ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pawn

P AO1 N   
99 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pawn-, *pawn*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pawn[VT] จำนำ, See also: ให้ไว้เป็นหลักประกัน, Syn. hock
pawn[N] การจำนำ, See also: การจำนอง, Syn. pawning
pawn[N] สิ่งจำนำ, See also: ของจำนำ, Syn. pledge
pawn[N] ตัวประกัน, Syn. hostage
pawn[N] คนถูกเอาเปรียบ, Syn. cat's paw, instrument
pawn[N] เบี้ยหมากรุก
pawnshop[N] โรงรับจำนำ, Syn. loan office, pawn's broker shop
pawnbroker[N] นายหน้าเงินกู้, See also: ผู้ให้กู้เงิน, Syn. moneylender, moneymonger

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pawn(พอน) vt. จำนำ,จำนอง. n. เจ้าของโรงรับจำนำ,เบี้ยหมากรุก,ม้ารับใช้,เครื่องมือ,ลูกมือ
pawn ticketn. ตั๋วจำนำ
pawnbroker(พอน'โบรคเคอะ) n. เจ้าของโรงรับจำนำ, See also: pawnbroking,pawnbrokage,pawnbrokery n.
pawnshop(พอน'ชอพ) n. โรงรับจำนำ
frog spawnจอกแหนแดง
spawn(สพอน) n. กลุ่มไข่ปลา,ลูกหลาน,แหล่งกำเนิด,vi.,vt. วางไข่,คลอดลูก,ให้กำเนิด,สร้างเป็นจำนวนมาก, See also: spawner n., Syn. produce,generate

