ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ระราน

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ระราน-, *ระราน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระราน[V] bully, See also: hector, browbeat, oppress, Syn. เกะกะระราน, Example: นกกระจิบตัวที่มาระรานไม่มีทีท่าว่าจะเลิกลา, Thai definition: กระทบกระทั่งทำให้เกิดความเดือดร้อน หรือแตกร้าวกัน, แกล้งทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ระรานก. ประพฤติเป็นพาลเกเร ทำให้เดือดร้อน เช่น เขาเที่ยวระรานชาวบ้าน, มักใช้เข้าคู่กับคำ เกะกะ เป็น เกะกะระราน.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"... but never nasty or obscene.♪ แต่ไม่เคยมีเกะกะระราน ♪ Blazing Saddles (1974)
"A pack of murderers and thieves...♪ กลุ่มโจรนักฆ่าบุกมาระราน ♪ Blazing Saddles (1974)
You're still as pushy as ever.นายยังคงระรานคนอื่นเสมอ The Worst First Kiss! (2005)
And you have to provide me with a written statement clarifying... that none of your family members are involved in terrorist activities.และเธอต้องจัดเตรียมเขียนคำแถลงให้ชัดเจน... ว่าจะไม่มีคนในครอบครัวเธอ มายุ่งเกี่ยวทำตัวระราน Namastey London (2007)
- You Were Such A Bully.เธอชอบระรานนี่ The Manhattan Project (2008)
Bullies his way into life without parole,การระรานแบบนี้ ทำให้เขาติดคุกโดยไม่มีทัณฑ์บน Last Resort (2008)
You come into a house of worship with information you should not have, an outrageous accusation, no legal warrant and threaten me.คุณได้เข้ามาในวิหารของพระเจ้า กับข้อมูล ที่คุณไม่ควร ระรานกล่าวหา Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
Kids who bully, for the most part, have been bullied themselves.เด็กคนไหนที่เป็นอันธพาล สำหรับส่วนใหญ่ มักโดนระรานด้วยตัวพวกเขาเอง Furt (2010)
Besides harassing a teacher, you've also been:นอกจากระรานครู คุณยังโวยวายเกินเหตุ The Math Class (2011)
I always wondered what would happen to girls who just party like Hye-ji if she had nothing to do later in life, I was going to help her outฉันละกังวลตลอดจริงๆ ว่าเฮจินผู้ระรานจะจบลงยังไง Little Black Dress (2011)
Sit down right nowอยากจะโดนระรานไปตลอด 4 ปีเต็มไหม? อยากโดนดุใช่ไหม? ทุกคนเงียบ Little Black Dress (2011)
It's mean, it's bullying, and I won't accept it.มันเป็นการข่มเหงระรานกัน และฉันรับไม่ได้ Pot O' Gold (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ระราน[v.] (rarān) EN: play bully ; bully and humiliate ; run amuck   FR: maltraiter ; brimer

English-Thai: Longdo Dictionary
cyber bully(n) การระรานทางไซเบอร์, การกลั่นแกล้ง การให้ร้าย การด่าว่า การข่มเหง หรือการรังแกผู้อื่นทางสื่อสังคมต่าง ๆ เช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bully[VT] ระราน, See also: วิวาท, หาเรื่อง, ข่มเหง, กดขี่, รังแก, กลั่นแกล้ง, Syn. coerce
miff[VI] รุกราน, See also: ระราน, ทำให้เคือง, Syn. provoke, offend
miff[VT] รุกราน, See also: ระราน, ทำให้เคือง, Syn. provoke, offend

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
haze(เฮซ) n. หมอก,เมฆหมอก,ความสลัว,ความมืดสลัว,ความเลอะเลือน vt. กลั่นแกล้ง,ยั่วเย้า,ระราน, Syn. vagueness
outrageous(เอาทฺเร'เจิส) adj. รุนแรง,ซึ่งทำให้เจ็บแค้นใจ,รุนแรง,เหลือทน,เกะกะระราน., See also: outrageousness n.
pushy(พุช'ชี) adj. ชอบเลือก,ชอบสอดแทรก,ระรานคนอื่น., See also: pushiness n. pushily adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
outrageous(adj) ซึ่งทำให้เจ็บใจ,ซึ่งทำให้เจ็บแค้น,ระราน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top