Search result for

maltases

(71 entries)
(0.4945 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -maltases-, *maltases*, maltase
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา maltases มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *maltases*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Malta[N] เกาะหนึ่งในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
malta(มอ่ล'ทะ) n. ชื่อเกาะ
malta fevern. โรคที่เกิดจากเชื้อBrucella

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
maltaseมอลเทส [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
maltaseมอลเทส, เอนไซม์ที่ลำไส้เล็กสร้างขึ้นสำหรับย่อยน้ำตาลมอลโทสให้เป็นกลูโคส [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Isomaltaseไอโซมอลเทส [การแพทย์]
Maltasesเอนไซม์มอลเตส, มอลเทส, มอลเตส [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The republic of malta, 2005.สาธารณรัฐมัลต้า ปี 2005 The San Lorenzo Job (2010)
Yeah, but will my checks be coming from a Costa Rican bank, or Caymans, or Malta, or somewhere else?ใช่ แต่การตรวจสอบของฉันจะเป็น ที่มาจากธนาคารคอสตาริกา หรือเคย์หรือมอลตา หรือที่อื่น? Runner Runner (2013)
His real name is Aguistin Katt, born in Malta in 1973.ชื่อจริงของเขาคือออกุสตืน แค็ท เกิดที่มอลต้าในปี 1973 One Angry Fuchsbau (2013)
My late husband was Italian, but I am from Malta.Mein verstorbener Mann war Italiener. Aber ich komme aus MaltaThe Scarlet and the Black (1983)
Now, Francesca... you'll be Malta.Francesca, Ihr Name ist MaltaThe Scarlet and the Black (1983)
Malta, Tommy, Golf,Malta, Tommy, Golf, Vicky. The Scarlet and the Black (1983)
The Canadians have broken through the Hitler Line, and general Alexander's Eighth Army has crossed the river, taking 10,000 German prisoners.Zur gleichen Zeit haben die Kanadier die Hitler-Linie durchbrochen. General Alexanders 8. Armee überschritt den Malta-Fluss und machte zehntausend Gefangene. The Scarlet and the Black (1983)
Return that body to Malta... bring my nephew back here, dead or alive.Er muss nach Malta. Bringen Sie mir meinen Neffen. Maltese Steele (1984)
So when he said he wanted to live in Malta, I figured, well, why not?Als er nach Malta wollte, dachte ich: "Warum nicht?" Maltese Steele (1984)
Look, all I want you to do is return that body to Malta, bring my nephew back here... where he can't cause any more trouble.Diese Leiche muss zurück nach Malta. Bringen Sie mir meinen Neffen, hier kann er weniger anstellen. Maltese Steele (1984)
What's so important about this thing... that Hector would have gone to so much trouble to smuggle it out of Malta in a casket, eh?Was ist an diesem Ding so wichtig, dass Hector es aus Malta herausschmuggeln wollte? Maltese Steele (1984)
So what brings you to Malta, Mr. Steele?Also, was führt Sie nach Malta, Mr. Steele? Maltese Steele (1984)
After the Scandinavian tour, the only West European - countries missing from the list are Monaco, Malta and Andorra.Nach diesem Besuch fehlen ihm nur noch Monaco, Malta und Andorra. The Match Factory Girl (1990)
Everyone's watching the big soccer game.Alle sehen sich das Spiel Spanien- Malta an. Live Flesh (1997)
I am Barabbas, the Jew of Malta.Ich bin Barrabas, der Jude von MaltaShakespeare in Love (1998)
the Labyrinth Maps of Malta?Oder die Labyrinthkarten von MaltaRevelations (1998)
To the minimum wage,Zum Minimaltarif, Never Mind the Wall (2001)
I get postcards from Jamaica, Sri Lanka...Ich krieg' Postkarten aus Jamaica, aus Sri Lanka, aus Malta... The Experiment (2001)
When asked where she was from, she was so timid that she'd say she was from MaltaFragte man sie woher sie komme, dann war sie so schüchtern, dass sie antworten würde sie sei aus MaltaSex and Lucía (2001)
They were covering Spain, malta, Morocco.Wir haben Spanien, Malta und Marokko abgehört. The Bourne Identity (2002)
Zurich, then Malta, then Yemen.Zürich, dann Malta, dann Jemen. Jump the Shark (2002)
So how'd you like Malta?Wie gefiel es Ihnen denn in MaltaJump the Shark (2002)
After you were picked up at sea, our listening post in Malta intercepted that fax.Nachdem Sie geborgen wurden, konnten wir dieses Fax auf Malta abfangen. Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life (2003)
It was finger-painting day at school,Heute war "Fingerfarben Maltag" in der Schule. Pilot (2005)
Tana-akal maltar!Tana-akal maltar! Moebius: Part 1 (2005)
What kind of birds do they have in Malta?Welche Vögel gibt es auf MaltaYouth Without Youth (2007)
They make three-month excursions off the coasts of Libya, Malta, Cyprus, Turkey and the Balearic Islands.Sie bleiben rund drei Monate vor den Küsten von Libyen, Malta, Zypern, der Türkei und den Balearen. The Secret of the Grain (2007)
Local fishermen found his lifeless body.An den Gestaden der Insel Malta fanden einheimische Fischer seinen Körper. The Lost Treasure of the Knights Templar III: The Mystery of the Snake Crown (2008)
- I have to go to Malta.- Ich muss nach MaltaThe Lost Treasure of the Knights Templar III: The Mystery of the Snake Crown (2008)
Malta?MaltaThe Lost Treasure of the Knights Templar III: The Mystery of the Snake Crown (2008)
