ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

entertain

EH2 N T ER0 T EY1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -entertain-, *entertain*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
entertain(vi) ต้อนรับแขก, See also: ต้อนรับ, Syn. host
entertain(vt) ทำให้เพลิดเพลิน, See also: ทำให้สนุกสนาน, Syn. amuse, delight, please
entertain(vt) รับพิจารณา, See also: พินิจพิจารณา, Syn. consider, contemplate, think
entertainer(n) ผู้ให้ความบันเทิง, Syn. performer
entertaining(adj) ซึ่งสนุกสนานเพลิดเพลิน, See also: รื่นรมย์, Syn. amusing, enjoyable, pleasurable
entertainment(n) ความบันเทิง, See also: ความสนุกสนาน, Syn. amusement, enjoyment, pleasure
entertainment(n) มหรสพ, สันทนาการ, Syn. performance, play, show

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
entertain(เอนเทอะเทน') vt. ทำให้เพลิดเพลิน, ทำให้สนุกสนาน, ต้อนรับ, รับรองแขก, เชิญไปเลี้ยง, ยอมรับ, รับ, รับพิจารณา. -vi. รับรองแขก
entertainern. นักร้อง, ตัวตลก, ผู้แสดง, ผู้ทำให้เพลิดเพลิน, ผู้ต้อนรับแขก
entertainingadj. ซึ่งให้ความเพลิดเพลิน, ซึ่งให้ความสนุกสนาน.
entertainmentn. การให้ความเพลิดเพลิน, การต้อนรับแขก, สิ่งที่ให้ความเพลิดเพลิน, การแสดง, การยอมรับ, การรับพิจารณา, Syn. amusement
entertainment taxn. ภาษีมโหรสพ

