Search result for

พาล

(59 entries)
(0.0264 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พาล-, *พาล*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พาล[V] bully, See also: browbeat, annoy, bulldoze, Syn. หาเรื่อง, ระราน, พาลพาโล, Example: หากแม่บ้านแสดงอารมณ์เกรี้ยวกราดมาก จนสามีเองก็ทนไม่ได้ เลยพาลโกรธตอบเอาบ้างเรื่องก็จะบานปลายไปกันใหญ่, Thai definition: เกเรระรานหาเรื่องคนอื่นไปทั่วอย่างไม่มีเหตุผล
พาล[ADJ] bad, See also: wicked, quarrelsome, Syn. เกเร, Example: ฉันไม่ชอบนิสัยคนพาลอย่างที่เธอทำเมื่อกี้นี้เลย, Thai definition: ที่ชั่วร้าย, ที่มีนิสัยเกเรชอบหาเรื่องผู้อื่น, Notes: (บาลี)
พาลุก[N] sand, Syn. ทราย
พาลเกเร[V] bully, See also: intimidate, Syn. เกะกะเกเร, Example: เธอรู้บ้างหรือเปล่าว่าลูกชายตัวดีพาลเกเรลูกคนอื่นเขาไปทั่ว, Thai definition: นิสัยชอบแกล้ง ชอบรังแกและเอาเปรียบผู้อื่น
พาลกระแชง[V] quarrelsome, See also: provoke a dispute, Example: นายจะมามัวพาลกระแชงใส่พวกเราหน่อยเลย อยู่เฉยๆ ดีกว่า, Thai definition: พาลหาเรื่องทำให้วุ่นวาย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พาลน. ขน.
พาล ๒, พาลว. อ่อน, เด็ก, รุ่น. (ป., ส.)
พาล ๒, พาลชั่วร้าย, เกเร, เกะกะ, เช่น คนพาล.
พาล ๒, พาลก. หาเรื่องทำให้วุ่นวาย, หาเรื่องทำให้เดือดร้อน, เช่น พาลหาเรื่อง พาลหาเหตุ.
พาล ๒, พาลน. คนชั่วร้าย, คนเกเร, เช่น คบคนพาลพาลพาไปหาผิด.
พาลกระแชงก. พาลหาเรื่องทำให้วุ่นวาย.
พาลรีพาลขวางว. ชอบหาเรื่องทะเลาะวิวาท.
พาลน. เรียกรอยเป็นชั้น ๆ ที่โคนเขาวัวและควาย.
พาลีหลายหน้าว. กลับกลอก, ไม่ซื่อสัตย์.
พาลุกน. ทราย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Paleogeneพาลีโอจีน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Delinquentพาลเกเร [การแพทย์]
palindromeพาลินโดรม, คำหรือวลีที่สามารถเขียนตัวอักษรเรียงย้อนกลับจากหลังไปหน้า หรือจากซ้ายไปขวา แล้วยังคงอ่านออกเสียงได้เหมือนเดิม เช่น กก, ยาย, DAD, MOM ซึ่งพาลินโดรม เป็นภาษากรีก แปลว่า วิ่งกลับไปที่เดิมอีก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yes, would like to take you to a movie.- ใช่ เธออยากจะพาลูกออกไปดูหนังน่ะ There Might be Blood (2008)
What was your plan-- take my daughter clubbingแผนของคุณเมื่อก่อนคืออะไร- - พาลูกฉันไปคลับ There Might be Blood (2008)
The mugger used hollow points.พวกอันธพาลใช้เหตุผลที่เลื่อนลอย The Itch (2008)
{\pos(194,215)}but I didn't want to tread on your turf.แต่ฉันไม่อยากเหยียบย่ำ เหมือนนิสัยอันธพาลของคุณ Dying Changes Everything (2008)
As soon as I leave, take your kid to the E.R.ทันทีที่ฉันออกไป พาลูกนายไปที่E.R. Pilot (2008)
Are you in a gang?นายเป็นอันตพาลรึไง Baby and I (2008)
What are you? Students or gang members?พวกนายเป็นใคร นักเรียนหรือว่าพวกอันตพาลกันแน่ Baby and I (2008)
What are you, a gangster?เป็นอะไร อันตพาลหรือไง? Baby and I (2008)
They're a band of ruffians in the woods.อันธพาลที่อาศัยอยู่ในป่า.. The Secret of Moonacre (2008)
I'll race you inside.พ่อพาลูกไปนอนนะ The Lazarus Project (2008)
I gotta get her to bed.ฉันพาลูกไปนอนนะ The Lazarus Project (2008)
Tapalamaho is what the Indians called this plateau.ทาพาลามาโฮเป็นชื่อที่อินเดียนแดง เรียกที่ราบสูงแห่งนี้ The Lazarus Project (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พาล[adj.] (phān) EN: bad ; wicked ; quarrelsome   FR: méchant ; agressif
พาลินโดรม[n.] (phālindrōm) EN: palindrome   FR: palindrome [m]
พาล[n. prop.] (Phālī) EN: king of the monkeys and a brother of the monkey king Sugriva   

