ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กล้าหาญ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กล้าหาญ-, *กล้าหาญ*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กล้าหาญ(adv) bravely, See also: fearlessly, boldly, Example: เราได้พัฒนาความสามารถที่จะเผชิญความลำบากอย่างกล้าหาญ
กล้าหาญ(v) be brave, See also: be bold, dare, Example: เขากล้าหาญมากไม่ได้เกรงกลัวผู้มีอิทธิพลแม้สักนิด
กล้าหาญ(adj) brave, See also: bold, courageous, valiant, fearless, Syn. กล้า, หาญ, หาญกล้า, Ant. ขี้ขลาด, อ่อนแอ, Example: วีรกรรมของสมเด็จพระเจ้าตากสินนั้นสะท้อนความกล้าหาญ ความเสียสละ ความเป็นผู้นำในยามที่บ้านเมืองกำลังคับขัน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Courage, men, courage.ความกล้าหาญของคนกล้าหาญ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Come and take me. You'll get medals for it.มาหยุดฉันสิ แล้วแกจะได้รับเหรียญกล้าหาญ The Great Dictator (1940)
- Prove yourself brave, truthful and unselfish, พิสูจน์ตัวเองกล้าหาญจริงและ ไม่เห็นแก่ตัว Pinocchio (1940)
My brave little boy.เด็กน้อยผู้กล้าหาญของฉัน Pinocchio (1940)
Prove yourself brave, truthful and unselfish, and someday you will be a real boy.พิสูจน์ตัวเองกล้าหาญจริงและ ไม่เห็นแก่ตัว และสักวันหนึ่งคุณจะเป็นเด็ก จริง Pinocchio (1940)
Don't look.อนิจจาถ้าเขากล้าหาญ Help! (1965)
Oh, come on lads, where's that famous pluck?โอ้มาเด็กไม่ต้องมีลมแรง ที่ไหนที่กล้าหาญที่มีชื่อเสียง? Help! (1965)
- It came off! I just showed courage.มันออกมา ฉันเพียงแค่แสดงให้เห็น ความกล้าหาญเห็นนี้ Help! (1965)
But I put a brave face on it and we were soon sent to Egypt, it seemed at the time, where I volunteered myself.แต่ฉันใส่ใบหน้ากล้าหาญกับ มัน และเราได้ส่งเร็ว ๆ นี้ใน ต่างประเทศไปยังประเทศอียิปต์ มันดูเหมือนในเวลานั้น How I Won the War (1967)
Bravery, things like that.ความกล้าหาญ, สิ่งที่ต้องการที่ How I Won the War (1967)
It is impossible to tell all the touching and heroic stories of courage and patience...มันเป็นไปไม่ได้ที่จะบอกทุก สัมผัส และเรื่องราวของความกล้าหาญ ที่กล้าหาญและความอดทน How I Won the War (1967)
These were given to me by a very gallant gentleman.โดยเป็นสุภาพบุรุษที่กล้าหาญ มาก How I Won the War (1967)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กล้าหาญ[klāhān] (adj) EN: courageous ;bold  FR: courageux ; audacieux ; brave

