ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lone

L OW1 N   
118 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lone-, *lone*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lone[ADJ] โดดเดี่ยว, See also: คนเดียว, Syn. alone
loner[N] ผู้อยู่สันโดษ, See also: คนสันโดษ
lonely[ADJ] ขาดความเห็นใจ, See also: ขาดการสนับสนุน, ขาดความช่วยเหลือ, ขาดมิตรภาพ, ขาดแรงกระตุ้น
lonely[ADJ] เปล่าเปลี่ยว, See also: เปล่าเปลี่ยว, เดียวดาย, หงอยเหงา, อ้างว้าง, เงียบเหงา, วังเวง, Syn. alone, Ant. accompanied
lonely[ADJ] ห่างไกลผู้คน, See also: ปราศจากผู้คน, ไม่มีคนอยู่, Syn. uninhabited, unpopulated, desolate, bleak, Ant. crowded, bustling, busy
lonesome[ADJ] หงอยเหงา, See also: เงียบเหงา, ไร้เพื่อน, โดดเดี่ยว, เดียวดาย, ห่างไกลผู้คน, อ้างว้าง, วังเวง, Syn. lonely, alone, forlorn
loneliness[N] ความเปล่าเปลี่ยว, See also: ความโดดเดี่ยว, ความอ้างว้าง, ความเงียบเหงา, Syn. lonesomeness
lonesomeness[N] ความอ้างว้าง, See also: ความโดดเดี่ยว, ความเงียบเหงา, Syn. loneliness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lone(โลน) adj. โดดเดี่ยว,คนเดียว,สันโดษ,โทน,ไร้เพื่อน,อ้างว้าง,ไม่มีคนอยู่,หงอยเหงา,วังเวง,โสด, See also: loneness n. ดูlone, Syn. isolated,solitary
lonely(โลน'ลี) adj. โดดเดี่ยว,คนเดียว,สันโดษ,โทน,ไร้เพื่อน,หงอยเหงา,วังเวง,ไม่มีคนอยู่,ที่ไกลคน., See also: lonelily adv. ดูlonely loneliness n. ดูlonely
loner(โล'เนอะ) n. ผู้อยู่สันโดษ,คนสันโดษ
lonesome(โลน'เซิม) adj. เงียบเหงา,หงอยเหงา,อ้างว้าง,วังเวง,ที่ไกลคน,ไม่มีคนอยู่
abalone(แอบ' บะโลน) n. หอยทากขนาดใหญ่จำพวก Haliotis เป็นแหล่งของมุก เนื้อของมันใช้เป็นอาหาร., Syn. ear shell, sea ear
alone(อะโลน') adj.,adv. คนเดียว, ลำพังตนเอง, โดดเดี่ยว, เปล่าเปลี่ยว, เอกเทศ. -aloneness n., Syn. unique, single, solitary, isolated ###A. befriended, together)
anticyclone(แอนทีไซ' โคลน) n. ลมบ้าหมูรอบบริเวณกลางที่มีความกดดันบรรยากาศสูง.
boloneyn. คำพูดไร้สาระ คำพูดเหลวไหล, Syn. baloney
clone(โคลน) n. พวกสิ่งมีชีวิตที่สืบพันธุ์จากระบบไร้เพศ., See also: clonal adj. คอมพิวเตอร์เลียนแบบหมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำเลียนแบบเครื่องคอมพิวเตอร์ยี่ห้อดัง ๆ ส่วนใหญ่จะมีราคาถูก โดยปกติ เขาแบ่งระดับขั้นของคอมพิวเตอร์กันดังนี้ คือ ถ้าเป็นระดับที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุด ก็มีคอมพิวเตอร์ของบริษัทไอบีเอ็ม (IBM) แมคอินทอช (Macintosh) และคอมแพค (Compaq) ถัดลงมาอยู่ในระดับเทียบเคียงได้ (compatible) หมายถึง พวกที่มีชื่อ แต่โด่งดังน้อยกว่า เช่น เอ็ปซอน (Epson) ที่ขั้นต่ำสุดก็คือพวกที่ทำเลียนแบบในราคาถูก .....ถูกจนคนมักจะชอบเสี่ยงซื้อไปใช้ จึงจะเรียกว่า "clone"
colonel(เคอ'เนิล) n. นายพัน,พันเอก,นาวาเอก, See also: colonelcy n. ดูcolonel colonelship n. ดูcolonel

