ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lost

L AO1 S T   
91 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lost-, *lost*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lost[ADJ] ที่ถูกทำลาย, See also: พินาศ, อับปาง, ฉิบหาย, Syn. damaged, ruined
lost[ADJ] ที่พ่ายแพ้, See also: พลาด, แพ้
lost[ADJ] ที่สิ้นหวัง, See also: ไร้ความหวัง, หมดหวัง, Syn. distraught, desperate, hopeless
lost[ADJ] ที่สูญเปล่า (โอกาส, เวลา, แรงงาน), See also: ไร้ประโยชน์, Syn. wasted, squandered
lost[ADJ] ไม่ได้คงอยู่ต่อไป, See also: ไม่ได้ครอบครองต่อไป
lost[ADJ] สับสน, See also: ไม่สบายใจ
lost[ADJ] สับสนจนหลงทิศทาง, See also: หลงทาง, Syn. confused, puzzled
lost[ADJ] สูญหาย, See also: หาย, หายไป, Syn. mislaid, missing, misplaced
lost cause[ADJ] สาเหตุที่ทำให้พ่ายแพ้
lost the plot[SL] สับสน, See also: ออกนอกประเด็น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lost(ลอสทฺ) adj. สูญหายไป,เสียไป,ไม่พบ,หาย,สูญเสียเปล่า,แพ้,ถูกทำลาย,พินาศ,หมกมุ่น,ไม่มีคนรู้,ไร้ความหวัง. Id. (Get lost! หลีกไปอย่ารบกวน.) vt.,vi. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ lose
lost causen. ต้นเหตุหรือความที่พ่ายแพ้
lost clusterส่วนตกค้างหมายถึง ส่วนของแฟ้มข้อมูลที่ยังเหลือค้างอยู่ในจานบันทึก แม้ว่าแฟ้มตาราง แสดงรายการข้อมูลจะไม่บ่งบอกว่ามีเหลืออยู่ก็ตาม การที่เป็นเช่นนี้ อาจเป็นเพราะในขณะที่มีการคัดลอกแฟ้มข้อมูลลงไปในแผ่นจานบันทึก ไฟเกิดตก แต่บางทีก็หาสาเหตุไม่พบ โดยปกติ เราอาจใช้คำสั่ง Chkdsk/F ซึ่งเป็นคำสั่งในระบบปฏิบัติการดอส สั่งลบส่วนที่เหลือออกให้หมด จะได้มีที่ว่างไว้เก็บแฟ้มอื่นได้
lost sheepn. คนที่หลงไปในทางที่ผิด
ancylostomiasis(แอนซะลิสโทไม' อะซิส) n. พยาธิปากขอ., Syn. ankylostomiasis
clostridiumn. เชื้อแบคทีเรียรูปท่อนที่พบในดิน/ลำไส้คนและสัตว์
colostomyn. ศัลยกรรมสร้างทวารหนักเทียมโดยเปิดเข้าไปในลำไส้ใหญ่
glost(กลอสท) n. เครื่องเคลือบ,วัตถุสำหรับเคลือบถ้วยชาม

English-Thai: Nontri Dictionary
lost(adj) ตาย,ฉิบหาย,แพ้,สูญหาย,เสียไป
lost(vt) pt และ pp ของlose

