Search result for

eastern

(97 entries)
(0.0283 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eastern-, *eastern*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eastern[ADJ] เกี่ยวกับทิศตะวันออก, See also: ไปทางทิศตะวันออก, มาจากทิศตะวันออก, Syn. easterly, eastward, orient
eastern[ADJ] ที่อยู่ทางทิศตะวันออก
easterner[N] คนที่มาจากทางตะวันออกของประเทศหรือภูมิภาค (โดยเฉพาะคนที่อยู่ทางตะวันออกของประเทศสหรัฐอเมริกา)
easternmost[ADJ] สุดทิศตะวันออก, See also: สุดทิศบูรพา
Eastern Church[N] คริสต์ศาสนาจักรนิกาย Orthodox ซึ่งกำเนิดในประเทศต่างๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรโรมันตะวันออก, Syn. Byzantine Church, Eastern Orthodox Church
Eastern hemisphere[N] ครึ่งโลกด้านตะวันออก (ด้านตะวันออกของเส้นสมมติ Greenwich) ได้แก่ เอเชีย แอฟริกา ออสเตรเลียและส่วนใหญ่ของยุโรป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
easternadj. เกี่ยวกับหรือไปหรือมาจากทางทิศตะวันออก
easternern. ชาวตะวันออก
easternmostadj. สุดตะวันออก,สุดบูรพาทิศ

English-Thai: Nontri Dictionary
eastern(adj) ทางตะวันออก,เกี่ยวกับทิศตะวันออก,ของชาวตะวันออก
easterner(n) ชาวตะวันออก
easternmost(adj) สุดทางทิศตะวันออก,อยู่ทางตะวันออกสุด
northeastern(adj) อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือ,อยู่ทางภาคอีสาน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Eastern African Communityประชาคมแอฟริกาตะวันออก " จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2510 มีประเทศสมาชิก 3 ประเทศ คือ เคนยา ยูกันดา และแทนซาเนีย เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิก และการจัดตั้งตลาดร่วมขึ้น " [การทูต]
Eastern Seaboard Projectโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A weekend curfew of 1:00 a.M. Is that eastern or pacific?วันเสาร์อาทิตย์ ห้ามกลับบ้านหลังตี 1 Chuck in Real Life (2008)
Eastern Europe, Asia, Third-world countries.ยุโรปตะวันออก เอเชีย ประเทศโลกที่สาม Dying Changes Everything (2008)
I should think maybe Eastern Ukraine.ผมควรคิดว่า คุณมาจาก ยูเครนตะวันออก Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
He works out of what is now a monastery in Eastern Moravia.เขาผลิตมัน ในโบสถ์แห่งนึงในตะวันออกของ โมราเวีย Wanted (2008)
To guard against Sun of Eastern Kingdom of Wuให้ไปป้องกันพวกง่อก๊กด้านตะวันออก Three Kingdoms (2008)
Vicinity eastern United States, sir.กำลังเคลื่อนที่ ทางตะวันออกของสหรัฐ ครับ. Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
We've narrowed the list down to 12 targets along the eastern seaboard.เราตีวงให้แคบลง จนได้เป้าหมาย 12 แห่งแถบชายฝั่งด้าน ต.อ. Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
Well, three of those missiles are now loaded with the pathogen and aimed at cities on our eastern seaboard.นั่นเอง ตอนนี้ ขีปนาวุธ 3 ลูกในจำนวนนั้น ถูกบรรจุไว้เตรียมยิงพร้อมกับเชื้อโรค และมุ่งเป้าไปที่เมืองในบริเวณชายฝั่งตะวันออก Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
And aimed at cities on our eastern seaboard.และตั้งเป้าหมายไปยังใจกลางเมือง Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
When you checked into the hotel, did you or did you not insist on getting an eastern-facing room on a floor not below 7?ตอนคุณเช็คอิน คุณยืนยันหรือไม่ว่าจะเอา.. ..ห้องที่หันหน้าไปทางทิศตะวันออก และอยู่สูงกว่าชั้น7 The Ugly Truth (2009)
