ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การทรมาน

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การทรมาน-, *การทรมาน*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tortureการทรมาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Fencing, fighting, torture, revenge, giants, monsters, chases, escapes, true love, miracles.การประลองดาบ , การต่อสู้ , การทรมาน , การแก้แค้น ยักษ์ , สัตว์ประหลาด , การไล่ล่า การหลบหนี , รักแท้ , และสิ่งมหัศจรรย์ The Princess Bride (1987)
Like I was supposed to go through the same torture again.อย่างกับว่าฉันต้องผ่านการทรมานแบบนั้นอีกครั้ง - ไม่เอา The Joy Luck Club (1993)
Now, let's commence with our usual torture.เอาล่ะ เริ่มจากการทรมานเบื้องต้นก่อนนะ Legally Blonde (2001)
"After three long years of witnessing so much destruction and suffering."หลังจากสามปีแห่งการทรมาน และสูญเสียอันยาวนาน.. The Great Raid (2005)
- Then she does mean to torment you.-งั้นหล่อนต้องการทรมานคุณ An American Haunting (2005)
And in return, he was made to suffer.และผลตอบแทน เขาได้รับการทรมาน An American Haunting (2005)
You know I never understood all these elaborate tortures.รู้ไหม ผมไม่เข้าใจเรื่องการทรมานเลย Casino Royale (2006)
And I will gladly accept the tortures of hell if I do not find my Sky Flower there.และข้าก็จะยอบรับการทรมานจากนรก... ...ถ้าข้าไม่ได้เจอเมียข้า"Sky Flower"ที่นั่น Apocalypto (2006)
Did you survive the torture by the police?นายยังมีชีวิตรอดจากการทรมานของตำรวจอยู่เหรอ Death Note: The Last Name (2006)
It's totally impossible to do such cruel things without being conscious...มันเป็นไปไม่ได้ที่จะทำการทรมานอย่างนี้ โดยปราศจากจิดสำนึกอย่างนี้ Death Note: The Last Name (2006)
It's, like, half my job, torturing interns.มัน,คล้าย,ครึ่งนึงของงาน,เป็นการทรมานอินเทิร์น Kung Fu Fighting (2007)
But torturing george is not gonna make any of this any better.แต่การทรมานจอร์จไม่ได้ ทำให้บางอย่างดีขึ้นกว่านี้เลย Kung Fu Fighting (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การทรมาน[n.] (kān thøramān) FR: torture [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
torture[N] การทรมาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
laceration(แลสเซอเร'เชิน) n. การฉีกขาด,การบุบสลาย,การเสียรูปร่าง,การทรมานจิตใจ,การทุกข์ใจ,บาดแผลที่ฉีกขาด,บาดแผลที่บุบบู้บี้
martyr(มาร์'เทอะ) n. ผู้ยอมรับการทรมานจากความตายแต่ไม่ยอมละทิ้งซึ่งศาสนา ความเชื่อหรืออุดมการณ์ของตัว,ผู้ได้รับการทรมานอย่างรุนแรงหรือเนืองนิจ,ผู้เรียกร้องความเห็นอกเห็นใจหรือความสนใจโดยแสร้งได้รับความทุกข์ทรมานหรืออื่น ๆ, See also: martyrly adv. adj.
sadism(แซด'ดิสซึม) n. การวิปริตที่มีความสุขใจทางกำหนัดจากการทรมานกายหรือจิตใจผู้อื่น,การมีสุขที่ได้กระทำการโหดร้าย., See also: sadist n. sadistic adj. sadistically adv.
torment(ทอร์'เมินทฺ) n. ความระทมทุกข์,ความเจ็บปวด,สิ่งที่ทำให้ความทุกข์ทรมาน,เครื่องทรมาน,การทรมาน., See also: tormentedly adv. tormentingly adv., Syn. trouble,afflict,pain,affliction
torture(ทอร์'เชอะ) n. การทรมาน,การทำให้เกิดความเจ็บปวด vt. ทรมาน,บิดหรืองอ, See also: torturedly adv. torturer n. torturesome adj. torturous adj. torturingly adv. torturously adv.
trial(ไทร'เอิล) n. การทดลอง,การสอบสวน,การซ้อม,การทรมาน,ความเจ็บปวด,ความยากลำบาก,บุคคลที่ลำบากลำบน,เรื่องที่ยากลำบาก adj. เกี่ยวกับการทดสอบ,เป็นตัวอย่าง, Syn. experiment,tryout,ordeal,test

English-Thai: Nontri Dictionary
harry(n) การทรมาน,การทำลาย,การรบกวน,การก่อกวน
mortification(n) การทรมานร่างกาย,ความตกใจ,ความบัดสี

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top