Search result for

chicken

(111 entries)
(0.0157 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chicken-, *chicken*
English-Thai: Longdo Dictionary
chicken out(vi colloq) ปอดแหก, ไม่ทำบางอย่างเพราะไม่กล้าหรือกลัว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chicken[N] ไก่, Syn. chick, hen
chicken[ADJ] ขี้ขลาด, See also: ขี้กลัว
chicken[N] คนที่ขี้ขลาด, Syn. coward, recreant
chicken[N] เนื้อไก่
chicken[SL] เด็กหนุ่ม (เกย์ใช้เรียกเด็กผู้ชาย)
chicken[SL] ขี้ขลาด
chicken out[PHRV] กลัว, See also: ตัดสินใจไม่ทำบางสิ่งเพราะว่ากลัว
chicken pox[N] โรคอีสุกอีใส, See also: ไข้อีสุกอีใส
chicken feed[N] จำนวนเงินเล็กน้อย
chickenhearted[ADJ] ขี้ขลาด, See also: ขี้กลัว, Syn. chicken, white-livered, yellow

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chicken(ชิค'เคิน) n. ลูกไก่,ลูกนก,ลูกเป็ด,เด็ก,ผู้ที่อายุน้อย,ผู้ที่ด้อยประสบการณ์,เนื้อไก่,เนื้อนก,เนื้อเป็ด. -adj. ทำด้วยเนื้อไก่ -vi. chicken out หดหนีหรือไม่ทำเพราะความกลัว, Syn. sissy
chicken breast)n. หน้าอกไก่
chicken feedn. จำนวนเงินที่น้อยมาก,เงินปลีก
chicken headn. คนโง่,คนทึ่ม
chicken poxโรคอีสุกอีใส., Syn. water pox,varicella
chicken-heartedadj. ขี้ขลาด,ตาขาว,กลัว -S...
chicken-liveredadj. ขี้ขลาด,ตาขาว