I just learned that he was killed with his family in a tsunami in eastern India.ผมเพิ่งจะได้รู้ว่า เขาและครอบครัว ตายในสึนามิทางใต้ของอินเดีย 2012 (2009)
Senior V.P., Eastern Great Lakes Division.รองประธานอาวุโส ของแผนกอีสเทิร์นเกรทเลค It's a Terrible Life (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
easternFork-users are mainly in Europe, North America, and Latin America; chopstick-users in eastern Asia and finger-users in Africa, the Middle East, Indonesia, and India.
easternHe has studied the cultures of Eastern Countries.
easternI hear some tribes in eastern Africa live on milk products.
easternIn the midst of the dollar falling hard against the yen and other major Eastern currencies the Chinese yuan, with China effectively taking a 'dollar peg' policy, has become cheap.
easternJapan is in eastern Asia.
easternMiddle Eastern oil prices jumped by five dollars per barrel.
easternThe city is on the eastern bank of the Hudson.
easternThe eastern sky was getting light.
easternThe museum's eastern gallery was closed for cleaning.
easternThere is a tinge of red in the eastern sky.
easternWe lack an incentive for pursuing the eastern market.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะวันออก[N] east, See also: eastern, Syn. ทิศตะวันออก, Ant. ทิศตะวันตก, Example: จันทบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศไทย, Thai definition: เรียกทิศที่ดวงอาทิตย์โผล่พ้นขอบฟ้า
บรรพ์[ADJ] eastern, Syn. ตะวันออก, บูรพา, Ant. ตะวันตก
ชาวตะวันออก[N] easterner, See also: oriental, Syn. คนเอเชีย, ชาวเอเชีย, Example: วัฒนธรรมและประเพณีของชาวตะวันออกมีลักษณะคล้ายๆ กัน
คนเอเชีย[N] easterner, See also: oriental, Syn. ชาวเอเชีย, Example: คนเอเซียเหล่านี้ รัฐบาลญี่ปุ่นพร้อมจะรับรองเช่นเดียวกับของสหรัฐอเมริกาอังกฤษและฝรั่งเศส, Count unit: คน
คนเอเชีย[N] easterner, See also: oriental, Syn. ชาวเอเชีย, Example: คนเอเซียเหล่านี้ รัฐบาลญี่ปุ่นพร้อมจะรับรองเช่นเดียวกับของสหรัฐอเมริกาอังกฤษและฝรั่งเศส, Count unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มัดหมี่[n.] (matmī) EN: Thai silk woven in northeastern Thailand ; mudmee silk   
นกอีก๋อยตะโพกสีน้ำตาล[n. exp.] (nok ī-køi taphōk sī nāmtān) EN: Eastern Curlew ; Far Eastern Curlew   FR: Courlis de Sibérie [m] ; Courlis de Madagascar [m]
นกกระจิ๊ดหัวมงกุฎ[n. exp.] (nok krajit hūa mongkut) EN: Eastern Crowned Warbler   FR: Pouillot de Temminck [m] ; Pouillot à couronne [m] ; Pouillot couronné [m]
นกยางทะเล[n. exp.] (nok yāng thalē) EN: Pacific Reef Egret ; Eastern Reef-Egret   FR: Aigrette sacrée [f] ; Aigrette des récifs (de l’est) [f] ; Héron des palétuviers [m]
ภาคตะวันออก[n. prop.] (Phāk Tawan Øk) EN: Eastern Thailand   FR: Est (de la Thaïlande) [m] ; Thaïlande de l'Est [f]
ภาษาดารี[n. exp.] (phāsā Dārī) EN: Dari ; Dari Persian ; Eastern Persian   
ภาษาไทยถิ่นอีสาน[n. exp.] (phāsā Thai thin Īsān) EN: Northeastern Thai dialect ; Northeastern dialect ; Isan diailect   
ผีเสื้อจันทรา[n. exp.] (phīseūa janthrā) EN: Eastern Courtier   
ผีเสื้อสีตาลจุดตาห้าสีจาง[n. exp.] (phīseūa sī tān jut tā hā sī jāng) EN: Eastern Five-ring   
ติ่ง[n.] (ting) EN: Eastern Mole   