English-Thai: Nontri Dictionary
pawn(vt) จำนำ,ขาย,จำนอง
pawnbroker(n) ผู้รับจำนำ,เจ้าของโรงรับจำนำ
pawnshop(n) โรงรับจำนำ
spawn(n) ลูกหลาน
spawn(n) ไข่ปลา,ไข่สัตว์,ส่าเห็ด
spawn(vi) คลอด,ออกไข่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pawn๑. การจำนำ๒. จำนำ [ดู gage และ pledge ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pawnbrokerผู้ประกอบธุรกิจรับจำนำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pawnshopโรงรับจำนำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pawnbrokingโรงรับจำนำ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I bought that at a pawn shop two blocks from the boy's house. It cost six dollars.ผมซื้อที่ร้านค้าจำนำสองช่วงตึกจากบ้านของเด็ก มีค่าใช้จ่ายหกดอลลาร์ 12 Angry Men (1957)
"Beware the beast man, for he is the devil's pawn."จงระวังซึ่งสัตว์มนุษย์ มันผู้มีเขาของปีศาจ Beneath the Planet of the Apes (1970)
Mongo only pawn in game of life.มองโกเป็นแค่เบี้ย ในเกมส์เดิมพันชีวิต Blazing Saddles (1974)
I just picked it up at a pawn shop.ฉันเพิ่งเอามาจากโรงจำนำ . The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
You ruined that medal for me! I took it to the pawn, and they laughed at me.คุณเจ๊งเหรียญที่ให้ผมด้วย ฉันเอามัน ไปจำนำและพวกเขา In the Name of the Father (1993)
There's always a chance that Malles is a pawn in this setup.เพราะงั้นก็มีโอกาสที่มาเลซจะถูกใช้เป็นเครื่องมือ Ghost in the Shell (1995)
A man with the means and motive to play you and all of us as pawns in the most elaborate, most expensive hoax of all time?เอสอา ฮาร์ดเดน? คนที่มีวิธีการและแรงจูงใจ ในการเล่นให้คุณและพวกเราทุกคน เป็นหลักประกันในการ ทำอย่างละเอียดมากที่สุด Contact (1997)
Then pretend- pawn it off as your own. As your own idea just to impress some girls?แล้วหักหน้าเพื่อนชั้น Good Will Hunting (1997)
Cameron. Joey's just a pawn.โจอี้มันแค่ตัวหลอกน่ะ 10 Things I Hate About You (1999)
Pawn to c3!เบี้ยไป ซี 3 Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
He was after you. I was merely a pawn.เขาต้องการฆ่าท่าน ข้าเป็นเเค่เชลย The Scorpion King (2002)
The pawn of an obscure coalition... of dubious interests... the Minister Malraux has driven...มีการร่วมมือกันปิดบัง... และส่อไปในทางน่าสงสัย ท่านรัฐมนตรี มัลโลซ์ จึงมีคำสั่ง... The Dreamers (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pawnA clerk in the office is only a pawn in the game of big business.
pawnA person who is only a pawn in the game often talks big in company.
pawnThe infantry soldier is only a pawn in the game of war.
pawnI tilt my head and consider. If I move not the pawn but this knight ...
pawnHe redeemed his watch from the pawnbroker.
pawnI pawned my camera.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตั๋วจำนำ[N] pawn ticket, Example: ในกระเป๋าสะพายเธอมี ชุดเครื่องแต่งหน้าชุดเล็ก โทรศัพท์มือถือ ตารางบิน ตั๋วจำนำ และล็อตเตอรี่หลายงวดรวมกัน, Thai definition: หนังสือรับรองว่าได้นำสิ่งของมาจำนำไว้
ธนานุบาล[N] pawn-shop, See also: name of Bangkok Municipality's pawn-shop, Syn. โรงรับจำนำ, สถานธนานุบาล, Example: ช่วงเปิดเทอมผู้ปกครองมักนำของไปจำนำที่ธนานุบาลเพื่อเอาเงินมาจ่ายค่าเทอมให้ลูก, Count unit: แห่ง, Thai definition: เรียกโรงรับจำนำในสังกัดขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
แปะโป้ง[V] pawn, See also: pledge, put in pawn, Syn. จำนำ, Example: แม่เอาสร้อยไปแปะโป้งไว้ที่โรงจำนำเพื่อเอาเงินไปจ่ายค่าเทอม, Thai definition: ค้างชำระไว้ก่อน
สถานธนานุบาล[N] pawn-shop, Syn. โรงรับจำนำ, โรงจำนำ, สถานธนานุเคราะห์, Example: ในช่วงเปิดเทอมมีผู้ปกครองจำนวนมากต้องเข้าออกสถานธนานุบาล นำสิ่งของไปจำนำ เพื่อมาจ่ายค่าเล่าเรียน, Count unit: แห่ง, Thai definition: สถานที่รับจำนำ ซึ่งประกอบการรับจำนำสิ่งของเป็นประกันหนี้เงินกู้เป็นปกติธุระ แต่ละรายมีจำนวนเงินไม่เกิน 10,000 บาท และรับหรือซื้อสิ่งของโดยจ่ายเงินให้สำหรับสิ่งของนั้นเป็นปกติธุระ แต่ละรายมีจำนวนเงินไม่เกิน 10,000 บาท มีข้อตกลงว่าจะได้ไถ่คืนภายหลัง
โรงรับจำนำ[N] pawnshop, Syn. โรงจำนำ, Example: ส.ส.ฝ่ายค้านได้กล่าวหาว่า รัฐมนตรีคนหนึ่งทุจริตเรียกเงินค่าอนุมัติตั้งโรงรับจำนำ โดยนำเงินไปซื้อเรือยอชต์หรูมูลค่าถึง 20 ล้านบาท, Count unit: โรง
ผู้จำนำ[N] pawner, See also: pledgor, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ส่งมอบสังหาริมทรัพย์สิ่งหนึ่งให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้
โรงจำนำ[N] pawn-shop, Syn. โรงรับจำนำ, สถานธนานุเคราะห์, Example: โรงจำนำของกทม. ทุ่มงบจำนวน 300 ล้านเพื่อรับลูกค้าช่วงเปิดเทอม, Count unit: โรง, แห่ง, Thai definition: สถานที่สำหรับรับจำนำสิ่งของ
จำนำ[V] pawn, See also: pledge, Ant. ไถ่คืน, Example: อย่าเพิ่งจำนำนาฬิกาเลยฉันจะให้ยืมเงินก่อน, Thai definition: ชื่อสัญญาซึ่งบุคคลหนึ่ง เรียกว่า ผู้จำนำ เอาทรัพย์สินตราไว้กับอีกบุคคลหนึ่ง เรียกว่า ผู้รับจำนำ เพื่อเป็นประกันการชำระหนี, Notes: (กฎหมาย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จำนำ[v.] (jamnam) EN: pawn ; pledge ; hock   FR: engager ; gager ; mettre en gage
เจ้าของโรงรับจำนำ[n. exp.] (jaokhøng rōng rap jamnam) EN: pawnbroker   FR: prêteur sur gages [m] ; prêteuse sur gages [f]
ไข่[v.] (khai) EN: lay an egg ; spawn   FR: pondre
ไข่ปลา[n. exp.] (khai plā) EN: roe ; spawn   FR: oeufs de poisson [mpl]
ของจำนำ[n. exp.] (khøng jamnam) EN: pawned article ; pledged article   FR: gage [m] ; dépôt [m]
ของหลุด[n. exp.] (khøng lut) EN: pawned article that has not been redeemed   
ผู้จำนำ[n. exp.] (phū jamnam) EN: pawner ; pledgor   
ผู้รับจำนำ[n. exp.] (phūrap jamnam) EN: pledgee ; pawnbroker   
โรงจำนำ[n.] (rōng jamnam) EN: pawnshop   FR: mont-de-piété [m] ; bureau de prêteur sur gages
โรงรับจำนำ[n. exp.] (rōng rap jamnam) EN: pawn shop ; pawnbroker's   FR: mont-de-piété [m] ; bureau de prêteur sur gages

