Search result for

east

(144 entries)
(0.0176 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -east-, *east*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
east[ADJ] เกี่ยวกับทิศตะวันออก, See also: ที่อยู่ทางตะวันออก
east[N] ทิศตะวันออก, See also: บุริมทิศ, บูรพาทิศ, บูรพา
Easter[N] เทศกาลอีสเตอร์ของคริสต์ศาสนา
eastern[ADJ] เกี่ยวกับทิศตะวันออก, See also: ไปทางทิศตะวันออก, มาจากทิศตะวันออก, Syn. easterly, eastward, orient
eastern[ADJ] ที่อยู่ทางทิศตะวันออก
easterly[ADJ] เกี่ยวกับหรืออยู่ทางตะวันออก, See also: ไปทางทิศตะวันออก, ซึ่งจะมาทางทิศตะวันออก, Syn. eastern
easterly[ADV] ไปทางทิศตะวันออก, See also: ซึ่งมาจากทางทิศตะวันออก
easterly[N] ลมที่มาจากทางทิศตะวันออก, Syn. east wind
eastward[N] จุดที่อยู่ในทิศตะวันออก, See also: ทิศทางที่ไปทางตะวันออก
eastward[ADV] ในทางตะวันออก, See also: ด้านตะวันออก, ไปทางตะวันออก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
east(อีสทฺ) n.,adj. ทิศตะวันออก,ภาคตะวันออก, -Phr. (the East ประเทศแถวตะวันออกไกลหรือกลาง), See also: eastness n. ดูeast
easter(อีส'เทอะ) n. เทศกาลอีสเตอร์ของคริสต์ศาสนาระลึกถึงการคืนชีพของพระเยซู,วันดังกล่าว
easterly(อีส'เทอะลี) adj.,adv.,n. (ลม) เกี่ยวกับทางตะวันออก, See also: easterliness,n.
easternadj. เกี่ยวกับหรือไปหรือมาจากทางทิศตะวันออก
easternern. ชาวตะวันออก
easternmostadj. สุดตะวันออก,สุดบูรพาทิศ
eastward(อีส'เวิร์ด) adj.,adv. หันหน้าตั้งอยู่หรือเคลื่อนไปทางตะวันออก. n. ทิศตะวันออก
eastwardlyadj.,adv. ไปทางตะวันออก
abreast(อะเบรสทฺ') adj.,adv. เคียงข้าง, พร้อมกัน,เป็นแนวเดียวกัน,เสมอกัน,ทัน, Syn. beside
beast(บีสทฺ) n. สัตว์ (ยกเว้นคน) ,สัตว์เดรัจฉาน