English-Thai: Nontri Dictionary
chicken(n) ลูกไก่,ลูกนก,เด็ก,ผู้ด้อยประสบการณ์
CHICKEN-chicken-hearted(adj) ขี้ขลาดตาขาว,ไม่กล้า,กลัว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
chickenpox; varicellaโรคอีสุกอีใส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chicken Embryo Originคัพภะไก่ [การแพทย์]
Chicken industryอุตสาหกรรมไก่ [TU Subject Heading]
Chickenpoxโรคอีสุกอีใส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Chickenpoxโรคอีสุกอีใส [TU Subject Heading]
Chickenpoxโรคสุกใส,ฝีดาษไก่,ตุ่มอีสุกอีใส,โรคอีสุกอีใส,อีสุกอีใส,โรคไข้สุกใส,ไข้สุกใส,เชื้ออีสุกอีใส,สุกใส [การแพทย์]
Chickensไก่ [TU Subject Heading]
Chickensไก่ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Chickenshit.ตาขาว Hacksaw Ridge (2016)
I had you pinned with that chicken wing.I had you pinned with that chicken wing. New Haven Can Wait (2008)
My old man always said I was chicken shit.พ่อบอกผมว่าขี้ขลาด Dead Space: Downfall (2008)
This thing is just as likely to be caused by chicken pox.อาการนี้มันก็อาจเป็นอีสุกอีใสได้ Last Resort (2008)
They say they taste like chicken.เขาว่ากันว่ารสชาติเหมือนเนื้อไก่ The Labyrinth of Gedref (2008)
This tastes nothing like chicken.รสชาติไม่เหมือนเนื้อไก่เลย The Labyrinth of Gedref (2008)
Marylebone Road and Baker Street, on the corner here is the bank, next door is the Chicken Inn, and at 189, Le Sac.ถนนมาร์ลีโบนกับถนนเบเกอร์ อยู่ตรงหัวมุมของธนาคาร ถัดไปก็เป็นโรงแรมชิคเก้น แล้วก็ร้านเลอแซ็ค The Bank Job (2008)
We'll dig a tunnel from the basement of the shop under the Chicken Inn and pop up in the safe deposit vault.เราจะขุดอุโมงค์จากห้องใต้ดินของร้าน ใต้โรงแรมชิคเก้นแล้วก็ขึ้นไปโผล่ที่ห้องตู้นิรภัย The Bank Job (2008)
- Chicken and chips.- ไก่กับมันเทศหั่น The Bank Job (2008)
If we hit the restaurant by mistake, we'll be knee-deep in fried chicken.ถ้าเราทุบผิดไปโผล่ที่ภัตตาคารล่ะ เราได้กินไก่ทอดมากมายแน่ The Bank Job (2008)
Oh, right. It's a chicken soup restaurant.ครับ เป็นร้านขายซุปไก่ครับ My Sassy Girl (2008)
Don 't be a chicken. Light it!อย่าปอดไปหน่อยเลย จุดไฟสิ! The Curious Case of Benjamin Button (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
chicken1. Finely chop the chicken breast meat.
chickenA nice roast chicken is one of my favorite dishes.
chickenAre you counting your chickens before they are hatched?
chickenAre you going to let this fried chicken go begging?
chickenAs for me, I like chicken better than pork.
chickenA turkey is a little bigger than a chicken.
chickenBefore retiring he usually dumps the chicken feed from all his pockets onto the table.
chickenChicken, please.
chickenChicken pox is an itchy nuisance for kids.
chickenChickens were looking for food.
chickenCount one's chickens before they are hatched. [Proverb]
chickenCurses, like chickens, come home to roost.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สุ่ม[N] chicken coop, Syn. สุ่มไก่, Example: ลุงแม้นนำสุ่มไปครอบไก่ในตอนเย็น, Count unit: ลูก, Thai definition: เครื่องสานตาห่างๆ มีลักษณะครึ่งทรงกลมหรือโอคว่ำ ข้างบนมีช่องกลมๆ ใช้สำหรับครอบขังไก่เป็นต้น
อีสุกอีใส[N] chickenpox, See also: varicella, Example: เด็กที่เป็นอีสุกอีใสจะมีไข้ต่ำๆ อ่อนเพลียและเบื่ออาหาร ส่วนผู้ใหญ่มักมีไข้สูง มีอาการปวดเมื่อยตามเนื้อตัวคล้ายไข้หวัด, Thai definition: โรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัส มีอาการไข้สูงและปวดหัว มีเม็ดพองใสๆ ขึ้นตามตัว
