ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

insincerity

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -insincerity-, *insincerity*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
insincerity(n) ความไม่ซื่อสัตย์, Syn. falsity, pretense

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
insincerity(อินซินเซีย'ริที) n. ความไม่ซื่อสัตย์, ความไม่จริงใจ, การหลอกลวง, Syn. hypocrisy

English-Thai: Nontri Dictionary
insincerity(n) ความไม่ซื่อสัตย์, ความไม่จริงใจ, ความหน้าไหว้หลังหลอก

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
insincerityHe works fast and is very articulate but his insincerity is his biggest defect.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความไม่จริงใจ[khwām mai jingjai] (n) EN: insincerity
ทำเล่น ๆ[tham len-len] (v, exp) EN: dabble ; be flippant ; be playful ; manifest insincerity  FR: faire quelque chose pour le plaisir ; essayer par curiosité

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
insincerity

WordNet (3.0)
insincerity(n) the quality of not being open or truthful; deceitful or hypocritical, Syn. falseness, hollowness, Ant. sincerity

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Insincerity

n. [ Cf. F. insincérité. ] The quality of being insincere; lack of sincerity, or of being in reality what one appears to be; dissimulation; hypocritical; deceitfulness; hollowness; untrustworthiness; as, the insincerity of a professed friend; the insincerity of professions of regard. [ 1913 Webster ]

What men call policy and knowledge of the world, is commonly no other thing than dissimulation and insincerity. Blair. [ 1913 Webster ]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unaufrichtigkeit { f } | Unaufrichtigkeiten { pl }insincerity | insincerities [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
不信[ふしん, fushin] (n, adj-no) unfaithfulness; insincerity; perfidy; mistrust; distrust; discredit; (P) #14,176 [Add to Longdo]
不実[ふじつ, fujitsu] (adj-na, n, adj-no) perfidiousness; faithlessness; inconstancy; insincerity; falsehood [Add to Longdo]
不信義[ふしんぎ, fushingi] (n) faithlessness; insincerity [Add to Longdo]
不信実[ふしんじつ, fushinjitsu] (n) insincerity; unfaithfulness [Add to Longdo]
不誠意[ふせいい, fuseii] (n) insincerity; dishonesty; untruthfulness; bad faith [Add to Longdo]
不誠実[ふせいじつ, fuseijitsu] (adj-na, n) insincerity; dishonesty; untruthfulness; bad faith [Add to Longdo]
[ねい, nei] (n) (arch) flattery; insincerity [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top