ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คนสันโดษ

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คนสันโดษ-, *คนสันโดษ*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When we met again, he'd become a private eye and an alcoholic.เมื่อเราได้พบกันอีกครั้ง , เขากลายเป็นคนสันโดษ และ เป็นพวกขี้เมาติดเหล้า Confession of Pain (2006)
I'm a loner.ผมเป็นคนสันโดษ Friday Night Bites (2009)
It's a loner thing.งานของคนสันโดษ Friday Night Bites (2009)
Actually, he's of the hermit variety.จริง ๆ แล้ว เขาเป็นคนสันโดษ Haunted (2009)
I enrolled here as selfish loner,ที่ผมมาเรียนนี่ในฐานะคนสันโดษผู้เห็นแก่ตัว Introduction to Statistics (2009)
We believe that our unsub is a lone male.เราเชื่อว่าผู้ต้องสงสัยของเรา เป็นคนสันโดษ Corazon (2011)
His interests and delusions have caused him to become isolated socially.ความสนใจหรือความหลงผิดของเขา ทำให้เขาเป็นคนสันโดษ Heathridge Manor (2012)
- Smart loners.- คนสันโดษแสนฉลาด Big Feet (2012)
Gaius says she is a recluse, she shuns the company of men.ไกอัสบอกว่านางเป็นคนสันโดษ นางไม่ชอบพบปะกับบุรุษ With All My Heart (2012)
No. Classic geeky loner.ไม่เลย แบบฉบับคนสันโดษ Viper (2014)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
loner[N] ผู้อยู่สันโดษ, See also: คนสันโดษ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
loner(โล'เนอะ) n. ผู้อยู่สันโดษ,คนสันโดษ

English-Thai: Nontri Dictionary
recluse(n) คนสันโดษ,ฤาษี,ผู้ปลีกตัวจากสังคม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top