ตาขาว[ADJ] cowardly, See also: chicken, craven, faint-hearted, timid, fearful, spineless, yellow, Syn. ขี้ขลาด, ขลาด, Example: เขาเป็นคนตาขาวเกินกว่าจะอยู่บ้านคนเดียวได้, Thai definition: ที่แสดงอาการขลาดกลัว
ตาขาว[ADJ] chicken-hearted, See also: cowardly, craven, pusillanimous, faint-hearted, timid, Syn. ขี้ขลาด, ขลาด, Ant. เก่งกล้า, แกร่งกล้า, กล้าหาญ, Example: เขาเป็นคนตาขาวเกินกว่าจะอยู่บ้านคนเดียวได้, Thai definition: ที่แสดงอาการขลาดกลัว
ตาขาว[ADJ] cowardly, See also: chicken, craven, faint-hearted, timid, fearful, spineless, yellow, Syn. ขี้ขลาด, ขลาด, Example: เขาเป็นคนตาขาวเกินกว่าจะอยู่บ้านคนเดียวได้, Thai definition: ที่แสดงอาการขลาดกลัว
ใจเสาะ[ADJ] chicken-hearted, See also: faint-hearted, cowardly, timid, spineless, Syn. ใจปลาซิว, Ant. ใจกล้า, ใจเข้มแข็ง, Example: ปลาเงินปลาทองเป็นปลาใจเสาะมักจะตายทันทีที่น้ำเสีย
ไก่[N] chicken, See also: hen, cock, Example: มีการชักชวนให้คนไทยเลี้ยงไก่ไว้กินไข่, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์ปีกจำพวกนกมีหลายวงศ์ บินได้ในระยะสั้น หากินตามพื้นดิน ตกไข่ก่อนแล้วจึงฟักเป็นตัว ตัวผู้หงอนใหญ่และเดือยยาว เช่น ไก่แจ้ ไก่อู ไก่ตะเภา
ขนไก่[N] chicken feather, Example: ข้างเล้าไก่มีขนไก่ร่วงอยู่เต็มไปหมด
ไส้ไก่[N] chicken intestine, See also: chicken innards, Syn. ลำไส้ไก่, Example: เมื่อปลาดุกโตขึ้นจนมีขนาดความยาว 15 ซม. ขึ้นไปจะให้อาหารที่ลดต้นทุนจำพวกอาหารผสมต่างๆ เช่น กระดูกไก่ ไส้ไก่ เศษขนมปัง, Count unit: ไส้, เส้น, Thai definition: ลำไส้ของไก่
อกไก่[N] chicken breast, Example: แม่กำลังทำอกไก่ทอดกระเทียมพริกไทยอยู่ในครัว, Count unit: อก, Thai definition: อกของไก่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บะหมี่น่องไก่[xp] (bamī nøng kai) EN: egg noodles with chicken thigh   
หั่นเนื้อไก่[v. exp.] (han neūa kai) EN: carve a chicken   FR: découper un poulet
ห่อหมกไก่[n. exp.] (hømok kai) EN: steamed chicken curry in banana leaves   
แกงกะหรี่ไก่[xp] (kaēng karī kai) EN: chicken curry   FR: poulet au curry [m]
แกงเขียวหวาน[n. exp.] (kaēng khīo wān) EN: green curry ; (beef or chicken) green curry   FR: curry vert [m]
แกงเขียวหวานไก่[xp] (kaēng khīo wān kai) EN: Thai chicken curry   
แกงคั่วฟักกับไก่[xp] (kaēng khūa fak kap kai) EN: chicken and wax gourd curry   
แกงมัสมั่นไก่[xp] (kaēng matsaman kai) EN: chicken masaman curry   FR: curry musulman au poulet [m]
แกงเผ็ดไก่[xp] (kaēng phet kai) EN: Thai chicken curry   FR: poulet au curry à la thaïlandaise [m]
ไก่[n.] (kai) EN: chicken ; hen ; cock   FR: poulet [m] ; poule [f] ; coq [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CHICKEN    CH IH1 K AH0 N
CHICKENS    CH IH1 K AH0 N Z
CHICKEN'S    CH IH1 K AH0 N Z
CHICKENED    CH IH1 K AH0 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chicken    (n) (ch i1 k i n)
chickens    (n) (ch i1 k i n z)
chickenpox    (n) (ch i1 k i n p o k s)
chicken-run    (n) - (ch i1 k i n - r uh n)
chickenfeed    (n) (ch i1 k i n f ii d)
chicken-runs    (n) - (ch i1 k i n - r uh n z)
chicken-hearted    (j) - (ch i2 k i n - h aa1 t i d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hühnchenbrust {f} [cook.]chicken breast [Add to Longdo]
Hühnerbrühe {f} [cook.]chicken broth [Add to Longdo]
Hühnerleiter {f}chicken ladder [Add to Longdo]