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
audacious(adj) กล้าหาญ, See also: ชอบเสี่ยงภัย, Syn. fearless, brave
bold(adj) กล้าหาญ, See also: ห้าว, กล้า, Syn. adventurous, fearless, Ant. cowardly
brave(adj) กล้า, See also: กล้าหาญ, อาจหาญ, Syn. courageous, Ant. cowardly
brave(vi) กล้า, See also: กล้าหาญ, อาจหาญ
bear up(phrv) กล้าหาญ, See also: เข้มแข็ง
courageous(adj) กล้าหาญ, See also: เก่งกล้าสามารถ, Syn. brave
daring(adj) กล้าหาญ, See also: เสี่ยง, โลดโผน, กล้า, กล้าได้กล้าเสีย, Syn. brave, bold, adventurous
doughty(adj) กล้าหาญ, See also: เด็ดเดี่ยว
fearless(adj) กล้าหาญ, See also: ปราศจากความกลัว, ใจกล้า, ใจเด็ด, Syn. brave, resolute, unafraid, Ant. cowardly
gritty(adj) กล้าหาญ, See also: อาจหาญ, ใจกล้า, Syn. courageous, brave, Ant. fearful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accost(อะคอสทฺ', อะโคสทฺ') vt., n. เผชิญหน้าอย่างกล้าหาญ, เข้าไปทัก, ชักชวนลูกค้า, การต้อนรับ, Syn. greet, salute, approach
bold(โบลดฺ) adj. กล้าหาญ, ใจกล้า, กล้า, หน้าด้าน, ถนัด, เด่น, ชัดเจน, หยาบใหญ่, ชั้น, See also: boldness n., Syn. courageous, Ant. timid
brave(เบรฟว) { braved, braving, braves } adj. กล้าหาญ, อดทน, ไม่เกรงกลัว น่าชมเชย, ประเสริฐ -n. คนที่กล้าหาญ, นักรบ vt. เสี่ยงอันตราย, ฝ่าผจญ, ท้าทาย, กล้าทำ, ทำให้ดีเด่น vt. คุยโว, โม้, See also: braveness n. ดูbrave
bravura(บระวิว'ระ) n. การแสดงที่กล้าหาญ ความชำนาญที่ดีเด่นของนักแสดง
chivalrous(ชิฟ'วัลรัส) adj. เกี่ยวกับอัศวิน, กล้าหาญ, เอาใจสตรี, ให้เกียรติสตรี., See also: chivalrousness n., Syn. gallant
chivalry(ชิฟ'วัลรี) n. คุณสมบัติของอัศวิน (กล้าหาญ, รักเกียรติ, โอบอ้อมอารี, ให้เกียรติสตรี) , ระบบอัศวิน, กลุ่มอัศวิน, การให้เกียรติหรือเอาใจสตรี, ตำแหน่งอัศวิน, Syn. gallantry
courage(เคอ'ริจฺ) n. ความกล้าหาญ, ความกล้า, ความห้าวหาญ, ความมีใจกล้า, กำลังใจ.
courageous(คะเร'เจิส) adj. กล้า, กล้าหาญ, มีความกล้า, See also: courageousness n. ดูcourageous
emprise(เอมไพรซ') n. กิจการที่ผจญภัย, ความกล้าหาญอย่างอัศวิน., Syn. emprize.
epic(เอพ'พิค, -เคิล) n., adj. (เกี่ยวกับ) โคลงหรือเรื่องราวความกล้าหาญหรือเกียรติประวัติ, มหากาพย์, บทกวี, กล้าหาญ, สูงส่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
bold(adj) กล้า, กล้าหาญ, อาจหาญ, ทะลึ่ง, เด่น, ชัดเจน
brave(adj) กล้า, กล้าหาญ, ไม่เกรงกลัว, อาจหาญ, อดทน
bravely(adv) อย่างกล้าหาญ, อย่างอาจหาญ, อย่างไม่เกรงกลัว
bravery(n) ความกล้าหาญ, ความกล้า, ความอาจหาญ, ความไม่เกรงกลัว
chivalric(adj) อย่างขุนนาง, อย่างอัศวิน, กล้าหาญ
chivalry(n) ขุนนาง, อัศวิน, ความกล้าหาญ
courage(n) ความกล้าหาญ, ความห้าวหาญ, ความใจกล้า
courageous(adj) กล้าหาญ, ใจป้ำ, ใจกล้า
dare(adj) กล้าหาญ, ใจกล้า, อาจหาญ, บังอาจ
dare(vt) กล้า, ท้าทาย, ก๋ากั่น, กล้าหาญ

German-Thai: Longdo Dictionary
mutig(adj, adv) ที่กล้าหาญ, อย่างกล้าหาญ เช่น Sie ist ein mutiges Mädchen. เธอเป็นเด็กที่กล้าหาญ
tapfer(adj, adv) ใจกล้า, กล้าหาญ, แน่วแน่, Syn. mutig
Tapferkeit(n) |die, nur Sg.| ความกล้าหาญ, ความใจกล้า, ความแน่วแน่, Syn. der Mut

French-Thai: Longdo Dictionary
ne pas avoir froid aux yeux(figuré(fig)) กล้าหาญ, Syn. courageux, courageuse, Ant. découragé, A. découragée, sans courage
avec courage(phrase) กล้าหาญ, ด้วยความกล้าหาญ, Syn. courageux, courageuse
courage(n) le courage = ความกล้าหาญ
perdre courage(phrase) สูญเสียความกล้าหาญ

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top