ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

loners

L OW1 N ER0 Z   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -loners-, *loners*, loner
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Loners, mavericks...สันโดษ ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด There's No 'I' in Team (2008)
Guys like Talbot are loners.คนอย่างนี้ชอบอยู่คนเดียว. Out of the Light (2011)
These guys are loners. Our guy isn't.พวกนี้ พวกสันโดษ / แต่ชายของเราไม่ใช่ Big Sea (2011)
And they're loners by default, not by choice.และพวกเขาเป็นพวกโดดเดี่ยว เพราะโดนเพิกเฉย ไม่ใช่เลือกเอง Painless (2011)
- Smart loners.- คนสันโดษแสนฉลาด Big Feet (2012)
Isolated loners.โดดเดี่ยวตัวเอง The Imitation Game (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
LONERS    L OW1 N ER0 Z

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top