English-Thai: Nontri Dictionary
lone(adj) โดดเดี่ยว,สันโดษ,โดด,โทน,อ้างว้าง
loneliness(n) ความโดดเดี่ยว,ความสันโดษ,ความอ้างว้าง,ความวังเวง
lonely(adj) โดดเดี่ยว,สันโดษ,อ้างว้าง,วังเวง
lonesome(adj) เปลี่ยวใจ,สันโดษ,อ้างว้าง,วังเวง,เปล่าเปลี่ยว
alone(adj,adv) โดยลำพัง,เปล่าเปลี่ยว,โดดเดี่ยว,เดียวดาย,เดี่ยว,เอกา
colonel(n) พันเอก,นาวาเอก
cyclone(n) ลมบ้าหมู,ลมวน,พายุไซโคลน,พายุหมุน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
lone pair electronsอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว, เวเลนซ์อิเล็กตรอนคู่ใดคู่หนึ่งของอะตอมซึ่งไม่ได้มีส่วนในการสร้างพันธะ  แต่มีความสำคัญในการทำให้อะตอมนั้น ๆ  มีจำนวนอิเล็กตรอนครบตามกฎออกเทต [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Lone Pairsอิเลกตรอนคู่ที่ไม่ใช้ร่วมกัน, อีเล็คตรอนคู่เดียว [การแพทย์]
Lonelinessความเหงา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Not a lone wolf, but two men described tonight as armed and extremely dangerous.ไม่ใช่การฉายเดี่ยว "ใช่นายรึเปล่า" แต่ชายสองคนนี้ได้รับการระบุว่า มีอาวุธและอันตราย Patriots Day (2016)
- He'll look like a lone wolf.- เขาเหมือนลงมือคนเดียว Jason Bourne (2016)
The confirm attendees are all world leaders, with the lone exception of the Russian president,ผู้เข้าร่วมงานที่ยืนยันแล้ว จากผู้นำทั่วโลก ขาดแต่ประธานาธิบดีรัสเซีย London Has Fallen (2016)
A lone wolf. Exactly.หมาป่าเดียวดายย่ะ \ ถูกต้องครับ Books from Beyond (2015)
Lone Wolf McQuade and fight crime by himself.ลุยเดี่ยว และต่อสู้กับอาชญากรรมทั้งหลายตัวคนเดียว The Man Who Saved Central City (2015)
With Cray as the lone survivor.เครย์จะเป็นผู้รอดชีวิตคนเดียว Suicidal Tendencies (2015)
The lone crusader for the truth.นักรบโดดเดียวเพื่อขุดคุ้ยความจริง Godzilla (2014)
You do not Have a lone killer.นายไม่มีนักฆ่าคนเดียว Spirit of the Goat (2014)
Patrick likes to pretend that he's this lone wolf.แพททริคน่ะ ชอบเสแสร้งว่าอยากอยู่คนเดียว Orange Blossom Ice Cream (2014)
The clouds that surround it are the realms where the atom's lone electron is permitted to roam.เมฆที่ล้อมรอบมัน เป็นอาณาจักรที่เดียว อิเล็กตรอนของอะตอม ได้รับอนุญาตให้เดินเตร่ Deeper, Deeper, Deeper Still (2014)
Hey, Lone Ranger.เฮ้ คุณตำรวจผู้โดดเดี่ยว The Long Bright Dark (2014)
I'll take a sixer of Old Milwaukee or Lone Star, nothing snooty.ผมขอเบียร์ โอลด์ มิลวาวกี้แบบ1แพ็ค6กระป๋อง หรือไม่ก็ โลน สตาร์ ได้ทั้งสองอย่าง The Long Bright Dark (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
loneAnother lonely day.
loneEven if life is lonely free time, it endures it.
loneEveryday in your life you're lonely.
loneEveryday is another lonely tear falling in the sea of time.
loneFor all his wealth and fame, he is a lonely man.
loneHe felt very lonely.
loneHe is a lonely man with few friends.
loneHe lives in this lonely place by himself.
loneHe put up a brave and lone struggle, but up against such heavy odds he couldn't get his business plan accepted.
loneHe set out on a lonely journey.
