ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pledge

P L EH1 JH   
80 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pledge-, *pledge*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pledge[N] ข้อผูกมัด, See also: สัญญา, คำปฏิญาณ, Syn. agreement, commitment, oath
pledge[N] การวางมัดจำ
pledge[N] สิ่งที่ใช้ประกัน, See also: เครื่องประกัน, หลักประกัน, Syn. assurance
pledge[N] การดื่มอวยพร, Syn. toast
pledge[VT] ให้สัญญา, See also: ให้คำปฏิญาณ, Syn. agree, swear
pledge[VT] วางมัดจำ
pledge[VT] ค้ำประกัน
pledge[VT] เอา (เกียรติ) เป็นเครื่องประกัน
pledge to[PHRV] ให้คำมั่นสัญญา
pledge allegiance to[IDM] สัญญาว่าจะจงรักภักดีต่อ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pledge(เพลดจฺ) n. คำปฏิญาณ,คำมั่นสัญญา,ข้อผูกมัด,หลักประกัน,ผู้ค้ำประกัน,การวางมัดจำ,การดื่มอวยพร. -Phr. (take the pledge ให้คำมั่นสัญญาว่าจะไม่ดื่มสุรา) vt. ให้คำปฏิญาณ,ให้คำมั่น-สัญญาค้ำประกัน,วางมัดจำ,ดื่มอวยพร., See also: pledgeable adj. pledger

