield said that torture wouldn't work because the General would hear the fear in your voice.สโคฟิลด์บอกว่าการทรมานไม่ได้ผล เพราะนายพล จะรู้ถึงความกลัวในเสียงแก Greatness Achieved (2008)
This is torture. You're through.นี่มันการทรมานชัดๆ คุณจบสิ้นแล้ว Chapter Three 'Building 26' (2009)
It still wouldn't justify torture. I'm talking about people who can slice your head open with their finger...มันก็ยังไม่สมควรกับการทรมาน ผมกำลังพูดถึงคนที่ผ่าหัวคุณเปิดออกมา Chapter Three 'Building 26' (2009)
The president has gone on record that torture is unacceptable under any circumstances.ปธน. ยังคงยืนยันว่า การทรมานต่าง ๆ นั้นใช้ไม่ได้ในทุกสถานการณ์ Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
Lifelong torture turns you into something like that.การทรมานที่ยาวนานได้เปลี่ยนนายไปจากเดิม เปลี่ยนไปสู่บางอย่าง Family Remains (2009)
He's, like, a black belt in torture.ใช่สิ เขาเป็นสุดยอดในเรื่องการทรมานเลยนี่ On the Head of a Pin (2009)
I stayed because, in the end, the only way I could hold this up was to suffer under the weight of it.ผมอยู่ต่อเพราะว่า ในที่สุด มันเป็นหนทางเดียวที่ผมจะยืนหยัดอยู่ต่อไปได้ คือการทรมาน ภายใต้น้ำหนักของมัน Balm (2009)
So torturing him is just a waste of time.ดังนั้นเเค่การทรมานเขา มันเสียเวลาเปล่า Fa Guan (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การทรมาน[n.] (kān thøramān) FR: torture [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
torture[N] การทรมาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
laceration(แลสเซอเร'เชิน) n. การฉีกขาด,การบุบสลาย,การเสียรูปร่าง,การทรมานจิตใจ,การทุกข์ใจ,บาดแผลที่ฉีกขาด,บาดแผลที่บุบบู้บี้
martyr(มาร์'เทอะ) n. ผู้ยอมรับการทรมานจากความตายแต่ไม่ยอมละทิ้งซึ่งศาสนา ความเชื่อหรืออุดมการณ์ของตัว,ผู้ได้รับการทรมานอย่างรุนแรงหรือเนืองนิจ,ผู้เรียกร้องความเห็นอกเห็นใจหรือความสนใจโดยแสร้งได้รับความทุกข์ทรมานหรืออื่น ๆ, See also: martyrly adv. adj.
sadism(แซด'ดิสซึม) n. การวิปริตที่มีความสุขใจทางกำหนัดจากการทรมานกายหรือจิตใจผู้อื่น,การมีสุขที่ได้กระทำการโหดร้าย., See also: sadist n. sadistic adj. sadistically adv.
torment(ทอร์'เมินทฺ) n. ความระทมทุกข์,ความเจ็บปวด,สิ่งที่ทำให้ความทุกข์ทรมาน,เครื่องทรมาน,การทรมาน., See also: tormentedly adv. tormentingly adv., Syn. trouble,afflict,pain,affliction
torture(ทอร์'เชอะ) n. การทรมาน,การทำให้เกิดความเจ็บปวด vt. ทรมาน,บิดหรืองอ, See also: torturedly adv. torturer n. torturesome adj. torturous adj. torturingly adv. torturously adv.
trial(ไทร'เอิล) n. การทดลอง,การสอบสวน,การซ้อม,การทรมาน,ความเจ็บปวด,ความยากลำบาก,บุคคลที่ลำบากลำบน,เรื่องที่ยากลำบาก adj. เกี่ยวกับการทดสอบ,เป็นตัวอย่าง, Syn. experiment,tryout,ordeal,test

English-Thai: Nontri Dictionary
harry(n) การทรมาน,การทำลาย,การรบกวน,การก่อกวน
mortification(n) การทรมานร่างกาย,ความตกใจ,ความบัดสี

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top