English-Thai: Nontri Dictionary
entertain(vt) ความสนุกสนาน, ความเพลิดเพลิน, มหรสพ, การรับรองแขก
entertainment(n) การบันเทิง, การให้ความเพลิดเพลิน, การต้อนรับ, การแสดง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
entertainmentการบันเทิง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Entertainersผู้ให้ความบันเทิง [TU Subject Heading]
Entertainment facilities in shopping centersสถานบริการความบันเทิงในศูนย์การค้า [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In the event that you find the accused guilty, the bench will not entertain a recommendation for mercy.ในกรณีที่คุณพบว่าผู้ถูกกล่าวหาว่ามีความผิด ม้านั่งจะไม่ได้สร้างความบันเทิงให้คำแนะนำสำหรับความเมตตา 12 Angry Men (1957)
He'll have to entertain somewhere else to obtain satisfaction.เขาจะต้องสร้างความบันเทิงตก เลือดสกปรก ที่อื่นสำหรับเขาที่จะได้รับ ความพอใจ เขาจะไม่ได้ครับ How I Won the War (1967)
¶ It's been great to entertain you for a whileยินดีที่ทำให้คุณมีความสุข Punchline (1988)
Let me entertain them after the show.ให้ผมเลี้ยงเขาหลังโชว์ Punchline (1988)
I know you said you would entertain suggestions.ผมรู้ว่าคุณเคยพูดว่า คุณจะรับข้อเสนอแนะ Mulholland Dr. (2001)
So you have to fight to entertain today.So you have to fight to entertain today. Sex Is Zero (2002)
Well, find a way to entertain yourself!งั้นก็, หาทางทำให้ตัวเองสนุกเด่ะ! Shrek 2 (2004)
Shania twain entertains us.- เยี่ยม เยี่ยม - เรารู้จักกันรึยังครับ I Heart Huckabees (2004)
I'd like to thank Leo and Sabine for helping me to entertain you all todayผมอยากจะขอบคุณลีโอกับซาบีน กับการแสดงในครั้งนี้ Rice Rhapsody (2004)
My client for years. We will entertain him and his partner Nobu. You may find Nobu quite a challenge.เราจะสร้างความเพลิดเพลินให้เขาและเพื่อนของเขา โนบุ โนบุอาจจะยากหน่อย Memoirs of a Geisha (2005)
She dances. She sings. She entertains you, whatever you want.เธอเต้น ร้องเพลง สร้างความเพลิดเพลิน ทุกสิ่งที่คุณต้องการ ส่วนที่เหลือคือเงามืด ส่วนที่เหลือคือความลับ Memoirs of a Geisha (2005)
Unfortunately, a man in my position is expected to entertain young and attractive ladies like yourself.โชคไม่ดีที่, ผู้ชายอย่างผม จะต้องแสดงท่าทีคอยเอาใจ... ...หญิงสาวน่ารัก อย่างคุณ V for Vendetta (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
entertainAustralians excel at sports and entertainment.
entertainHe entertained us with jokes all evening.
entertainHe entertains some hope of accomplishing it.
entertainHe is familiar with the entertainment world.
entertainHe is in charge of entertaining the foreign guests.
entertainHe is not so much a teacher as an entertainer.
entertainHe made good as an entertainer.
entertainHe often entertained his friends over the weekend.
entertainHis stories entertained us for hours.
entertainI cannot entertain such a request.
entertainIntended for children, the book entertains grown-ups.
entertainI think a movie is more entertaining than any book.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สนุกปาก(adv) entertainingly, See also: amusingly, pleasantly, enjoyably, Syn. คะนองปาก, Example: พวกอันธพาลแซวผู้หญิงที่เดินผ่านไปผ่านมาอย่างสนุกปากโดยไม่เกรงใจใครเลย, Thai Definition: พูดออกไปเพลิดเพลินขำขันอย่างไม่คิดถึงความเหมาะสม
สถานบริการ(n) entertainment spot, Syn. สถานบันเทิง, สถานเริงรมย์, Example: สถานที่ที่ขออนุญาตตั้งเป็นสถานบริการต้องไม่อยู่ใกล้ชิดวัดหรือสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา, Count Unit: แห่ง, ที่, Thai Definition: สถานที่ตั้งขึ้นเพื่อให้บริการโดยหวังประโยชน์ในการค้า
มหรสพ(n) entertainment, See also: amusement, Example: การแสดงหนังใหญ่นับเป็นมหรสพที่ชาวไทยนำมาแสดงกันนานหลายร้อยปี, Thai Definition: การแสดงหรือการละเล่นต่างๆ ที่จัดขึ้นเพื่อความรื่นเริง
สถานบันเทิง(n) place of amusement, See also: entertainment venue, Syn. สถานเริงรมย์, Example: ในยุคที่สภาพเศรษฐกิจย่ำแย่ สถานบันเทิงหลายแห่งพากันปิดกิจการกันลง เนื่องจากไม่มีลูกค้า, Count Unit: แห่ง, Thai Definition: สถานที่ให้ความสุขสนุกสนาน
เริงรมย์(adj) entertaining, See also: amusing, pleasing, Syn. บันเทิงใจ, Ant. เศร้า, โศกเศร้า, Example: คนหนุ่มสาวในยุคปัจจุบันนี้มักจะไปติดอยู่กับสถานเริงรมย์พวกบาร์ ดิสโก้เธค, Thai Definition: ที่ประเทืองอารมณ์
เรื่องบันเทิง(n) entertainment, See also: amusement, leisure activity, enjoyment, fun, Syn. เรื่องสนุก, Ant. เรื่องเครียด, เรื่องซีเรียส, Example: มนุษย์มีสัญชาตญาณที่จะสนใจเรื่องบันเทิงมากกว่าปัญหาสังคม, Count Unit: เรื่อง
สาระบันเทิง(n) entertainment, See also: amusement, leisure activity, enjoyment, fun, pleasure, recreation, Example: หนังสือเหล่านี้ล้วนเป็นสาระบันเทิงสำหรับเด็ก
มโหรสพ(n) entertainment, See also: amusement, Syn. มหรสพ, Example: ในงานรื่นเริงประจำปีของจังหวัดขอนแก่นมีมหรสพต่างๆ มากมาย, Count Unit: ประเภท, ชนิด, Thai Definition: การเล่นรื่นเริงมีโขนละครหรือสิ่งคล้ายคลึงกัน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เลี้ยงแขก(v) entertain guests, See also: give a party, Syn. รับรองแขก, Example: หลังจากเลี้ยงพระแล้วเจ้าภาพจัดอาหารมาเลี้ยงแขก, Thai Definition: เลี้ยงอาหารแก่ผู้ได้รับเชิญ, ปรนปรือแขกด้วยอาหารการกิน
เลี้ยงดูปูเสื่อ(v) entertain warmly, See also: entertain with food and women, Example: พวกชาวบ้านเลี้ยงดูปูเสื่อพวกนักพัฒนาเป็นอย่างดี, Thai Definition: ปรนปรือด้วยอาหารการกินและการหลับนอน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่านเล่น[ān len] (v, exp) EN: read for entertain; read for pleasure  FR: lire pour le plaisir
บันเทิง[banthoēng] (n) EN: amusement ; entertainment ; recreation  FR: distraction [ f ]
บันเทิง[banthoēng] (v) EN: enjoy ; entertain ; be amused ; be joyful ; be happy  FR: distraire ; divertir ; égayer
บันเทิงคดี[banthoēngkhadī] (n) EN: fiction ; light entertainment
เบี้ยเลี้ยงค่ารับรอง[bīalīeng khā raprøng] (n, exp) EN: entertainment allowance
จำอวด[jam-ūat] (n) EN: comedian ; clown ; entertainer ; joker  FR: pitre [ m ] ; bouffon [ m ]
การบันเทิง[kān banthoēng] (n) EN: entertainment ; recreation  FR: loisirs et sports [ mpl ]
การพักผ่อนหย่อนใจ[kān phakphǿn yønjai] (n, exp) EN: recreation ; relaxation ; resting ; leisure ; amusement ; entertainment
ค่าเลี้ยงดูปูเสื่อ[khā līengdū pū seūa] (n, exp) EN: entertainment expense
ค่ารับรอง[khā raprøng] (n, exp) EN: entertainment expenses