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lost or not lostเกิดหรือไม่เกิดวินาศภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
lost propertyทรัพย์สินหาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lost wax; cire perdueสูญขี้ผึ้ง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lost willพินัยกรรมหาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lost continentsทวีปที่สาบสูญ [TU Subject Heading]
Lost on Ipsilateral Half of the Body Surfaceสูญเสียครึ่งหนึ่งของความรู้สึกทางด้านเดียวกัน [การแพทย์]
Lost on the Contralateral Halfสูญเสียอีกครึ่งหนึ่งของความรู้สึกด้านตรงกันข้าม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Nanaka and Minami lost their lives.นานากะและมินามิก็เลยต้องตาย Disbanded (2017)
Have you lost weight?ผอมลงหรือเปล่าครับ Values (2017)
I haven't lost a single round this tournament.ผมยังไม่แพ้การแข่งนี้สักยก CounterPunch (2017)
I could have lost something. "Oh, let's not hire that transvestite."ฉันอาจเสียบางอย่างก็ได้ "นี่ อย่าจ้างกะเทยนั่นทำงานเลยดีกว่า"  ()
I lost my way.ผมหลงผิดไป The Secret of Sales (2017)
He's lost his marbles.เขาเสียสติไปแล้ว The Secret of Sales (2017)
Now, are you on the old diet pills because I've lost mine and I'm starting to shake like a fucking leaf right now.ทีนี้ นายยังใช้ยาลดความอ้วนตัวเก่า อยู่หรือเปล่า เพราะฉันทำของฉันหาย และตอนนี้ฉันก็เริ่มสั่น เป็นเจ้าเข้าแล้ว Smell the Weakness (2017)
I don't need a weigh-in to tell me I've lost 2st because that's how much shit has flown out of my arse in the past 24 hours!ฉันไม่จำเป็นต้องชั่งน้ำหนัก ให้รู้ว่าน้ำหนักฉันลดไปสิบกว่ากิโล เพราะขี้พุ่งออกจากก้นฉันเป็นว่าเล่น ในเวลา 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Smell the Weakness (2017)
Oh, my God! You've lost so much weight. That's incredible!พระเจ้า นายลดน้ำหนักลงไปตั้งเยอะ ไม่น่าเชื่อเลย Smell the Weakness (2017)
You've lost me.- ไม่รู้สิ Smell the Weakness (2017)
You tell yourself whatever bollocks you like, bottom line is our consumers have lost confidence in you.ความจริงก็คือ ผู้บริโภคของเรา สูญเสียความเชื่อมั่นในตัวนาย Smell the Weakness (2017)
What we both do know is without me you'd have lost that disgusting shirt on your hairy fucking back by now.สิ่งที่เราทั้งคู่รู้ก็คือ ถ้าไม่มีฉัน นายคงเสียเสื้อทุเรศ ๆ ตัวที่ใส่อยู่นี่ไปแล้ว Smell the Weakness (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lostA big bomb fell, and a great many people lost their lives.
lostAll his hopes evaporated when he lost his only son in the war.
lostAll my advice was lost of her.
lostAll of a sudden, the clerk lost his temper.
lostAll that day my father was out of humor because he had lost his wallet.
lostAll the money is lost.
lostAll you have to do be make up for lost time.
lostA lost child was sobbing at the police box.
lostA lost dog strayed into our neighborhood yesterday.
lostAre you certain that you lost your book, or did you merely misplace it?
lostAre you lost?
lostAs far as knowing health's worth once you've lost it goes, that's the same thing with parents, water or air.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แตกทัพ[V] be defeated in the war, See also: lost, Syn. พ่ายแพ้, Example: เจ้าเมืองนครศรีธรรมราชเคยยกกองทัพเรือไปตีลังกาสองครั้งสองครา แต่ครั้งสุดท้ายนั้นแตกทัพกลับมา, Thai definition: แตกกระจัดกระจายไปจากกองทัพ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หาย[v.] (hāi) EN: disappear ; vanish ; be lost ; be missing ; lose   FR: disparaître ; être perdu ; manquer ; perdre
หาย[adj.] (hāi) EN: lost   FR: perdu ; égaré ; disparu
หายไป[v. exp.] (hāi pai) EN: disappear ; be lost   FR: disparaître ; être perdu
หายไป[adj.] (hāi pai) EN: lost   FR: disparu ; manquant
เข้าฌาน[n.] (khao chān) EN: meditation ; absorption ; be in a trance ; lost in meditation ; be in a state of deep meditation   
เคลิ้ม[v.] (khloēm) EN: forget oneself ; be absent-minded ; be a dreamy state ; fancy ; be in a transport ; be in a rapture ; be carried away ; be lost in thought ; be spellbound   FR: être absorbé dans ses pensées ; se transporter (litt.) ; être dans la lune
ของที่หายไป[n. exp.] (khøng thī hāi pai) EN: lost artcle ; lost thing   FR: objets perdus [mpl] ; choses disparues [fpl]
หลง[v.] (long) EN: be misled ; be misguided ; misunderstand ; be mistaken ; lose one's way ; get lost ; forget   FR: se fourvoyer ; s'égarer
หลงทาง[X] (long thāng) EN: lose one's way ; get lost ; be lost   FR: s'égarer ; se perdre ; se fourvoyer ; perdre son chemin
ผิดทาง[v.] (phit thāng) EN: lose one's way ; get lost   

