Search result for

ระราน

(23 entries)
(0.0124 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ระราน-, *ระราน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระราน    [V] bully, See also: hector, browbeat, oppress, Syn. เกะกะระราน, Example: นกกระจิบตัวที่มาระรานไม่มีทีท่าว่าจะเลิกลา, Thai definition: กระทบกระทั่งทำให้เกิดความเดือดร้อน หรือแตกร้าวกัน, แกล้งทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ระรานก. ประพฤติเป็นพาลเกเร ทำให้เดือดร้อน เช่น เขาเที่ยวระรานชาวบ้าน, มักใช้เข้าคู่กับคำ เกะกะ เป็น เกะกะระราน.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Bullies his way into life without parole,การระรานแบบนี้ ทำให้เขาติดคุกโดยไม่มีทัณฑ์บน Last Resort (2008)
You come into a house of worship with information you should not have, an outrageous accusation, no legal warrant and threaten me.คุณได้เข้ามาในวิหารของพระเจ้า กับข้อมูล ที่คุณไม่ควร ระรานกล่าวหา Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
Kids who bully, for the most part, have been bullied themselves.เด็กคนไหนที่เป็นอันธพาล สำหรับส่วนใหญ่ มักโดนระรานด้วยตัวพวกเขาเอง Furt (2010)
Besides harassing a teacher, you've also been:นอกจากระรานครู คุณยังโวยวายเกินเหตุ The Math Class (2011)
I always wondered what would happen to girls who just party like Hye-ji if she had nothing to do later in life, I was going to help her outฉันละกังวลตลอดจริงๆ ว่าเฮจินผู้ระรานจะจบลงยังไง Little Black Dress (2011)
Sit down right nowอยากจะโดนระรานไปตลอด 4 ปีเต็มไหม? อยากโดนดุใช่ไหม? ทุกคนเงียบ Little Black Dress (2011)
It's mean, it's bullying, and I won't accept it.มันเป็นการข่มเหงระรานกัน และฉันรับไม่ได้ Pot O' Gold (2011)
This is such bull crap!นี่มันระรานกันชัดๆ Heart (2012)
Has Aria ever mentioned someone bullying her?เอเรียเคยพูดถึงใครบางคน ที่คอยตามระรานเธอรึเปล่า? Eye of the Beholder (2012)
Um, bullying is not the right word.เอ่อ,ใช้คำว่าระราน คงจะไม่ถูกนัก Eye of the Beholder (2012)
We are now going to ask a nine-year-old sideshow to tell us who's been torturing us?เรากำลังจะขอให้ เด็กเก้าขวบ บอกว่าใคร ที่คอยตามระรานเรางั้นเหรอ? If These Dolls Could Talk (2012)
Well, I'm trying to get my son to stand on his own two feet, and I guess I didn't count on you being the pushy grandma.คือ ฉันก็พยายามให้ลูกชายฉัน ยืนได้ด้วยตัวเอง แล้วฉันก็ไม่ได้หวังว่าจะให้เธอเป็นคุณยายจอมระราน She Needs Me (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ระราน[v.] (rarān) EN: play bully ; bully and humiliate ; run amuck   FR: maltraiter ; brimer

English-Thai: Longdo Dictionary
cyber bully(n) การระรานทางไซเบอร์, การกลั่นแกล้ง การให้ร้าย การด่าว่า การข่มเหง หรือการรังแกผู้อื่นทางสื่อสังคมต่าง ๆ เช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bully    [VT] ระราน, See also: วิวาท, หาเรื่อง, ข่มเหง, กดขี่, รังแก, กลั่นแกล้ง, Syn. coerce
miff    [VI] รุกราน, See also: ระราน, ทำให้เคือง, Syn. provoke, offend
miff    [VT] รุกราน, See also: ระราน, ทำให้เคือง, Syn. provoke, offend

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
haze(เฮซ) n. หมอก,เมฆหมอก,ความสลัว,ความมืดสลัว,ความเลอะเลือน vt. กลั่นแกล้ง,ยั่วเย้า,ระราน, Syn. vagueness
outrageous(เอาทฺเร'เจิส) adj. รุนแรง,ซึ่งทำให้เจ็บแค้นใจ,รุนแรง,เหลือทน,เกะกะระราน., See also: outrageousness n.
pushy(พุช'ชี) adj. ชอบเลือก,ชอบสอดแทรก,ระรานคนอื่น., See also: pushiness n. pushily adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
outrageous(adj) ซึ่งทำให้เจ็บใจ,ซึ่งทำให้เจ็บแค้น,ระราน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top