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ENTERTAIN EH2 N T ER0 T EY1 N
ENTERTAIN EH2 N ER0 T EY1 N
ENTERTAINS EH2 N T ER0 T EY1 N Z
ENTERTAINS EH2 N ER0 T EY1 N Z
ENTERTAINER EH2 N ER0 T EY1 N ER0
ENTERTAINER EH2 N T ER0 T EY1 N ER0
ENTERTAINED EH2 N ER0 T EY1 N D
ENTERTAINED EH2 N T ER0 T EY1 N D
ENTERTAINERS EH2 N T ER0 T EY1 N ER0 Z
ENTERTAINERS EH2 N ER0 T EY1 N ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
entertain (v) ˌɛntətˈɛɪn (e2 n t @ t ei1 n)
entertains (v) ˌɛntətˈɛɪnz (e2 n t @ t ei1 n z)
entertained (v) ˌɛntətˈɛɪnd (e2 n t @ t ei1 n d)
entertainer (n) ˌɛntətˈɛɪnər (e2 n t @ t ei1 n @ r)
entertainers (n) ˌɛntətˈɛɪnəz (e2 n t @ t ei1 n @ z)
entertaining (v) ˌɛntətˈɛɪnɪŋ (e2 n t @ t ei1 n i ng)
entertainment (n) ˌɛntətˈɛɪnmənt (e2 n t @ t ei1 n m @ n t)
entertainingly (a) ˌɛntətˈɛɪnɪŋliː (e2 n t @ t ei1 n i ng l ii)
entertainments (n) ˌɛntətˈɛɪnmənts (e2 n t @ t ei1 n m @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
娱乐[yú lè, ㄩˊ ㄌㄜˋ, / ] entertainment #1,655 [Add to Longdo]
[chóu, ㄔㄡˊ, ] entertain; repay; return; reward; compensate #8,183 [Add to Longdo]
款待[kuǎn dài, ㄎㄨㄢˇ ㄉㄞˋ, ] entertain #26,564 [Add to Longdo]
游艺[yóu yì, ㄧㄡˊ ㄧˋ, / ] entertainment #39,354 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
主;主人[あるじ, aruji] (n) (1) (abbr) head (of a household); proprietor (of a store); proprietress; landlord; landlady; master (of a servant); (2) (arch) (also written as 饗) (See 饗設け) entertaining someone as one's guest #295 [Add to Longdo]
芸能[げいのう, geinou] (n) public entertainment; accomplishments; attainments; (P) #1,977 [Add to Longdo]
玉(P);球;珠;弾[たま, tama] (n) (1) ball; sphere; globe; orb; (2) bead (of sweat, dew, etc.); drop; droplet; (3) (esp. 球) ball (in sports); (4) pile (of noodles, etc.); (5) (esp. 弾; also written as 弾丸) bullet; (6) (esp. 球) bulb (i.e. a light bulb); (7) lens (of glasses, etc.); (8) (esp. 玉, 珠) bead (of an abacus); (9) (sl) (abbr) (esp. 玉) (See 金玉・きんたま) ball (i.e. a testicle); (10) (esp. 玉, 珠; also written as 璧) gem; jewel (esp. spherical; sometimes used figuratively); pearl; (11) female entertainer (e.g. a geisha); (12) (derog) person (when commenting on their nature); character; (13) item, funds or person used as part of a plot; (n, n-suf) (14) (See 玉子・2) egg; (n-suf) (15) (usu. だま) coin; (16) precious; beautiful; excellent; (P) #2,007 [Add to Longdo]
興行[こうぎょう, kougyou] (n, vs) entertainment industry; show business; (P) #2,619 [Add to Longdo]
[きょう, kyou] (n) (1) interest; entertainment; pleasure; (2) (See 六義・1) implicit comparison (style of the Shi Jing); (P) #2,733 [Add to Longdo]
エンターテインメント(P);エンタテイメント(P);エンターテイメント;エンタテインメント[enta-teinmento (P); entateimento (P); enta-teimento ; entateinmento] (n) entertainment; (P) #6,727 [Add to Longdo]
抱く(P);懐く[いだく(P);だく(抱く)(P);うだく(ok), idaku (P); daku ( daku )(P); udaku (ok)] (v5k, vt) (1) to embrace; to hold in the arms (e.g. a baby); to hug; (2) (いだく only) to harbour (e.g. grudge) (harbor); to bear (e.g. a grudge); to entertain (e.g. suspicion); (v5k) (3) (だく only) to have sex with; to make love to; to sleep with; (4) (だく only) to sit on eggs; (P) #9,744 [Add to Longdo]
演芸[えんげい, engei] (n) entertainment; performance; (P) #10,289 [Add to Longdo]
祇園[ぎおん, gion] (n) entertainment district in Kyoto; (P) #10,514 [Add to Longdo]
番付(P);番附;番付け(io)[ばんづけ, banduke] (n) ranking of entertainers, sumo wrestlers, etc.; (P) #10,596 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Entertain \En`ter*tain"\, v. t. [imp. & p. p. {Entertained}; p.
   pr. & vb. n. {Entertaining}.] [F. entretenir; entre between
   (L. inter) + tenir to hold, L. tenere. See {Tenable}.]
   1. To be at the charges of; to take or keep in one's service;
    to maintain; to support; to harbor; to keep.
    [1913 Webster]
 