CMU English Pronouncing Dictionary
EASTERN    IY1 S T ER0 N
EASTERN'S    IY1 S T ER0 N Z
EASTERNER    IY1 S T ER0 N ER0
EASTERNERS    IY1 S T ER0 N ER0 Z
EASTERN-WEST    IY1 S T ER0 N W EH1 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eastern    (j) (ii1 s t @ n)
easternmost    (j) (ii1 s t @ n m ou s t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ostblock {m} [hist.]Eastern bloc [Add to Longdo]
östlich {adj} | östlicher | am östlichsteneastern | more eastern | most eastern [Add to Longdo]
Blaßspötter {m} [ornith.]Eastern Olivaceous Warbler (Hippolais pallida) [Add to Longdo]
Kronenlaubsänger {m} [ornith.]Eastern Crowned Leaf-Warbler (Phylloscopus coronatus); Temminck's Crowned Willow Warbler [Add to Longdo]
Riffreiher {m} [ornith.]Eastern Reef Heron [Add to Longdo]
Mangroveweihe {f} [ornith.]Eastern Marsh Harrier [Add to Longdo]
Amurfalke {m} [ornith.]Eastern Red-footed Krestel [Add to Longdo]
Orientbrachschwalbe {f} [ornith.]Eastern Collared Pratincole [Add to Longdo]
Steppenregenpfeifer {m} [ornith.]Eastern Sand Plover [Add to Longdo]
Klippentaube {f} [ornith.]Eastern Rock Pigeon [Add to Longdo]
Wühlerkakadu {m} [ornith.]Eastern Long-billed Corella [Add to Longdo]
Rosella [ornith.]Eastern Rosella [Add to Longdo]
Bindenlärmvogel {m} [ornith.]Eastern Grey Plantain-eater [Add to Longdo]
Schefflerkauz {m} [ornith.]Eastern Barred Owlet [Add to Longdo]
Ostkreischeule {f} [ornith.]Eastern Screech Owl [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アメリカ七日鮫[アメリカなぬかざめ;アメリカナヌカザメ, amerika nanukazame ; amerikananukazame] (n) (uk) swellshark (Cephaloscyllium ventriosum, species of catshark in the Eastern Pacific) [Add to Longdo]
イースタン[, i-sutan] (n) eastern [Add to Longdo]
イースタングリップ[, i-sutangurippu] (n) eastern grip (in tennis) [Add to Longdo]
イースタンリーグ[, i-sutanri-gu] (n) Eastern League [Add to Longdo]
イーストアトランティックアフリカンスペードフィッシュ[, i-sutoatoranteikkuafurikansupe-dofisshu] (n) East Atlantic African spadefish (Ephippus goreensis, species of Eastern Atlantic spadefish) [Add to Longdo]
イエローテールサージョンフィッシュ;イエローテールサージャンフィッシュ[, iero-te-rusa-jonfisshu ; iero-te-rusa-janfisshu] (n) yellowtail surgeonfish (Prionurus punctatus, species of Eastern Central Pacific tang found in reefs from the Gulf of California to El Salvador) [Add to Longdo]
ウエストアフリカンスペードフィッシュ[, uesutoafurikansupe-dofisshu] (n) West African spadefish (Chaetodipterus lippei, species of Eastern Atlantic spadefish found from Senegal to Angola) [Add to Longdo]
カーヌーン[, ka-nu-n] (n) qanun (Near-Eastern string instrument) (ara [Add to Longdo]
カリフォルニアスウェルシャーク;カリフォルニア・スウェル・シャーク[, kariforuniasuuerusha-ku ; kariforunia . suueru . sha-ku] (n) (See アメリカナヌカザメ) swellshark (Cephaloscyllium ventriosum, species of catshark in the Eastern Pacific) [Add to Longdo]
ガルフサージョンフィッシュ;ガルフサージャンフィッシュ[, garufusa-jonfisshu ; garufusa-janfisshu] (n) Gulf surgeonfish (Acanthurus randalli, species of tang found in Florida and northeastern Gulf of Mexico) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
东吴[Dōng Wú, ㄉㄨㄥ ˊ, / ] Eastern Wu (222-280); the southern state of Wu during the Three Kingdoms period, founded by Sun Quan 孫權|孙权 [Add to Longdo]
东周[dōng zhōu, ㄉㄨㄥ ㄓㄡ, / ] Eastern Zhou (770-221 BC) [Add to Longdo]
东方马脑炎病毒[dōng fāng mǎ nǎo yán bìng dú, ㄉㄨㄥ ㄈㄤ ㄇㄚˇ ㄋㄠˇ ㄧㄢˊ ㄅㄧㄥˋ ㄉㄨˊ, / ] eastern equine encephalitis (EEE) virus [Add to Longdo]
东欧[dōng ōu, ㄉㄨㄥ ㄡ, / ] Eastern Europe [Add to Longdo]
东正教[Dōng zhèng jiào, ㄉㄨㄥ ㄓㄥˋ ㄐㄧㄠˋ, / ] Eastern Orthodox Church [Add to Longdo]
东洋[Dōng yáng, ㄉㄨㄥ ㄧㄤˊ, / ] Eastern world [Add to Longdo]
东汉[Dōng hàn, ㄉㄨㄥ ㄏㄢˋ, / ] Eastern or later Han dynasty, 25-220 [Add to Longdo]
东缅高原[Dōng Miǎn gāo yuán, ㄉㄨㄥ ㄇㄧㄢˇ ㄍㄠ ㄩㄢˊ, / ] Eastern Myanmar plateau [Add to Longdo]
东罗马帝国[dōng Luó mǎ Dì guó, ㄉㄨㄥ ㄌㄨㄛˊ ㄇㄚˇ ㄉㄧˋ ㄍㄨㄛˊ, / ] Eastern Roman empire or Byzantium (395-1453) [Add to Longdo]
东西周[Dōng Xī Zhōu, ㄉㄨㄥ ㄒㄧ ㄓㄡ, 西 / 西] Eastern Zhou (1046-771 BC) and Western Zhou (770-221 BC) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Eastern \East"ern\, a. [AS. e['a]stern.]
   1. Situated or dwelling in the east; oriental; as, an eastern
    gate; Eastern countries.
    [1913 Webster]
 
       Eastern churches first did Christ embrace.
                          --Stirling.
    [1913 Webster]
 
   2. Going toward the east, or in the direction of east; as, an
    eastern voyage.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 eastern
   adj 1: lying toward or situated in the east; "the eastern end of
       the island"
   2: of or characteristic of eastern regions of the United States;
     "the Eastern establishment" [ant: {western}]
   3: lying in or toward the east; "the east side of New York";
     "eastern cities" [syn: {easterly}, {eastern}]
   4: relating to or characteristic of regions of eastern parts of
     the world; "Eastern Europe"; "the Eastern religions" [ant:
     {western}]
   5: from the east; used especially of winds; "an eastern wind";
     "the winds are easterly" [syn: {easterly}, {eastern}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top