CMU English Pronouncing Dictionary
PAWN    P AO1 N
PAWNS    P AO1 N Z
PAWNED    P AO1 N D
PAWNEE    P AO1 N IY1
PAWNEES    P AO1 N IY1 Z
PAWNSHOP    P AO1 N SH AA2 P
PAWNSHOPS    P AO1 N SH AA2 P S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pawn    (v) pˈɔːn (p oo1 n)
pawns    (v) pˈɔːnz (p oo1 n z)
pawned    (v) pˈɔːnd (p oo1 n d)
pawning    (v) pˈɔːnɪŋ (p oo1 n i ng)
pawnshop    (n) pˈɔːnʃɒp (p oo1 n sh o p)
pawnshops    (n) pˈɔːnʃɒps (p oo1 n sh o p s)
pawnbroker    (n) pˈɔːnbroukər (p oo1 n b r ou k @ r)
pawn-ticket    (n) pˈɔːn-tɪkɪt (p oo1 n - t i k i t)
pawnbrokers    (n) pˈɔːnbroukəz (p oo1 n b r ou k @ z)
pawn-tickets    (n) pˈɔːn-tɪkɪts (p oo1 n - t i k i t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
爪牙[zhǎo yá, ㄓㄠˇ ㄧㄚˊ, ] pawn; lackey; accomplice (in crime); collaborator; henchman, #36,414 [Add to Longdo]
当铺[dāng pù, ㄉㄤ ㄆㄨˋ, / ] pawn shop; also written 當鋪|当铺, #45,494 [Add to Longdo]
当铺[dāng pù, ㄉㄤ ㄆㄨˋ, / ] pawn shop; also written 當舖|当铺, #45,494 [Add to Longdo]
走卒[zǒu zú, ㄗㄡˇ ㄗㄨˊ, ] pawn (i.e. foot soldier); servant; lackey (of malefactor), #85,541 [Add to Longdo]
质铺[zhì pù, ㄓˋ ㄆㄨˋ, / ] pawn shop; also written 質鋪|质铺, #281,025 [Add to Longdo]
质铺[zhì pù, ㄓˋ ㄆㄨˋ, / ] pawn shop, #281,025 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pfandschein {m}pawn ticket [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[, to] (prt,conj) (1) if; when; (2) and; (3) with; (4) particle used for quoting (with speech, thoughts, etc.); (n) (5) (abbr) (See と金) promoted pawn (shogi); (P) [Add to Longdo]
と金[ときん, tokin] (n) promoted pawn (shogi) [Add to Longdo]
パーン[, pa-n] (n) pawn (chess piece) [Add to Longdo]
ポーン[, po-n] (n) pawn (in chess) [Add to Longdo]
ポーンショップ[, po-nshoppu] (n) (See 質屋) pawnshop [Add to Longdo]
一六銀行[いちろくぎんこう, ichirokuginkou] (n) pawnshop [Add to Longdo]
公益質屋[こうえきしちや, kouekishichiya] (n) public pawn shop [Add to Longdo]
産卵[さんらん, sanran] (n,vs) egg-laying; spawning; (P) [Add to Longdo]
産卵回遊[さんらんかいゆう, sanrankaiyuu] (n) spawning migration [Add to Longdo]
産卵期[さんらんき, sanranki] (n) breeding or spawning season [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pawn \Pawn\, n.
   See {Pan}, the masticatory.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pawn \Pawn\, n. [OE. paune, poun, OF. peon, poon, F. pion, LL.
   pedo a foot soldier, fr. L. pes, pedis, foot. See {Foot}, and
   cf. {Pioneer}, {Peon}.] (Chess)
   A man or piece of the lowest rank.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pawn \Pawn\, n. [OF. pan pledge, assurance, skirt, piece, F. pan
   skirt, lappet, piece, from L. pannus. See {Pane}.]
   1. Anything delivered or deposited as security, as for the
    payment of money borrowed, or of a debt; a pledge. See
    {Pledge}, n., 1.
    [1913 Webster]
 