English-Thai: Longdo Dictionary
thug(n slang) นักเลง, อันธพาล, วายร้าย, ผู้ร้าย, ฆาตกร, อาชญากร

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bulldoze[VT] พาล, See also: ขู่เข็ญ, คุกคาม, Syn. coerce
bully[VI] พาล, See also: วิวาท, หาเรื่อง, ระราน, ข่มเหง, กดขี่, รังแก, กลั่นแกล้ง
lead down[PHRV] พาลงไปสู่, See also: นำลงไปสู่
lead down to[PHRV] นำลงไปสู่, See also: พาลงไปสู่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
buckon. อ้ายหนุ่ม,อ้ายน้องชาย,อันธพาล.adj. ทารุณ,โหดเหี้ยม vt. ใช้ผ้าแข็งเสริมหรือหนุน -S.bully
bully(บูล'ลี) {bullied,bullying,bullies} n. คนพาล,แมงดา,คนลวง,เนื้อวัวกระป๋อง vt. ขู่,ขู่เข็ญ,คุกคาม,ทำให้กลัว vt. เป็นอันธพาล,รังแก. adj. ดีมาก,ดีเลิศ,ร่าเริง. interj. ดี,ทำได้ดี,เอาเลย
color graphic adapterตัวปรับต่อภาพสีใช้ตัวย่อว่า CGA หมายถึง ตัวปรับสำหรับภาพกราฟิกที่จะมองเห็นบนจอภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ ตัวปรับนี้เป็นมาตรฐานจอภาพของเครื่องไอบีเอ็ม แต่ภาพที่ปรากฏให้เห็นบนจอนั้นยังดูแข็ง ไม่ได้ผสมกลมกลืนสนิท ดูแล้วพาลจะปวดศรีษะได้ง่าย ๆ คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ ๆ จึงพัฒนาตัวปรับสีนี้ใหม่ มีชื่อ เรียกว่า EGA หรือ VGA
devil(เดฟ'เวิล) n. ภูต,ผี,ปีศาจ,มาร,ซาตาน,อันธพาล,วายร้าย,สัตว์ร้าย vt. รบกวน,ฉีก
goon(กูน) n. คนโง่,คนทึ่ม,อันธพาล
gorilla(กะริล'ละ) n. ลิงกอริลลา,ผู้มีรูปร่างน่าเกลียดน่ากลัว,อันธพาล., See also: gorillian (e) adj. gorilloid adj.
hellion(เฮล'เยิน) n. จอมยุ่ง,คนอันธพาล
hoodlum(ฮูด'ลัม) n. อันธพาล,หัวไม้,วายร้าย,โจร
hooligan(ฮู'ลิเกิน) n. อันธพาล,หัวไม้,นักเลง, See also: hooliganism n., Syn. ruffian,hoodlum
knave(เนฟว) n. คนไม่ซื่อ,คนโกง,คนพาล,ไพ่ตัวแจ๊ค,คนต่ำต้อย,คนใช้ผู้ชาย,

English-Thai: Nontri Dictionary
blackguard(n) คนชั่ว,คนพาล,คนสารเลว,คนเลวทราม
bully(n) คนพาล,นักเลง,อันธพาล,แมงดา
cantankerous(adj) พาล,เอาใจยาก,ดื้อดึง,ฉุนเฉียว,ชวนทะเลาะ
devil(n) ผี,ภูตผี,ผีสาง,ปีศาจ,มาร,ซาตาน,สัตว์ร้าย,อันธพาล
gangster(n) คนพาล,คนร้าย,นักเลง,พวกอั้งยี่,พวกอันธพาล
gorilla(n) ลิงกอริลลา,พวกอันธพาล,พวกนักเลง
hector(n) คนคุยโต,คนพาล,คนชอบรังแก
hooligan(n) คนอันธพาล,นักเลงหัวไม้
mug(n) เหยือกน้ำ,นักเลง,อันธพาล
quarrelsome(adj) พาล,ชอบทะเลาะวิวาท,ชอบหาเรื่อง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
荒れる[あれる, areru] Thai: พาล English: to lose one's temper

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top