English-Thai: Nontri Dictionary
east(adj,adv) ทางทิศตะวันออก,ทางทิศบูรพา,ทางซีกตะวันออก,ทางภาคตะวันออก
east(n) ทิศตะวันออก,ทิศบูรพา,ซีกตะวันออก,ภาคตะวันออก
easterly(adj) ทางตะวันออก,ไปทางทิศตะวันออก,ไปทางทิศบูรพา
easterly(adv) ทางตะวันออก,ซึ่งมาจากทิศตะวันออก,มาจากภาคตะวันออก
eastern(adj) ทางตะวันออก,เกี่ยวกับทิศตะวันออก,ของชาวตะวันออก
easterner(n) ชาวตะวันออก
easternmost(adj) สุดทางทิศตะวันออก,อยู่ทางตะวันออกสุด
eastward(adj,adv) ทางทิศตะวันออก,ทางด้านตะวันออก,ทางทิศบูรพา
eastwards(adj,adv) ทางทิศตะวันออก,ทางด้านตะวันออก,ทางทิศบูรพา
abreast(adv) พร้อมกัน,เคียงคู่กันไป,เสมอกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
east-west mountingการวางขวาง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
East and Westตะวันออกกับตะวันตก [TU Subject Heading]
East Asiaเอเชียตะวันออก [TU Subject Heading]
East Asia Communityประชาคมเอเชียตะวันออก [การทูต]
East Asia Emergency Rice Reserveโครงการนำร่องเพื่อระบบการสำรองข้าวในเอเชียตะวันออก [การค้าระหว่างประเทศ]
East Asia Forumเวทีเอเชียตะวันออก [การทูต]
East Asia Latin American Forumเวทีหารือระหว่างภูมิภาคเอเชียตะวันออกและลาตินอเมริกา " ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2542 ประกอบด้วยสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ จีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และประเทศจาก ภูมิภาคลาตินอเมริกา 12 ประเทศ เม็กซิโก ปานามา โคลัมเบีย เอกวาดอร์ เวเนซุเอลา เปรู บราซิล ชิลี อาร์เจนตินา อุรุกวัย ปารากวัย และโบลิเวีย " [การทูต]
East Asia Study Groupกลุ่มศึกษาเอเชียตะวันออก [การทูต]
East Asia Summitการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก [การทูต]
East Asia Vision Groupกลุ่มวิสัยทัศน์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก จัดตั้งขึ้นตามข้อเสนอของประธานาธิบดีคิม แด จุง แห่งสาธารณรัฐเกาหลี ในระหว่างการประชุมหัวหน้ารัฐบาลอาเซียนกับจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี ที่กรุงฮานอย เมื่อเดือนธันวาคม 2541 เพื่อเป็นเวทีระดมความคิดและแสวงหาแนวทางขยายความร่วมมือระหว่างกันในทุก ด้านและทุกระดับเพื่อมุ่งแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจและพัฒนาภูมิภาคนี้อย่างต่อเนื่อง [การทูต]
East Indiansชาวอินเดีย [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
east-west schism[อีสต์ เวสต์ ชิส เซิม] (n ) ความแตกแยกระหว่างคริสต์ศาสนจักรตะวันออกและตะวันตก. การแตกแยกระหว่างคริสต์ศาสนจักรเป็นสองสาขา: คริสต์ศาสนจักรตะวันออก (กรีก) และคริสต์ศาสนจักรตะวันตก (โรมัน) ที่ต่อมากลายเป็นนิกายอีสเติร์นออร์ธอด็อกซ์ และนิกายโรมันคาทอลิค (en.wikipedia.org/wiki/East-West_Schism)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A weekend curfew of 1:00 a.M. Is that eastern or pacific?วันเสาร์อาทิตย์ ห้ามกลับบ้านหลังตี 1 Chuck in Real Life (2008)
Spotted-- upper east side beautyแอบเห็น สาวงามแห่งอัพเปอร์ อีสต์ไซด์ Pret-a-Poor-J (2008)
Every dock and coastline east of the Siberian Sea to the Baffin Bay...ทุก ๆ ท่าเทียบเรือและชายฝั่งทะเลตะวันออกของ ทะเลไซบีเรียไปจนถึงอ่าวบาฟฟิน Odyssey (2008)
I usually don't get the stigmata until Easter.ปกติฉันจะไม่มีรอยตะปูของพระคริสต์จนกระทั่งอีสเตอร์ The Itch (2008)
Eastern Europe, Asia, Third-world countries.ยุโรปตะวันออก เอเชีย ประเทศโลกที่สาม Dying Changes Everything (2008)
That's in the east coast, not south, you fool!มันอยู่ทางตะวันออก ไม่ใช่ทางใต้ซะหน่อย โง่จริงๆ Baby and I (2008)
I should think maybe Eastern Ukraine.ผมควรคิดว่า คุณมาจาก ยูเครนตะวันออก Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
You know, north, south, east...คุณรู้ ทิศเหนื่อ ใต้ ตะวันออก... Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
...and in here the East wing, closed the West wing, out of bound...และที่นี่ ซีกตะวันออก ปิดไว้ ซีกตะวันตก อยู่นอกขอบเขต The Secret of Moonacre (2008)
