ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

โดดเดี่ยว

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โดดเดี่ยว-, *โดดเดี่ยว*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โดดเดี่ยว(v) be solitary, See also: be isolated, be lonely, be alone, Syn. สันโดษ, ลำพัง, Example: ถ้าเราออกโรงคัดค้านไปเสียทุกเรื่อง เราก็โดดเดี่ยว มีศัตรูมากกว่ามิตร
โดดเดี่ยว(adv) alone, See also: solitarily, single-handed, Syn. คนเดียว, เดียวดาย, ลำพัง, เดี่ยว, เปล่าเปลี่ยว, อ้างว้าง, ว้าเหว่, วังเวง, Example: โรงนาเก่าๆ หลังนั้นปลูกอยู่อย่างโดดเดี่ยวข้างคูน้ำเล็กๆ, Thai Definition: เดียวเท่านั้น, อยู่ตามลำพังไม่เกี่ยวข้องกับใคร
โดดเดี่ยวเดียวดาย(adv) solitarily, See also: single-handed, alone, Syn. เดียวดาย, โดดเดี่ยว, ลำพัง, เปล่าเปลี่ยว, อ้างว้าง, ว้าเหว่, เงียบเหงา, Example: ชายชราอยู่ที่กระท่อมอย่างโดดเดี่ยวเดียวดาย ไร้ลูกหลานดูแล

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โดดเดี่ยวว. เดียวเท่านั้น, อยู่ตามลำพังไม่เกี่ยวข้องกับใคร.
โกรดโดดเดี่ยว

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
An indifferent autumn sky.ในฤดูใบไม้ร่วงอันโดดเดี่ยว Night and Fog (1956)
To lie down somewhere, anywhere, and die alone.นอนลงที่ไหนก็ได้ ตรงไหนก็ได้ เพื่อตายอย่างโดดเดี่ยว Night and Fog (1956)
We're all alone in the world.เราต่างอยู่โดดเดี่ยวบนโลก The Good, the Bad and the Ugly (1966)
In the roar of an engine, he lost everything and became a shell of a man a burnt out, desolate man a man haunted by the demons of his past.เขาสูญเสียทุกอย่างไปบนถนน... ...กลายเป็นคนเพียงเปลือก... ...บ้านแตกสาแหรกขาด โดดเดี่ยว... The Road Warrior (1981)
It saps the courage to think you may be suffering alone.มันทำลายความกล้าหาญ เมื่อรู้สึกว่าอยู่โดดเดี่ยว Gandhi (1982)
They are not alone.พวกเขาไม่ได้อยู่โดดเดี่ยว Gandhi (1982)
#A pair of lonely ones #สองชีวิต ที่เคยโดดเดี่ยว An American Tail (1986)
#A pair of lonely ones #สองชีวิต ที่เคยโดดเดี่ยว An American Tail (1986)
I felt so sorry for you last night. You looked so lost and lonely.ฉันรู้สึกเศร้ากับคุณจริง ๆ เมื่อคืนนี้ คุณดูโดดเดี่ยว และอ้างว้างมากเลย Mannequin (1987)
You know, you're alone a lot. You start inventing things.ก็แบบว่า, อยู่คนเดียว โดดเดี่ยวมาก ๆ เข้า ก็เลยเรื่องแต่งเรื่องในจินตนาการ Mannequin (1987)
I sleep alone these days, too, but I am not about to advertise it.เค้าเองก็นอนโดดเดี่ยวเหมือนกัน แต่เค้าก็ไม่เคยป่าวประกาศเลยนะ Mannequin (1987)
You're like a slave... and always alone.เธอจะเป็นเหมือนทาส... และโดดเดี่ยวเสมอ. Cinema Paradiso (1988)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดดเดี่ยว[dōtdīo] (adj) EN: alone ; solitarily ; single-handed ; single ; singleton ; solo  FR: solitaire ; isolé ; seul