loneHow lonely and helpless she must feel lift all by her self!
loneI am as sad and lonely as can be.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปล่าเปลี่ยว[ADJ] lonesome, See also: lonely, Example: เขากำลังเหงา ยิ่งอยู่ในชนบทที่เปล่าเปลี่ยวอย่างนั้นคงยิ่งอยากกลับบ้านมากขึ้นอีก, Thai definition: ที่ห่างไกลผู้คน
ความเหงา[N] loneliness, See also: solitude, desolation, isolation, seclusion, Syn. ความว้าเหว่, Example: คนในวัยผู้ใหญ่มักจะเกิดความเหงาและเหนื่อยหน่ายในช่วงบั้นปลายของชีวิต, Thai definition: ความรู้สึกเปลี่ยวใจหรือเปล่าเปลี่ยวไม่คึกคัก
ความอ้างว้าง[N] loneliness, See also: lonesomeness, solitude, desolation, Syn. ความเปล่าเปลี่ยว, ความเปลี่ยวใจ, ความว้าเหว่, ความเหงา, Example: เป็นเวลานานนับสิบปีที่เขาอยู่กับความหลัง อยู่กับความอ้างว้างสิ้นหวัง เฝ้าดูคนรอบข้างตายจากไปทีละคน
เปล่าเปลี่ยว[V] lonesome, See also: lonely, desolate, solitary, sole, secluded, Syn. หงอยเหงา, อ้าวว้าง, ว้าเหว่, โดดเดี่ยว, เดียวดาย, วิเวก, Example: คนแก่ที่อยู่บ้านพักคนชรามักถูกลูกหลานทิ้งให้เปล่าเปลี่ยวอยู่อย่างนั้น
วาก[ADJ] lonely, See also: lonesome, alone, empty, void, vacant, lost, missing, Syn. เปล่า, หาย, ว้าเหว่, Example: เขารู้สึกใจวากเมื่อได้ยินที่เธอพูดว่าจะจากเขาไปแล้ว
เอกา[ADV] lonelily, Syn. หนึ่ง, คนเดียว, โดดเดี่ยว
หงอยเหงา[ADJ] lonely, See also: lonesome, Syn. เปล่าเปลี่ยว, เหงาหงอย, เปลี่ยวใจ, เหงา, Ant. กระปรี้กระเปร่า, ร่าเริง, Example: ถึงลูกหมาจะยังได้อยู่ร่วมกัน แต่ทุกตัวก็ดูหงอยเงา
ระทก[ADV] lonesomely, Syn. หนาวใจ
ความวังเวง[N] lonesomeness, See also: loneliness, solitariness, Syn. ความเปล่าเปลี่ยว, ความว้าเหว่, Example: บรรยากาศในห้องเงียบเสียงลงจึงเกิดความวังเวงขึ้นถนัด, Thai definition: บรรยากาศที่สงบเยือกเย็นทำให้เกิดความรู้สึกอ้างว้าง ว้าเหว่ เปล่าเปลี่ยวใจ
จับเจ่า[ADV] lonesomely, See also: lonelily, dejectedly, low-spiritedly, Syn. เหงาหงอย, เหงาก๋อย, หงอยเหงา, Example: ผมไม่ได้ทำอะไรเลยได้แต่นั่งจับเจ่าอยู่อย่างนั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาร์เซโลนา[n. prop.] (Bāsēlōnā) EN: Barcelona   FR: Barcelone
บาร์เซโลน่า[TM] (Bāsēlōnā) EN: Barcelona ; Barça   FR: FC Barcelone [m] ; Barça [m]
บินเดี่ยว[v. exp.] (bin dīo) EN: do single-handed ; perform single-handed ; go it alone   FR: voler de ses propres ailes ; agir sans aucune aide
ช่าง[v.] (chang) EN: leave alone ; stop minding   FR: oublier ; laisser tomber
เดียว[adj.] (dīo) EN: only ; sole ; one only ; single ; only one ; alone : lonesome ; one ; unique ; solo ; odd   FR: seul ; unique ; simple ; dépareillé
เดี่ยว[adj.] (dīo = dio) EN: alone ; single ; sole   
เดี่ยว[adv.] (dīo = dio) EN: solo ; alone   FR: en solo ; seul ; tout seul
โดยลำพัง[adv.] (dōi lamphang) EN: alone ; by oneself   FR: seul ; par soi-même ; de soi-même
โดด[adj.] (dōt) EN: single ; singleton ; solo ; alone ; solitary   FR: seul
โดดเดี่ยว[adj.] (dōtdīo) EN: alone ; solitarily ; single-handed ; single ; singleton ; solo   FR: solitaire ; isolé ; seul