English-Thai: Nontri Dictionary
pledge(n) คำมั่นสัญญา,การดื่มอวยพร,หลักประกัน,การวางมัดจำ
pledge(vt) ให้สัญญา,ให้คำมั่น,ดื่มอวยพร,วางมัดจำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pledge๑. การจำนำ๒. ของจำนำ [ดู gage และ ดู pawn ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pledgeeผู้รับจำนำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pledgetกระจุก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pledges (Law)จำนำ (กฎหมาย) [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
pledgeจำนำ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I pledge my ever-ending loyalty.ฉันสัญญาความจงรักภักดีที่เคยสิ้นสุดของฉัน The Godfather (1972)
...pledge allegiance pledge allegiance to Hedley Lamarr to Hedy Lamarr...... ขอให้คำปฏิญาณ... ...แก่เฮดลีย์ ลามาร์... ...แก่ เฮดดี้ ลามาร์... Blazing Saddles (1974)
I pledge allegiance to Adolf Hitler... the immortal leader of our race.ผมสัญญาว่าจะจงรักภักดีต่อ แอโดลฟ ฮิทเลอ ผู้นำซึ่งเป็นอมตะของเผ่าพันธุ์ของพวกเรา The Blues Brothers (1980)
That makes one pledge their life to it.จึงมอบให้แก่กันและกันด้วยชีวิต. Return of the Condor Heroes (1983)
We pledge our devotion to her with an offering of flesh...เรามุ่งมั่นทุ่มเทของเราเพื่อเธอ ที่มีการเสนอขายเนื้อ ... Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
I pledge allegiance to the flag... of the United States of America... and to the Republic for which it stands, one nation...ข้าขอแสดงความ จงรักภักดีต่อธง... แห่งประเทศ สหรัฐอเมริกา... และต่อสาธารณรัฐ ในปกครอง An American Tail (1986)
I don't know how you got here, or why you picked us but we pledge allegiance to honor and protect youฉันไม่รู้ว่าพวกเจ้ามายังไง หรือว่าทำไมถึงเลือกเรา แต่เราขอให้สัตย์ปฏิญาณ จะเทิดทูนและปกป้องเจ้า *batteries not included (1987)
How could I go to school after that... and pledge allegiance to the flag and sit through good government bullshit?หลังจากเรื่องนั้น ผมจะไปรร.ได้ไง ยืนตรงเคารพธงชาติ และนั่งต่อหน้ารัฐบาล เหลวไหล Goodfellas (1990)
Let's go before he starts The Pledge of Allegiance.รีบไปก่อนที่เขาจะพูดเรื่อง คำปฏิญาณในความจงรักภักดี. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
She wasn't in my pledge class.แต่ไม่ได้เรียนรุ่นเดียวกันนะคะ Legally Blonde (2001)
By my father's head I pledge my allegiance.ด้วยศรีษะของพ่อข้า ข้าขอสวามิภักดิ์ต่อท่าน The Scorpion King (2002)
I'd say, "Blow me." Get the pledges to do it.'blow me. ' Get the pledges to do it. The Butterfly Effect (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pledgeHe pledged to marry me when he returned home.
pledgeI give my pledge that I will quit smoking.
pledgeI pledged my loyalty to him.
pledgeIt was told me under pledge of secrecy.
pledgePledge allegiance to the national flag.
pledgeShe pledged herself never to do it again.
pledgeThe artists pledged to contribute all his property to charity.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แปะโป้ง[V] pawn, See also: pledge, put in pawn, Syn. จำนำ, Example: แม่เอาสร้อยไปแปะโป้งไว้ที่โรงจำนำเพื่อเอาเงินไปจ่ายค่าเทอม, Thai definition: ค้างชำระไว้ก่อน
วางมัดจำ[V] deposit, See also: pledge, leave or put up earnest money, give a deposit, Syn. มัดจำ, Example: เขาสำนักพิมพ์เขาสมนาค่าเขียนให้หนึ่งหมื่นบาท ผมก็เอาไปวางมัดจำบ้านจัดสรรแล้ว, Thai definition: มอบเงินให้ไว้เป็นมัดจำ
สัตย์[N] promise, See also: pledge, oath, faith, Syn. คำมั่น, คำสาบาน, คำสัญญา, Example: นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่, Thai definition: คุณลักษณะที่ประกอบด้วยความจริง ความแน่แท้ ความซื่อตรงไม่กลับเป็นอย่างอื่น
มัดจำ[V] deposit, See also: pledge, lay a deposit, give something as an earnest, Syn. วางมัดจำ, Example: ผมได้ค่าเขียนมาหนึ่งหมื่นบาท ผมก็เอาไปมัดจำบ้านจัดสรรแล้ว
มัดจำ[V] deposit, See also: pledge, lay a deposit, give something as an earnest, Syn. วางมัดจำ, Example: ผมได้ค่าเขียนมาหนึ่งหมื่นบาท ผมก็เอาไปมัดจำบ้านจัดสรรแล้ว
ตัวจำนำ[N] hostage, See also: pledge, Syn. ตัวประกัน, Example: เถ้าแก่เอาตัวหลานสาวเขาไว้เป็นตัวจำนำหนี้ของเขา, Thai definition: ตัวแทนที่ให้อยู่เป็นประกันในความซื่อตรงมั่นคง
ตัวประกัน[N] hostage, See also: pledge, Syn. เชลย, ตัวจำนำ, Example: พวกเขาจับผู้โดยสารเป็นตัวประกันเพื่อต่อรองขอลี้ภัยการเมือง, Thai definition: บุคคลที่ถูกยึดหน่วงตัวไว้เพื่อใช้ต่อรอง