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
desolate(adj) อ้างว้าง, See also: โดดเดี่ยว, เหงา
isolate(adj) โดดเดี่ยว, Syn. alone, Ant. together
isolated(adj) โดดเดี่ยว, Syn. alone, lonely, solitary, Ant. together
lone(adj) โดดเดี่ยว, See also: คนเดียว, Syn. alone
lorn(adj) ถูกทอดทิ้ง, See also: โดดเดี่ยว, สันโดษ
sequester(vi) โดดเดี่ยว, See also: แยกตัวออกมา, สันโดษ, Syn. separate, isolate
sole(adj) โดดเดี่ยว, Syn. only one, single
solitary(adj) โดดเดี่ยว, See also: ลำพัง, Syn. alone, lonely, sole, only, Ant. attended, social
unfrequented(adj) โดดเดี่ยว, See also: ซบเซา, ไม่ค่อยมีคน, Syn. lonely, quiet, solitary

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alone(อะโลน') adj., adv. คนเดียว, ลำพังตนเอง, โดดเดี่ยว, เปล่าเปลี่ยว, เอกเทศ. -aloneness n., Syn. unique, single, solitary, isolated, Ant. befriended, together
aloof(อะลูฟ') adj., adv. ห่าง, ห่างเหิน, ต่างหาก, ออกห่าง, โดดเดี่ยว, เย็นชา, ไม่สนใจ. -aloofness n., Syn. forbidding, distant, cool
deserted(ดิเซิร์ท'ทิด) adj. ซึ่งถูกทอดทิ้ง, ถูกลืม, ไร้คนอยู่, โดดเดี่ยว, Syn. abandoned
desolate(เดส'ซะลิท) adj. โดดเดี่ยว, ว่างเปล่า, อ้างว้าง, ไร้ผู้คน, หดหู่ใจ. vt. ทำให้อ้างว้าง, ทำให้ไร้ผู้คน, ทอดทิ้ง, ทำให้หดหู่ใจ, See also: desolator n.ดูdesolate, Syn. abandoned
desolation(เดสซะเล'เชิน) n. ความโดดเดี่ยว, ความอ้างว้าง, การไร้ผู้คน, ความเสียใจ, การเศร้าโศก, ที่ที่ถูกทอดทิ้ง, Syn. ruin
forlorn(ฟอร์ลอร์น') adj. โดดเดี่ยว, เปล่าเปลี่ยว, ถูกทอดทิ้ง, ไม่มีเพื่อนฝูง, ไม่มีความสุข, น่าสงสาร, ระทมทุกข์, สิ้นหวัง, สิ้นเนื้อประดาตัว., See also: forlornly adv. forlornness n., Syn. pitiful, -A. cheerful
glen(เกลน) n. หุบเขาแคบเล็ก ๆ ที่อยู่โดดเดี่ยว
insular(อิน'ซะลาร์) adj. เกี่ยวกับเกาะหรือหมู่เกาะ, ซึ่งอยู่บนเกาะ, กลายเป็นเกาะ, โดดเดี่ยว, ใจแคบ, เกี่ยวกับชาวเกาะ. n. ชาวเกาะ., See also: insularism, insularity n., Syn. insulated
insulate(อิน'ซะเลท) vt. ปกคลุมด้วยฉนวน, ป้องกันไม่ให้กระแสไฟฟ้ารั่ว, แยกตัวโดดเดี่ยว
insulator(อิน'ซะเลเทอะ) n. ฉนวน, ผู้อยู่โดดเดี่ยว

English-Thai: Nontri Dictionary
alone(adj, adv) โดยลำพัง, เปล่าเปลี่ยว, โดดเดี่ยว, เดียวดาย, เดี่ยว, เอกา
aloof(adj) โดดเดี่ยว, สันโดษ, โดยลำพัง
desolate(adj) อ้างว้าง, โดดเดี่ยว, เปล่าเปลี่ยว, ไร้ผู้คน, ว่างเปล่า, แห้งแล้ง
forlorn(adj) ถูกทอดทิ้ง, เปล่าเปลี่ยว, โดดเดี่ยว, เดียวดาย, สิ้นหวัง
insular(adj) ซึ่งอยู่บนเกาะ, โดดเดี่ยว, ที่เป็นเกาะ
lone(adj) โดดเดี่ยว, สันโดษ, โดด, โทน, อ้างว้าง
loneliness(n) ความโดดเดี่ยว, ความสันโดษ, ความอ้างว้าง, ความวังเวง
lonely(adj) โดดเดี่ยว, สันโดษ, อ้างว้าง, วังเวง
lorn(adj) ถูกละทิ้งไป, สันโดษ, โดดเดี่ยว
privacy(n) ความเป็นส่วนตัว, ความสันโดษ, ความสงบ, ความโดดเดี่ยว

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top