CMU English Pronouncing Dictionary
LONE    L OW1 N
LONES    L OW1 N Z
LONEY    L OW1 N IY0
LONER    L OW1 N ER0
LONELY    L OW1 N L IY0
LONERS    L OW1 N ER0 Z
LONERO    L OW0 N EH1 R OW0
LONERGAN    L AA1 N ER0 G AH0 N
LONESOME    L OW1 N S AH0 M
LONETREE    L OW1 N T R IY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lone    (j) lˈoun (l ou1 n)
lonely    (j) lˈounliː (l ou1 n l ii)
lonelier    (j) lˈounlɪəʳr (l ou1 n l i@ r)
lonesome    (j) lˈounsəm (l ou1 n s @ m)
loneliest    (j) lˈounlɪɪst (l ou1 n l i i s t)
loneliness    (n) lˈounlɪnəs (l ou1 n l i n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gū, ㄍㄨ, ] lone; lonely, #2,475 [Add to Longdo]
寂寞[jì mò, ㄐㄧˋ ㄇㄛˋ, ] lonely; lonesome, #2,892 [Add to Longdo]
孤独[gū dú, ㄍㄨ ㄉㄨˊ, / ] lonely; solitary, #4,035 [Add to Longdo]
[jì, ㄐㄧˋ, ] lonesome, #12,514 [Add to Longdo]
[mò, ㄇㄛˋ, ] lonesome, #17,881 [Add to Longdo]
孤零零[gū líng líng, ㄍㄨ ㄌㄧㄥˊ ㄌㄧㄥˊ, ] lone; isolated and without help; all alone, #28,986 [Add to Longdo]
寂寥[jì liáo, ㄐㄧˋ ㄌㄧㄠˊ, ] lonely; still; desolate; (classical), #37,597 [Add to Longdo]
[dì, ㄉㄧˋ, ] lone-standing tree, #633,794 [Add to Longdo]
伶俜[líng pīng, ㄌㄧㄥˊ ㄆㄧㄥ, ] lonely; solitary [Add to Longdo]
孤单[gū dān, ㄍㄨ ㄉㄢ, / ] lone; loneliness [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alleinerziehende {m,f}; Alleinerziehenderlone parent [Add to Longdo]
Einzelgänger {m}lone wolf [Add to Longdo]
alleinerziehender Vaterlone father [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
泫然[げんぜん, genzen] (adv-to,adj-t) (1) (arch) alone; (2) spilling tears in large drops; crying out in anguish; crying out in sorrow [Add to Longdo]
それ計り;其許り;其れ許り[そればかり, sorebakari] (n-t) (uk) that much; as much; to that extent; only that; that alone; no more than that [Add to Longdo]
つくねんと[, tsukunento] (adv) (1) absentmindedly; vacantly; blankly; (2) by oneself; all alone [Add to Longdo]
ほかっておく[, hokatteoku] (v5k) (col) (See 放っておく) to leave alone; to leave as is; to ignore; to neglect [Add to Longdo]
ほっといて[, hottoite] (exp) (See 放って置く,放っとく) back off!; leave me alone!; (P) [Add to Longdo]
ほっといてくれ[, hottoitekure] (exp) (See 放って置く,放っとく) back off!; leave me alone!; (P) [Add to Longdo]
ぽつねんと[, potsunento] (adv) (on-mim) all alone; by oneself [Add to Longdo]
ぽつり;ぽつん;ぽっつり[, potsuri ; potsun ; pottsuri] (adv-to,adv) (1) (on-mim) (ぽっつり is emphatic) isolated; standing alone; (2) falling in drops (e.g. rain); (3) sighing (when saying something) [Add to Longdo]
ガラパゴス象亀[ガラパゴスぞうがめ;ガラパゴスゾウガメ, garapagosu zougame ; garapagosuzougame] (n) (uk) Galápagos tortoise (Geochelone nigra) [Add to Longdo]
クローン[, kuro-n] (n,adj-no) clone; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
クローン[くろーん, kuro-n] clone [Add to Longdo]
クローンメーカ[くろーんめーか, kuro-nme-ka] clone maker [Add to Longdo]
スタンドアローン[すたんどあろーん, sutandoaro-n] stand-alone [Add to Longdo]
スタンドアロン[すたんどあろん, sutandoaron] stand alone [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lone \Lone\, a. [Abbrev. fr. alone.]
   1. Being without a companion; being by one's self; also, sad
    from lack of companionship; lonely; as, a lone traveler or
    watcher.
    [1913 Webster]
 