Now the sun may rise in the east, but I'm barking at the moon.พระอาทิตย์ก็ขึ้นที่ทิศตะวันออก และฉันก็เห่าพระจันทร์ Bolt (2008)
But it never seemed to work out. Have you been in the Far East?แต่ดูเหมือนว่ามันไม่เคยเป็นจริง คุณเคยไปอยุ่ในเอเชียตะวันออกมั้ย The Curious Case of Benjamin Button (2008)
The woman, Lucille Adams of East Empire City,ผู้หญิง ชือ ลูซี่ อดัม \ แห่ง เมืองเอ็มไพร์ซิตี้ ตะวันออก Superhero Movie (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
eastAccording to the ABC news, another jet-liner was hi-jacked in the Middle East.
eastBecause of the difference in climate, the same crop is not cultivated in the North and East of the country.
eastClint Eastwood's latest movie is on at the theater.
eastClint Eastwood was elected mayor of Carmel.
eastCultures of the East and the West are mixed in this country.
eastEaster is near at hand.
eastEaster will soon come around.
eastForks were used for many years in Europe and the Near East, but only for cooking.
eastFork-users are mainly in Europe, North America, and Latin America; chopstick-users in eastern Asia and finger-users in Africa, the Middle East, Indonesia, and India.
eastHappy Easter.
eastHe has never really got over malaria he caught in the East during the war.
eastHe has studied the cultures of Eastern Countries.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยุโรปตะวันออก[N] East Europe, Ant. ยุโรปตะวันตก, Example: คู่แข่งของไทยเกี่ยวกับอุตสาหกกรมสิ่งทอในอนาคตอันใกล้ ได้แก่ ยุโรปตะวันออก, แอฟริกาเหนือ, แคริบเบียนและอเมริกากลาง
ทิศตะวันออก[N] east, Syn. ทิศบูรพา, Ant. ทิศตะวันตก, ทิศประจิม, Example: ประเทศไทยมีอาณาเขตทิศตะวันออกจดประเทศลาว และประเทศกัมพูชา, Thai definition: ทิศทางที่ดวงอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้า
ตะวันออก[N] east, See also: eastern, Syn. ทิศตะวันออก, Ant. ทิศตะวันตก, Example: จันทบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศไทย, Thai definition: เรียกทิศที่ดวงอาทิตย์โผล่พ้นขอบฟ้า
บรรพ์[ADJ] eastern, Syn. ตะวันออก, บูรพา, Ant. ตะวันตก
บุริมทิศ[N] east, Syn. บุรพทิศ, ทิศตะวันออก, บูรพา
บุรพทิศ[N] east, Syn. บูรพา, บุริมทิศ, ทิศตะวันออก, Example: งานเขียนนี้ชี้ให้เห็นความเลวร้ายของฝรั่งที่มีต่อผู้คนและดินแดนในบุรพทิศ, Count unit: ทิศ
บูรพาทิศ[N] east, Syn. ทิศตะวันออก, บูรพา, บุรพทิศ, บุริมทิศ, Example: บริเวณเนื้อที่ริมกำแพงเมืองเบื้องบูรพาทิศของกรุงเทพพระมหานครเคยเป็นสวนผลไม้มาก่อน
บูรพา[N] east, Syn. ทิศตะวันออก, บุรพทิศ, บุริมทิศ, บูรพาทิศ, Example: พวกมันส่งรถโจรกรรมไปขายประเทศลาวและกองกำลังเขมรด้านชายแดนบูรพา, Notes: (สันสกฤต)
ชาวตะวันออก[N] easterner, See also: oriental, Syn. คนเอเชีย, ชาวเอเชีย, Example: วัฒนธรรมและประเพณีของชาวตะวันออกมีลักษณะคล้ายๆ กัน
คนเอเชีย[N] easterner, See also: oriental, Syn. ชาวเอเชีย, Example: คนเอเซียเหล่านี้ รัฐบาลญี่ปุ่นพร้อมจะรับรองเช่นเดียวกับของสหรัฐอเมริกาอังกฤษและฝรั่งเศส, Count unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาคเนย์[n.] (ākhanē) EN: southeast   FR: sud-est [m]
อาเซียน [org.] (Asīen) EN: ASIAN (Association of Southeast Asian Nations)   
บีบแตร[v. exp.] (bīp traē) EN: stroke woman's breast ; squeeze woman's breast   
บุพทักษิณ[X] (bupphathaksin) EN: southeast   
บูรพา[n.] (būraphā) EN: east ; orient   FR: est [m] ; orient [m]
บุรีรัมย์[n. prop.] (Burīram) EN: Buriram (Northeast)   FR: Buriram (prov. Nord-Est)
ฉะเชิงเทรา[n. prop.] (Chachoēngsao) EN: Chachoengsao (East)   FR: Chachoengsao (Est)
เชื้อ[n.] (cheūa) EN: fermenting agent ; yeast ; leavening ; ferment ; enzyme   FR: levure [f] ; ferment [m] ; enzyme [f] ; levain [m]
เชื้อหมัก[n.] (cheūamak) EN: yeast   FR: levure [f]
ชลบุรี[n. prop.] (Chonburī) EN: Chonburi (East)   FR: Chonburi (Est)

