ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

loneliness

L OW1 N L IY0 N AH0 S   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -loneliness-, *loneliness*, lonelines
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
loneliness[N] ความเปล่าเปลี่ยว, See also: ความโดดเดี่ยว, ความอ้างว้าง, ความเงียบเหงา, Syn. lonesomeness

English-Thai: Nontri Dictionary
loneliness(n) ความโดดเดี่ยว,ความสันโดษ,ความอ้างว้าง,ความวังเวง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lonelinessความเหงา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now he knows those who should have loved him tore him from his birthright... and threw him into loneliness and pain.แล้วตอนนี้เขาได้รู้ว่าคนที่ควรจะรักเขา กลับขยี้เขา ขังเขาไว้กับทุกข์ทรมาน The Man in the Iron Mask (1998)
Don't be sad when the loneliness draws in closerอย่าเศร้าเมื่อความเหงาเข้ามาใกล้ 100 Days with Mr. Arrogant (2004)
Don't be sad when the loneliness draws in closer...อย่าเศร้าเมื่อความเหงาเข้ามาใกล้ 100 Days with Mr. Arrogant (2004)
Men with biceps of a mountain, men with loneliness of wolves, men with heated passion, men with warm hearts, that man is me.~กล้ามออกจะโต~ ~เด็ดเดี่ยวดั่งหมาป่า~ เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจ~ Secret (2007)
"My loneliness also disappeared.""ความโดดเดี่ยวของฉันจะหายไป" Heyy Babyy (2007)
But I felt the loneliness behind her smile.แต่ ผมรูสึกถึงความเศร้าภายใต้รอยยิ้มนั้น Virgin Snow (2007)
Your loneliness is spreading to your eyes.แต่แม่งมงาย หนูไม่รู้สิ Plaisir d'amour (2008)
Because you taught me loneliness as an art form.เพราะพ่อสอนผมว่าความสันโดษเป็นศิลปะ Sí se puede (2008)
If you live with loneliness long enough,ถ้าคุณอยู่โดดเดี่ยวมานานมากพอ There's Always a Woman (2008)
I couldn't endure the loneliness after we broke up.ผมทนความเหงาหลังจากที่เราแยกกันไม่ได้ My Sassy Girl (2008)
The stone temple was already millennia the soul of loneliness and lighting.วิหารอัคนีเป็นสถานที่จำศีล หานิพพานมาเป็นพันปี Dragonball: Evolution (2009)
But jumping into a relationship just to fill the loneliness won't help.แต่การมีความสัมพันธ์\ เพื่อคลายเหงา ไม่ช่วยอะไร You Got Your Prom Date Pregnant (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเหงา[N] loneliness, See also: solitude, desolation, isolation, seclusion, Syn. ความว้าเหว่, Example: คนในวัยผู้ใหญ่มักจะเกิดความเหงาและเหนื่อยหน่ายในช่วงบั้นปลายของชีวิต, Thai definition: ความรู้สึกเปลี่ยวใจหรือเปล่าเปลี่ยวไม่คึกคัก
ความอ้างว้าง[N] loneliness, See also: lonesomeness, solitude, desolation, Syn. ความเปล่าเปลี่ยว, ความเปลี่ยวใจ, ความว้าเหว่, ความเหงา, Example: เป็นเวลานานนับสิบปีที่เขาอยู่กับความหลัง อยู่กับความอ้างว้างสิ้นหวัง เฝ้าดูคนรอบข้างตายจากไปทีละคน
ความวังเวง[N] lonesomeness, See also: loneliness, solitariness, Syn. ความเปล่าเปลี่ยว, ความว้าเหว่, Example: บรรยากาศในห้องเงียบเสียงลงจึงเกิดความวังเวงขึ้นถนัด, Thai definition: บรรยากาศที่สงบเยือกเย็นทำให้เกิดความรู้สึกอ้างว้าง ว้าเหว่ เปล่าเปลี่ยวใจ

CMU English Pronouncing Dictionary
LONELINESS L OW1 N L IY0 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
loneliness (n) lˈounlɪnəs (l ou1 n l i n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ロンリネス[, ronrinesu] (n) loneliness [Add to Longdo]
一人ぼっち;独りぼっち;一人ぽっち;独りぽっち;独り法師[ひとりぼっち(一人ぼっち;独りぼっち;独り法師);ひとりぽっち(一人ぽっち;独りぽっち;独り法師), hitoribocchi ( hitori bocchi ; hitori bocchi ; hitori houshi ); hitoripocchi ( hito] (n) aloneness; loneliness; solitude [Add to Longdo]
孤独[こどく, kodoku] (adj-na,n,adj-no) isolation; loneliness; solitude; (P) [Add to Longdo]
孤独感[こどくかん, kodokukan] (n) sense of isolation; (feelings of) loneliness [Add to Longdo]
寂しがり屋;淋しがり屋[さびしがりや, sabishigariya] (n) (See 寂しん坊) lonely person; someone who easily succumbs to loneliness [Add to Longdo]
寂しさ[さびしさ, sabishisa] (n) (feeling of) loneliness; desolation [Add to Longdo]
寂しん坊;寂しんぼう[さびしんぼう, sabishinbou] (n) (uk) (See 寂しがり屋) lonely person; someone who easily succumbs to loneliness [Add to Longdo]
寂寞;寂莫(iK)[せきばく;じゃくまく, sekibaku ; jakumaku] (n) (1) loneliness; desolation; (adj-t,adv-to,adj-no) (2) lonely; lonesome; dreary; desolate; deserted; (3) harsh (words); cutting (criticism); (vs) (4) to separate in thought; to consider as independent [Add to Longdo]
寂寥;寂りょう[せきりょう, sekiryou] (n,adj-t,adv-to) loneliness; desolateness [Add to Longdo]
切々;切切[せつせつ, setsusetsu] (adj-na,n) politeness; feeling of loneliness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Loneliness \Lone"li*ness\, n.
   1. The condition of being lonely; solitude; seclusion.
    [1913 Webster]
 
   2. The state of being unfrequented by human beings; as, the
    loneliness of a road.
    [1913 Webster]
 
   3. Love of retirement; disposition to solitude.
    [1913 Webster]
 
       I see
       The mystery of your loneliness.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. A feeling of depression resulting from being alone.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Solitude; seclusion. See {Solitude}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 loneliness
   n 1: the state of being alone in solitary isolation [syn:
      {loneliness}, {solitariness}]
   2: sadness resulting from being forsaken or abandoned [syn:
     {forlornness}, {loneliness}, {desolation}]
   3: a disposition toward being alone [syn: {aloneness},
     {loneliness}, {lonesomeness}, {solitariness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top