ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dishonestly

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dishonestly-, *dishonestly*, dishonest
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm talking about a cop who's mixed up in drugs, a dishonest cop.ผมกำลังพูดถึงตำรวจผู้ที่ผสมขึ้นมาในยาเสพติดตำรวจที่ไม่สุจริต The Godfather (1972)
It takes time, it takes oil, it's dishonest, Mr. McCarthy.ต้องใช้เวลา ต้องใช้น้ำมัน มันไม่ซื่อสัตย์ครับ Oh, God! (1977)
-Dishonest?ไม่ซื่อสัตย์ Oh, God! (1977)
That's dishonest...ขโมยเหรอ... The Road Warrior (1981)
He's dishonest!เขาไม่มีศักดิ์ศรี ! The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Cornelia. She's dishonest.คอร์นีเลีย หล่อนท่าทางไม่น่าไว้ใจ Girl with a Pearl Earring (2003)
Every time I am about to make my payment something dishonest happens.ทุกๆครั้งที่ผมเตรียมจะจ่ายเงิน ก็มีคนขโมยไปทุกที RocknRolla (2008)
If continued to be controlling by those dishonest individuals, I fear that his Majesty will messes up our true courseถ้ายังทรงถูกควบคุมด้วยพวกที่ไม่น่าไว้วางใจ ข้าเกรงว่า พระราชาจะเลอะเลือน Iljimae (2008)
dishonest?ไม่น่าไว้ใจหรอ? The Grandfather (2009)
In a dishonest place.ในที่ลับตาคน Shadow Games (2010)
And she has seen the good in your message, despite its dishonest beginnings.เขาพูดถึงอะไรน่ะ? Saw 3D: The Final Chapter (2010)
Maybe things are moving too fast with Hannah, and even though you really like her, it feels dishonest because the truth is that you still have feelings for Sarah.อาจจะเป็นเพราะเรื่องที่เกี่ยวกับแฮนน่าห์ มันเกิดขึ้นเร็วเกินไป และแม้ว่านายจะชอบหล่อนจริงๆ ก็รู้สึกเหมือนกับการไม่ซื่อสัตย์ เพราะว่าความจริงแล้ว Chuck Versus the Fake Name (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มิชอบ(adv) dishonestly, See also: illegitimately, deceitfully, Syn. ไม่ดี, ไม่ถูกต้อง, Ant. ชอบ, Example: รูปแบบการกระทำของเขาเข้าข่ายประพฤติมิชอบในหน้าที่ราชการ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่สุจริต[mai sutjarit] (adj) EN: dishonestly
ไม่ถูกต้อง[mai thūktǿng] (adv) EN: dishonestly
มิชอบ[michøp] (adv) EN: dishonestly ; illegitimately ; deceitfully ; improperly ; wrongly ; unfustifiably  FR: malhonnêtement

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
dishonestly

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dishonestly

WordNet (3.0)
dishonestly(adv) in a corrupt and deceitful manner, Syn. deceitfully, venally, Ant. honestly

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Dishonestly

adv. In a dishonest manner. [ 1913 Webster ]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top