In gratitude Publius had another ship constructed - and before St. Paul continued on his mission, he received a gift - symbolizing the miracle witnessed by the island of Malta.Aus Dankbarkeit ließ Publius ein neues Schiff bauen. Doch bevor Paulus seine Reise fortsetzte, erhielt er ein Geschenk, welches das Wunder der Insel Malta symbolisierte. The Lost Treasure of the Knights Templar III: The Mystery of the Snake Crown (2008)
- I know where Malta is, thank you.- Ich weiß, wo Malta liegt. The Lost Treasure of the Knights Templar III: The Mystery of the Snake Crown (2008)
And Fie, too. A greatreason to call off Malta.Das ist ein hervorragender Grund, diese Sitzungen auf Malta abzusagen. The Lost Treasure of the Knights Templar III: The Mystery of the Snake Crown (2008)
There's a Danish resort in Malta.Auf Malta gibt's ein dänisches Feriendorf. Dort fahren viele Landsleute hin. Toll! The Lost Treasure of the Knights Templar III: The Mystery of the Snake Crown (2008)
The Knights of Malta built the forts in 1565 following the Great Siege.Nach der Belagerung 1565 ließen die Ritter von Malta die Festung weiter ausbauen. The Lost Treasure of the Knights Templar III: The Mystery of the Snake Crown (2008)
It facilitated contact amongst the many temples in Malta.Es verbindet viele der Tempel hier auf MaltaThe Lost Treasure of the Knights Templar III: The Mystery of the Snake Crown (2008)
Nis, I look forward to hearing all the facts about Malta.Nis, ich will alles hören, was du über Malta weißt. The Lost Treasure of the Knights Templar III: The Mystery of the Snake Crown (2008)
Malta is a wonderful island, full of fun activities.Malta ist eine fantastische Insel. Man kann hier wahnsinnig viel erleben. The Lost Treasure of the Knights Templar III: The Mystery of the Snake Crown (2008)
Malta has been inhabited for centuries- and when Valetta was built, it was the world's most modern town.Malta war schon lange bewohnt, und als die Malteserritter Valetta gebaut haben, war es die modernste Stadt der Welt. The Lost Treasure of the Knights Templar III: The Mystery of the Snake Crown (2008)
- This is Malta.Fie, wir sind auf MaltaThe Lost Treasure of the Knights Templar III: The Mystery of the Snake Crown (2008)
Here in Malta they built the temples uh, a very long time ago.Also es ist so, hier auf Malta hat man viele Tempel gebaut vor sehr langer Zeit. The Lost Treasure of the Knights Templar III: The Mystery of the Snake Crown (2008)
You can't tell anyone, but the reason we're here - is that we're to attend a ceremony this afternoon.Du darfst es keinem verraten. Der Grund, weswegen wir hier auf Malta sind, ist, dass wir nachher an einer Zeremonie teilnehmen müssen. The Lost Treasure of the Knights Templar III: The Mystery of the Snake Crown (2008)
And so does everyone in Malta.Wie alle hier auf MaltaThe Lost Treasure of the Knights Templar III: The Mystery of the Snake Crown (2008)
I'll keep an eye on them.Ich passe auf sie auf. - Wir sind hier auf MaltaThe Lost Treasure of the Knights Templar III: The Mystery of the Snake Crown (2008)
It's in Malta now, isn't that enough?- Die Krone ist auf Malta. Was will sie denn noch? The Lost Treasure of the Knights Templar III: The Mystery of the Snake Crown (2008)
But "Hypogeum" is also a place in Malta.Aber "Hypo geum" ist ein Ort hier auf Malta. - Und wo ist der? The Lost Treasure of the Knights Templar III: The Mystery of the Snake Crown (2008)
Looking for a map of Malta's underground.Dazu braucht man 'ne Karte über das Tunnelsystem auf MaltaThe Lost Treasure of the Knights Templar III: The Mystery of the Snake Crown (2008)
- You knew the crown was coming?- Ich hab mich geirrt. Wusstest du, dass die Krone nach Malta gebracht wird? The Lost Treasure of the Knights Templar III: The Mystery of the Snake Crown (2008)
The crown belongs to the Earth Goddess in Malta.Die Krone gehört der Erdgöttin von MaltaThe Lost Treasure of the Knights Templar III: The Mystery of the Snake Crown (2008)
Lose Tuvalu and Malta.Nehmen Sie Tuvalu und Malta raus. Pilot (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประเทศมอลต้า[n. prop.] (Prathēt Montā) EN: Malta   FR: Malte [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MALTA    M AO1 L T AH0
MALTAIS    M AH0 L T EY1
MALTASE    M AO1 L T EY2 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Malta    (n) (m oo1 l t @)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Malta [geogr.]Malta (mt) [Add to Longdo]
Valetta (Hauptstadt von Malta)Valetta (capital of Malta) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
マルタ[, maruta] (n) Malta [Add to Longdo]
マルターゼ[, maruta-ze] (n) maltase (ger [Add to Longdo]
マルタ熱[マルタねつ, maruta netsu] (n) Malta fever (variety of brucellosis caused by the bacteria Brucella melitensis) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
瓦莱塔[wǎ lái tǎ, ㄨㄚˇ ㄌㄞˊ ㄊㄚˇ, / ] Valletta (capital of Malta) [Add to Longdo]
马尔他[Mǎ ěr tā, ㄇㄚˇ ㄦˇ ㄊㄚ, / ] Malta [Add to Longdo]
马耳他[Mǎ ěr tā, ㄇㄚˇ ㄦˇ ㄊㄚ, / ] Malta [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top