CMU English Pronouncing Dictionary
EAST    IY1 S T
EASTER    IY1 S T ER0
EASTEP    IY1 Z T EH0 P
EASTON    IY1 S T AH0 N
EASTES    IY1 S T S
EASTIN    IY1 Z T IH2 N
EAST'S    IY1 S T S
EASTDIL    IY1 S T D IH2 L
EASTHAM    IY1 S T AH0 M
EASTEND    IY1 Z T EH2 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
east    (n) (ii1 s t)
Easter    (n) (ii1 s t @ r)
Easters    (n) (ii1 s t @ z)
eastern    (j) (ii1 s t @ n)
easterly    (j) (ii1 s t @ l ii)
eastward    (j) (ii1 s t w @ d)
Eastleigh    (n) (ii1 s t l ii)
eastwards    (a) (ii1 s t w @ d z)
Eastbourne    (n) (ii1 s b oo n)
easternmost    (j) (ii1 s t @ n m ou s t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Osten {m} | nach Osten gehendEast | eastbound [Add to Longdo]
Ostküste {f}east coast [Add to Longdo]
Blauflügelrötel {m} [ornith.]East Coast Akelat [Add to Longdo]
Gelbbauchastrild {m} [ornith.]East African Swee Waxbill [Add to Longdo]
Ost-Timur [geogr.]East Timor (tp) [Add to Longdo]
OstdeutschlandEast Germany; Estern Germany [Add to Longdo]
Ostchinesisches MeerEast China Sea [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[もと, moto] (n) (See 酒母,元・もと・1) yeast mash [Add to Longdo]
ASEAN[アセアン, asean] (n) Association of Southeast Asian Nations; ASEAN [Add to Longdo]
おっぱい(P);オッパイ[, oppai (P); oppai] (n) (1) (chn) breasts; boobies; tits; (2) (chn) breast milk; (P) [Add to Longdo]
お祭り;お祭;御祭り;御祭[おまつり, omatsuri] (n) (pol) (See 祭り) festival; feast; carnival [Add to Longdo]
かぶり笠;被り笠[かぶりがさ, kaburigasa] (n) (obsc) conical hat (East-Asian style); coolie hat [Add to Longdo]
くつわを並べて[くつわをならべて, kutsuwawonarabete] (exp) (See 轡・くつわ) together; abreast; side-by-side [Add to Longdo]
くらい(P);ぐらい(P)[, kurai (P); gurai (P)] (suf,prt) (1) (also written as 位) approximately; about; around; or so; (2) to (about) the extent that; (almost) enough that; so ... that ...; at least; (3) as ... as ...; like; (P) [Add to Longdo]
ご馳走(P);御馳走[ごちそう, gochisou] (n) (1) feast; treating (someone); (vs) (2) to treat (someone, e.g. to a meal); (P) [Add to Longdo]
さっぱり[, sappari] (adj-na,adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) feeling refreshed; feeling relieved; (2) neat; trimmed; (3) plain; simple; (4) (See さっぱり分らない) completely; entirely; (5) not in the least (in sentence with negative verb); not at all; (n) (6) completely ignorant; not doing at all; (P) [Add to Longdo]
せめて[, semete] (adv) at least; at most; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中东[Zhōng dōng, ㄓㄨㄥ ㄉㄨㄥ, / ] East China; Middle East [Add to Longdo]
向东[xiàng dōng, ㄒㄧㄤˋ ㄉㄨㄥ, / ] eastwards [Add to Longdo]
复活节[Fù huó jié, ㄈㄨˋ ㄏㄨㄛˊ ㄐㄧㄝˊ, / ] Easter [Add to Longdo]
复活节岛[Fù huó jié dǎo, ㄈㄨˋ ㄏㄨㄛˊ ㄐㄧㄝˊ ㄉㄠˇ, / ] Easter Island [Add to Longdo]
[dōng, ㄉㄨㄥ, / ] east; host (i.e. sitting on east side of guest); landlord; surname Dong [Add to Longdo]
东中国海[Dōng Zhōng guó Hǎi, ㄉㄨㄥ ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄏㄞˇ, / ] East China sea [Add to Longdo]
东亚[dōng yà, ㄉㄨㄥ ㄧㄚˋ, / ] East Asia [Add to Longdo]
东区[Dōng qū, ㄉㄨㄥ ㄑㄩ, / ] east zone; east end; east district (of Taiwanese town) [Add to Longdo]
东印度公司[Dōng Yìn dù Gōng sī, ㄉㄨㄥ ˋ ㄉㄨˋ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] East India Company [Add to Longdo]
东吴[Dōng Wú, ㄉㄨㄥ ˊ, / ] Eastern Wu (222-280); the southern state of Wu during the Three Kingdoms period, founded by Sun Quan 孫權|孙权 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
最下位[さいかい, saikai] least significant bit [Add to Longdo]
最下位のビット[さいかいのビット, saikaino bitto] LSB, least significant bit [Add to Longdo]
最下位ビット[さいかいビット, saikai bitto] least significant bit (LSB) [Add to Longdo]
最小二乗法[さいしょうにじょうほう, saishounijouhou] least-squares method [Add to Longdo]
最小有効ビット[さいしょうゆうこうびっと, saishouyuukoubitto] least significant bit, LSB (abbr.) [Add to Longdo]
最小有効数字[さいしょうゆうこうすうじ, saishouyuukousuuji] least significant digit, LSD (abbr.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 East \East\, adv.
   Eastward.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 East \East\, v. i.
   To move toward the east; to veer from the north or south
   toward the east; to orientate.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 East \East\ ([=e]st), n. [OE. est, east, AS. e['a]st; akin to D.
   oost, oosten, OHG. [=o]stan, G. ost, osten, Icel. austr, Sw.
   ost, Dan. ["o]st, ["o]sten, Lith. auszra dawn, L. aurora (for
   ausosa), Gr. 'hw`s, "e`os, 'a`yws, Skr. ushas; cf. Skr. ush
   to burn, L. urere. [root]149, 288. Cf. {Aurora}, {Easter},
   {Sterling}.]
   1. The point in the heavens where the sun is seen to rise at
    the equinox, or the corresponding point on the earth; that
    one of the four cardinal points of the compass which is in
    a direction at right angles to that of north and south,
    and which is toward the right hand of one who faces the
    north; the point directly opposite to the west.
    [1913 Webster]
 