       You, sir, I entertain for one of my hundred. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To give hospitable reception and maintenance to; to
    receive at one's board, or into one's house; to receive as
    a guest.
    [1913 Webster]
 
       Be not forgetful to entertain strangers; for thereby
       some have entertained unawares.    --Heb. xiii.
                          2.
    [1913 Webster]
 
   3. To engage the attention of agreeably; to amuse with that
    which makes the time pass pleasantly; to divert; as, to
    entertain friends with conversation, etc.
    [1913 Webster]
 
       The weary time she can not entertain. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To give reception to; to receive, in general; to receive
    and take into consideration; to admit, treat, or make use
    of; as, to entertain a proposal.
    [1913 Webster]
 
       I am not here going to entertain so large a theme as
       the philosophy of Locke.       --De Quincey.
    [1913 Webster]
 
       A rumor gained ground, -- and, however absurd, was
       entertained by some very sensible people.
                          --Hawthorne.
    [1913 Webster]
 
   5. To meet or encounter, as an enemy. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. To keep, hold, or maintain in the mind with favor; to keep
    in the mind; to harbor; to cherish; as, to entertain
    sentiments.
    [1913 Webster]
 
   7. To lead on; to bring along; to introduce. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       To baptize all nations, and entertain them into the
       services institutions of the holy Jesus. --Jer.
                          Taylor.
 
   Syn: To amuse; divert; maintain. See {Amuse}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Entertain \En`ter*tain"\, v. i.
   To receive, or provide entertainment for, guests; as, he
   entertains generously.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Entertain \En`ter*tain"\, n. [Cf. F. entretien, fr. entretenir.]
   Entertainment. [Obs.] --Spenser.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 entertain
   v 1: provide entertainment for
   2: take into consideration, have in view; "He entertained the
     notion of moving to South America" [syn: {entertain}, {think
     of}, {toy with}, {flirt with}, {think about}]
   3: maintain (a theory, thoughts, or feelings); "bear a grudge";
     "entertain interesting notions"; "harbor a resentment" [syn:
     {harbor}, {harbour}, {hold}, {entertain}, {nurse}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top