       When I have on those pathless wilds a appeared,
       And the lone wanderer with my presence cheered.
                          --Shenstone.
    [1913 Webster]
 
   2. Single; unmarried, or in widowhood. [Archaic]
    [1913 Webster]
 
       Queen Elizabeth being a lone woman.  --Collection
                          of Records
                          (1642).
    [1913 Webster]
 
       A hundred mark is a long one for a poor lone woman
       to bear.               --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Being apart from other things of the kind; being by
    itself; also, apart from human dwellings and resort; as, a
    lone house. " A lone isle." --Pope.
    [1913 Webster]
 
       By a lone well a lonelier column rears. --Byron.
    [1913 Webster]
 
   4. Unfrequented by human beings; solitary.
    [1913 Webster]
 
       Thus vanish scepters, coronets, and balls,
       And leave you on lone woods, or empty walls. --Pope.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lone \Lone\, n.
   A lane. See {Loanin}. [Prov. Eng.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lone
   adj 1: lacking companions or companionship; "he was alone when
       we met him"; "she is alone much of the time"; "the lone
       skier on the mountain"; "a lonely fisherman stood on a
       tuft of gravel"; "a lonely soul"; "a solitary traveler"
       [syn: {alone(p)}, {lone(a)}, {lonely(a)}, {solitary}]
   2: characterized by or preferring solitude; "a lone wolf"; "a
     lonely existence"; "a man of a solitary disposition"; "a
     solitary walk" [syn: {lone(a)}, {lonely(a)}, {solitary}]
   3: being the only one; single and isolated from others; "the
     lone doctor in the entire county"; "a lonesome pine"; "an
     only child"; "the sole heir"; "the sole example"; "a solitary
     instance of cowardice"; "a solitary speck in the sky" [syn:
     {lone(a)}, {lonesome(a)}, {only(a)}, {sole(a)},
     {solitary(a)}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top