ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คนเอเชีย

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คนเอเชีย-, *คนเอเชีย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คนเอเชีย[N] easterner, See also: oriental, Syn. ชาวเอเชีย, Example: คนเอเซียเหล่านี้ รัฐบาลญี่ปุ่นพร้อมจะรับรองเช่นเดียวกับของสหรัฐอเมริกาอังกฤษและฝรั่งเศส, Count unit: คน
คนเอเชีย[N] easterner, See also: oriental, Syn. ชาวเอเชีย, Example: คนเอเซียเหล่านี้ รัฐบาลญี่ปุ่นพร้อมจะรับรองเช่นเดียวกับของสหรัฐอเมริกาอังกฤษและฝรั่งเศส, Count unit: คน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Easterner speaks with forked tongue.คนเอเชียด้วยเท้าเลี่ยน พูดคุยกับลิ้นสองแฉก Help! (1965)
We're Asiansแต่พวกเราเป็นคนเอเชียนะ Paris ei yeonin (2004)
He's Asian... hates flowers hates...เขาเป็นคนเอเชีย... เกลียดดอกไม้ เกลียด... Paris ei yeonin (2004)
Yeah, now that you mention it, they, they could have been asian.ใช่ ตอนนี้สิ่งที่คุณเอ่ยถึง พวกเขา พวกเขาอาจจะเป็นคนเอเชียก็ได้ Mr. Monk Meets the Godfather (2004)
You don't look very Asian to me.แกดูไม่เหมือนคนเอเชียเลย War (2007)
[ engine sputters ] [ engine turns over ] All right, go!แกทำฉันซะกลัวเลย ไม่เอาน่า แกไม่ใช่หนึ่งในกังฟูของพวกคนเอเชีย... Harold (2008)
Than any asian face in years.กว่าคนเอเชียหน้าไหนทั้งปี Easy as Pie (2008)
Chuck's been cooking the books for the Asian mob.ชัคเคยเป็นคนทำอาหารตามใบสั่ง ให้กับมาเฟียคนเอเชีย Giving Back (2008)
Well, come on, you're not one of those kung-fu Asians... you're a fucking pussy banker, for Christ's sakes.ไม่เอาน่า แกไม่ใช่หนึ่งในกังฟูของพวกคนเอเชีย... แกมันก็นายแบงค์แหย ๆ เห็นแก่พระเจ้าเถอะ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
- Is Saul Asian?- โซลเป็นคนเอเชียรึเปล่า Pineapple Express (2008)
- Is he Asian?- เขาเป็นคนเอเชียรึเปล่า Pineapple Express (2008)
- He's not Asian.- เขาไม่ใช่คนเอเชีย Pineapple Express (2008)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gook[N] คนผิวเหลือง, See also: คนเอเชีย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top