ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cowardly

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cowardly-, *cowardly*, coward
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cowardly(adj) ขี้ขลาด, Syn. coward, fearful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cowardly(คาว เอิร์ดลี่) adj. ขี้ขลาด, ไร้ความกล้า. adv. อย่างคนขี้ขลาด (่ไร้ความกล้า)

English-Thai: Nontri Dictionary
cowardly(adj) ขี้ขลาด, ไม่กล้า

WordNet (3.0)
cowardly(adj) lacking courage; ignobly timid and faint-hearted; - P.B.Shelley, Syn. fearful, Ant. brave

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Cowardly

a. 1. Wanting courage; basely or weakly timid or fearful; pusillanimous; spiritless. [ 1913 Webster ]

The cowardly rascals that ran from the battle. Shak. [ 1913 Webster ]

2. Proceeding from fear of danger or other consequences; befitting a coward; dastardly; base; as, cowardly malignity. Macaulay. [ 1913 Webster ]

The cowardly rashness of those who dare not look danger in the face. Burke.

Syn. -- Timid; fearful; timorous; dastardly; pusillanimous; recreant; craven; faint-hearted; chicken-hearted; white-livered. [ 1913 Webster ]

Cowardly

adv. In the manner of a coward. Spenser. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Are you afraid to fight me yourself, you cowardly snake?เจ้ากลัวที่จะสู้กับข้ารึ เจ้างูขี้ขลาด Aladdin (1992)
You tell that sniveling coward from me, if he wants...บอกไอ้หน้าจืดนั่นด้วย ให้มาพบฉัน ถ้าเขาต้อง Jumanji (1995)
I wish you joy of the milk-blooded coward, Cathy.ฉันหวังให้เธอมีความสุขกับ เด็กขี้ขลาดไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมนะ แคทธี Wuthering Heights (1992)
You 're a coward, Mariani.เธอมันคนขี้ขลาดตาขาว มาริอันนี่ Wild Reeds (1994)
You're a coward, and you dare talk about betrayal.ขี้ขลาดตาขาว กล้าดียังไงมาพูดว่าทรยศ Wild Reeds (1994)
I know about betrayal. I was betrayed by cowards like you.ฉันรู้เรื่องทรยศ ฉันถูกทรยศโดยคนขี้ขลาดอย่างนาย Wild Reeds (1994)
I'm no coward. No more than you.ฉันไม่ได้ขี้ขลาด ไม่มากไปกว่านาย Wild Reeds (1994)
Dirty coward cut it off so everyone would think he was dead!ไอ้ขี้ขลาดมักจะซ่อนตัว โดยการทำให้คนอื่นนึกว่ามันตาย Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
You filthy coward!ไอ้ขี้ขลาด! The Good, the Bad and the Ugly (1966)
You see as soon as these cowards hear there are blue shirts around they run.เห็นไหม พอได้ยินว่าพวกเสื้อน้ำเงินมา ไอ้ขี้ขลาดพวกนี้ก็เผ่นแน่บ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
You became a priest because you were too much of a coward to do what I do!นายมาเป็นพระก็เพราะ... ...ขี้ขลาดเกินกว่าจะทำอย่างฉัน! The Good, the Bad and the Ugly (1966)
That's a coward, sir.นั่นคือเป็นคนขี้ขลาดครับ เรากำลังมุ่งหน้าจะมีหนึ่งที่ กำลังมาแรง How I Won the War (1967)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภีรุกชาติ(adj) cowardly, See also: timid, Syn. ขี้ขลาด, Notes: (บาลี)
ตาขาว(adj) cowardly, See also: chicken, craven, faint-hearted, timid, fearful, spineless, yellow, Syn. ขี้ขลาด, ขลาด, Example: เขาเป็นคนตาขาวเกินกว่าจะอยู่บ้านคนเดียวได้, Thai Definition: ที่แสดงอาการขลาดกลัว
ตาขาว(adj) chicken-hearted, See also: cowardly, craven, pusillanimous, faint-hearted, timid, Syn. ขี้ขลาด, ขลาด, Ant. เก่งกล้า, แกร่งกล้า, กล้าหาญ, Example: เขาเป็นคนตาขาวเกินกว่าจะอยู่บ้านคนเดียวได้, Thai Definition: ที่แสดงอาการขลาดกลัว
ตาขาว(adj) cowardly, See also: chicken, craven, faint-hearted, timid, fearful, spineless, yellow, Syn. ขี้ขลาด, ขลาด, Example: เขาเป็นคนตาขาวเกินกว่าจะอยู่บ้านคนเดียวได้, Thai Definition: ที่แสดงอาการขลาดกลัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี้ขลาด[khīkhlāt] (adj) EN: timid ; timorous ; chicken-hearted ; fearful ; afraid ; scared ; cowardly ; craven  FR: peureux ; craintif ; poltron ; couard (litt.) ; trouillard (fam.) ; froussard (fam.)
ขลาด[khlāt] (adj) EN: cowardly ; craven ; timid ; dastardly ; chicken-hearted ; white-liver ; timorous  FR: peureux ; poltron ; lâche ; couard (litt.)
ตาขาว[tākhāo] (adj) EN: cowardly ; chicken-hearted
แหย[yaē] (v) EN: be cowardly ; shrink ; be spineless ; be pusillanimous ; be craven ; be timid

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
cowardly

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cowardly

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
懦弱[nuò ruò, ㄋㄨㄛˋ ㄖㄨㄛˋ,  ] cowardly; weak #15,012 [Add to Longdo]
鼠胆[shǔ dǎn, ㄕㄨˇ ㄉㄢˇ,   /  ] cowardly #163,578 [Add to Longdo]
惊怯[jīng qiè, ㄐㄧㄥ ㄑㄧㄝˋ,   /  ] cowardly and panicking #338,475 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
意気地のない[いくじのない, ikujinonai] (adj-i) spineless; backboneless; timid; cowardly; weak-kneed [Add to Longdo]
陰嚢無し[ふぐりなし, fugurinashi] (n) (arch) (derog) cowardly man (lit [Add to Longdo]
犬侍[いぬざむらい, inuzamurai] (n) cowardly or depraved samurai [Add to Longdo]
弱卒[じゃくそつ, jakusotsu] (n) (See 勇将の下に弱卒無し) cowardly soldier [Add to Longdo]
小心[しょうしん, shoushin] (adj-na, n) timid; cowardly [Add to Longdo]
尻の穴が小さい;ケツの穴が小さい[けつのあながちいさい(尻の穴が小さい);ケツのあながちいさい, ketsunoanagachiisai ( shiri no ana ga chiisa i ); ketsu noanagachiisai] (exp, adj-f) (id) small-minded; petty; cowardly; chicken-hearted [Add to Longdo]
[なまくら, namakura] (adj-na) (1) (uk) blunt (e.g. sword); dull; (2) lazy; cowardly; good for nothing [Add to Longdo]
卑劣(P);鄙劣[ひれつ, hiretsu] (adj-na, n) mean; foul play; cowardly; base; (P) [Add to Longdo]
鮒侍[ふなざむらい, funazamurai] (n) cowardly, good-for-nothing samurai from the countryside [Add to Longdo]
勇将の下に弱卒無し;勇将の下に弱卒なし[ゆうしょうのもとにじゃくそつなし, yuushounomotonijakusotsunashi] (exp) there are no cowardly soldiers under a superior general [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top