       The east began kindle.        --E. Everett.
    [1913 Webster]
 
   2. The eastern parts of the earth; the regions or countries
    which lie east of Europe; the orient. In this indefinite
    sense, the word is applied to Asia Minor, Syria, Chaldea,
    Persia, India, China, etc.; as, the riches of the East;
    the diamonds and pearls of the East; the kings of the
    East.
    [1913 Webster]
 
       The gorgeous East, with richest hand,
       Showers on her kings barbaric pearl and gold.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. (U. S. Hist. and Geog.) Formerly, the part of the United
    States east of the Alleghany Mountains, esp. the Eastern,
    or New England, States; now, commonly, the whole region
    east of the Mississippi River, esp. that which is north of
    Maryland and the Ohio River; -- usually with the definite
    article; as, the commerce of the East is not independent
    of the agriculture of the West.
    [1913 Webster]
 
   {East by north}, {East by south}, according to the notation
    of the mariner's compass, that point which lies 111/4[deg]
    to the north or south, respectively, of the point due
    east.
 
   {East-northeast}, {East-southeast}, that which lies
    221/2[deg] to the north or south of east, or half way
    between east and northeast or southeast, respectively. See
    Illust. of {Compass}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 East \East\, a.
   1. Toward the rising sun; or toward the point where the sun
    rises when in the equinoctial; as, the east gate; the east
    border; the east side; the east wind is a wind that blows
    from the east.
    [1913 Webster]
 
   2. (Eccl.) Designating, or situated in, that part of a church
    which contains the choir or chancel; as, the east front of
    a cathedral.
    [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 east
   adv 1: to, toward, or in the east; "we travelled east for
       several miles"; "located east of Rome"
   adj 1: situated in or facing or moving toward the east [ant:
       {west}]
   n 1: the cardinal compass point that is at 90 degrees [syn:
      {east}, {due east}, {eastward}, {E}]
   2: the countries of Asia [syn: {East}, {Orient}]
   3: the region of the United States lying to the north of the
     Ohio River and to the east of the Mississippi River [syn:
     {East}, {eastern United States}]
   4: the direction corresponding to the eastward cardinal compass
     point
   5: a location in the eastern part of a country, region, or city

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top