CMU English Pronouncing Dictionary
LOST    L AO1 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lost    (v) lˈɒst (l o1 s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
失恋[shī liàn, ㄕ ㄌㄧㄢˋ, / ] lost in love, #4,675 [Add to Longdo]
迷失[mí shī, ㄇㄧˊ ㄕ, ] lost; not knowing one's location, #9,822 [Add to Longdo]
走失[zǒu shī, ㄗㄡˇ ㄕ, ] lost; missing; to lose (sb in one's charge); to get lost; to wander away; to lose (flavor, freshness, shape, hair, one's good looks etc); to lose meaning (in translation), #24,057 [Add to Longdo]
败局[bài jú, ㄅㄞˋ ㄐㄩˊ, / ] lost game; losing battle, #37,770 [Add to Longdo]
败仗[bài zhàng, ㄅㄞˋ ㄓㄤˋ, / ] lost battle; defeat, #43,159 [Add to Longdo]
死信[sǐ xìn, ㄙˇ ㄒㄧㄣˋ, ] lost letter; letter containing news of sb's death, #130,559 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
in Anschauung versunkenlost in contemplation [Add to Longdo]
Fundbüro {n}lost property office [Add to Longdo]
Fundsachen {pl}lost property [Add to Longdo]
Leerlauf {m}lost motion [Add to Longdo]
Verlustzeit {f}lost time [Add to Longdo]
Wachsausschmelzverfahren {n}lost wax technique [Add to Longdo]
verschlamptlost sheer negligence [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぐうの音も出ない[ぐうのねもでない, guunonemodenai] (exp,adj-i) lost for words; not knowing what to say by way of excuse (refutation) [Add to Longdo]
げそげそ[, gesogeso] (n) (See げっそり) (the appearance of having) lost weight [Add to Longdo]
アロステリズム[, arosuterizumu] (n,adj-no) allosterism [Add to Longdo]
アロステリック[, arosuterikku] (adj-no) allosteric [Add to Longdo]
アロステリック効果[アロステリックこうか, arosuterikku kouka] (n) allosteric effect [Add to Longdo]
ウェルシュ菌[ウェルシュきん, uerushu kin] (n) Welch bacillus (Clostridium perfringens) [Add to Longdo]
キッシンググラミー;キッシング・グラミー[, kisshingugurami-; kisshingu . gurami-] (n) kissing gourami (Helostoma temmincki); kissing fish [Add to Longdo]
クロストリジウム[, kurosutorijiumu] (n) clostridium [Add to Longdo]
ゲーム差[ゲームさ, ge-mu sa] (n) distance in the standings between two teams expressed as the difference in number of games won or lost (baseball) [Add to Longdo]
シーロスタット[, shi-rosutatto] (n) coelostat [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ロストクラスタ[ろすとくらすた, rosutokurasuta] lost cluster [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lose \Lose\ (l[=oo]z), v. t. [imp. & p. p. {Lost} (l[o^]st; 115)
   p. pr. & vb. n. {Losing} (l[=oo]z"[i^]ng).] [OE. losien to
   loose, be lost, lose, AS. losian to become loose; akin to OE.
   leosen to lose, p. p. loren, lorn, AS. le['i]san, p. p. loren
   (in comp.), D. verliezen, G. verlieren, Dan. forlise, Sw.
   f["o]rlisa, f["o]rlora, Goth. fraliusan, also to E. loose, a
   & v., L. luere to loose, Gr. ly`ein, Skr. l[=u] to cut.
   [root]127. Cf. {Analysis}, {Palsy}, {Solve}, {Forlorn},
   {Leasing}, {Loose}, {Loss}.]
   [1913 Webster]
   1. To part with unintentionally or unwillingly, as by
    accident, misfortune, negligence, penalty, forfeit, etc.;
    to be deprived of; as, to lose money from one's purse or
    pocket, or in business or gaming; to lose an arm or a leg
    by amputation; to lose men in battle.
    [1913 Webster]
 
       Fair Venus wept the sad disaster
       Of having lost her favorite dove.   --Prior.
    [1913 Webster]
 
   2. To cease to have; to possess no longer; to suffer
    diminution of; as, to lose one's relish for anything; to
    lose one's health.
    [1913 Webster]
 
       If the salt hath lost his savor, wherewith shall it
       be salted?              --Matt. v. 13.
    [1913 Webster]
 
   3. Not to employ; to employ ineffectually; to throw away; to
    waste; to squander; as, to lose a day; to lose the
    benefits of instruction.
    [1913 Webster]
 
       The unhappy have but hours, and these they lose.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. To wander from; to miss, so as not to be able to and; to
    go astray from; as, to lose one's way.
    [1913 Webster]
 
       He hath lost his fellows.       --Shak
    [1913 Webster]
 
   5. To ruin; to destroy; as destroy; as, the ship was lost on
    the ledge.
    [1913 Webster]
 
       The woman that deliberates is lost.  --Addison.
    [1913 Webster]
 
   6. To be deprived of the view of; to cease to see or know the
    whereabouts of; as, he lost his companion in the crowd.
    [1913 Webster]
 
       Like following life thro' creatures you dissect,
       You lose it in the moment you detect. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   7. To fail to obtain or enjoy; to fail to gain or win; hence,
    to fail to catch with the mind or senses; to miss; as, I
    lost a part of what he said.
    [1913 Webster]
 