Hühnerzucht {f}chicken breeding [Add to Longdo]
Huhn {n} | Hühner {pl} | mit den Hühnern aufstehen | mit den Hühnern zu Bett gehenchicken | chickens | to get up (early) with the chickens | to go to bed (early) with the chickens [Add to Longdo]
feige; feig {adj}chicken [coll.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
せせり[, seseri] (n) {food} (esp. as yakitori) chicken neck meat [Add to Longdo]
はした金;端金;端た金[はしたがね, hashitagane] (n) odd money; loose change; small (paltry) sum (of money); chicken feed; (mere) pittance [Add to Longdo]
アドボ[, adobo] (n) Filipino national dish of braised chicken or pork [Add to Longdo]
エッグ[, eggu] (n) egg (esp. chicken eggs) [Add to Longdo]
ケンチキ[, kenchiki] (n) (abbr) (sl) Kentucky Fried Chicken [Add to Longdo]
コーチン[, ko-chin] (n) Cochin (breed of chicken) [Add to Longdo]
コールドチキン[, ko-rudochikin] (n) cold chicken [Add to Longdo]
シーチキン[, shi-chikin] (n) canned tuna (from sea chicken, orig. a brand name) [Add to Longdo]
タンドーリチキン[, tando-richikin] (n) tandoori chicken [Add to Longdo]
タンドリーチキン;タンドリチキン[, tandori-chikin ; tandorichikin] (n) Tandoori chicken [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
水痘[shuǐ dòu, ㄕㄨㄟˇ ㄉㄡˋ, ] chickenpox; Varicella zoster (med.) [Add to Longdo]
腰果鸡丁[yāo guǒ jī dīng, ㄧㄠ ㄍㄨㄛˇ ㄐㄧ ㄉㄧㄥ, / ] chicken with cashew nuts [Add to Longdo]
醉鸡[zuì jī, ㄗㄨㄟˋ ㄐㄧ, / ] chicken in rice wine; also translated drunken chicken [Add to Longdo]
鸡翅[jī chì, ㄐㄧ ㄔˋ, / ] chicken wings (fast food) [Add to Longdo]
鸡肉[jī ròu, ㄐㄧ ㄖㄡˋ, / ] chicken meat [Add to Longdo]
鸡脚[jī jiǎo, ㄐㄧ ㄐㄧㄠˇ, / ] chicken feet [Add to Longdo]
鸡霍乱[jī huò luàn, ㄐㄧ ㄏㄨㄛˋ ㄌㄨㄢˋ, / ] chicken cholera (caused by Pasteurella multocida or P. avicida); fowl cholera [Add to Longdo]
养鸡场[yǎng jī chǎng, ㄧㄤˇ ㄐㄧ ㄔㄤˇ, / ] chicken farm [Add to Longdo]
凤爪[fèng zhuǎ, ㄈㄥˋ ㄓㄨㄚˇ, / ] chicken feet [Add to Longdo]
[jī, ㄐㄧ, ] chicken; variant of 雞|鸡 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chicken \Chick"en\, n. [AS. cicen, cyceun, dim. of coc cock;
   akin to LG. kiken, k["u]ken, D. Kieken, kuiken, G.
   k["u]chkein. See {Cock} the animal.]
   1. A young bird or fowl, esp. a young barnyard fowl.
    [1913 Webster]
 
   2. A young person; a child; esp. a young woman; a maiden;
    same as {spring chicken}. "Stella is no chicken." --Swift.
    [1913 Webster]
 
   {Chicken cholera}, a contagious disease of fowls; -- so
    called because first studied during the prevalence of a
    cholera epidemic in France. It has no resemblance to true
    cholera.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 chicken
   adj 1: easily frightened [syn: {chicken}, {chickenhearted},
       {lily-livered}, {white-livered}, {yellow}, {yellow-
       bellied}]
   n 1: the flesh of a chicken used for food [syn: {chicken},
      {poulet}, {volaille}]
   2: a domestic fowl bred for flesh or eggs; believed to have been
     developed from the red jungle fowl [syn: {chicken}, {Gallus
     gallus}]
   3: a person who lacks confidence, is irresolute and wishy-washy
     [syn: {wimp}, {chicken}, {crybaby}]
   4: a foolhardy competition; a dangerous activity that is
     continued until one competitor becomes afraid and stops

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top