ตัวประกัน[N] hostage, See also: pledge, Syn. เชลย, ตัวจำนำ, Example: พวกเขาจับผู้โดยสารเป็นตัวประกันเพื่อต่อรองขอลี้ภัยการเมือง, Thai definition: บุคคลที่ถูกยึดหน่วงตัวไว้เพื่อใช้ต่อรอง
ตัวจำนำ[N] hostage, See also: pledge, Syn. ตัวประกัน, Example: เถ้าแก่เอาตัวหลานสาวเขาไว้เป็นตัวจำนำหนี้ของเขา, Thai definition: ตัวแทนที่ให้อยู่เป็นประกันในความซื่อตรงมั่นคง
ปฏิญาณ[V] pledge, See also: swear, promise, take an oath, make a vow, make a pledge, Syn. สาบาน, สัญญา, Example: เขาปฏิญาณว่าเขาจะไม่ดื่มเหล้าอีก, Thai definition: ให้คำมั่นสัญญา โดยมากมักเป็นไปตามแบบพิธี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บนบาน[v.] (bonbān) EN: vow ; pray ; take an oath ; pledge   FR: faire le voeu de
จำนำ[v.] (jamnam) EN: pawn ; pledge ; hock   FR: engager ; gager ; mettre en gage
จำนอง[v.] (jamnøng) EN: mortgage ; pledge   FR: hypothéquer
คำมั่น[n.] (khamman) EN: promise ; vow ; oath ; pledge ; swearer ; guarantee ; warrant ; undertaking   FR: promesse [f] ; voeu [m] ; engagement [m]
คำมั่นสัญญา[n.] (khamman sanyā) EN: promise ; vow ; pledge ; oath ; swearer   FR: promesse [f] ; voeu [m] ; engagement [m]
คำปฏิญาณ[n. exp.] (kham patiyān) EN: oath ; pledge ; vow ; declaration   FR: serment [m]
คำสัตย์[n.] (khamsat) EN: promise ; vow ; oath ; pledge ; swearer ; guarantee ; warrant   
ของจำนำ[n. exp.] (khøng jamnam) EN: pawned article ; pledged article   FR: gage [m] ; dépôt [m]
ข้อผูกพัน[n.] (khøphūkphan) EN: commitment ; obligation ; pledge   FR: obligation [f] ; engagement [m]
มัดจำ[n.] (matjam) EN: deposit ; earnest ; pledge ; monetary deposit ; down payment ; security   FR: acompte [m] ; arrhes [fpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
PLEDGE P L EH1 JH
PLEDGED P L EH1 JH D
PLEDGER P L EH1 JH ER0
PLEDGES P L EH1 JH IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pledge (v) plˈɛʤ (p l e1 jh)
pledged (v) plˈɛʤd (p l e1 jh d)
pledges (v) plˈɛʤɪz (p l e1 jh i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
效忠誓词[xiào zhōng shì cí, ㄒㄧㄠˋ ㄓㄨㄥ ㄕˋ ㄘˊ, / ] pledge of allegiance [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pfand {m}; Unterpfand {n}; Verpfändung {f} | Pfande {pl}pledge | pledges [Add to Longdo]
Treuegelöbnis {n}pledge of loyality [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
期す[きす;ごす, kisu ; gosu] (v5s,vi) (1) to expect; to look forward to; (2) to set (a date, etc.); (3) to resolve; to pledge (to oneself); to vow [Add to Longdo]
祈誓[きせい, kisei] (n,vs) vow; oath; pledge [Add to Longdo]
契り[ちぎり, chigiri] (n) (1) pledge; vow; promise; (2) (of a man and woman) having sexual relations; having sexual intercourse; (3) destiny; fate; karma [Add to Longdo]
契る[ちぎる, chigiru] (v5r,vt) (1) (arch) to pledge; to promise; to swear; (2) to have sexual intercourse (esp. between husband and wife); to share a bed [Add to Longdo]
結盟[けつめい, ketsumei] (n,vs) concluding an alliance; making a pledge [Add to Longdo]
血盟[けつめい, ketsumei] (n,vs) blood pledge; oath signed in blood [Add to Longdo]
言質[げんち(P);げんしつ;げんしち, genchi (P); genshitsu ; genshichi] (n) commitment; pledge or promise; (P) [Add to Longdo]
言葉質[ことばじち, kotobajichi] (n) a promise or pledge [Add to Longdo]
固め(P);堅め[かため, katame] (adj-na,n) (1) hardening; fortifying; (2) (固め only) pledge; vow; (3) (固め only) defense; defence; guarding; (P) [Add to Longdo]
語らう[かたらう, katarau] (v5u,vt) to talk; to tell; to recite; to pledge; to conspire with; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pledge \Pledge\, n. [OF. plege, pleige, pledge, guaranty, LL.
   plegium, plivium; akin to OF. plevir to bail, guaranty,
   perhaps fr. L. praebere to proffer, offer (sc. fidem a trust,
   a promise of security), but cf. also E. play. [root]28. Cf.
   {Prebend}, {Replevin}.]
   1. (Law) The transfer of possession of personal property from
    a debtor to a creditor as security for a debt or
    engagement; also, the contract created between the debtor
    and creditor by a thing being so delivered or deposited,
    forming a species of bailment; also, that which is so
    delivered or deposited; something put in pawn.
    [1913 Webster]
 