       He shall in no wise lose his reward. --Matt. x. 42.
    [1913 Webster]
 
       I fought the battle bravely which I lost,
       And lost it but to Macedonians.    --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   8. To cause to part with; to deprive of. [R.]
    [1913 Webster]
 
       How should you go about to lose him a wife he loves
       with so much passion?         --Sir W.
                          Temple.
    [1913 Webster]
 
   9. To prevent from gaining or obtaining.
    [1913 Webster]
 
       O false heart! thou hadst almost betrayed me to
       eternal flames, and lost me this glory. --Baxter.
    [1913 Webster]
 
   {To lose ground}, to fall behind; to suffer gradual loss or
    disadvantage.
 
   {To lose heart}, to lose courage; to become timid. "The
    mutineers lost heart." --Macaulay.
 
   {To lose one's head}, to be thrown off one's balance; to lose
    the use of one's good sense or judgment, through fear,
    anger, or other emotion.
    [1913 Webster]
 
       In the excitement of such a discovery, many scholars
       lost their heads.           --Whitney.
 
   {To lose one's self}.
    (a) To forget or mistake the bearing of surrounding
      objects; as, to lose one's self in a great city.
    (b) To have the perceptive and rational power temporarily
      suspended; as, we lose ourselves in sleep.
 
   {To lose sight of}.
    (a) To cease to see; as, to lose sight of the land.
    (b) To overlook; to forget; to fail to perceive; as, he
      lost sight of the issue.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lost \Lost\, a. [Prop. p. p. of OE. losien. See {Lose}, v. t.]
   1. Parted with unwillingly or unintentionally; not to be
    found; missing; as, a lost book or sheep.
    [1913 Webster]
 
   2. Parted with; no longer held or possessed; as, a lost limb;
    lost honor.
    [1913 Webster]
 
   3. Not employed or enjoyed; thrown away; employed
    ineffectually; wasted; squandered; as, a lost day; a lost
    opportunity or benefit.
    [1913 Webster]
 
   5. Having wandered from, or unable to find, the way;
    bewildered; perplexed; as, a child lost in the woods; a
    stranger lost in London.
    [1913 Webster]
 
   6. Ruined or destroyed, either physically or morally; past
    help or hope; as, a ship lost at sea; a woman lost to
    virtue; a lost soul.
    [1913 Webster]
 
   7. Hardened beyond sensibility or recovery; alienated;
    insensible; as, lost to shame; lost to all sense of honor.
    [1913 Webster]
 
   8. Not perceptible to the senses; no longer visible; as, an
    island lost in a fog; a person lost in a crowd.
    [1913 Webster]
 
   9. Occupied with, or under the influence of, something, so as
    to be insensible of external things; as, to be lost in
    thought.
    [1913 Webster]
 
   {Lost motion} (Mach.), the difference between the motion of a
    driver and that of a follower, due to the yielding of
    parts or looseness of joints.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lost
   adj 1: no longer in your possession or control; unable to be
       found or recovered; "a lost child"; "lost friends"; "his
       lost book"; "lost opportunities" [ant: {found}]
   2: having lost your bearings; confused as to time or place or
     personal identity; "I frequently find myself disoriented when
     I come up out of the subway"; "the anesthetic left her
     completely disoriented" [syn: {confused}, {disoriented},
     {lost}]
   3: spiritually or physically doomed or destroyed; "lost souls";
     "a lost generation"; "a lost ship"; "the lost platoon" [ant:
     {saved}]
   4: not gained or won; "a lost battle"; "a lost prize" [ant:
     {won}]
   5: incapable of being recovered or regained; "his lost honor"
   6: not caught with the senses or the mind; "words lost in the
     din" [syn: {lost}, {missed}]
   7: deeply absorbed in thought; "as distant and bemused as a
     professor listening to the prattling of his freshman class";
     "lost in thought"; "a preoccupied frown" [syn: {bemused},
     {deep in thought(p)}, {lost(p)}, {preoccupied}]
   8: perplexed by many conflicting situations or statements;
     filled with bewilderment; "obviously bemused by his
     questions"; "bewildered and confused"; "a cloudy and
     confounded philosopher"; "just a mixed-up kid"; "she felt
     lost on the first day of school" [syn: {baffled},
     {befuddled}, {bemused}, {bewildered}, {confounded},
     {confused}, {lost}, {mazed}, {mixed-up}, {at sea}]
   9: unable to function; without help [syn: {helpless}, {lost}]
   n 1: people who are destined to die soon; "the agony of the
      doomed was in his voice" [syn: {doomed}, {lost}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top