       As for mortgaging or pawning, . . . men will not
       take pawns without use [i. e., interest]. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. State of being pledged; a pledge for the fulfillment of a
    promise. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Redeem from broking pawn the blemish'd crown.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       As the morning dew is a pawn of the evening fatness.
                          --Donne.
    [1913 Webster]
 
   3. A stake hazarded in a wager. [Poetic]
    [1913 Webster]
 
       My life I never held but as a pawn
       To wage against thy enemies.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {In pawn}, {At pawn}, in the state of being pledged. "Sweet
    wife, my honor is at pawn." --Shak.
 
   {Pawn shop}, a shop where a pawnbroker does business.
 
   {Pawn ticket}, a receipt given by the pawnbroker for an
    article pledged.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pawn \Pawn\, v. t. [imp. & p. p. {Pawned}; p. pr. & vb. n.
   {Pawning}.]
   1. To give or deposit in pledge, or as security for the
    payment of money borrowed; to put in pawn; to pledge; as,
    to pawn one's watch.
 
   Syn: hock [colloq].
     [1913 Webster]
 
        And pawned the last remaining piece of plate.
                          --Dryden.
     [1913 Webster]
 
   2. To pledge for the fulfillment of a promise; to stake; to
    risk; to wager; to hazard.
    [1913 Webster]
 
       Pawning his honor to obtain his lust. --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pawn
   n 1: an article deposited as security
   2: a person used by another to gain an end [syn: {instrument},
     {pawn}, {cat's-paw}]
   3: (chess) the least powerful piece; moves only forward and
     captures only to the side; it can be promoted to a more
     powerful piece if it reaches the 8th rank
   4: borrowing and leaving an article as security for repayment of
     the loan
   v 1: leave as a guarantee in return for money; "pawn your
      grandfather's gold watch" [syn: {pawn}, {soak}, {hock}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top