   Note: Pledge is ordinarily confined to personal property; the
      title or ownership does not pass by it; possession is
      essential to it. In all these points it differs from a
      mortgage [see {Mortgage}]; and in the last, from the
      hypotheca of the Roman law. See {Hypotheca}. --Story.
      Kent.
      [1913 Webster]
 
   2. (Old Eng. Law) A person who undertook, or became
    responsible, for another; a bail; a surety; a hostage. "I
    am Grumio's pledge." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. A hypothecation without transfer of possession.
    [1913 Webster]
 
   4. Anything given or considered as a security for the
    performance of an act; a guarantee; as, mutual interest is
    the best pledge for the performance of treaties. "That
    voice, their liveliest pledge of hope." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   5. A promise or agreement by which one binds one's self to
    do, or to refrain from doing, something; especially, a
    solemn promise in writing to refrain from using
    intoxicating liquors or the like; as, to sign the pledge;
    the mayor had made no pledges.
    [1913 Webster]
    [1913 Webster]
 
   6. A sentiment to which assent is given by drinking one's
    health; a toast; a health.
    [1913 Webster]
 
   {Dead pledge}. [A translation of {LL}. mortuum vadium.] (Law)
    A mortgage. See {Mortgage}.
 
   {Living pledge}. [A translation of LL. vivum vadium.] (Law)
    The conveyance of an estate to another for money borrowed,
    to be held by him until the debt is paid out of the rents
    and profits.
 
   {To hold in pledge}, to keep as security.
 
   {To put in pledge}, to pawn; to give as security.
    [1913 Webster]
 
   Syn: See {Earnest}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pledge \Pledge\, v. t. [imp. & p. p. {Pledged}; p. pr. & vb. n.
   {Pledging}.] [Cf. OF. pleiger to give security. See {Pledge},
   n.]
   1. To deposit, as a chattel, in pledge or pawn; to leave in
    possession of another as security; as, to pledge one's
    watch.
    [1913 Webster]
 
   2. To give or pass as a security; to guarantee; to engage; to
    plight; as, to pledge one's word and honor.
    [1913 Webster]
 
       We mutually pledge to each other our lives, our
       fortunes, and our sacred honor.    --The
                          Declaration of
                          Independence.
    [1913 Webster]
 
   3. To secure performance of, as by a pledge. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       To pledge my vow, I give my hand.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To bind or engage by promise or declaration; to engage
    solemnly; as, to pledge one's self.
    [1913 Webster]
 
   5. To invite another to drink, by drinking of the cup first,
    and then handing it to him, as a pledge of good will;
    hence, to drink the health of; to toast.
    [1913 Webster]
 
       Pledge me, my friend, and drink till thou be'st
       wise.                 --Cowley.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pledge
   n 1: a deposit of personal property as security for a debt; "his
      saxophone was in pledge"
   2: someone accepted for membership but not yet fully admitted to
     the group
   3: a drink in honor of or to the health of a person or event
     [syn: {pledge}, {toast}]
   4: a binding commitment to do or give or refrain from something;
     "an assurance of help when needed"; "signed a pledge never to
     reveal the secret" [syn: {assurance}, {pledge}]
   v 1: promise solemnly and formally; "I pledge that I will honor
      my wife" [syn: {pledge}, {plight}]
   2: pay (an amount of money) as a contribution to a charity or
     service, especially at regular intervals; "I pledged $10 a
     month to my favorite radio station" [syn: {pledge},
     {subscribe}]
   3: propose a toast to; "Let us toast the birthday girl!"; "Let's
     drink to the New Year" [syn: {toast}, {drink}, {pledge},
     {salute}, {wassail}]
   4: give as a guarantee; "I pledge my honor"
   5: bind or secure by a pledge; "I was pledged to silence"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top